سوره الإسراء (17) آیه 59

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 59

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 60
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 58

عربی

وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالآْياتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَْوَّلُونَ وَ آتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَ ما نُرْسِلُ بِالآْياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً

بدون حرکات عربی

و ما منعنا أن نرسل بالآيات إلاّ أن كذّب بها الأوّلون و آتينا ثمود النّاقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآيات إلاّ تخويفا

خوانش

Wama manaAAana an nursila bial-ayati illa an kaththaba biha al-awwaloona waatayna thamooda alnnaqata mubsiratan fathalamoo biha wama nursilu bial-ayati illa takhweefan

آیتی

ما را از نزول معجزات باز نداشت ، مگر اينکه پيشينيان تکذيبش مي کردند، به قوم ثمود به عنوان معجزه اي روشنگر ماده شتر را داديم بر آن ستم کردند و ما اين معجزات را جز براي ترسانيدن نمي فرستيم

خرمشاهی

و چيزى ما را از فرستادن معجزات باز نداشت مگر [همين امر] كه پيشينيان آن را تكذيب كردند; و به [قوم] ثمود ماده شترى كه نشانه اى روشنگر بود، بخشيديم; ولى در حق آن ستم كردند و ما [اين گونه] معجزات را جز براى بيم دادن نمى فرستيم.

کاویانپور

هيچ چيز ما را از فرستادن معجزات باز نداشت مگر تكذيب پيشينيان همانند قوم ثمود كه ناقه (شتر ماده) را معجزه‏اى آشكار بر آنها داديم ولى آنها درباره آن ظلم كردند (و ناقه را كشتند) و ما آيات خود را جز براى اخطار و ترسانيدن مردم (از كيفر اعمال قبيح‏شان) نمى‏فرستيم.

انصاریان

و [ای پیامبر!] هیچ چیز، ما را از فرستادن معجزات [که همواره مشرکان و کافران خواهانِ آنند] باز نداشت جز اینکه پیشینیان، آن معجزات را تکذیب کردند [و به این سبب نابود شدند؛ واینان هم اگر به سویشان آید، تکذیب می کنند ونابود می شوند.] و به قوم ثمود [ازلابلای سنگ های کوه] ناقه دادیم که معجزه ای روشن بود، ولی به آن ستم کردند [و او را از پا درآوردند وبه عذاب مبتلا شدند] و ما معجزات را جز برای هشدار دادن به مردم نمی فرستیم.

سراج

و باز نمى‏دارد ما را از آنكه بفرستيم معجزات را (كه كفار خواهان زنند) مگر آنكه تكذيب كردند آنها را پيشينيان و داديم بقوم ثمود ماده شتر را در حاليكه هويدا بود پس ستم كردند (بخويشتن) بكشتن آن و نفرستاديم معجزات را مگر براى ترسانيدن (از عذاب استيصال)

فولادوند

و [چيزى‏] ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينكه پيشينيان، آنها را به دروغ گرفتند، و به ثمود ماده‏شتر داديم كه [پديده‏اى‏] روشنگر بود، و[لى‏] به آن ستم كردند، و ما معجزه‏ها را جز براى بيم‏دادن [مردم‏] نمى‏فرستيم.

پورجوادی

هيچ چيز مانع ارسال معجزات ما نشد جز تكذيب پيشينيان. به ثموديان ماده شتر را داديم كه همه آن را ديدند، اما بر آن ستم كردند. ما معجزات را جز براى بر حذر داشتن نمى‏فرستيم.

حلبی

و ما را مانعى نبود از اين كه معجزاتى بفرستيم جز اينكه پيشينيان [ناباور] آن را تكذيب كردند. و ثمود را ناقه داديم كه معجزه‏اى آشكار بود، پس بر او ستم كردند. و ما آيات را جز براى ترسانيدن [ناباوران‏] نمى‏فرستيم.

اشرفی

و باز نداشت ما را كه بفرستيم آيت‏ها را مگر آنكه تكذيب كردند آنرا پيشينيان و داديم ثمود را ناقه بينا كننده پس ستم كردند بآن و نمى‏فرستيم آيت‏ها را مگر براى بيم دادن

خوشابر مسعود انصاري

ما را از فرستادن معجزات [چيزى‏] باز نداشت جز آنكه پيشينيان آن را دروغ انگاشتند، و به ثمود شتر ماده [اى‏] داديم كه نشانه‏اى روشن بود، پس به آن ستم (كفر) روا داشتند و معجزات را جز براى بيم دادن نمى‏فرستيم

مکارم

هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات (درخواستی بهانه‌جویان) را بفرستیم جز اینکه پیشینیان (که همین درخواستها را داشتند، و با ایشان هماهنگ بودند)، آن را تکذیب کردند؛ (از جمله،) ما به (قوم) ثمود، ناقه دادیم؛ (معجزه‌ای) که روشنگر بود؛ اما بر آن ستم کردند (و ناقه را کشتند). ما معجزات را فقط برای بیم دادن (و اتمام حجت) می‌فرستیم.

مجتبوی

و ما را از فرستادن نشانه‏ها- معجزات دلخواهشان- باز نداشت مگر اينكه پيشينيان آن را دروغ انگاشتند، و به ثمود- قوم صالح- آن ماده‏شتر را حجت روشن داديم، پس به آن ستم كردند- آن را كشتند-. و ما نشانه‏ها را جز براى بيم‏كردن نمى‏فرستيم.

مصباح زاده

و باز نداشت ما را كه بفرستيم آيت‏ها را مگر آنكه تكذيب كردند آنرا پيشينيان و داديم ثمود را ناقه بينا كننده پس ستم كردند بان و نمى‏فرستيم آيت‏ها را مگر براى بيم دادن

معزی

و بازنداشت ما را از آنكه فرستيم آيتها را جز آنكه تكذيب كردند بدانها پيشينيان و داديم به ثمود اشتر را بينا پس ستم كردند بدان و نمى فرستيم آيتها را جز ترساندن را

قمشه ای

و ما را از فرستادن آیات و معجزات (دلخواه آنان) جز تکذیب پیشینیان چیزی مانع نبود، و به ثمود (قوم صالح) آن ناقه را که آیتی روشن بود (و همه مشاهده کردند) بدادیم، اما درباره آن ظلم کردند (و ناقه را پی نمودند) ، و ما معجزات و آیات را جز برای آنکه (مردم از خدا) بترسند (و هدایت شوند) نمی‌فرستیم.

رشاد خليفه

آنچه ما را از فرستادن معجزات بازداشت، اين بود که نسل هاي گذشته آنها را تکذيب کرده اند. براي مثال، ما به ثمود شتر را نشان داديم، (معجزه اي) شگرف، ولي آنها عليه آن ستم كردند. ما معجزات را فقط به اين دليل مي فرستيم که به آنها القا کنيم که بايد حرمت نهند.

Literal

And nothing prevented/prohibited us that (E) We send with the verses/evidences except that the first/beginners lied/denied/falsified with it, and We gave/brought Thamud the (F) camel manifest/clearly visible to the eye and understanding/clear evidence , so they caused injustice with it, and We do not sent with the verses/evidences/signs except frightening.

Al-Hilali Khan

And nothing stops Us from sending the Ayat (proofs, evidences, signs) but that the people of old denied them. And We sent the she-camel to Thamood as a clear sign, but they did her wrong. And We sent not the signs except to warn, and to make them afraid (of destruction).

Arthur John Arberry

Naught prevented Us from sending the signs but that the ancients cried lies to them; and We brought Thamood the She-camel visible, but they did her wrong. And We do not send the signs, except to frighten.

Asad

And nothing has prevented Us from sending [this message, like the earlier ones,] with miraculous signs [in its wake], save [Our knowledge] that the people of olden times [only too often] gave the lie to them:» thus, We provided for [the tribe of] Thamiid the she-camel as a light-giving portent, and they sinned against it.› And never did We send those signs for any other purpose than to convey a warning.

Dr. Salomo Keyzer

Niets had ons verhinderd, u met wonderen te zenden, behalve dat de vroegere volkeren die van bedrog hebben beschuldigd. Wij gaven den stam van Thamoed op zijn verzoek, zichtbaar de wijfjes kameel; doch zij handelden onrechtvaardig er mede , en wij zonden geen profeet met wonderen, dan om schrik in te boezemen.

Free Minds

And what stopped Us from sending the signs except that the previous people disbelieved in them. And We sent to Thamud the camel with foresight, but they did her wrong. And We do not send the signs except to make them fearful.

Hamza Roberto Piccardo

Nulla ci impedisce di inviare i segni, se non [il fatto] che gli antichi li tacciaronodi menzogna. Come segno tangibile demmo la cammella ai Thamud, ma essi le fecero torto. Inviamo i segni solo per incutere sgomento.

Hilali Khan

And nothing stops Us from sending the Ayat (proofs, evidences, signs) but that the people of old denied them. And We sent the she-camel to Thamood as a clear sign, but they did her wrong. And We sent not the signs except to warn, and to make them afraid (of destruction).

Kuliev E.

Мы не отправили знамения только потому, что прежние поколения не уверовали в них. Мы даровали самудянам верблюдицу как наглядное знамение, но они поступили с ней несправедливо. Мы ниспосылаем Наши знамения только для устрашения.

M.-N.O. Osmanov

Ниспослать [Мухаммаду] знамения Нам помешало лишь то, что прежние народы не уверовали в них (т. е. знамения). Мы даровали самудянам верблюдицу как явное знамение, но они учинили с ней беззаконие. Мы же ниспосылаем Наши знамения только для устрашающего предупреждения.

Mohammad Habib Shakir

And nothing could have hindered Us that We should send signs except that the ancients rejected them; and We gave to Samood the she-camel– a manifest sign– but on her account they did injustice, and We do not send signs but to make (men) fear.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Naught hindereth Us from sending portents save that the folk of old denied them. And We gave Thamud the she-camel – a clear portent save to warn.

Palmer

Naught hindered us from sending thee with signs, save that those of yore said they were lies; so we gave Thamud the visible she-camel, but they treated her unjustly! for we do not send (any one) with signs save to make men fear.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bizi, mucizeler göstermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir. Semûd kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onunla kendilerine zulmettiler. Biz, mucizeleri yalnız korkutup sindirmek için göndeririz.

Qaribullah

Nothing prevented Us from sending the signs but that the ancients belied them. To Thamood, We brought the shecamel as a visible (sign), yet they wronged her. We do not send signs except to frighten.

QXP

Nothing has changed Our Plan to send down this Final Revelation, even though the previous nations have often denied or distorted Our Verses. The most blatant example is of Thamud who violated the clear sign of their submission, and failed the crucial test by killing the she-camel. (7:73), (11:89), (26:141), (27:45). We continued to send Messages for mankind to establish the Order in which peace would replace fear.

Reshad Khalifa

What stopped us from sending the miracles is that the previous generations have rejected them. For example, we showed Thamoud the camel, a profound (miracle), but they transgressed against it. We sent the miracles only to instill reverence.

Rodwell

Nothing hindered us from sending thee with the power of working miracles, except that the peoples of old treated them as lies. We gave to Themoud the she-camel before their very eyes, yet they maltreated her! We send not a prophet with miracles but to strike terror.

Sale

Nothing hindered us from sending thee with miracles, except that the former nations have charged them with imposture. We gave unto the tribe of Thamud, at their demand, the she-camel visible to their sight; yet they dealt unjustly with her: And We send not a prophet with miracles, but to strike terror.

Sher Ali

And nothing could hinder US from sending Signs, except that the former people rejected them, but this did not hinder US. And WE gave Thamud the she-camel as a clear Sign, but they unjustly restricted it. And WE send not Signs but to warn.

Unknown German

Und nichts könnte Uns hindern, Zeichen zu senden, als daß die Früheren sie verworfen hatten. Und Wir gaben den Thamüd die Kamelstute als ein sichtbares Zeichen, doch sie frevelten an ihr. Wir senden Zeichen, nur um zu warnen.

V. Porokhova

Удерживает Нас от низведения знамений ■ Лишь то, что прежние народы их отвергли, – ■ Так, Мы верблюдицу послали к самудянам, ■ Чтобы они могли прозреть; ■ Они же поступили с ней несправедливо. ■ Поистине, знамения Мы шлем ■ Лишь для того, чтоб (ими их) увещевать.

Yakub Ibn Nugman

Пәйгамбәрләргә төрле могҗизалар иңдерүдән Безне һичнәрсә тыймады, мәгәр әүвәлге кавемнәрнең могҗизаларны инкяр итүләре тыйды, ягъни һәр кавем могҗизаларны сихер диделәр. Сәмуд кавеменә ачык могҗиза итеп таштан тере дөя чыгардык, ул дөяне алар золым итеп үтерделәр. Шундый кавемнәргә могҗизалар җибәрмибез, мәгәр аларны куркытмак һәм газап кыйлмак өчен җибәрәбез.

جالندہری

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لئے موقوف کردیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی۔ اور ہم نے ثمود کو اونٹنی (نبوت صالح کی کھلی) نشانی دی۔ تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو

طاہرالقادری

اور ہم کو (اب بھی ان کے مطالبہ پر) نشانیاں بھیجنے سے (کسی چیز نے) منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان ہی (نشانیوں) کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا (سو اس کے بعد وہ فوراً تباہ و برباد کر دیئے گئے اور کوئی مہلت باقی نہ رہی، اے حبیب! ہم آپ کی بِعثت کے بعد آپ کی قوم سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے)، اور ہم نے قومِ ثمود کو (صالح علیہ السلام کی) اونٹنی (کی) کھلی نشانی دی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر (عذاب کی آمد سے قبل آخری بار) خوفزدہ کرنے کے لئے (پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.