سوره النحل (16) آیه 125

قرآن، سوره النحل (16) آیه 125

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 126
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 124

عربی

ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

بدون حرکات عربی

ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتي هي أحسن إنّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين

خوانش

OdAAu ila sabeeli rabbika bialhikmati waalmawAAithati alhasanati wajadilhum biallatee hiya ahsanu inna rabbaka huwa aAAlamu biman dalla AAan sabeelihi wahuwa aAAlamu bialmuhtadeena

آیتی

مردم را با حکمت و اندرز نيکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترين ، شيوه با آنان مجادله کن زيرا پروردگار تو به کساني که از راه او منحرف شده اند آگاه تر است و هدايت يافتگان را بهتر مي شناسد

خرمشاهی

به راه پروردگارت با حكمت و پند[هاى] پسنديده فرا خوان، و با آنان به شيوه اى كه بهتر است مجادله [و مقابله] كن; چرا كه پروردگارت داناتر است كه چه كسانى از راه او به در افتاده اند و هم او به رهيافتگان داناتر است.

کاویانپور

يا پيامبر، مردم را با پند و اندرز نيكو و دليل و منطق براه پروردگارت دعوت كن و با آنها با بهترين وجهى بحث و گفتگو كن در حقيقت پروردگار تو بكسانى كه از راه او بيراه گشته‏اند عالمتر و به هدايت شوندگان نيز داناتر است.

انصاریان

[مردم را] با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن، و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث [و می ادله] بپرداز، یقیناً پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه شده اند و نیز به راه یافتگان داناتر است.

سراج

(اى پيامبر مردم را) بخوان بسوى راه پروردگارت با حكمت (با دليلى كه حق را ثابت كند) و پندى نيكو و مباحثه كن با ايشان بطريقه‏اى كه آن نيكوتر است زيرا پروردگارت او داناتر است به آن كس كه گمراه شده از راه او (كه اسلام است) و او داناتر است براه يافتگان

فولادوند

با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه‏اى‏] كه نيكوتر است مجادله نماى. در حقيقت، پروردگار تو به [حال‏] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر، و او به [حال‏] راه‏يافتگان [نيز ]داناتر است.

پورجوادی

با فرزانگى و اندرزى نيكو به راه پروردگارت بخوان و با بهترين طريق با آنها مباحثه كن، پروردگار گمراهان و هدايت شدگان طريقش را بهتر مى‏شناسد.

حلبی

بخوان به سوى خدايت با «حكمت» و «موعظت» نيكو! و «جدال» كن با ايشان بدانچه آن نيكوتر است! بى‏گمان پروردگار تو، او، داناتر است به كسى كه از راه او گم گشت و او داناتر است به هدايت يافتگان.

اشرفی

بخوان براه راست پروردگارت بحكمت و پند خوب و مجادله كن با ايشان بآنچه آن بهتر است بدرستيكه پروردگار تو اوست داناتر بآن كه گمشد از راهش و اوست داناتر بهدايت يافتگان

خوشابر مسعود انصاري

به راه پروردگارت با حكمت و پند پسنديده فراخوان و به روشى كه آن [روش‏] بهتر است با آنان مناظره كن. به راستى پروردگارت به [حال‏] كسى كه از راهش گمراه باشد داناتر است و او به راه يافتگان [نيز] داناتر است

مکارم

با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن! پروردگارت، از هر کسی بهتر می‌داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایت‌یافتگان داناتر است.

مجتبوی

[مردم را] با حكمت- گفتار درست و استوار- و پند نيكو به راه پروردگارت بخوان، و با آنان به شيوه‏اى كه نيكوتر است مجادله و گفتگو كن همانا پروردگار تو داناتر است به آن كه از راه او گم شده و او داناتر است به راه‏يافتگان.

مصباح زاده

بخوان براه راست پروردگارت بحكمت و پند خود و مجادله كن با ايشان بانچه آن بهتر است بدرستى كه پروردگار تو اوست داناتر بان كه گمشد از راهش و اوست داناتر بهدايت يافتگان

معزی

بخوان بسوى راه پروردگار خويش با حكمت و پند نيكو و درستيز با ايشان بدانچه آن است نكوتر همانا پروردگار تو داناتر است بدانكه گم شده است از راه او و او است داناتر به هدايت شدگان

قمشه ای

(ای رسول ما خلق را) به حکمت (و برهان) و موعظه نیکو به راه خدایت دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن (وظیفه تو بیش از این نیست) که البته خدای تو (عاقبت حال) کسانی را که از راه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافته‌اند بهتر می‌داند.

رشاد خليفه

تو با حکمت و اندرز محبت آميز به راه پروردگارت دعوت کن و با آنها به بهترين شيوه اي که ممکن است، به گفتگو بنشين. پروردگار تو ار همه بهتر مي داند که چه کسي از راه او منحرف شده است و بهتر مي داند که چه کساني هدايت يافته اند.

Literal

Call to your Lord’s way/path with the wisdom, and the good sermon/advise/warning, and argue/dispute with them with which it is best , that your Lord He is more knowledgeable with (of) who misguided from His path/way , and He is more knowledgeable with the guided.

Al-Hilali Khan

Invite (mankind, O Muhammad SAW) to the Way of your Lord (i.e. Islam) with wisdom (i.e. with the Divine Inspiration and the Quran) and fair preaching, and argue with them in a way that is better. Truly, your Lord knows best who has gone astray from His Path, and He is the Best Aware of those who are guided.

Arthur John Arberry

Call thou to the way of thy Lord with wisdom and good admonition, and dispute with them in the better way. Surely thy Lord knows very well those who have gone astray from His way, and He knows very well those who are guided.

Asad

CALL THOU (all mankind] unto thy Sustainer’s path with wisdom and goodly exhortation, and argue with them in the most kindly manner-49 for, behold, thy Sustainer knows best as to who strays from His path, and best knows He as to who are the right-guided.

Dr. Salomo Keyzer

Noodig, door wijsheid en zachte vermaning, de menschen uit, den weg van uwen Heer te bewandelen. Twist gij met hen, doe het dan op de meest gepaste wijze; want uw Heer weet wel wie van zijn drempel afdwaalt en wie op den waren weg zijn geleid.

Free Minds

Invite to the path of your Lord with wisdom and good advice, and argue with them in that which is better. Your Lord is fully aware of who is misguided from His path, and He is fully aware of the guided ones.

Hamza Roberto Piccardo

Chiama al sentiero del tuo Signore con la saggezza e la buona parola e discuti con loro nella maniera migliore. In verità il tuo Signore conosce meglio

Hilali Khan

Invite (mankind, O Muhammad SAW) to the Way of your Lord (i.e. Islam) with wisdom (i.e. with the Divine Inspiration and the Quran) and fair preaching, and argue with them in a way that is better. Truly, your Lord knows best who has gone astray from His Path, and He is the Best Aware of those who are guided.

Kuliev E.

Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем.

M.-N.O. Osmanov

Призывай [, о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с указанного Им пути, и Он лучше знает тех, кто на прямом пути.

Mohammad Habib Shakir

Call to the way of your Lord with wisdom and goodly exhortation, and have disputations with them in the best manner; surely your Lord best knows those who go astray from His path, and He knows best those who follow the right way.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Call unto the way of thy Lord with wisdom and fair exhortation, and reason with them in the better way. Lo! thy Lord is Best Aware of him who strayeth from His way, and He is Best Aware of those who go aright.

Palmer

Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly warning; and wrangle with them in the kindest way; verily, thy Lord He knows best who has erred from His way, for He knows best the guided ones.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O, gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir.

Qaribullah

Call to the Path of your Lord with wisdom and fine admonition. Dispute with them in the best manner. Your Lord is well aware of those who have gone astray from His Path and He is well aware of those who are guided.

QXP

Call to the Way of your Lord with wisdom and beautiful exhortation. Reason with them most decently. Your Lord is best Aware of him who strays from His Path, and He is best Aware of those who go aright.

Reshad Khalifa

You shall invite to the path of your Lord with wisdom and kind enlightenment, and debate with them in the best possible manner. Your Lord knows best who has strayed from His path, and He knows best who are the guided ones.

Rodwell

Summon thou to the way of thy Lord with wisdom and with kindly warning: dispute with them in the kindest manner: thy Lord best knoweth those who stray from his way, and He best knoweth those who have yielded to his guidance.

Sale

Invite men unto the way of thy Lord, by wisdom, and mild exhortation; and dispute with them in the most condescending manner: For thy Lord well knoweth him who strayeth from his path, and He well knoweth those who are rightly directed.

Sher Ali

Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation and argue with them in a way that is best. Surely, thy Lord knows best who has strayed from HIS way; and HE also knows those who are rightly guided.

Unknown German

Rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung, und streite mit ihnen auf die beste Art. Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von Seinem Wege abgeirrt ist; und Er kennt am besten jene, die rechtgeleitet sind.

V. Porokhova

Зови на путь Господень мудростью и добрым наставленьем ■ И с ними спор достойным образом веди. ■ Поистине, Господь твой лучше знает тех, ■ Которые сошли с Его пути, ■ И лучше знает тех, ■ Которые идут прямой стезею.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м һәм аның өммәте! Раббыңның юлы булган ислам диненә кешеләрне чакыр вә чакырыгыз Коръән дәлилләре белән, дәхи тәэсирле яхшы вәгазьләр белән, дәхи кешеләргә хаклыкны төшендерү өчен алар белән тартыш вә көрәш иң күркәм юл белән! Әлбәттә, синең Раббың Аның юлыннан адашкан кешеләрне белә, һәм Ул Коръән юлында булган хак мөэминнәрне дә белә.

جالندہری

(اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ۔ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے

طاہرالقادری

(اے رسولِ معظّم!) آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث (بھی) ایسے انداز سے کیجئے جو نہایت حسین ہو، بیشک آپ کا رب اس شخص کو (بھی) خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو (بھی) خوب جانتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.