سوره النحل (16) آیه 124

قرآن، سوره النحل (16) آیه 124

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 125
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 123

عربی

إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

بدون حرکات عربی

إنّما جعل السّبت على الّذين اختلفوا فيه و إنّ ربّك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

خوانش

Innama juAAila alssabtu AAala allatheena ikhtalafoo feehi wa-inna rabbaka layahkumu baynahum yawma alqiyamati feema kanoo feehi yakhtalifoona

آیتی

شنبه گرفتن را براي کساني که در آن اختلاف کرده بودند قرار داده اند و پروردگار تو در روز قيامت در باره آنچه اختلاف مي کردند حکم خواهد کرد

خرمشاهی

حرمت نهادن به شنبه [=سبت] فقط بر كسانى مقرر شد كه در آن [و در صيد ماهى و نظاير آن] اختلاف ورزيدند; و بيگمان پروردگارت در روز قيامت در آنچه اختلاف مى داشتند، در ميان آنان داورى خواهد كرد.

کاویانپور

بدينسان بزرگداشت روز شنبه براى كسانى كه اختلاف ايجاد ميكردند مقرر گشت (كه بخاطر احترام روز شنبه جز عبادت، دست بهيچ كارى نزنند) البته پروردگار تو روز قيامت ميان آنان درباره آنچه اختلاف برپا ميكردند، حكم خواهد كرد.

انصاریان

[تحریم ماهی گیری در] روز شنبه فقط برای کسانی که در آن [از نظر آزادی و ممنوعیت کار] اختلاف کردند، قرار داده شده است، و بی تردید پروردگارت در روز قیامت درباره آنچه در آن اختلاف می کردند، داوری خواهد کرد.

سراج

بى‏گفتگو مقرر گشت (احترام) شنبه بر آنانكه اختلاف كردند (با پيغمبر خود) در باره آن و البته پروردگار تو داورى مى‏كند ميان ايشان روز رستاخيز در باره آن موضوعاتى كه پيوسته در آن اختلاف مى‏كردند

فولادوند

[بزرگداشت‏] شنبه، بر كسانى كه در باره آن اختلاف كردند مقرّر گرديد، و قطعاً پروردگارت روز رستاخيز ميان آنها در باره چيزى كه در مورد آن اختلاف مى‏كردند، داورى خواهد كرد.

پورجوادی

رعايت شنبه بر آنان كه در آن اختلاف كردند مقرر شد و بى‏ترديد پروردگارت روز قيامت ميان آنها داورى خواهد كرد.

حلبی

بجز اين نيست كه شنبه بر آنها كه درباره آن اختلاف مى‏كردند، [مايه لعنت‏] قرار داده شد و بى‏گمان پروردگار تو، روز قيامت ميانشان حكم مى‏كند در آنچه در آن اختلاف مى‏كردند.

اشرفی

جز اين نيست كه گردانيده شد شنبه بر آنان كه اختلاف كردند در آن و بدرستيكه پروردگار تو هر آينه حكم ميكند ميانشان روز قيامت در آنچه بودند در آن اختلاف ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

جز اين نيست كه [گرامى داشت‏] شنبه بر كسانى كه در آن اختلاف كردند، مقرر شد. و بى گمان پروردگارت روز قيامت بين آنان در آنچه اختلاف مى‏كردند حكم مى‏كند

مکارم

(تحریمهای) روز شنبه (برای یهود) فقط بعنوان یک مجازات بود، که در آن هم اختلاف کردند؛ و پروردگارت روز قیامت، در آنچه اختلاف داشتند، میان آنها داوری می‌کند!

مجتبوی

همانا [حكم‏] شنبه- شنبه گرفتن، بزرگداشت روز شنبه و تعطيل آن- بر كسانى قرار داده شد كه در آن اختلاف كردند. و هر آينه پروردگارت در روز رستاخيز در باره آنچه اختلاف مى‏كردند ميانشان داورى خواهد كرد.

مصباح زاده

جز اين نيست كه گردانيده شد شنبه بر آنان كه اختلاف كردند در آن و بدرستى كه پروردگار تو هر آينه حكم ميكند ميانشان روز قيامت در آنچه بودند در آن اختلاف ميكردند

معزی

جز اين نيست كه نهاده شد شنبه بر آنان كه اختلاف كردند در آن و همانا پروردگار تو حكم كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه بودند در آن اختلاف مى كردند

قمشه ای

(حکم حرمت) روز شنبه تنها بر یهود که در آن راه اختلاف پیمودند (و حرمتش نگاه نداشتند) مقرر گردید، و خدای تو البته روز قیامت در آنچه (خلق) در آن اختلاف و نزاع برپا می‌کردند حکم خواهد کرد.

رشاد خليفه

سَبَت فقط بر کساني مقرر شده بود که در آن اختلاف پيدا کردند (يهوديان و مسيحيان). پروردگارت يكتايي است که در روز رستاخيز آنها را به دليل اختلافاتشان قضاوت خواهد کرد.

Literal

But/indeed the Saturday/Sabbath was put/made on those who differed/disagreed/disputed in it, and that truly your Lord judges/rules (E) between them (on) the Resurrection Day in what they were in it differing/disagreeing/disputing.

Al-Hilali Khan

The Sabbath was only prescribed for those who differed concerning it, and verily, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection about that wherein they used to differ.

Arthur John Arberry

The Sabbath was only appointed for those who were at variance thereon; surely thy Lord will decide between them on the Day of Resurrection, touching their differences.

Asad

[and know that the observance of] the Sabbath was ordained only for those who came to hold divergent views about him;` but, verily, God will judge between them on Resurrection Day with regard to all on which they were wont to differ.›

Dr. Salomo Keyzer

De Sabbat werd alleen voor hen bepaald, die daaromtrent met hunnen profeet verschillen , en uw Heer zal op den dag der opstanding zekerlijk tusschen hen richten, nopens datgene, waaromtrent zij verschillen.

Free Minds

The Sabbath was only decreed for those who disputed in it, and your Lord will judge between them for that which they disputed in.

Hamza Roberto Piccardo

In verità il Sabato fu istituito solo per coloro che divergevano in proposito. Nel Giorno della Resurrezione il tuo Signore giudicherà tra di loro in merito alle loro divergenze.

Hilali Khan

The Sabbath was only prescribed for those who differed concerning it, and verily, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection about that wherein they used to differ.

Kuliev E.

Воистину, суббота была предписана только тем, кто впал в разногласия по этому поводу. Воистину, твой Господь в День воскресения рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, суббота предназначена [как дань религии] тем, которые расходились во мнении относительно ее. Воистину, твой Господь рассудит в День воскресения их споры о том, в чем они противоречили [друг другу].

Mohammad Habib Shakir

The Sabbath was ordained only for those who differed about it, and most surely your Lord will judge between them on the resurrection day concerning that about which they differed.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The Sabbath was appointed only for those who differed concerning it, and lo! thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Palmer

The Sabbath was only made for those who dispute thereon; but, verily, thy Lord will judge between them on the resurrection day concerning that whereon they do dispute.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında, onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir.

Qaribullah

The Sabbath was ordained only for those who differed about it. On the Day of Resurrection, your Lord will decide the differences that were between them.

QXP

And know that the observance of Sabbath was ordained for those who came to hold divergent views about him (about Abraham, since they thought that being his progeny spontaneously made them the chosen ones, and hence, they needed to be disciplined (2:65), (4:47), (4:154), (7:163)). Your Lord will judge between them on the Resurrection Day regarding where they differed (from the way of Abraham).

Reshad Khalifa

The Sabbath was decreed only for those who ended up disputing it (Jews & Christians). Your Lord is the One who will judge them on the Day of Resurrection regarding their disputes.

Rodwell

The Sabbath was only ordained for those who differed about it: and of a truth thy Lord will decide between them on the day of resurrection as to the subject of their disputes.

Sale

The sabbath was only appointed unto those who differed with their prophet concerning it; and thy Lord will surely judge between them, on the day of resurrection, as to that concerning which they differed.

Sher Ali

The punishment for profaning the Sabbath was imposed only on those who had differed about it and thy Lord will surely judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they differed.

Unknown German

Die (Strate für die Entweihung des) Sabbats war nur denen auferlegt, die darüber uneins waren; und dein Herr wird gewißlich zwischen ihnen richten am Tage der Auferstehung über das, worüber sie uneins waren.

V. Porokhova

И лишь для тех была назначена суббота, ■ Что разошлись (в вопросе соблюдения) ее. ■ Но в День (их) Воскресения (на Суд) ■ Господь твой, истинно, рассудит между ними ■ Все то, в чем разошлись они.

Yakub Ibn Nugman

Шимбә көнне олугъламак шул кәферләр зарарына кылынды ки, алар үзләре шимбә көнне олугълар өчен тартыштылар, ягъни Муса г-м яһүдләргә җомга көнне зурлагыз диде. Әмма яһүдләр Мусага карышып шимбә көнне зурлый торган булдылар. Шуның өчен Аллаһу тәгалә яһүдләргә шимбә көнне бик зарарлы кылды, дөнья кәсебен аларга хәрам кылды. Аллаһ аларга дөнья кәсебен хәрам иткәннән соң шимбә көн балык тотып Аллаһуны ачуландырдылар, аннары Аллаһ аларны маймыл итте. Алар төрле сүзләр сөйләп ихтилаф кылышкан эшләре хакында Аллаһу тәгалә кыямәт көнне әлбәттә хөкем итәр.

جالندہری

ہفتے کا دن تو ان ہی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کردے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے

طاہرالقادری

ہفتہ کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بیشک آپ کا رب قیامت کے دن اُن کے درمیان اُن (باتوں) کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.