سوره النحل (16) آیه 61

قرآن، سوره النحل (16) آیه 61

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 62
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 60

عربی

وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ

بدون حرکات عربی

و لو يؤاخذ اللّه النّاس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة و لكن يؤخّرهم إلى أجل مسمّى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون

خوانش

Walaw yu-akhithu Allahu alnnasa bithulmihim ma taraka AAalayha min dabbatin walakin yu-akhkhiruhum ila ajalin musamman fa-itha jaa ajaluhum la yasta/khiroona saAAatan wala yastaqdimoona

آیتی

اگر خداوند بخواهد که مردم را به گناهشان هلاک کند ، بر روي زمين هيچ جنبنده اي باقي نمي ماند ، ولي عذابشان را تا مدتي معين به تاخير مي افکند و چون اجلشان فرا رسد ، يک ساعت پس و پيش نشوند

خرمشاهی

و اگر خداوند مردمان را به خاطر گناه [و شرك]شان فرو مى گرفت، جنبنده اى بر روى زمين باقى نمى گذاشت; بلكه آنان را تا زمانى معين واپس مى دارد; و چون اجلشان فرارسد، نه ساعتى پس و نه ساعتى پيش افتند.

کاویانپور

و اگر خدا مردم را بكيفر اعمالشان (بلافاصله) مجازات كند، هيچ جاندارى در روى زمين باقى نمى‏ماند. ولى خدا مجازات آنها را تا موقع معينى بتأخير مى‏اندازد و هنگامى كه اجلشان فرا رسيد ساعتى پس و پيش نخواهد شد.

انصاریان

و اگر خدا مردم را به سبب ستمشان مؤاخذه کند، هیچ جنبنده ای را [که مستحقّ مؤاخذه است] بر روی زمین باقی نمی گذاشت، ولی آنان را تا مدتی معین مهلت می دهد، پس هنگامی که اجلشان سرآید، نه ساعتی پس می مانند و نه ساعتی پیش می افتند.

سراج

اگر بگيرد خدا مردم را بواسطه ستمگريشان (كفر و نافرمانيشان) نگذارد بر روى زمين هيچ جنبنده‏اى و ليكن خدا مهلتشان مى‏دهد تا وقتى كه نامبرده شده (مرگ حتمى) و آنگه كه سر آيد مدتشان باز پس نيايند ساعتى (از آن مدت) و پيشى نگيرند (ساعتى بر آن بلكه بميرند)

فولادوند

و اگر خداوند مردم را به [سزاى‏] ستمشان مؤاخذه مى‏كرد، جنبنده‏اى بر روى زمين باقى نمى‏گذاشت، ليكن [كيفر] آنان را تا وقتى معين بازپس مى‏اندازد، و چون اجلشان فرا رسد، ساعتى آن را پس و پيش نمى‏توانند افكنند.

پورجوادی

اگر خدا به كيفر ستمگريهاى مردم، آنها را مؤاخذه كند جنبنده‏اى روى زمين باقى نخواهد ماند، ولى به آنها تا موعد معين مهلت مى‏دهد و چون اجلشان فرا رسد نه ساعتى تأخير مى‏كنند و نه ساعتى تعجيل.

حلبی

و اگر خدا مردم را به [گناهكارى و] ستم كردنشان مواخذه كند، هيچ جنبنده بر روى زمين فرو نگذارد، و ليكن به تأخيرشان مى‏اندازد تا وقت مقرّرى پس چون اجلشان فرا رسد ساعتى تأخير نكنند و پيشى [هم‏] نگيرند.

اشرفی

و اگر مؤاخذه ميكرد خدا مردمانرا بستمشان نگذاشته بود بر روى زمين هيچ جنبنده و ليكن باز پس ميداردشان تا وقتى نامبرده شده پس چون آيد اجلشان باز پس نمى‏مانند ساعتى و پيش نمى‏افتند

خوشابر مسعود انصاري

و اگر خداوند مردم را به [كيفر] ستمشان گرفتار سازد، بر روى آن (زمين) هيچ جنبنده‏اى باقى نمى‏گذارد. ولى آنان را تا زمانى مقرر باز پس مى‏دارد. پس چون وقت مقرر آنان فرا رسد، لحظه‏اى باز پس نمى‏مانند و پيش نمى‏روند

مکارم

و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات می‌کرد، جنبنده‌ای را بر پشت زمین باقی نمی‌گذارد؛ ولی آنها را تا زمان معیّنی به تأخیر می‌اندازد. و هنگامی که اجلشان فرا رسد، نه ساعتی تأخیر می‌کنند، و نه ساعتی پیشی می‌گیرند.

مجتبوی

و اگر خدا مردم را به [سزاى‏] ستمشان بگيرد هيچ جنبنده‏اى را بر آن (زمين) وانگذارد و ليكن آنان را [به مِهر و بخشايش خود] تا سرآمدى نامبرده واپس مى‏دارد و چون سرآمدشان برسد يك ساعت نه واپس روند و نه پيشى گيرند.

مصباح زاده

و اگر مؤاخذه مى‏كرد خدا مردمان را بستمشان نگذاشته بود بر روى زمين هيچ جنبنده و ليكن باز پس ميداردشان تا وقتى نامبرده شده پس چون آيد اجلشان باز پس نمى‏مانند ساعتى و پيش نمى‏افتند

معزی

و اگر بگيرد خدا مردم را به ستمگريشان نگذارد بر آن جنبنده اى و ليكن پس مى اندازدشان تا سرآمدى نامبرده و گاهى كه بيايد سرآمد ايشان نه پس افتند ساعتى و نه پيش افتند

قمشه ای

و اگر خدا از ظلم و ستمگریهای خلق انتقام کشد جنبنده‌ای در زمین نخواهد گذاشت و لیکن او (عذاب) آنها را تأخیر می‌افکند تا وقتی معین (که مقتضای مصلحت و حکمت است) ولی آن گاه که اجل آنها در رسید دیگر یک لحظه پس و پیش نخواهند شد.

رشاد خليفه

اگر خدا مردم را به سزاي ستم هايشان تنبيه مي کرد، تمام موجودات روي زمين را هلاک کرده بود، ولي او به آنها براي مدت زماني که از پيش تعيين شده است، مهلت مي دهد. همين كه مهلتشان به سرآيد، آنها نمي توانند ساعتي آن را به عقب يا جلو اندازند.

Literal

And if God punishes the people because of their injustice/oppression, He would not (have) left on it from a walker/creeper/crawler , and but He delays them to a named/identified term/time, so if their term/time came, they do not delay/lag behind an hour, and they do not advance/precede (an hour).

Al-Hilali Khan

And if Allah were to seize mankind for their wrong-doing, He would not leave on it (the earth) a single moving (living) creature, but He postpones them for an appointed term and when their term comes, neither can they delay nor can they advance it an hour (or a moment).

Arthur John Arberry

If God should take men to task for their evildoing, He would not leave on the earth one creature that crawls; but He is deferring them to a term stated; and when their term is come they shall not put it back by a single hour nor put it forward.

Asad

Now if God were to take men [immediately] to task for all the evil that they do [on earth], He would not leave a single living creature upon its face. However, He grants them respite until a term set [by Him]:› but when the end of their term approaches, they can neither delay it by a single moment, nor can they hasten it

Dr. Salomo Keyzer

Indien God de menschen voor hunne onrechtvaardigheid zou straffen, zou hij geen levend wezen op aarde laten; maar hij geeft hen uitstel tot een bepaalden tijd; en als hun tijd zal gekomen zijn, zullen zij geen uur uitstel ontvangen, en hunne straf zal ook niet vervroegd worden.

Free Minds

And if God were to immediately call mankind to account for their transgression, then He would not leave a single creature standing. But He delays them to a determined time; so when that time comes to any of them, they cannot delay it by one hour or advance it.

Hamza Roberto Piccardo

Se Allah [volesse] punire [tutti] gli uomini delle loro colpe, non lascerebbe alcun essere vivente sulla terra. Li rimanda fino al termine stabilito. Quando poi giunge il termine, non potranno ritardarlo di un’ora né anticiparlo.

Hilali Khan

And if Allah were to seize mankind for their wrong-doing, He would not leave on it (the earth) a single moving (living) creature, but He postpones them for an appointed term and when their term comes, neither can they delay nor can they advance it an hour (or a moment).

Kuliev E.

Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного живого существа. Однако Он предоставляет им отсрочку до назначенного срока. Когда же наступит их срок, они не смогут отдалить или приблизить его даже на час.

M.-N.O. Osmanov

Если Аллах наказывал бы людей за их нечестия [на земле], то не оставил бы на ней ни одного живого существа. Но он дает им отсрочку до определенного времени. Когда же настанет их срок, то они не смогут ни на час отдалить или приблизить его.

Mohammad Habib Shakir

And if Allah had destroyed men for their iniquity, He would not leave on the earth a single creature, but He respites them till an appointed time; so when their doom will come they shall not be able to delay (it) an hour nor can they bring (it) on (before its time).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

If Allah were to take mankind to task for their wrong-doing, he would not leave hereon a living creature, but He reprieveth them to an appointed term, and when their term cometh they cannot put (it) off an hour nor (yet) advance (it).

Palmer

If God were to punish men for their wrong-doing. He would not leave upon the earth a single beast; but He respites them until a stated time; and when their time comes they cannot put it off an hour, nor can they bring it on.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer Allah, insanları zulümlerine karşı cezalandırsaydı, yeryüzünde debelenen bir şey bırakmazdı. Ama öyle yapmıyor, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiğinde ise ne bir saat geri kalırlar ne de öne geçebilirler.

Qaribullah

If Allah punished people for their sins, He would not leave one creature that crawls on the earth. He reprieves them to an appointed term; when their term is come, they shall neither delay it by a single hour nor can they hasten it.

QXP

If Allah were to punish mankind for their wrongdoing, He would not leave a single living creature upon the face of the earth (35:45). But, He grants them respite until a term according to His Law. But when the end of their term approaches, they can neither delay it by a single moment nor can they hasten it.

Reshad Khalifa

If GOD punished the people for their transgressions, He would have annihilated every creature on earth. But He respites them for a specific, predetermined time. Once their interim ends, they cannot delay it by one hour, nor advance it.

Rodwell

Should God punish men for their perverse doings, he would not leave on earth a moving thing! but to an appointed term doth He respite them; and when their term is come, they shall not delay or advance it an hour.

Sale

If God should punish men for their iniquity, He would not leave on the earth any moving thing: But He giveth them respite unto an appointed time; and when their time shall come, they shall not be respited an hour, neither shall their punishment be anticipated.

Sher Ali

And if ALLAH were to punish men for their wrongdoing, HE would not leave on the earth a living creature, but HE gives them respite till an appointed term; and when their term is come, they cannot remain behind a single hour, nor can they go ahead of it.

Unknown German

Und wenn Allah die Menschen für ihr Freveln bestrafen wollte, Er würde nicht ein einziges Lebewesen darauf (auf der Erde) lassen, doch Er gewährt ihnen Aufschub bis zu einer bestimmten Zeit; und wenn ihre Frist um ist, dann können sie auch nicht eine Stunde dahinter zurückbleiben, noch können sie (ihr) vorauseilen.

V. Porokhova

И если бы Аллах вменил себе ■ Наказывать людей ■ за их несправедливость, ■ Он на земле бы не оставил ■ Ни одного живого существа. ■ Но Он дает отсрочку им ■ До установленного срока. ■ Когда же срок сей подойдет, ■ Они ни на единый час ■ Его не смогут отложить или ускорить.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр Аллаһ, кешеләрне кылган гөнаһлары өчен дөньяда ґәзаб кыла торган булса иде, җир өстендә һичбер мәхлукны калдырмыйча, һәммәсен һәлак итәр иде, ләкин һәлак итмичә билгеле вакыткача кичектерә, билгеләнгән вакыт җиткәч, бер сәгать соңга калмас вә бер сәгать алдан ґәзаб ителмәсләр.

جالندہری

اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیئے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں

طاہرالقادری

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے عوض (فوراً) پکڑ لیا کرتا تو اس (زمین) پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آپہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.