سوره النحل (16) آیه 70

قرآن، سوره النحل (16) آیه 70

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 71
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 69

عربی

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

بدون حرکات عربی

و اللّه خلقكم ثمّ يتوفّاكم و منكم من يردّ إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إنّ اللّه عليم قدير

خوانش

WaAllahu khalaqakum thumma yatawaffakum waminkum man yuraddu ila arthali alAAumuri likay la yaAAlama baAAda AAilmin shay-an inna Allaha AAaleemun qadeerun

آیتی

خدا شما را بيافريد ، آنگاه مي ميراند و از ميان شما کسي را به پيري مي رساند تا هر چه را که آموخته است از ياد ببرد ، زيرا خدا دانا و تواناست

خرمشاهی

و خداوند [است كه] شما را آفريده است و سپس جانتان را مى گيرد، و بعضى از شما هستند كه به حد اعلاى فرتوتى مى رسند، چندانكه پس از دانستن [بسيارى چيزه] چيزى ندانند; بيگمان خداوند داناى تواناست.

کاویانپور

و خدا شما بندگان را آفريد. پس از آن شما را ميميراند و از شما بعضى را بدوران انحطاط پيرى ميرساند بطورى كه هر چه مى‏دانست فراموش كند. همانا خدا داناى تواناست.

انصاریان

و خدا شما را آفرید، آن گاه شما را می میراند، برخی از شما به سوی پست ترین مرحله عمر [که سالخوردگی و فرتوتی است] برگردانده می شود، تا پس از دانش اندکی که داشت چیزی را نداند؛ یقیناً خدا دانا و تواناست.

سراج

و خدا بيافريد شما را سپس مى‏ستاند جانتان را و برخى از شما كسى است كه برگردانيده مى‏شود بخوارترين دوران زندگانى (پيرى) تا آنكه نداند از پس دانستن چيزى را البته خدا دانا و تواناست

فولادوند

و خدا شما را آفريد، سپس [جان‏] شما را مى‏گيرد، و بعضى از شما تا خوارترين [دوره‏] سالهاى زندگى [فرتوتى‏] بازگردانده مى‏شود، به طورى كه بعد از [آن همه‏] دانستن، [ديگر] چيزى نمى‏دانند. قطعاً خدا داناى تواناست.

پورجوادی

خدا شما را آفريد، سپس شما را مى‏ميراند، و بعضى از شما به پيرى و فرتوتى مى‏رسد چنان كه همه دانسته‏ها را از ياد مى‏برد- خداوند داناى تواناست.

حلبی

و خدا شما را بيافريد و همو شما را مى‏ميراند و از شما كسى هست كه به خوارترين زندگانى [كلانسالى‏] بر گردانده شود، تا پس از دانش، [همانند كودكان‏] چيزى نداند بى‏گمان خدا داناى تواناست.

اشرفی

و خدا آفريد شما را پس ميميراند شما را و از شما كسى است كه رد كرده ميشود بسوى فرومايه‏تر عمر تا نداند پس از دانستن چيزى بدرستيكه خدا داناى تواناست

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند شما را آفريد باز شما را مى‏ميراند و از شما كسى هست كه به خوارترين [حدّ] فرتوتى برگردانده مى‏شود تا آنجا كه پس از دانستن چيزى را نداند. بى گمان خداوند داناى تواناست

مکارم

خداوند شما را آفرید؛ سپس شما را می‌میراند؛ بعضی از شما به نامطلوب‌ترین سنین بالای عمر می‌رسند، تا بعد از علم و آگاهی، چیزی ندانند (و همه چیز را فراموش کنند)؛ خداوند دانا و تواناست!

مجتبوی

و خدا شما را آفريد سپس جان شما را برگيرد و از شما كس هست كه به فروترين [دوران‏] عمر- پيرى و فرتوتى- بازگردانده شود تا [سرانجام‏] پس از دانايى چيزى نداند. همانا خدا دانا و تواناست.

مصباح زاده

و خدا آفريد شما را پس ميميراند شما را و از شما كسى است كه رد كرده ميشود بسوى فرو مايه‏تر عمر تا نداند پس از دانستن چيزى بدرستى كه خدا داناى تواناست

معزی

و خدا بيافريدتان و سپس بميراندتان و از شما است آنكه گردانيده شود بسوى پسترين عمر تا نداند پس از دانست چيزى را همانا خدا است داناى توانا

قمشه ای

و خدا شما را آفریده و سپس می‌میراند؛ و بعضی از شما را به سن انحطاط پیری می‌رسانند که هر چه دانسته همه را فراموش می‌کند. همانا خداست که همیشه دانا و تواناست.

رشاد خليفه

خدا شما را آفريد، سپس او به زندگي شما خاتمه مي دهد. او اجازه مي دهد تا بعضي از شما به غايت پيري برسيد، تا بدانند که دانشي که مي توانند فراگيرند، محدود است. خداست داناي مطلق، قادر مطلق.

Literal

And God created you, then He makes you die, and from you who is returned to the lifetime’s worst/meanest/despised, so that (he) not know after knowledge a thing, that your Lord (is) knowledgeable, capable .

Al-Hilali Khan

And Allah has created you and then He will cause you to die, and of you there are some who are sent back to senility, so that they know nothing after having known (much). Truly! Allah is All-Knowing, All-Powerful.

Arthur John Arberry

God created you; then He will gather you to Him; and some of you will be kept back unto the vilest state of life, that after knowing somewhat, they may know nothing; God is All-knowing, All-powerful.

Asad

AND GOD has created you, and in time will cause you to die; and many a one of you is reduced in old age to a most abject state, ceasing to know anything of what he once knew so well.» Verily, God is all-knowing, infinite in His power!

Dr. Salomo Keyzer

God heeft u geschapen, en hij zal u later doen sterven, en het leven van menigen uwer zal tot een uitgeleefden ouderdom verlengd worden, zoodat hij alles zal vergeten wat hij wist; want God is wijs en machtig.

Free Minds

And God created you then He will take you. And some of you will continue to old age so that he will not know anything more after his knowledge. God is Knowing, Capable.

Hamza Roberto Piccardo

Allah vi ha creato, poi vi farà morire. Qualcuno di voi sarà condotto fino all’età decrepita, tale che nulla sappia dopo aver saputo. Allah è sapiente, potente.

Hilali Khan

And Allah has created you and then He will cause you to die, and of you there are some who are sent back to senility, so that they know nothing after having known (much). Truly! Allah is All-Knowing, All-Powerful.

Kuliev E.

Аллах сотворил вас, а затем Он умертвит вас. Среди вас есть такие, которые превращаются в дряхлых стариков и забывают все то, что знали. Воистину, Аллах – Знающий, Могущественный.

M.-N.O. Osmanov

Аллах вас сотворил, потом Он вас упокоит. Среди вас есть и такие, которых Он ввергает в наихудшее состояние, так что [человек] забывает все то, что знал. Воистину, Аллах – знающий, могущественный.

Mohammad Habib Shakir

And Allah has created you, then He causes you to die, and of you is he who is brought back to the worst part of life, so that after having knowledge he does not know anything; surely Allah is Knowing, Powerful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Allah createth you, then causeth you to die, and among you is he who is brought back to the most abject stage of life, so that he knoweth nothing after (having had) knowledge. Lo! Allah is Knower, Powerful.

Palmer

God created you; then He will take you to Himself; but amongst you are some whom He will thrust into the most decrepit age; so that he may not know aught that once he knew. Verily, God is knowing, powerful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. İçinizden bazıları, ömrün en basit ve düşük noktasına geri çevirilir ki, bir ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Allah Alîm’dir, Kadîr’dir.

Qaribullah

Allah created you, and causes you to die. There are some of you who, after knowing something, will be kept back to the vilest state of life, knowing nothing. Allah is the Knowing, Powerful.

QXP

And Allah has created you, and in time will cause you to die. There are some among you whose lives are prolonged to an abject old age, ceasing to know what they once knew so well. (The time to do good deeds is when you are capable). Verily, Allah is all-Knowing, the Powerful Appointer of His Laws (22:5).

Reshad Khalifa

GOD created you, then He terminates your lives. He lets some of you live to the oldest age, only to find out that there is a limit to the knowledge they can acquire. GOD is Omniscient, Omnipotent.

Rodwell

And God hath created you; by and bye will he take you to himself; and some among you will he carry on to abject old age, when all that once was known is known no longer. Aye, God is Knowing, Powerful.

Sale

God hath created you, and He will hereafter cause you to die: And some of you shall have his life prolonged to a decrepit age, so that he shall forget whatever he knew; for God is wise and powerful.

Sher Ali

And ALLAH creates you, then HE causes you to die; and there are some among you who are driven to the worst state of life with the result that they know nothing after having had knowledge. Surely, ALLAH is All-Knowing, Powerful.

Unknown German

Allah hat euch erschaffen, dann läßt Er euch sterben; und es gibt manche unter euch, die ins hinfällige Greisenalter getrieben werden, so daß sie nichts wissen, nachdem (sie) doch Wissen (besessen hatten). Wahrlich, Allah ist allwissend, allmächtig.

V. Porokhova

Аллах творит вас, ■ А потом на упокой вас забирает. ■ Средь вас есть те, ■ Кто, погружаясь в немощь дряхлых лет, ■ Лишается (всего богатства) знаний, ■ Которым он владел в былые времена. ■ Аллах, поистине, всезнающ и могуч!

Yakub Ibn Nugman

Ий кешеләр, сезне Аллаһ халык кылды, соңра Ул барчагызны үтерәдер, вә сездән бәгъзеләрегез күп яшәп картлык зәгыйфьлегенә кайтарылыр, хәтта әүвәлдә белгәннәрен онытып белмәсен өчен! Әлбәттә, Аллаһ һәрнәрсәне белә һәм һәрнигә кадир.

جالندہری

اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا۔ پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور (بہت کچھ) جاننے کے بعد ہر چیز سے بےعلم ہوجاتے ہیں۔ بےشک خدا (سب کچھ) جاننے والا (اور) قدرت والا ہے

طاہرالقادری

اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے پھر وہ تمہیں وفات دیتا (یعنی تمہاری روح قبض کرتا) ہے۔ اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر (بڑھاپا) کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ (زندگی میں بہت کچھ) جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے (یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی بے بسی و کم مائیگی کا منظر بھی دیکھ لے)، بیشک اللہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.