سوره النحل (16) آیه 62

قرآن، سوره النحل (16) آیه 62

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 63
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 61

عربی

وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ

بدون حرکات عربی

و يجعلون للّه ما يكرهون و تصف ألسنتهم الكذب أنّ لهم الحسنى لا جرم أنّ لهم النّار و أنّهم مفرطون

خوانش

WayajAAaloona lillahi ma yakrahoona watasifu alsinatuhumu alkathiba anna lahumu alhusna la jarama anna lahumu alnnara waannahum mufratoona

آیتی

آنچه را نمي پسندند به خدا نسبت کنند و زبانشان به دروغ گويد که ، خوبيهااز آن آنهاست نه ، بي ترديد نصيب آنها آتش است و خود به شتاب به سوي آن روند

خرمشاهی

و براى خداوند چيزى را كه خودشان هم خوش ندارند قائل مى شودند و به زبانشان به دروغ مدعى مى شوند كه بهشت از آن آنان است، حقا كه آتش [دوزخ] نصيب آنان است و ايشان [در اين راه] پيشتازند.

کاویانپور

مشركان براى خدا چيزى را نسبت مى‏دهند كه خودشان از آن كراهت دارند و بغلط تصور ميكنند كه عاقبت نيكو از آن آنهاست. كيفر آنان بطور حتم آتش دوزخ است و آنها را زودتر از سايرين بدوزخ مى‏برند.

انصاریان

و آنچه را [چون دختر] خوش ندارند، برای خدا قرار می دهند، و زبانهایشان دروغ پردازی می کند که [سرانجامِ] نیکوتر ویژه آنان است. ثابت ویقینی است که آتش برای آنان است و یقیناً پیشگامان [به سوی] آتش اند.

سراج

و مشركان قرار مى‏دهند براى خدا آنچه را (دخترانى را كه بخود) نمى‏پسندند و مى‏گويد زبانهاى ايشان دروغ را كه ايشان را است سر انجام نيكو حق اين است كه ايشان را آتش دوزخ است البته ايشان پيش فرستاده شده (بدوزخ) اند

فولادوند

و چيزى را كه خوش نمى‏دارند، براى خدا قرار مى‏دهند، و زبانشان دروغ‏پردازى مى‏كند كه [سرانجام‏] نيكو از آنِ ايشان است. حقاً كه آتش براى آنان است و به سوى آن پيش فرستاده خواهند شد.

پورجوادی

آنها چيزهايى را به خدا نسبت مى‏دهند كه خودشان از آن كراهت دارند و با زبان به دروغ مدعى مى‏شوند كه نيكيها از آن ايشان است، ناگزير دوزخ براى آنان خواهد بود، و آنها از پيشگامان هستند.

حلبی

و براى خدا چيزى را قرار مى‏دهند كه آن را نمى‏پسندند و زبانهايشان دروغ را وصف مى‏كند: [كه پاداش‏] نيكو آنان راست حقّ است آتش ايشان راست! و آنان [به سوى آتش‏] پيش افتادگانند.

اشرفی

و قرار ميدهند براى خدا آنچه ناخوش دارند و وصف ميكند زبانهاشان دروغ را كه مر ايشانراست خوبى ناچار بدرستيكه ايشانراست آتش و بدرستيكه ايشانند پيش فرستادگان

خوشابر مسعود انصاري

و براى خداوند آنچه را كه [خود] ناپسند مى‏شمارند، مقرر مى‏كنند و زبانهايشان [سخن‏] دروغ را بيان مى‏كند. كه: نيكى آنان راست. حقّا كه آتش [جهنّم را در پيش‏] دارند و آنان [به سوى آتش‏] پيش فرستاده مى‏شوند

مکارم

آنها برای خدا چیزهایی قرارمی‌دهند که خودشان از آن کراهت دارند [= فرزندان دختر]؛ با این حال زبانشان به دروغ می‌گوید سرانجام نیکی دارند! از این رو برای آنان آتش است؛ و آنها از پیشگامان (دوزخ)اند.

مجتبوی

و آنچه را خوش ندارند- يعنى دختران- براى خدا قرار مى‏دهند و زبانهاشان دروغ مى‏سازد كه نيكويى- زندگانى نيك يا پاداش نيكو در آخرت- آنان راست براستى آتش دوزخ آنان راست و آنها [سوى آن‏] پيشگامانند.

مصباح زاده

و قرار ميدهند براى خدا آنچه ناخوش دارند و وصف ميكند زبانهاشان دروغ را كه مر ايشان راست خوبى ناچار بدرستى كه ايشان را است آتش و بدرستى كه ايشانند پيش فرستادگان

معزی

و قرار دهند براى خدا آنچه را ناخوش دارند و مى ستايد زبانهاى ايشان دروغ را كه ايشان را است نيكى لاجرم ايشان را است آتش و ايشانند پيش راندگان

قمشه ای

و این مشرکان آنچه را که بر خود نمی‌پسندند (چون داشتن فرزند دختر) به خدا نسبت می‌دهند و به دروغ می‌گویند که عاقبت نیکو دارند در صورتی که محققا کیفر آنها آتش دوزخ است و زودتر از دیگران هم به دوزخ می‌روند.

رشاد خليفه

آنها آنچه را كه بر خود نمي ‌پسندند به خدا نسبت مي دهند، سپس با زبان خود به دروغ مي ‌گويند كه از نيكوكارانند! بدون شك، آنها سزاوار دوزخ شده‌اند، زيرا سركشي كرده‌اند.

Literal

And they make/create/put to God what they hate, and their tongues/speeches describes/categorizes the lies/falsehood , that to them (is) the best/most beautiful , undoutably/certainly that to them (is) the fire , and that they truly are neglected/wasted/hastened .

Al-Hilali Khan

They assign to Allah that which they dislike (for themselves), and their tongues assert the falsehood that the better things will be theirs. No doubt for them is the Fire, and they will be the first to be hastened on into it, and left there neglected. (Tafsir Al-Qurtubee, Vol., Page )

Arthur John Arberry

They assign to God that they themselves dislike; and their tongues describe falsehood, that the reward most fair shall be theirs. Without any doubt theirs shall be the Fire, and they are hastened in.

Asad

As it is, they ascribe to God something that they [themselves] dislike ‹

Dr. Salomo Keyzer

Zij schrijven aan God toe wat zij zelve haten, en hunne tongen spreken eene leugen uit, als zij zeggen, dat de belooning van het paradijs voor hen is bestemd. Er bestaat geen twijfel, of het vuur der hel voor hen is gereed gemaakt, en dat zij daarin zullen nedergeworpen worden, vr het overige deel der zondaren.

Free Minds

And they assign to God what they hate, and their tongues describe with lies that they will have what is good. No doubt they will have the Fire, for they have rebelled.

Hamza Roberto Piccardo

Attribuiscono ad Allah ciò che essi detestano e le loro lingue proferiscono menzogna quando dicono che avranno il meglio. Quello che indubbiamente avranno sarà il Fuoco in cui saranno spinti.

Hilali Khan

They assign to Allah that which they dislike (for themselves), and their tongues assert the falsehood that the better things will be theirs. No doubt for them is the Fire, and they will be the first to be hastened on into it, and left there neglected. (Tafsir Al-Qurtubee, Vol.10, Page 121)

Kuliev E.

Они приписывают Аллаху то, что им самим неприятно. Их языки лживо возвещают о том, что им уготовано наилучшее. Несомненно, им уготован Огонь, и они будут покинуты.

M.-N.O. Osmanov

Они приписывают Аллаху то, что им неугодно, уста их глаголят ложь, [когда утверждают], что им принадлежит прекрасное. Без сомнения, им уготован адский огонь, и они будут отринуты [Аллахом].

Mohammad Habib Shakir

And they ascribe to Allah what they (themselves) hate and their tongues relate the lie that they shall have the good; there is no avoiding it that for them is the fire and that they shall be sent before.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they assign unto Allah that which they (themselves) dislike, and their tongues expound the lie that the better portion will be theirs. Assuredly theirs will be the Fire, and they will be abandoned.

Palmer

They set down to God what they abhor themselves; and their tongues describe the lie that ‹good is to be theirs.› Without a doubt theirs is the Fire, for, verily, they shall be sent on there!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendilerinin bile çirkin bulacağı şeyleri Allah’a isnat ediyorlar. Dilleri de yalan düzüp donatıyor: En ileri güzellik onlarınmış! Kuşkusuz olan şu: Onlar için ateş vardır. Ve ona en önden gideceklerdir.

Qaribullah

They ascribe to Allah what they themselves dislike. Their tongues utter falsehoods (when they say) the finest of wages shall be theirs. Without doubt, the Fire shall be theirs and they will be hastened to it.

QXP

They ascribe to Allah what they dislike for themselves, and then utter the lie that the fair reward is for them. Surely, for them is the Fire, and they will be hastened on into it (56:10).

Reshad Khalifa

They ascribe to GOD what they dislike for themselves, then utter the lie with their own tongues that they are righteous! Without any doubt, they have incurred Hell, for they have rebelled.

Rodwell

Yet what they loathe themselves do they assign to God; and their tongues utter the lie, that theirs shall be a goodly lot. But beyond a doubt is it that the fire awaiteth them, and that they shall be the first sent into it.

Sale

They attribute unto God that which they dislike themselves, and their tongues utter a lie; namely, that the reward of paradise is for them. There is no doubt but that the fire of hell is prepared for them, and that they shall be sent thither before the rest of the wicked.

Sher Ali

And they assign to ALLAH what they dislike for themselves and their tongues utter the lie that they will have the best of everything. Undoubtedly, theirs shall be the Fire, and therein shall they be abandoned.

Unknown German

Und sie schreiben Allah zu, was ihnen (selbst) mißliebig ist, und ihre Zungen äußern die Lüge, daß sie das Beste erhalten werden. Zweifellos wird ihnen das Feuer zuteil werden, und (darin) sollen sie verlassen bleiben.

V. Porokhova

Они Аллаху придают такое, ■ Чего гнушаются и ненавидят сами; ■ Их языки вещают ложь, ■ Что им прекрасное – (лишь в этом мире). ■ Им, несомненно, – огнь Ада, ■ И будут они первыми низвергнуты в него.

Yakub Ibn Nugman

Шулай итеп, мөшрик ахмаклар үзләре өчен мәкрүһ күргән нәрсәләр белән Аллаһуны сыйфатлыйлар, ялган булганы хәлдә, аларның телләре әйтер: «Безгә ахирәттә яхшылык вә олугъ дәрәҗәләр булачак», – дип. Шик юк: аларга ахирәттә ут ґәзабы булачак вә һәркемнән элек алар керәчәкләр җәһәннәмгә.

جالندہری

اور یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو (قیامت کے دن) بھلائی (یعنی نجات) ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے (دوزخ کی) آگ (تیار) ہے اور یہ (دوزخ میں) سب سے آگے بھیجے جائیں گے

طاہرالقادری

اور وہ اللہ کے لئے وہ کچھ مقرر کرتے ہیں جو (اپنے لئے) ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لئے بھلائی ہے، (ہرگز نہیں!) حقیقت یہ ہے کہ ان کے لئے دوزخ ہے اور یہ (دوزخ میں) سب سے پہلے بھیجے جائیں گے (اور اس میں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیئے جائیں گے)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.