سوره الإسراء (17) آیه 62

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 62

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 63
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 61

عربی

قالَ أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لأََحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً

بدون حرکات عربی

قال أ رأيتك هذا الّذي كرّمت عليّ لئن أخّرتن إلى يوم القيامة لأحتنكنّ ذرّيّته إلاّ قليلا

خوانش

Qala araaytaka hatha allathee karramta AAalayya la-in akhkhartani ila yawmi alqiyamati laahtanikanna thurriyyatahu illa qaleelan

آیتی

و گفت : با من بگوي چرا اين را بر من برتري نهاده اي ؟ اگر مرا تا روزقيامت مهلت دهي ، بر فرزندان او ، جز اندکي ، تسلطيابم

خرمشاهی

[همچنين] گفت خواهى ديد كه همين كسى كه بر من برترى اش دادى اگر مرا تا روز قيامت بازپس دارى [مهلت دهى] همه زاد و رود او جز اندكى را از راه به در برم.

کاویانپور

ابليس گفت: پروردگارا، آيا به آينده بشر توجه فرمودى كه او را بر من برترى بخشيدى؟ (ابليس منتظر جواب نشد و گفت) اگر مرا تا روز قيامت مهلت دهى هر آينه تمام فرزندان او را گمراه خواهم ساخت مگر عده كمى از آنان.

انصاریان

[سپس] گفت: مرا خبر ده این کسی که او را بر من برتری دادی [سببش چه بود؟] اگر تا قیامت مهلتم بخشی، بی تردید فرزندانش را جز اندکی لجام می زنم [و به دنبال خود به عرصه هلاکت و نابودی می کشم.]

سراج

گفت ابليس (پروردگارا) خبر ده مرا از اين آدم كه فضيلت دادى بر من بعزتت سوگند اگر وا پس دارى (مرگ) مرا تا روز رستاخيز بى گمان لجام كنم نژاد وى را مگر اندكى (مخلصان) را

فولادوند

[سپس‏] گفت: «به من بگو: اين كسى را كه بر من برترى دادى [براى چه بود]؟ اگر تا روز قيامت مهلتم دهى قطعاً فرزندانش را -جز اندكى [از آنها]- ريشه‏كن خواهم كرد.»

پورجوادی

گفت: «خواهى ديد اگر تا روز قيامت مرا مهلت دهى فرزندان كسى كه او را بر من برترى دادى جز عده كمى همه را گمراه و ريشه كن خواهم كرد.»

حلبی

گفت: آيا مرا خبر مى‏دهى كه چرا اين [آدم‏] را بر من تفضيل دادى؟ اگر مرا تا روز قيامت زمان بدهى، البته تمام فرزندان او را بيراه كنم، مگر اندكى را.

اشرفی

گفت خبر ده مرا اين كسى كه تفضيل دادى بر من هر آينه اگر باز پس دارى مرا تا روز قيامت هر آينه بنياد براندازم البته فرزندانش را مگر اندكى

خوشابر مسعود انصاري

[آن گاه‏] گفت: مرا خبر ده، اين كسى را [كه او را] بر من گرامى داشته‏اى [از چه سبب است؟]. اگر مرا تا [فرا رسيدن‏] روز قيامت، باز پس دارى نسل او- مگر اندكى را- از راه به در برم [و آنان را مستأصل كنم‏]

مکارم

(سپس) گفت: «به من بگو، این کسی را که بر من برتری داده‌ای (به چه دلیل بوده است؟) اگر مرا تا روز قیامت زنده بگذاری، همه فرزندانش را، جز عده کمی، گمراه و ریشه‌کن خواهم ساخت!»

مجتبوی

[و] گفت: مرا بگو: اين است كه بر من بگزيدى و گرامى داشتى؟! اگر مرا تا روز رستاخيز واپس بدارى- مهلت دهى-، هر آينه فرزندان او را لگام و افسار زنم [و به گمراهى كشانم‏] مگر اندكى را.

مصباح زاده

گفت خبر ده مرا اين كسى كه تفضيل دادى بر من هر آينه اگر باز پس دارى مرا تا روز قيامت هر آينه بنياد بر اندازم البته فرزندانش را مگر اندكى

معزی

گفت آيا ديده باشى اين را كه تو بر من برترى دادى اگر مرا بگذارى تا روز قيامت هر آينه مهار كنم (يا براندازم) فرزندان او را مگر كمى را

قمشه ای

گفت: با من بگو آیا این آدم خاکی را بر من فضیلت و برتری دادی؟ (ای خدا) اگر اجل مرا تا قیامت به تأخیر افکنی به جز قلیلی (چون معصومین و خواص مؤمنین) همه اولاد آدم را مهار می‌کنم (و به دار هلاک می‌کشانم).

رشاد خليفه

او گفت: چون تو او را بر من گرامي داشته اي، اگر مرا تا روز رستاخيز مهلت دهي، من تمام نوادگان او را به جز عده كمي در اختيار خواهم گرفت.

Literal

He said: «Did I show You, that which you honoured on me, If (E), You delayed me, to the Resurrection Day, I will possess/take over (all) their descendants except little/few.»

Al-Hilali Khan

(Iblees (Satan)) said: «See? This one whom You have honoured above me, if You give me respite (keep me alive) to the Day of Resurrection, I will surely seize and mislead his offspring (by sending them astray) all but a few!»

Arthur John Arberry

He said, ‹What thinkest Thou? This whom Thou hast honoured above me — if Thou deferrest me to the Day of Resurrection I shall assuredly master his seed, save a few.›

Asad

[And] he added: «Tell me, is this [foolish being] the one whom Thou hast exalted above me? Indeed, if Thou wilt but allow me a respite till the Day of Resurrection, I shall most certainly cause his descendants-all but a few-to obey me blindly !-

Dr. Salomo Keyzer

En hij zeide: Ziet gij hem, dien gij meer dan mij hebt vereerd? waarlijk indien gij mij uitstel verleent tot den dag der opstanding, zal ik zijne geheele nakomelingschap uitroeien, een klein getal uitgezonderd.

Free Minds

He said: "Shall I show You this one whom You have preferred over me, that if You respite me until the Day of Resurrection, I will seize his progeny, except for a few."

Hamza Roberto Piccardo

E disse ancora: » Che? Questo è l’essere che hai onorato più di me?Se mi darai tempo fino al Giorno della Resurrezione avrò potere sulla suadiscendenza, eccetto pochi».

Hilali Khan

(Iblees (Satan)) said: "See? This one whom You have honoured above me, if You give me respite (keep me alive) to the Day of Resurrection, I will surely seize and mislead his offspring (by sending them astray) all but a few!"

Kuliev E.

Он сказал: «Посмотри на того, кому Ты отдал предпочтение предо мною. Если ты дашь мне отсрочку до Последнего дня, то я покорю его потомство, за исключением немногих».

M.-N.O. Osmanov

[Потом Иблис] добавил: «Скажи мне, это тот, кому ты отдал предпочтение передо мною? Если ты дашь мне отсрочку до Судного дня, я введу в соблазн все его потомство, за исключением немногих».

Mohammad Habib Shakir

He said: Tell me, is this he whom Thou hast honored above me? If Thou shouldst respite me to the day of resurrection, I will most certainly cause his progeny to perish except a few.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: Seest Thou this (creature) whom Thou hast honoured above me, if Thou give me grace until the Day of Resurrection I verily will seize his seed, save but a few.

Palmer

Said he, ‹Dost thou see now? this one whom Thou hast honoured above me, verily, if Thou shouldst respite me until the resurrection day, I will of a surety utterly destroy his seed except a few.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yine dedi: «Şu benden üstün kıldığına bir baksana! Yemin olsun, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç, hükmüm altına alacağım.»

Qaribullah

What do You think? ‹ he said: ‹This whom You have honored above me, if You defer me until the Day of Resurrection, I will root out all but a few of his seed (by misleading them). ‹

QXP

He said, «Since You have honored him above me, grant me respite until the Day of Resurrection, and I will put reins through the noses of his children and pull them wherever I please. Only a few will withstand my temptation.»

Reshad Khalifa

He said, «Since You have honored him over me, if You respite me till the Day of Resurrection, I will possess all his descendants, except a few.»

Rodwell

Seest thou this man whom thou hast honoured above me? Verily, if thou respite me till the day of Resurrection, I will destroy his offspring, except a few.»

Sale

And he said, what thinkest thou, as to this man whom thou hast honoured above me? Verily, if thou grant me respite until the day of resurrection, I will extirpate his off-spring, except a few.

Sher Ali

And he said, `What thinkest thou ? Can this whom thou hast honoured above me be my superior ? If Thou wilt grant me respite till the Day of Resurrection, I will most surely bring his descendants under my sway except a few.›

Unknown German

Er sprach (weiter): «Was dünket Dich? Dieser ist’s, den Du höher geehrt hast als mich! Willst Du mir Frist geben bis zum Tage der Auferstehung, so will ich gewißlich Gewalt erlangen über seine Nachkommen, bis auf wenige.»

V. Porokhova

И (далее) сказал: ■ «Ты видишь, это – тот, ■ Кого почтил Ты больше, чем меня. ■ Если Ты дашь отсрочку мне ■ До Дня (их) Воскресения (на Суд), ■ Я подчиню его потомков своей власти, ■ За исключением немногих».

Yakub Ibn Nugman

Янә Иблис әйтте: «Йә Рабби, ни өчен бу Адәмне миннән артык кыйлдың? Әгәр миңа кыямәткә чаклы яшәргә ирек бирсәң, әлбәттә, Адәмнең балаларын йөгәнләп яман юлга, бозык эшләргә тартырмын, мәгәр бик азлары калыр.

جالندہری

(اور از راہ طنز) کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی (تمام) اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا

طاہرالقادری

(اور شیطان یہ بھی) کہنے لگا: مجھے بتا تو سہی کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے (آخر اس کی کیا وجہ ہے؟) اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے (اپنے قبضہ میں لے کر) جڑ سے اکھاڑ دوں گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.