سوره الإسراء (17) آیه 44

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 44

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 45
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 43

عربی

تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الأَْرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً

بدون حرکات عربی

تسبّح له السّماوات السّبع و الأرض و من فيهنّ و إن من شي‏ء إلاّ يسبّح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم إنّه كان حليما غفورا

خوانش

Tusabbihu lahu alssamawatu alssabAAu waal-ardu waman feehinna wa-in min shay-in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahoona tasbeehahum innahu kana haleeman ghafooran

آیتی

هفت آسمان و زمين و هر چه در آنهاست تسبيحش مي کنند و هيچ موجودي نيست جز آنکه او را به پاکي مي ستايد ، ولي شما ذکر تسبيحشان را نمي فهميد او بردبار و آمرزنده است

خرمشاهی

آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كه در آنهاست براى او تسبيح مى گويند; و هيچ چيز نيست مگر آنكه شاكرانه او را تسبيح مى گويد ولى شما تسبيح آنان را درنمى يابيد; او بردبار آمرزگار است.

کاویانپور

آسمانها هفتگانه و زمين و هر كه در آنهاست همه بستايش خدا مشغولند و هيچ موجودى نيست كه ستايشگر او نباشد و ليكن شما ستايش آنها را درك نميكنيد البته خدا آمرزنده مهربان و با گذشت است.

انصاریان

آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست، او را تسبیح می گویند، وهیچ چیزی نیست مگر اینکه همراه با ستایش، تسبیح او می گوید، ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید، یقیناً او بردبار و بسیار آمرزنده است.

سراج

بپاكى مى‏ستايد خداى را هفت آسمان و زمين و هر كه در آنهاست و نيست هيچ موجودى مگر آنكه تسبيح مى‏كند بستايش او و ليكن شما در نمى‏يابيد ستودن آنها را براستى كه او بردبار و بس آمرزنده است

فولادوند

آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آنهاست او را تسبيح مى‏گويند، و هيچ چيز نيست مگر اينكه در حال ستايش، تسبيح او مى‏گويد، ولى شما تسبيح آنها را درنمى‏يابيد. به راستى كه او همواره بردبار [و ]آمرزنده است.

پورجوادی

آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر چه در آنهاست خدا را به پاكى ياد مى‏كنند، و هيچ موجودى نيست مگر آن كه به ستايش و تنزيه او مشغول است ولى شما تسبيح آنها را درنمى‏يابيد او بردبار و آمرزنده است.

حلبی

تسبيح او مى‏گويند، آسمانهاى هفتگانه و زمين و آنچه در آنهاست و هيچ چيز نيست مگر آنكه به حمد او تسبيح مى‏گويد و ليكن تسبيح آنها را [به گوش ظاهر] در نمى‏يابيد، بى‏گمان او بردبار آمرزگار است.

اشرفی

تسبيح ميكند او را آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كه در آنها است و نيست هيچ چيز مگر كه تسبيح ميكند بستايش او و ليكن نمى‏فهمند تسبيح ايشانرا بدرستيكه او باشد بردبار آمرزنده

خوشابر مسعود انصاري

آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آنهاست او را به پاكى ياد مى‏كنند. و هيچ چيز نيست مگر آنكه با حمد او تسبيح مى‏گويند ولى شما تسبيح آنان را در نمى‏يابيد. بى گمان او بردبار آمرزگار است

مکارم

آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند، همه تسبیح او می‌گویند؛ و هر موجودی، تسبیح و حمد او می‌گوید؛ ولی شما تسبیح آنها را نمی‌فهمید؛ او بردبار و آمرزنده است.

مجتبوی

آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كه در آنهاست او را به پاكى مى‏ستايند، و هيچ چيز نيست مگر آنكه او را به پاكى ياد مى‏كند و مى‏ستايد و ليكن شما تسبيح آنها را درنمى‏يابيد. همانا او بردبار و آمرزگار است.

مصباح زاده

تسبيح ميكند او را آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كه در آنها است و نيست هيچ چيز مگر كه تسبيح ميكند بستايش او و ليكن نمى‏فهمند تسبيح ايشان را بدرستى كه او باشد بردبار آمرزنده

معزی

تسبيح كنند براى او آسمانهاى هفتگانه و زمين و آنان كه در آنها است و نيست چيزى جز آنكه تسبيح گويد به سپاس او و ليكن درنمى يابيد ستايش ايشان را همانا او است بردبار آمرزنده

قمشه ای

هفت آسمان و زمین و هر که در آنهاست همه به ستایش و تنزیه خدا مشغولند و موجودی نیست در عالم جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست و لیکن شما تسبیح آنها را فهم نمی‌کنید. همانا او بسیار بردبار و آمرزنده است.

رشاد خليفه

هفت جهان، زمين و هر كه در آنهاست، او را تجليل مي كنند. چيزي نيست که شکوه و جلال او را ستايش نکند، ولي تسبيح آنها از درک شما خارج است. اوست باگذشت، آمرزنده.

Literal

The skies/space the seven, and the earth/Planet Earth, they praise/glorify to Him, and who (is) in them, and that (E) (there is not) from a thing except (it) praises/glorifies with His praise/gratitude/thanks, and but you do not understand their praise/glorification, that He was/is clement/patient powerful and capable, a forgiving.

Al-Hilali Khan

The seven heavens and the earth and all that is therein, glorify Him and there is not a thing but glorifies His Praise. But you understand not their glorification. Truly, He is Ever Forbearing, Oft-Forgiving.

Arthur John Arberry

The seven heavens and the earth, and whosoever in them is, extol Him; nothing is, that does not proclaim His praise, but you do not understand their extolling. Surely He is All-clement, All-forgiving.

Asad

The seven heavens52 extol His limitless glory, and the earth, and all that they contain; and there is not a single thing but extols His limitless glory and praise: but you [O men] fail to grasp the manner of their glorifying Him!» Verily, He is forbearing, much-forgiving!

Dr. Salomo Keyzer

De zeven hemelen loven hem, en de aarde en alles wat daarin is: er bestaat geen ding dat niet zijn lof verkondigt; maar gij begrijpt die verkondiging niet. Hij is genadig en barmhartig.

Free Minds

He is glorified by the seven universes and the Earth and who is in them, and there is not a thing but it glorifies His praise, but you do not comprehend their glorification. He is Compassionate, Forgiving.

Hamza Roberto Piccardo

I sette cieli e la terra e tutto ciò che in essi si trova Lo glorificano, non c’è nulla che non Lo glorifichi lodandoLo, ma voi non percepite la loro lode. Egli è indulgente, perdonatore.

Hilali Khan

The seven heavens and the earth and all that is therein, glorify Him and there is not a thing but glorifies His Praise. But you understand not their glorification. Truly, He is Ever Forbearing, Oft-Forgiving.

Kuliev E.

Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий.

M.-N.O. Osmanov

Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят его. Нет ничего, что не славило бы Его хвалой, но вы [, о неверные], не понимаете их славословия. Воистину, Он – кроткий, прощающий.

Mohammad Habib Shakir

The seven heavens declare His glory and the earth (too), and those who are in them; and there is not a single thing but glorifies Him with His praise, but you do not understand their glorification; surely He is Forbearing, Forgiving.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The seven heavens and the earth and all that is therein praise Him, and there is not a thing but hymneth His praise; but ye understand not their praise. Lo! He is ever Clement, Forgiving.

Palmer

The seven heavens and the earth celebrate His praises, and all who therein are; nor is there aught, but what celebrates His praise: but ye cannot understand their celebration;- verily, He is clement and forgiving.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yedi gök, yerküre ve bunların içindekiler O’nu tespih ederler. Hiçbir şey yoktur ki, O’nu överek tespih etmesin; fakat siz onların tespihlerini fark edemezsiniz. O Halîm’dir, Gafûr’dur.

Qaribullah

The seven heavens, the earth, and whosoever in them, exalt Him. There is nothing that does not exalt with His praise, but you do not understand their exaltation. Surely, He is Clement, Forgiving.

QXP

All the seven Highs and their Lows, and all beings in them are working His Plan, displaying that He is Praiseworthy. All creatures are playing their role in the Universe. In your present state of knowledge, you do not understand their exact modes of action. Allah, the Clement, the Absolver of imperfections, sustains and maintains them in Order.

Reshad Khalifa

Glorifying Him are the seven universes, the earth, and everyone in them. There is nothing that does not glorify Him, but you do not understand their glorification. He is Clement, Forgiver.

Rodwell

The seven heavens praise him, and the earth, and all who are therein; neither is there aught which doth not celebrate his praise; but their utterances of praise ye understand not. He is kind, indulgent.

Sale

The seven heavens praise Him, and the earth, and all who are therein: Neither is there any thing which doth not celebrate his praise; but ye understand not their celebration thereof: He is gracious and merciful.

Sher Ali

The seven heavens and the earth and those that are therein extol HIS glory; and there is not a thing but glorifies HIM with HIS praise; but you understand not their glorification. Verily, HE is Forbearing, Most Merciful.

Unknown German

Die sieben Himmel und die Erde und wer darinnen ist, sie lobpreisen Ihn; und es gibt kein Ding, das Seine Herrlichkeit nicht preist; ihr aber versteht ihre Lobpreisung nicht. Wahrlich, Er ist langmütig, allverzeihend.

V. Porokhova

И воздают Ему хвалы ■ Земля, и семь небес, и все, что есть на них, – ■ Нет ничего, что бы Его не прославляло; ■ И все же только вам одним ■ Их прославления неясны, – ■ Он, истинно, воздержан и прощающ!

Yakub Ibn Nugman

Җиде кат күк вә җир һәм күкләрдә вә җирдә булган һәр мәхлук Аллаһуны мактап тәсбих әйтәләр, вөҗүдтә Аллаһуны мактап тәсбих әйтмәгән нәрсә юк, күзгә күренгәне вә күренмәгәне Аллаһуны зекер итәдер, ләкин сез аларның тәсбихләрен аңламыйсыз. Әлбәттә, Аллаһ миһербанлы вә ярлыкаучы булды.

جالندہری

ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بےشک وہ بردبار (اور) غفار ہے

طاہرالقادری

ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اﷲ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور (جملہ کائنات میں) کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح (کی کیفیت) کو سمجھ نہیں سکتے، بیشک وہ بڑا بُردبار بڑا بخشنے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.