سوره الإسراء (17) آیه 71

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 71

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 72
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 70

عربی

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً

بدون حرکات عربی

يوم ندعوا كلّ أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم و لا يظلمون فتيلا

خوانش

Yawma nadAAoo kulla onasin bi-imamihim faman ootiya kitabahu biyameenihi faola-ika yaqraoona kitabahum wala yuthlamoona fateelan

آیتی

روزي که هر گروه از مردم را به پيشوايانشان بخوانيم ، نامه هر که به دست راستش داده شود ، چون بخواند بيند که به اندازه رشته باريکي که درون هسته خرماست ، به او ستم نشده است

خرمشاهی

روزى كه هر گروه از مردم را با امامشان فراخوانيم، كسانى كه كارنامه شان به دست راستشان داده شود، كارنامه خود را [شادمانه] مى خوانند و به آنان به اندازه ذره اى ناچيز هم ستم نرود.

کاویانپور

روز قيامت هر گروهى از مردم را با رهبرشان احضار ميكنيم. نامه اعمال هر كسى (كه اهل بهشت است) بدست راست او داده ميشود و آنها نامه اعمال خود را بدقت ميخوانند و كمترين ستمى بر آنان نخواهد شد.

انصاریان

[یاد کن] روزی را که هر گروهی از مردم را با پیشوایشان می خوانیم؛ پس کسانی که نامه اعمالشان را به دست راستشان دهند، پس آنان نامه خود را [با شادی و خوشحالی] می خوانند و به اندازه رشته میان هسته خرما مورد ستم قرار نمی گیرند.

سراج

(بياد آر) روزى كه بخوانيم هر گروهى را با پيشوايانشان پس هر كه داده شود نامه عملش بدست راستش پس آن گروه مى‏خوانند نامه خود را و ستمديده نشوند به مقدار رشته ميان هسته خرما

فولادوند

[ياد كن‏] روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى‏خوانيم. پس هر كس كارنامه‏اش را به دست راستش دهند، آنان كارنامه خود را مى‏خوانند و به قدر نخك هسته خرمايى به آنها ستم نمى‏شود.

پورجوادی

در آن روز كه هر گروهى با پيشوايشان بخوانيم، آنان كه نامه عملشان را به دست راست داده‏اند آن را مى‏خوانند و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد.

حلبی

[آن‏] روز هر گروهى را با پيشواى آنها بخوانيم پس هر كس را كه كتابش به دست راستش داده شده باشد، آنان را بخوانند و [به اندازه‏] شكاف هسته [خرمايى‏] بر ايشان ستم نشود.

اشرفی

روزى كه ميخوانيم هر دسته از مردمانرا بامامشان پس آنكه داده شد كتابش بدست راست پس آنها ميخوانند نامه خود را و ستم كرده نمى‏شوند مقدار فتيلى

خوشابر مسعود انصاري

روزى كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا خوانيم. آن گاه هر كس كه نامه [اعمال‏] اش به [دست‏] راستش داده شود، اينان نامه [اعمال‏] شان را خواهند خواند و [هموزن‏] ذرّه‏اى ستم نبينند

مکارم

(به یاد آورید) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می‌خوانیم! کسانی که نامه عملشان به دست راستشان داده شود، آن را (با شادی و سرور) می‌خوانند؛ و بقدر رشته شکاف هسته خرمایی به آنان ستم نمی‌شود!

مجتبوی

[به ياد آر] روزى كه هر گروه از مردم را به پيشوايشان بخوانيم، پس هر كه نامه او را به دست راستش دهند آنان نامه خويش را بخوانند و به اندازه رشته باريك ميان هسته خرما- يعنى اندكى- ستم نبينند.

مصباح زاده

روزى كه ميخوانيم هر دسته از مردمان را بامامشان پس آنكه داده شد كتابش بدست راست پس آنها ميخوانند نامه خود را و ستم كرده نمى‏شوند مقدار فتيلى

معزی

روزى كه بخوانيم هر مردمى را به پيشواى ايشان پس آنكو داده شود كتابش را به دست راستش آنان بخوانند كتاب خود را و ستم نشوند به اندازه تار ميان هسته خرما

قمشه ای

(به یاد آر) روزی که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایشان (به پیشگاه حقیقت) می‌خوانیم، پس هر کس نامه عملش را به دست راست دهند آنها نامه خود را قرائت کنند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد.

رشاد خليفه

آن روز خواهد آمد كه ما همه مردم را، همراه با پرونده هايشان احضار كنيم. و اما كساني كه پرونده پرهيزكاري به ايشان داده شود، پرونده خود را خواهند خواند و از كوچك ترين بي عدالتي رنج نخواهند برد.

Literal

A day/time We call every people with their leader/example, so who was given/brought his Book/judgment with his right (hand), so those read their Book/judgment , and they are not being caused injustice to/oppressed (the equivalent of) a cleft in a seed/a twine/a wick.

Al-Hilali Khan

(And remember) the Day when We shall call together all human beings with their (respective) Imam (their Prophets, or their records of good and bad deeds, or their Holy Books like the Quran, the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel), etc.). So whosoever is given his record in his right hand, such will read their records, and they will not be dealt with unjustly in the least.

Arthur John Arberry

On the day when We shall call all men with their record, and whoso is given his book in his right hand — those shall read their book, and they shall not be wronged a single date-thread.

Asad

[but] one Day We shall summon all human beings [and judge them] according to the conscious disposition which governed their deeds [in life]:» whereupon they whose record shall be placed in their right hand›-it is they who will read their record [with happiness]. Yet none shall be wronged by as much as a hair’s breadth:›

Dr. Salomo Keyzer

Op een zekeren dag zullen wij alle menschen oproepen, om met hunne opperhoofden te worden geoordeeld, en zij die het boek, dat hun gegeven werd, in de rechterhand hebben, zullen hun boek met vreugde en voldoening lezen en geen haar zal hun gekrenkt worden.

Free Minds

The Day We call every people by their Scripture. Then, whoever are given their record by their right, they will relate their record, and they will not be wronged in the least.

Hamza Roberto Piccardo

Nel Giorno in cui ogni comunità sarà richiamata assieme alla loro guida, coloro che riceveranno il rotolo nella destra leggeranno il loro rotolo e non subiranno il minimo torto.

Hilali Khan

(And remember) the Day when We shall call together all human beings with their (respective) Imam (their Prophets, or their records of good and bad deeds, or their Holy Books like the Quran, the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel), etc.). So whosoever is given his record in his right hand, such will read their records, and they will not be dealt with unjustly in the least.

Kuliev E.

В тот день Мы созовем всех людей вместе с их предводителями. Тогда те, кому книга будет вручена в правую руку, прочтут ее, и к ним не будет проявлено несправедливости даже величиной с финиковую плеву.

M.-N.O. Osmanov

Но однажды Мы созовем все [общины] людей вместе с их предводителями, и тогда те, кому книга [их деяний] будет дана в правую руку, прочтут ее, и к ним не будет проявлено ни малейшей несправедливости.

Mohammad Habib Shakir

(Remember) the day when We will call every people with their Imam; then whoever is given his book in his right hand, these shall read their book; and they shall not be dealt with a whit unjustly.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

On the day when We shall summon all men with their record, whoso is given his book in his right hand – such will read their book and they will not be wronged a shred.

Palmer

The day when we will call all men by their high priest; and he whose book is given in his right hand – these shall read their book, nor shall they be wronged a straw.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gün olur, insan gruplarından herbirini kendi önderiyle çağırırız. O gün kitabı kendisine sağdan verilenler, kitaplarını okuyacaklar ve bir kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaklar.

Qaribullah

On the Day when We call all the people with their record, whosoever is given his book in his right hand shall read their book, and they shall not be wronged by as much as a single datefiber.

QXP

But one Day We shall summon all human beings with their records. One who is given his record in the right hand will read it in jubilation. This will be a symbol of success for them, and they will receive their rewards without the least reduction.

Reshad Khalifa

The day will come when we summon every people, together with their record. As for those who are given a record of righteousness, they will read their record and will not suffer the least injustice.

Rodwell

One day we will summon all men with their leaders: they whose book shall be given into their right hand, shall read their book, and not be wronged a thread:

Sale

On a certain day We will call all men to judgement with their respective leader: And whosoever shall have his book given him into his right hand, they shall read their book with joy and satisfaction; and they shall not be wronged a hair.

Sher Ali

Call to mind the day when WE shall summon every people with their Leader. Then whoso shall be given his Book in his right hand – such will read their book eagerly and they will not be wronged a whit.

Unknown German

(Gedenke) des Tags, da Wir ein jedes Volk mit seinem Führer vorladen werden. Wer dann sein Buch in seine Rechte empfangen wird, diese werden ihr Buch verlesen und nicht ein Jota Unrecht werden sie leiden.

V. Porokhova

Настанет День, ■ Когда Мы призовем весь род людской ■ С наставником (от каждого народа), ■ И тот, кому представят книгу (дел) в их праву руку, ■ (С великой радостью) ее прочтет, ■ И им обид не причинят даже на йоту.

Yakub Ibn Nugman

Хисаб көнендә кешеләрне үзләренең пәйгамбәрләре, имамнары вә башка хуҗалары белән хөкемгә чакырырбыз, берәүгә гамәл дәфтәре уң яктан бирелсә, андый кешеләр дәфтәрләрен шатланып укырлар, алар җеп очы хәтле дә золым итмәсләр.

جالندہری

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جن (کے اعمال) کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو (خوش ہو ہو کر) پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا

طاہرالقادری

وہ دن (یاد کریں) جب ہم لوگوں کے ہر طبقہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، سو جسے اس کا نوشتۂ اَعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پس یہ لوگ اپنا نامۂ اعمال (مسرت و شادمانی سے) پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.