سوره الإسراء (17) آیه 5

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 5

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 6
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 4

عربی

فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولاً

بدون حرکات عربی

فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدّيار و كان وعدا مفعولا

خوانش

Fa-itha jaa waAAdu oolahuma baAAathna AAalaykum AAibadan lana olee ba/sin shadeedin fajasoo khilala alddiyari wakana waAAdan mafAAoolan

آیتی

چون از آن دوبار وعده نخستين در رسيد ، گروهي از بندگان خويش را که ، جنگاوراني زورمند بودند ، بر سر شما فرستاديم آنان حتي در درون خانه ها هم کشتار کردند و اين وعده به انجام رسيد

خرمشاهی

و چون [هنگام كيفر] وعده نخستين از دو وعده شان فرا رسد، بر شما كسانى از بندگان خود را كه رزم آورانى سهمگين اند، برگماريم كه اندرون خانه ها را جستوجو كنند; و آن وعده اى انجام يافتنى است.

کاویانپور

و چون وعده مجازات فساد اولى فرا رسيد، بندگانى سرسخت و خشن را بر شما مسلط ساختيم كه خانه بخانه دنبال شما ميگشتند و وعده خدا انجام گرفت.

انصاریان

پس هنگامی که [زمان ظهور] وعده [عذاب و انتقام ما به کیفر] نخستین فسادانگیزی و طغیان شما فرا رسد، بندگان سخت پیکار ونیرومند خود را بر ضد شما برانگیزیم، آنان [برای کشتن، اسیر کردن و ربودن ثروت و اموالتان] لابه لای خانه ها را [به طور کامل و با دقت] جستجو می کنند؛ و یقیناً این وعده ای انجام شدنی است.

سراج

و آن هنگام كه بيايد وعده انتقام فساد كردن نخستين آندو برانگيزانيم بر شما بندگانى كه داريم (بعنوان مجازات) كه صاحبان كارزار سخت‏اند پس درآيند ميان سراهاى شما و بود اين وعده انتقام وعده‏اى شدنى

فولادوند

پس آنگاه كه وعده [تحقّق‏] نخستين آن دو فرا رسد، بندگانى از خود را كه سخت نيرومندند بر شما مى‏گماريم، تا ميان خانه‏ها[يتان براى قتل و غارت شما] به جستجو درآيند، و اين تهديد تحقّق‏يافتنى است.

پورجوادی

چون وعده نخستين آن بيايد مردان بسيار نيرومند را بر شما برانگيزيم تا درون خانه‏ها را جستجو كنند و در اين وعده ترديدى نيست،

حلبی

پس چون وقت يكى از آن دو [فساد] بيامد، بندگانى از خودمان بر شما بر انگيختيم [كه‏] خداوندان نيروى شديد بودند پس ميان خانه‏هاى [شما] بگرديدند و [آن‏] وعده‏اى بود شدنى.

اشرفی

پس چون بيايد وعده نخستين آندو ميفرستيم بر شما بندگانى مر ما را صاحبان قدرت سخت پس روند بجستجو ميانه خانه‏ها و بود وعده كرده شده

خوشابر مسعود انصاري

پس چون وعده نخستين آن دو [بار فساد آنان‏] فرا رسد، بندگان بس پيكارگر خود را بر شما خواهيم فرستاد، آن گاه به ميان خانه‏ها در آيند. و وعده [الهى‏] شدنى است

مکارم

هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکارجوی خود را بر ضدّ شما میانگیزیم (تا شما را سخت در هم کوبند؛ حتی برای به دست آوردن مجرمان)، خانه‌ها را جستجو می‌کنند؛ و این وعده‌ای است قطعی!

مجتبوی

پس چون هنگام [كيفر] نخستين تباهكارى فرا رسد، بندگانى از خود را، كه سخت جنگاورند، بر شما بگماريم كه به درون خانه‏ها [ى شما] در آيند [و شما را سركوب و زير دست خود كنند] و اين وعده‏اى است انجام‏شدنى

مصباح زاده

پس چون بيايد وعده نخستين آن دو ميفرستيم بر شما بندگانى مر ما را صاحبان قدرت سخت پس روند بجستجو ميانه خانه‏ها و بود وعده كرده شده

معزی

تا گاهى كه آيد وعده نخستين آنها را برانگيزيم بر شما بندگانى ما را دارندگان نيروئى سخت پس بگردند ميان شهرها و بوده است وعده شدنى

قمشه ای

پس چون وقت انتقام اول فرا رسد بندگان سخت جنگجو و نیرومند خود را (چون بخت النصر) بر شما برانگیزیم تا آنجا که در درون خانه‌های شما نیز جستجو کنند. و این وعده (انتقام خدا) حتمی است.

رشاد خليفه

هنگامي كه بار اول فرا رسد، برخي از بندگان خود را كه نيرويي عظيم در اختيار دارند، عليه شما خواهيم فرستاد و آنها به خانه هاي شما هجوم خواهند برد. اين يک پيش بيني است که بايد به وقوع پيوندد.

Literal

So if their (B)’s first/beginning (of the two times) came, We sent on (to) you worshippers/slaves for Us of strong (severe) power/mighty, so they went through/corrupting/destroying in between and around the homes/houses , and (it) was a made/done promise.

Al-Hilali Khan

So, when the promise came for the first of the two, We sent against you slaves of Ours given to terrible warfare. They entered the very innermost parts of your homes. And it was a promise (completely) fulfilled.

Arthur John Arberry

So, when the promise of the first of these came to pass, We sent against you servants of Ours, men of great might, and they went through the habitations, and it was a promise performed.

Asad

Hence, when the prediction of the first of those two [periods of iniquity] came true, We sent against you some of Our bondmen of terrible prowess in war, and they wrought havoc throughout the land: and so the prediction was fulfilled.›

Dr. Salomo Keyzer

En toen de straf, voor de eerste dezer zonden bedreigd, tot uitvoering kwam, vaardigden wij onze dienaren, met buitengewone oorlogskracht begiftigd, tegen u af; zij drongen in de binnenste vertrekken uwer huizen door, en de voorzegging werd vervuld.

Free Minds

So, when the promise of the first one comes to pass, We would send against you servants of Ours who are very powerful, thus they managed to breach your very homes, and this was a promise which has come to pass.

Hamza Roberto Piccardo

Quando si realizzò la prima [delle Nostre promesse], mandammo controdi voi servi Nostri, di implacabile valore, che penetrarono nelle vostre contrade: la promessa è stata mantenuta.

Hilali Khan

So, when the promise came for the first of the two, We sent against you slaves of Ours given to terrible warfare. They entered the very innermost parts of your homes. And it was a promise (completely) fulfilled.

Kuliev E.

Когда настала пора первого из двух бесчинств, Мы наслали на вас Наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещание было исполнено.

M.-N.O. Osmanov

Когда настала пора первого бесчинства, Мы послали против вас Наших могущественных рабов, которые прошлись по всем краям, и [Наше] обещание было исполнено.

Mohammad Habib Shakir

So when the promise for the first of the two came, We sent over you Our servants, of mighty prowess, so they went to and fro among the houses, and it was a promise to be accomplished.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

So when the time for the first of the two came, We roused against you slaves of Ours of great might who ravaged (your) country, and it was a threat performed.

Palmer

And when the threat for the first (sin) of the two came, we sent over them servants of ours, endued with violence, and they searched inside your houses; and it was an accomplished threat.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Nihayet, o ikiden birincinin vadesi geldiğinde, üzerinize aşılmaz bir güce sahip kullarımızı gönderdik de onlar, barınakların aralarına girip araştırdılar. Ve bu, yerine getirilmiş bir vaat idi.

Qaribullah

And when the promise of the first came, We sent against you Our worshipers, those of great might, and they went through the habitations, and the promise was accomplished.

QXP

When the first of the warnings came to pass, We sent against you Our servants of great might (armies of Nimrod Nebuchadnezzar, the King of Babylon) who ravaged your country as a warning fulfilled (and took you to Babylon as slaves in 586 B.C.).

Reshad Khalifa

«When the first time comes to pass, we will send against you servants of ours who possess great might, and they will invade your homes. This is a prophecy that must come to pass.

Rodwell

So when the menace for the first crime came to be inflicted, we sent against you our servants endued with terrible prowess; and they searched the inmost part of your abodes, and the menace was accomplished.

Sale

And when the punishment threatened for the first of those transgressions came to be executed, We sent against you our servants, indued with exceeding strength in war, and they searched the inner apartments of your houses; and the prediction became accomplished.

Sher Ali

So when the time of the fulfillment of the first of the two warnings came, WE sent against you some servants of OURS, possessed of great might in war, and they penetrated into your houses and it was a warning that was bound to be fulfilled.

Unknown German

Als nun die Zeit für die erste der beiden Warnungen kam, da sandten Wir sider euch Unsere Diener, begabt mit gewaltiger Kriegsmacht, und sie drangen in die Häuser, und so ward erfüllt die Verheißung.

V. Porokhova

Когда за первое из них угроза оправдалась, ■ На вас послали Мы служителей Своих, ■ Что обладали мощной силой: ■ Они проникли в сокровенные места ваших жилищ – ■ И тем исполнилась угроза!

Yakub Ibn Nugman

Ике фәсәд вакытының әүвәлге фәсәднең вакыты җитеп, сез фәсәд вә явызлык кыйлганда, гайрәтле баһадир бәндәләребезне өстегезгә ирекле кыйлырбыз, алар сезнең йорт араларыгызда йөреп сезгә бөтен явызлыкны кыйлырлар. Бу эшләр булачак вәгъдәдер ки, әлбәттә, ул хәл башыгызга килер.

جالندہری

پس جب پہلے (وعدے) کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کردیئے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے۔ اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا

طاہرالقادری

پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آپہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلّط کر دیئے جو سخت جنگ جُو تھے پھر وہ (تمہاری) تلاش میں (تمہارے) گھروں تک جا گھسے، اور (یہ) وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.