سوره النحل (16) آیه 86

قرآن، سوره النحل (16) آیه 86

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 87
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 85

عربی

وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ

بدون حرکات عربی

و إذا رأى الّذين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الّذين كنّا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنّكم لكاذبون

خوانش

Wa-itha raa allatheena ashrakoo shurakaahum qaloo rabbana haola-i shurakaona allatheena kunna nadAAoo min doonika faalqaw ilayhimu alqawla innakum lakathiboona

آیتی

و چون مشرکان آنان را که شريک خدا مي ساختند ، ببينند ، مي گويند : اي پروردگار ما ، اينان شريکاني هستند که ما به جاي تو آنها را مي خوانديم آنان پاسخ مي گويند که شما دروغ مي گوييد

خرمشاهی

و چون مشركان شريكانى را كه [به جاى خداوند] قائلند بنگرند، گويند پروردگارا اينان شريكانى هستند كه ما به جاى تو مى پرستيديم، آنگاه به آنان پاسخ دهند كه شما دروغگوييد.

کاویانپور

و چون مشركان در قيامت معبودانشان را مشاهده كنند، خواهند گفت، پروردگارا، همينها معبودان ما بودند كه بجاى پرستش تو آنها را مى‏پرستيديم (آنها را بجاى ما مجازات كن، زيرا ما را فريب دادند) معبودان (به امر خدا) جواب ميدهند كه شما دروغ مى‏گوييد (ما هرگز شما را بر پرستش خود دعوت نكرديم).

انصاریان

و زمانی که مشرکان [در عرصه قیامت] بت هایشان را که شریکان خدا قرار داده بودند ببینند، می گویند: پروردگارا! اینان شریکانی هستند که ما آنها را به جای تو می پرستیدیم [و اینان سبب گمراهی ما شدند.] ولی شریکان به آنان پاسخ می دهند: یقیناً شما دروغگویید [؛ زیرا سبب گمراهی شما هوای نفس، کبر و لجاجت شما بود.]

سراج

و چون به بينند مشركان بتان خود را (كه شريك خدا ساخته‏اند) گويند پروردگارا اين گروه شريكان مايند (در عبادت تو) كه ما هميشه مى‏خوانديم بدون تو پس بتان بيفكنند به سوى مشركان سخن را كه بيشك شما دروغگوئيد

فولادوند

و چون كسانى كه شرك ورزيدند، شريكان خود را ببينند مى‏گويند: «پروردگارا، اينها بودند آن شريكانى كه ما به جاى تو مى‏خوانديم». و[لى شريكان‏] قول آنان را رد مى‏كنند كه: «شما جدا دروغگويانيد.»

پورجوادی

مشركان چون معبودهايى را كه شريك خدا قرار داده‏اند ببينند، مى‏گويند پروردگارا اينها شريكانى هستند كه ما به جاى تو آنها را مى‏خوانديم، در اين هنگام معبودانشان پاسخ مى‏دهند كه شما دروغ مى‏گوييد.

حلبی

و چون ببينند كسانى كه انباز گرفتند انباز گرفتگان خودشان را، گويند: پروردگار ما! اينها انبازان ما [در عبادت تو] هستند آن كسان كه ما جز تو آنها را مى‏خوانديم پس آنها جواب دهند كه: بى‏گمان شما دروغگويانيد.

اشرفی

و چون بينند آنان كه شرك آوردند انبازانشانرا گويند پروردگارا آنها شريكان مايند كه بوديم ميخوانديم از غير تو پس بيندازند بايشان گفتار را بدرستيكه شما هر آينه دروغگويانند

خوشابر مسعود انصاري

و چون مشركان شريكانشان را ببينند، گويند: پروردگارا، اينان آن شريكان ما هستند كه آنان را به جاى تو [به نيايش‏] مى‏خوانديم آن گاه [شريكان‏] به آنان پاسخ دهند، به راستى كه شما دروغگوييد

مکارم

و هنگامی که مشرکان معبودهایی را که همتای خدا قرار دادند می‌بینند، می‌گویند: «پروردگارا! اینها همتایانی هستند که ما به جای تو، آنها را می‌خواندیم! «در این هنگام، معبودان به آنها می‌گویند: «شما دروغگو هستید! (شما هوای نفس خود را پرستش می‌کردید!)»

مجتبوی

و چون كسانى كه شرك ورزيدند شريكان خويش را- بتها يا كسانى را كه شريك خدا گرفته بودند- ببينند گويند: بار خدايا، اينها شريكان مايند كه به جاى تو مى‏خوانديم آنها پاسخشان دهند كه شما دروغگوييد.

مصباح زاده

و چون بينند آنان كه شرك آوردند انبازانشان را گويند پروردگارا آنها شريكان مايند كه بوديم ميخوانديم از غير تو پس بيندازند بايشان گفتار را بدرستى كه شما هر آينه دروغگويانند

معزی

و هنگامى كه ببينند مشركان شريكان خود را گويند پروردگارا اينانند شريكان ما كه بوديم مى خوانديم جز تو پس افكندند بسوى ايشان سخن را كه شمائيد همانا دروغگويان

قمشه ای

و چون مشرکان شریکان خود را مشاهده کنند گویند: بارالها، اینانند که ما به جای تو پرستش می‌کردیم (آنها را که ما را فریب دادند به جای ما مجازات کن) ، شریکان جواب دهند که شما البته دروغ می‌گویید (ما هرگز شما را به پرستش خود نخواندیم).

رشاد خليفه

و وقتي كساني كه به شرك آلوده شدند، معبودان خود را ببينند، خواهند گفت: پروردگار ما، اينها هستند بت هايي که ما در کنار تو قرار داده بوديم. كساني كه بت شدند، سپس با آنها روبرو مي شوند و مي گويند: شما دروغگو هستيد.

Literal

And if those who shared/made partners (with God) saw their partners (with God), they said: «Our Lord, those (are) our partners (with You), those whom we were calling from other than You.» So they threw the saying/word/opinion and belief that you (are) lying/denying/falsifying (E).

Al-Hilali Khan

And when those who associated partners with Allah see their (Allahs so-called) partners, they will say: «Our Lord! These are our partners whom we used to invoke besides you.» But they will throw back their word at them (and say): «Surely! You indeed are liars!»

Arthur John Arberry

And when the idolaters behold their associates, they shall say, ‹Our Lord, these are our associates on whom we called apart from Thee.› They will fling back at them the saying, ‹Surely, you are truly liars.›

Asad

And when they who were wont to ascribe divinity to beings other than God behold [on Judgment Day] those beings to whom they were wont to ascribe a share in His divinity,›

Dr. Salomo Keyzer

En als zij, die zich aan afgodendienst hebben schuldig gemaakt, hunne valsche goden zullen zien, zullen zij zeggen: O Heer! dit zijn onze afgoden, welke wij buiten u aanroepen. Maar zij zullen zich omkeeren en hun antwoorden: Waarlijk, gij zijt leugenaars.

Free Minds

And when those who set up partners saw the partners they made, they said: "Our Lord, these are our partners that we used to call upon besides You." But they returned in answer to them: "You are liars!"

Hamza Roberto Piccardo

Quando coloro che erano associatori vedranno quello che associavano [ad Allah], diranno: «O Signor nostro, ecco le divinità che invocavamo all’infuori di Te». E questi replicheranno: «In verità siete bugiardi!».

Hilali Khan

And when those who associated partners with Allah see their (Allahs so-called) partners, they will say: "Our Lord! These are our partners whom we used to invoke besides you." But they will throw back their word at them (and say): "Surely! You indeed are liars!"

Kuliev E.

Когда многобожники увидят своих сотоварищей, они скажут: «Господь наш! Вот сотоварищи, к которым мы взывали вместо Тебя». Но они отбросят их слова и скажут: «Воистину, вы – лжецы!»

M.-N.O. Osmanov

Когда многобожники увидят своих богов, они воскликнут: «Господи наш! Это те самые наши идолы, к которым мы взывали [с мольбой], минуя Тебя». Но [идолы] им скажут: «Воистину: вы лжецы!»

Mohammad Habib Shakir

And when those who associate (others with Allah) shall see their associate-gods, they shall say: Our Lord, these are our associate-gods on whom we called besides Thee. But they will give them back the reply: Most surely you are liars.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when those who ascribed partners to Allah behold those partners of theirs, they will say: Our Lord! these are our partners unto whom we used to cry instead of Thee. But they will fling to them the saying: Lo! ye verily are liars!

Palmer

And when those who join their partners with God say, ‹Our Lord! these be our partners on whom we used to call beside Thee.› And they shall proffer them the speech, ‹Verily, ye are liars!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şirke sapanlar, ortak tuttuklarını gördüklerinde şöyle derler: «Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da yalvarıp yakardığımız ortaklarımız.» Bunun üzerine ortakları onlara şöyle söz dokundururlar: «Siz, yalancılarsınız, yalancılar!»

Qaribullah

And when the idolaters see their associates they will say: ‹Our Lord, these are our associates on whom we called other than You. ‹ But they will throw back at them saying: ‹Surely, you are truly liars. ‹

QXP

When those who ascribe partners to Allah see their ‹partners› they will say, «Our Lord! These are our ‹partners› whom we used to call instead of You.» But, the leaders will fling to them the retort, «You verily have been lying to yourselves in self-deception.»

Reshad Khalifa

And when those who committed idol worship see their idols, they will say, «Our Lord, these are the idols we had set up beside You.» The idols will then confront them and say, «You are liars.»

Rodwell

And when they who had joined associates with God shall see those their associate-gods, they shall say, «O our Lord! these are our associate-gods whom we called upon beside Thee.» But they shall retort on them, «Verily, ye are liars.»

Sale

and when those who shall have been guilty of idolatry shall see their false gods, they shall say, O Lord, these are our idols which we invoked, besides Thee. But they shall return an answer unto them, saying, verily ye are liars.

Sher Ali

And when those who associate partners with ALLAH, will see their associated-gods, they will say, `Our Lord, these are our associated-gods, whom we used to call upon instead of Thee.› Thereupon they will retort on them with the words, `Surely, you are liars.›

Unknown German

Und wenn die, welche Götter anbeten, ihre Götter sehen werden, so werden sie sagen: «Unser Herr, das sind unsere Götter, die wir statt Dich anriefen.» Sie darauf werden ihnen die Beschuldigung zurückgeben: «Fürwahr, ihr seid Lügner »

V. Porokhova

А те, что придавали соучастников Аллаху, ■ Когда увидят соучастников своих, ■ «Владыка наш! – воскликнут. – ■ Вот – наши соучастники, ■ К которым мы взывали наравне с Тобой!» ■ Но те (ответное) им бросят слово: ■ «Лжецы вы, истинно, и только!»

Yakub Ibn Nugman

Мөшрикләр Аллаһуга тиңдәш кылган нәрсәләрен күргәч әйтер: «Ий Раббыбыз ошбулар синнән башка гыйбадәт вә сиңа тиң кылган нәрсәләребездер», – дип, сынымнары әйтерләр: «Безне Аллаһуга тиң кылуыгыз ялган эшегез иде».

جالندہری

اور جب مشرک (اپنے بنائے ہوئے) شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پُکارا کرتے تھے۔ تو وہ (اُن کے کلام کو مسترد کردیں گے اور) اُن سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو

طاہرالقادری

اور جب مشرک لوگ اپنے (خود ساختہ) شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے: اے ہمارے رب! یہی ہمارے شریک تھے جن کی ہم تجھے چھوڑ کر پرستش کرتے تھے، پس وہ (شرکاء) انہیں (جواباً) پیغام بھیجیں گے کہ بیشک تم جھوٹے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.