سوره الإسراء (17) آیه 110

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 110

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 111
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 109

عربی

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَْسْماءُ الْحُسْنى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً

بدون حرکات عربی

قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرّحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذلك سبيلا

خوانش

Quli odAAoo Allaha awi odAAoo alrrahmana ayyan ma tadAAoo falahu al-asmao alhusna wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha waibtaghi bayna thalika sabeelan

آیتی

بگو، : چه الله را بخوانيد چه رحمان را بخوانيد ، هر کدام را که بخوانيد، نامهاي نيکو از آن اوست صدايت را به نماز بلند مکن و نيز صدايت رابدان آهسته مکن و ميان اين دو راهي برگزين

خرمشاهی

بگو [او ر] چه الله بخوانيد چه رحمان، هر چه بخوانيد او را نامهاى نيك است، و نمازت را نه بلند بخوان و نه آهسته، و راهى ميانه آنها برگزين.

کاویانپور

بگو، خدا را بنام اللَّه يا رحمن بخوانيد. هر كدام را بخوانيد نيكوست و اسامى نيكو مخصوص خداست و نماز را با صداى بلند يا خيلى آهسته مخوان و ميان اين دو راهى معتدل برگزين.

انصاریان

بگو: خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید [ذات یکتای او را خوانده اید] نیکوترین نام ها [که این دو نام هم از آنهاست] فقط ویژه اوست. و نماز خود را با صدای بلند و نیز با صدای آهسته مخوان و میان این دو [صدا] راهی میانه بجوی.

سراج

بگو بخوانيد خداى را بلفظ (الله) يا بخوانيد بلفظ رحمان هر كدام را بخوانيد (نيكوست) پس او راست نامهاى نيكو آشكار مكن قرائت نماز خود را و آواز فرو مدار (تا حدى كه نشنوند) و بجوى ميان اين دو راهى را (كه آن اعتدالست)

فولادوند

بگو: «خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد، هر كدام را بخوانيد، براى او نامهاى نيكوتر است.» و نمازت را به آوازِ بلند مخوان و بسيار آهسته‏اش مكن، و ميان اين [و آن‏] راهى [ميانه‏] جوى.

پورجوادی

بگو: «چه او را «اللَّه» بخوانيد، چه «رحمان» هر كدام را كه بخوانيد براى او نامهاى شايسته است، نمازت را نه بسيار بلند بخوان و نه چندان آهسته، حد واسط اين دو را برگزين.»

حلبی

بگوى: خداى را بخوانيد، يا «رحمان» را بخوانيد، هر كدام را كه بخوانيد، او راست نامهاى نيكوتر. و آواز بر مدار به نمازت و آن را آهسته مكن، و ميان آن [دو] راهى بجوى!

اشرفی

بگو بخوانيد خدا را باسم الله يا بنام رحمن هر كدام كه بخوانيد پس او راست نامهاى نيك و بلند مكن نمازت را و آهسته مكن آنرا و بجوى ميانه آن طريقى

خوشابر مسعود انصاري

بگو: خداوند را بخوانيد يا «رحمن» را بخوانيد. هر كدام [نيك است‏] كه خداوند نامهاى نيكو دارد. و نمازت را [چنين‏] بلند مخوان و آن را آهسته [نيز] مخوان و ميان اين [و آن‏] راهى [ميانه‏] بجوى

مکارم

بگو: ««اللّه» را بخوانید یا «رحمان» را، هر کدام را بخوانید، (ذات پاکش یکی است؛ و) برای او بهترین نامهاست!» و نمازت را زیاد بلند، یا خیلی آهسته نخوان؛ و در میان آن دو، راهی (معتدل) انتخاب کن!

مجتبوی

بگو: خواه خداى را «اللّه» بخوانيد يا «رحمان» بخوانيد، هر كدام را كه بخوانيد او راست نامهاى نيكو. و نماز خويش به آواز بلند مخوان و آن را آهسته هم مخوان، و ميان آن راهى بجوى.

مصباح زاده

بگو بخوانيد خدا را باسم الله يا بنام رحمن هر كدام كه بخوانيد پس او راست نامهاى نيك و بلند مكن نمازت را و آهسته مكن آنرا و بجوى ميانه آن طريقى

معزی

بگو بخوانيد اللّه را يا بخوانيد رحمن را هر كدام را بخوانيد او را است نامهاى نكو و نه بلند گردان آواز را به نماز خويش و نه آهسته بيارش و بجوى ميانه اين راهى را

قمشه ای

بگو که خواه خدا را به اسم اللّه یا به اسم رحمان بخوانید، به هر اسمی بخوانید اسماء نیکو همه مخصوص اوست. و تو در نماز نه صدا را بسیار بلند و نه بسیار آهسته گردان بلکه حدّ وسط را اختیار کن.

رشاد خليفه

بگو: او را خدا بخوانيد، يا او را بخشنده ترين بخوانيد؛ با هر نامي بخوانيدش، بهترين نام ها از آن اوست. نمازها (ارتباط با خدا) خود را نه بسيار بلند بخوان و نه در دل؛ با صدايي متعادل بخوان.

Literal

Say: «Call God, or call the merciful, whichever you call, so for Him (are) the names the best/most beautiful (the good names), and do not publicize/declare/raise (voice) with your prayers, and do not silence/lower and hide with it, and wish/desire between that a way/method.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «Invoke Allah or invoke the Most Beneficent (Allah), by whatever name you invoke Him (it is the same), for to Him belong the Best Names. And offer your Salat (prayer) neither aloud nor in a low voice, but follow a way between.

Arthur John Arberry

Say: ‹Call upon God, or call upon the Merciful; whichsoever you call upon, to Him belong the Names Most Beautiful.› And be thou not loud in thy prayer, nor hushed therein, but seek thou for a way between that.

Asad

Say: «Invoke God, or invoke the Most Gracious: by whichever name you invoke Him, [He is always the One-for] His are all the attributes of perfection. 032 And [pray unto Him; yet] be not too loud in thy prayer nor speak it in too low a voice, but follow a way in-between;

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Roep God aan, of aanbid den barmhartige; want het is gelijk, met welken dier beide namen gij hem aanroept: hij toch bezit de meest uitmuntende namen : Spreek uw gebed niet overluid uit, noch met eene te zachte stem, maar volg een middenweg tusschen deze beiden.

Free Minds

Say: "Call on God or call on the Almighty. Whichever it is you call on, for to Him are the best names." And do not be too loud in thy contact-method, nor too quite; but seek a path in between.

Hamza Roberto Piccardo

Di›: » Invocate Allah o invocate il Compassionevole, qualunque sia il nome con il quale Lo invochiate, Egli possiede i nomi più belli. Durante l’orazione non recitare ad alta voce e neppure in sordina, cerca piuttosto una via mediana «.

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "Invoke Allah or invoke the Most Beneficent (Allah), by whatever name you invoke Him (it is the same), for to Him belong the Best Names. And offer your Salat (prayer) neither aloud nor in a low voice, but follow a way between.

Kuliev E.

Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! Как бы вы ни призывали Его, у Него – самые прекрасные имена». Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее между этим.

M.-N.O. Osmanov

Скажи: «Зовете ли вы [его] Аллахом или зовете Милостивым, как бы вы ни называли Его, у Него наилучшие имена». Свою обрядовую молитву не произноси громко и не произноси шепотом, а выбери среднее между этим.

Mohammad Habib Shakir

Say: Call upon Allah or call upon, the Beneficent Allah; whichever you call upon, He has the best names; and do not utter your prayer with a very raised voice nor be silent with regard to it, and seek a way between these.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say (unto mankind): Cry unto Allah, or cry unto the Beneficent, unto whichsoever ye cry (it is the same). His are the most beautiful names. And thou (Muhammad), be not loud-voiced in thy worship nor yet silent therein, but follow a way between.

Palmer

Say, ‹Call on God, or call on the Merciful One, whichever ye may call on Him by; for His are the best of names.› And do not say thy prayers openly, nor yet murmur them, but seek a way between these.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O’nundur. Namazında/duanda sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut.»

Qaribullah

Say: ‹Call upon Allah, or call upon the Merciful; whichever (Name) you call upon, to Him belong the Most Beautiful Names. ‹ Pray neither loudly nor to quietly, rather, seek a middle course between them.

QXP

Say, «Call Him Allah, or call Him Rahman, the Beneficent; to Him belong the best names. By whichever name you call Him, His are all the best attributes of perfection. And be not too loud in your call to the Divine System, nor speak in too low a voice, but follow a way in between.

Reshad Khalifa

Say, «Call Him GOD, or call Him the Most Gracious; whichever name you use, to Him belongs the best names.» You shall not utter your Contact Prayers (Salat) too loudly, nor secretly; use a moderate tone.

Rodwell

SAY: Call upon God (Allah), or call upon the God of Mercy (Arrahman), by whichsoever ye will invoke him: He hath most excellent names. And be not loud in thy prayer, neither pronounce it too low; but between these follow a middle way:

Sale

Say, call upon God, or call on the Merciful: By which soever of the two names ye invoke Him, it is equal; for He hath most excellent names. Pronounce not thy prayer aloud, neither pronounce it with two low a voice, but follow a middle way between these:

Sher Ali

Say, `Call upon ALLAH or call upon Al-Rahmل®¬ by whichever name you call on HIM, HIS are the most beautiful names.› And utter not thy Prayer aloud, nor utter it too low, but seek a way between.

Unknown German

Sprich: «Rufet Allah an oder rufet Rahmán an – bei welchem (Namen) immer ihr (Ihn) rufet, Sein sind die schönsten Namen.» Und sprich dein Gebet nicht zu laut, und flüstre es auch nicht zu leise, sondern suche einen Weg dazwischen.

V. Porokhova

Скажи, (о Мухаммад!): ■ «Взываете ли вы к Аллаху иль призываете Рахмана – ■ Каким бы именем Его вы ни назвали, – ■ Ему принадлежат прекраснейшие имена». ■ Свою молитву громко не читайте, ■ Но и шептать ее не надо – ■ Держитесь среднего пути.

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Аллаһуга дога кылганда кирәк «Аллаһ» исеме илә вә кирәк «Рахмән» исеме илә кылыгыз! Кайсы белән генә дога кылсагыз да яхшыдыр, Аллаһуның исемнәре күптер. Намазда кыйаәтне бик кычкырып укыма һәм бөтенләй яшереп тә укыма, бәлки кычкыру илә яшерен арасында уртача тавыш белән укыгыл!

جالندہری

کہہ دو کہ تم (خدا کو) الله (کے نام سے) پکارو یا رحمٰن (کے نام سے) جس نام سے پکارو اس کے سب اچھے نام ہیں۔ اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو

طاہرالقادری

فرما دیجئے کہ اﷲ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو (سب) اچھے نام اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز (میں قرات) بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں اور دونوں کے درمیان (معتدل) راستہ اختیار فرمائیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.