سوره الإسراء (17) آیه 57

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 57

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 58
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 56

عربی

أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً

بدون حرکات عربی

أولئك الّذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيّهم أقرب و يرجون رحمته و يخافون عذابه إنّ عذاب ربّك كان محذورا

خوانش

Ola-ika allatheena yadAAoona yabtaghoona ila rabbihimu alwaseelata ayyuhum aqrabu wayarjoona rahmatahu wayakhafoona AAathabahu inna AAathaba rabbika kana mahthooran

آیتی

آنهايي که کافران به خدايي مي خوانند ، در صدد آنند که خود به درگاه پروردگارشان وسيله اي بيابند و مقرب ترين شوند ، و به رحمت او اميد مي بندند و از عذاب او مي ترسند ، زيرا عذاب پروردگارت ترسناک است

خرمشاهی

اين كسانى كه [مشركان به ناحق به خدايى] مى خوانند، كسانى كه از همه مقرب ترند، خود به پروردگارشان تقرب مى جويند; و به رحمت او اميد دارند، و از عذاب او بيمناكند; كه از عذاب پروردگارت بايد برحذر بود.

کاویانپور

خود آنان كسانى هستند كه خدا را مى‏پرستند و بسوى پروردگارشان واسطه ميجويند تا آنان را بخدا نزديك سازد و اميد رحمت او را دارند و از مجازاتش سخت ميترسند. مسلما عذاب پروردگار تو بسيار سخت و شديد است.

انصاریان

کسانی [از فرشتگان، پریان و ارواح را] که آنان [به عنوان معبود] می پرستند [خود آنان برای رفع نیازمندی هایشان] به سوی پروردگارشان وسیله می جویند، تا کدامشان نزدیک تر باشد، و به رحمت او امید دارند، و از عذابش می ترسند؛ زیرا عذاب پروردگارت شایسته پرهیز است.

سراج

آن گروه (از فرشتگان و ديوان) كه مشركان مى‏خوانند (آنها را) مى‏جويند بسوى تقريب پروردگار خود دستاويزى هر كدام از آن معبودان كه (بخدا) نزديكترند و اميد مى‏دارند بخشش او را و بيم دارند از عذاب او زيرا عذاب پروردگار تو هست سزاوار كه از آن بترسند

فولادوند

آن كسانى را كه ايشان مى‏خوانند [خود] به سوى پروردگارشان تقرب مى‏جويند [تا بدانند] كدام يك از آنها [به او] نزديكترند، و به رحمت وى اميدوارند، و از عذابش مى‏ترسند، چرا كه عذاب پروردگارت همواره در خور پرهيز است.

پورجوادی

آنهايى را كه مى‏خوانند، هر كدام كه نزديكترند خود جوياى تقرب به پروردگارشان هستند، و به رحمت او اميدوارند و از عذابش مى‏ترسند، زيرا عذاب پروردگار غير قابل امان است.

حلبی

آن كسان را كه [آنها] مى‏خوانند، به سوى پروردگار خويش وسيله‏اى مى‏جويند، تا كدامشان [به او] نزديكترند و رحمت او را اميد مى‏دارند و از عذاب او مى‏ترسند، بى‏گمان عذاب پروردگارت پرهيز كردنى است.

اشرفی

آنگروه كسانيند كه ميخوانند ميجويند بسوى پروردگارشان وسيله هر كدامشان كه نزديكترند و اميد دارند رحمتش را و ميترسند از عذابش بدرستيكه عذاب پروردگارت باشد حذر شده

خوشابر مسعود انصاري

كسانى كه [كافران‏] آنان را [به نيايش‏] مى‏خوانند، [خود] هر كدام كه نزديك‏ترند، به سوى پروردگارشان وسيله [تقرّب‏] مى‏جويند. و به رحمت او اميد مى‏دارند و از عذابش بيمناكند. بى گمان بايد از عذاب پروردگارت بر حذر بود

مکارم

کسانی را که آنان می‌خوانند، خودشان وسیله‌ای (برای تقرب) به پروردگارشان می‌جویند، وسیله‌ای هر چه نزدیکتر؛ و به رحمت او امیدوارند؛ و از عذاب او می‌ترسند؛ چرا که عذاب پروردگارت، همواره در خور پرهیز و وحشت است!

مجتبوی

آنهايى كه [مشركان به خدايى‏] مى‏خوانند، خود به سوى پروردگارشان وسيله‏اى مى جويند تا كداميك از ايشان [به خدا] نزديكتر باشد، و به بخشايش او اميد مى‏دارند و از عذاب او مى‏ترسند، زيرا كه عذاب پروردگارت ترسناك و حذركردنى است.

مصباح زاده

آنگروه كسانيند كه ميخوانند ميجويند بسوى پروردگارشان وسيله هر كدامشان كه نزديكترند و اميد دارند رحمتش را و ميترسند از عذابش بدرستى كه عذاب پروردگارت باشد حذر شده

معزی

آنانند كه مى خوانند جويند بسوى پروردگار خويش دستاويز را هر كدام از ايشان است نزديكتر و اميدوارند رحمتش را و مى ترسند عذابش را همانا عذاب پروردگار تو است ترسناك

قمشه ای

آنهایی که (کافران به خدایی) می‌خوانند آنان خود به درگاه خدا وسیله تقرب می‌جویند، تا که مقرب‌تر باشد؟و امیدوار به رحمت و ترسان از عذاب اویند، که البته از عذاب پروردگارت باید سخت هراسان بود.

رشاد خليفه

حتي معبوداني که آنها مي خوانند خودشان در جستجوي راه و وسيله اي به سوي پروردگارشان هستند. آنها براي رحمت او دست به دعا برمي دارند و از عذاب او مي ترسند. مطمئناً، عذاب پروردگارت وحشتناك است.

Literal

Those are those who call, they desire the means/way of approach to their Lord, which of them (is) nearer/closer, and they hope/expect His mercy, and they fear His torture, that your Lord’s torture was/is cautioned/warned/feared of.

Al-Hilali Khan

Those whom they call upon (like Iesa (Jesus) son of Maryam (Mary), Uzair (Ezra), angel, etc.) desire (for themselves) means of access to their Lord (Allah), as to which of them should be the nearest and they (Iesa (Jesus), Uzair (Ezra), angels, etc.) hope for His Mercy and fear His Torment. Verily, the Torment of your Lord is something to be afraid of!

Arthur John Arberry

Those they call upon are themselves seeking the means to come to their Lord, which of them shall be nearer; they hope for His mercy, and fear His chastisement. Surely thy Lord’s chastisement is a thing to beware of.

Asad

Those [saintly beings] whom they invoke are themselves striving to obtain their Sustainer’s favour – [even] those among them who are closest [to Him]» – hoping for His grace and dreading His chastisement: for, verily, thy Sustainer’s chastisement is something to beware of!

Dr. Salomo Keyzer

Zij, welke gij aanroept, begeeren zelven nader met hunnen Heer te worden verbonden, trachtende hem zoo nabij mogelijk te komen; zij hopen mede op zijne genade en vreezen zijne straf; want de straf van uw Heer is vreeselijk.

Free Minds

The ones you call on, they are themselves seeking a path to their Lord which is nearer, and they desire His mercy, and they fear His retribution. The retribution of your Lord is to be feared!

Hamza Roberto Piccardo

Quelli stessi che essi invocano, cercano il mezzo di avvicinarsi al loro Signore, sperano nella Sua misericordia e temono il Suo castigo. In verità il castigo del Signore è temibile!

Hilali Khan

Those whom they call upon (like Iesa (Jesus) son of Maryam (Mary), Uzair (Ezra), angel, etc.) desire (for themselves) means of access to their Lord (Allah), as to which of them should be the nearest and they (Iesa (Jesus), Uzair (Ezra), angels, etc.) hope for His Mercy and fear His Torment. Verily, the Torment of your Lord is something to be afraid of!

Kuliev E.

Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться.

M.-N.O. Osmanov

Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, [хотят узнать], кто из них ближе к Господу]. Они надеются на Его милость, страшатся Его кары, ибо следует избегать кары Господа твоего.

Mohammad Habib Shakir

Those whom they call upon, themselves seek the means of access to their Lord– whoever of them is nearest– and they hope for His mercy and fear His chastisement; surely the chastisement of your Lord is a thing to be cautious of.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those unto whom they cry seek the way of approach to their Lord, which of them shall be the nearest; they hope for His mercy and they fear His doom. Lo! the doom of thy Lord is to be shunned.

Palmer

Those on whom they call, seek themselves for a means of approaching their Lord, (to see) which of them is nearest: and they hope for His mercy and they fear His torment; verily, the torment of thy Lord is a thing to beware of.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O yakarıp durduklarının kendileri, en çok yakınlık kazanmışları da dahil, Rablerine varmaya vesîle ararlar; O’nun rahmetini umarlar, O’nun azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkulasıdır.

Qaribullah

Those, they call upon are themselves seeking a means to come to their Lord, competing with each other to be nearer; they hope for His Mercy and fear His punishment. Indeed, the punishment of your Lord is the subject of caution.

QXP

Even the believing sages whom they call upon, are themselves striving to obtain their Lord’s favor and closeness. They hope for His Grace, and fear His Requital. Verily, your Lord’s Requital is something to beware of!

Reshad Khalifa

Even the idols that they implore are seeking the ways and means towards their Lord. They pray for His mercy, and fear His retribution. Surely, the retribution of your Lord is dreadful.

Rodwell

Those whom ye call on, themselves desire union with their Lord, striving which of them shall be nearest to him: they also hope for his mercy and fear his chastisement. Verily the chastisement of thy Lord is to be dreaded.

Sale

Those whom ye invoke, do themselves desire to be admitted to a near conjunction with their Lord; striving which of them shall approach nearest unto Him: They also hope for his mercy, and dread his punishment; for the punishment of thy Lord is terrible.

Sher Ali

Those, whom they call on, themselves seek nearness to their Lord – even those of them who are nearest – and hope for HIS mercy, and fear HIS punishment. Surely the punishment of thy Lord is a thing to be feared.

Unknown German

Jene, die sie anrufen, suchen selbst die Nähe ihres Herrn – wer von ihnen am nächsten sei – und hoffen auf Sein Erbarmen und fürchten Seine Strafe. Wahrlich, die Strafe deines Herrn ist etwas zu Fürchtendes.

V. Porokhova

Ведь те, к кому они взывают, ■ Желают сами обрести ■ (Заветный) доступ к своему Владыке. ■ И даже те, кто ближе всех к Нему, ■ Ждут милости Его и наказания страшатся, – ■ Ведь наказания Владыки твоего, ■ Поистине, остерегаться надо!

Yakub Ibn Nugman

Мөшрикләр Аллаһ дип белеп гыйбадәт кыйлган затлар, ягъни Гыйса вә Гозәерләр үзләре Аллаһуга гыйбадәт кыйлып һәм итагать итеп Аңа ярарга, якын булырга тырышалар вә рәхәтен өмет итеп, ґәзабыннан куркалар иде. Әлбәттә, Раббыңның ґәзабы бик каты булу сәбәпле саклану тиеш булган ґәзабдыр.

جالندہری

یہ لوگ جن کو (خدا کے سوا) پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ (تقرب) تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں (خدا کا) زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بےشک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے

طاہرالقادری

یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں (یعنی ملائکہ، جنّات، عیسٰی اور عزیر علیہما السلام وغیرھم کے بت اور تصویریں بنا کر انہیں پوجتے ہیں) وہ (تو خود ہی) اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے (بارگاہِ الٰہی میں) زیادہ مقرّب کون ہے اور (وہ خود) اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور (وہ خود ہی) اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، (اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو خود معبودِ برحق کے سامنے جھک رہے ہیں)، بیشک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.