سوره الكهف (18) آیه 14

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 14

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 15
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 13

عربی

وَ رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً

بدون حرکات عربی

و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربّنا ربّ السّماوات و الأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا

خوانش

Warabatna AAala quloobihim ith qamoo faqaloo rabbuna rabbu alssamawati waal-ardi lan nadAAuwa min doonihi ilahan laqad qulna ithan shatatan

آیتی

بر دلهايشان نيرو بخشيديم ، آنگاه که برخاستند و گفتند : پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است جز او کسي را خدا نخوانيم که هر گاه چنين کنيم ، سخني سخت کفر آميز گفته باشيم

خرمشاهی

و دلهايشان را استوار داشتيم كه برخاستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است، ما جز او خدايى نمى پرستيم كه در آن صورت هر چه بگوييم باطل گفته ايم.

کاویانپور

ما بر دل آنان الهام كرديم كه در برابر شرك قيام كنند. آن گاه گفتند: آفريننده آسمانها و زمين پروردگار ما است و ما غير از او هيچ معبودى را ستايش نميكنيم. اگر چنين كنيم قطعا راه خطا رفته‏ايم.

انصاریان

و دل هایشان را [با یقین به حقایق،] محکم و استوار ساختیم؛ آن گاه [که در برابر شرک و بت پرستی] به پا خاستند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، هرگز جز او معبودی را نمی پرستیم که اگر بپرستیم سخنی گزاف و دور از حق گفته ایم: [که با خدا معبودی دیگر وجود دارد.]

سراج

و استوار كرديم دلهايشان را آنگه كه بايستادند (نزد دقيانوس) و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است هرگز نخوانيم جز او معبودى بخدا سوگند بيقين در آن هنگام (كه ديگرى را بخوانيم) گفته‏ايم سخنى خطا

فولادوند

و دلهايشان را استوار گردانيديم آنگاه كه [به قصد مخالفت با شرك‏] برخاستند و گفتند: «پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است. جز او هرگز معبودى را نخواهيم خواند، كه در اين صورت قطعاً ناصواب گفته‏ايم.»

پورجوادی

و ما به هنگامى كه برخاستند دلشان را قوى كرديم، گفتند: «پروردگار ما خداى آسمانها و زمين است، جز او معبودى را نمى‏پرستيم كه اگر جز اين بگوييم سخنى ناصواب گفته‏ايم.»

حلبی

و بپيوستيم بر دلهاى ايشان [ايمان را]. چون برخاستند گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمين است هرگز معبودى جز او نخوانيم، كه [اگر خوانيم‏] دروغ گفته باشيم.

اشرفی

و بستيم بر دلهاشان چون قيام كردند پس گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است هرگز نخوانيم غير او خدائى را هر آينه گفته باشيم آنگاه دور از صواب

خوشابر مسعود انصاري

و چون بر خاستند دلهايشان را [محكم و] استوار ساختيم كه گفتند: پروردگارمان پروردگار آسمانها و زمين است. هرگز جز او معبودى را نخواهيم پرستيد، حقا كه در آن صورت سخن باطل گفته باشيم

مکارم

و دلهایشان را محکم ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند: «پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمین است؛ هرگز غیر او معبودی را نمی‌خوانیم؛ که اگر چنین کنیم، سخنی بگزاف گفته‌ایم.

مجتبوی

و دلهاى آنان را بربستيم- نيرومند و استوار ساختيم- آنگاه كه به پا خاستند و گفتند: پروردگار ما خداوند آسمانها و زمين است، هرگز جز او خدايى نمى‏خوانيم، كه آنگاه- اگر چنين كنيم- هر آينه سخنى ناروا و گزاف گفته باشيم

مصباح زاده

و بستيم بر دلهاشان چون قيام كردند پس گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است هرگز نخوانيم غير او خدائى را هر آينه گفته باشيم آنگاه دور از صواب

معزی

و پيوند زديم بر دلهاى ايشان هنگامى كه برخاستند پس گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است نخوانيم جز او خدائى هر آينه گوئيم در آن هنگام بيهوده را

قمشه ای

و دلهای (پاک) آنها را سخت استوار و دلیر ساختیم آن‌گاه که آنها قیام کرده و گفتند: خدای ما پروردگار آسمانها و زمین است و ما هرگز جز خدای یکتا هیچ کس را به خدایی نمی‌خوانیم، که اگر بخوانیم سخت راه خطا و ظلم پیموده‌ایم.

رشاد خليفه

ما قلب هايشان را محكم كرديم، هنگامي كه به پا خواستند و اعلام كردند: تنها پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمين است. ما هرگز هيچ خداي ديگري را در كنار او نمي پرستيم، در غير اين صورت، سخت گمراه شده ايم.

Literal

And We strengthened/braced , on their hearts/minds , when they stood/kept up , so they said: «Our Lord, Lord (of) the skies/space and the earth/Planet Earth, we will never/not call from other than Him, a god, (what) we had then said (is) being unjust/excess of the limit .»

Al-Hilali Khan

And We made their hearts firm and strong (with the light of Faith in Allah and bestowed upon them patience to bear the separation of their kith and kin and dwellings, etc.) when they stood up and said: «Our Lord is the Lord of the heavens and the earth, never shall we call upon any ilah (god) other than Him; if we did, we should indeed have uttered an enormity in disbelief.

Arthur John Arberry

And We strengthened their hearts, when they stood up and said, ‹Our Lord is the Lord of the heavens and earth; we will not call upon any god, apart from Him, or then we had spoken outrage.

Asad

and endowed their hearts with strength, so that they stood up» and said [to one another]: «Our Sustainer is the Sustainer of the heavens and the earth. Never shall we invoke any deity other than Him: [if we did,] we should indeed have uttered an enormity!

Dr. Salomo Keyzer

En wij versterkten hunne harten met standvastigheid, toen zij zich voor den tyran bevonden, en zij zeiden: Onze Heer is de Heer van hemel en aarde; wij zullen nimmer een anderen God buiten hem aanroepen: want dan zouden wij zeker eene misdaad begaan.

Free Minds

And We made firm their hearts when they stood and said: "Our Lord, the Lord of heavens and Earth, we will not call besides Him any god. If we have done so then it was in error."

Hamza Roberto Piccardo

fortificammo i loro cuori quando si levarono a dire: «Il nostro Signore è il Signore dei cieli e della terra: mai invocheremo dio all’infuori di Lui, ché allora pronunceremmo un’aberrazione.

Hilali Khan

And We made their hearts firm and strong (with the light of Faith in Allah and bestowed upon them patience to bear the separation of their kith and kin and dwellings, etc.) when they stood up and said: "Our Lord is the Lord of the heavens and the earth, never shall we call upon any ilah (god) other than Him; if we did, we should indeed have uttered an enormity in disbelief.

Kuliev E.

Мы укрепили их сердца, когда они встали и сказали: «Господь наш – Господь небес и земли! Мы не станем взывать к другим божествам помимо Него. В таком случае мы произнесли бы чрезмерное.

M.-N.O. Osmanov

И Мы наделили их сердца силой, когда они проснулись и произнесли: «Господь наш – Господь небес и земли! Мы не станем взывать с мольбой к другому божеству помимо Него, ибо это было бы кощунством.

Mohammad Habib Shakir

And We strengthened their hearts with patience, when they stood up and said: Our Lord is the Lord of the heavens and the earth; we will by no means call upon any god besides Him, for then indeed we should have said an extravagant thing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We made firm their hearts when they stood forth and said: Our Lord is the Lord of the heavens and the earth. We cry unto no Allah beside Him, for then should we utter an enormity.

Palmer

and we braced up their hearts, when they stood up and said, ‹Our Lord is the Lord of the heavens and the earth, we will not call upon any god beside Him, for then we should have said an extravagant thing.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kalpleriyle aramızda bir bağ kurduk/kalplerini dayanıklı kıldık. Kalkıp şöyle dediler: «Rabbimiz, göklerin ve yerin rabbidir. O’ndan başka hiçbir ilaha yakarmayız. Aksini yaparsak saçma söz söylemiş oluruz.»

Qaribullah

We strengthened their hearts when they stood up and said: ‹Our Lord is the Lord of the heavens and the earth. We will call on no other god except Him; (for if we did), we would have spoken outrageously (in disbelief),

QXP

We strengthened their hearts, and they took a firm stand. They said to one another, «Our only Lord is the Sustainer of the heavens and the earth. Never shall we submit to any ‹authority› other than Him. If we did or even uttered such wrong, we would be splitting our own personalities.»

Reshad Khalifa

We strengthened their hearts when they stood up and proclaimed: «Our only Lord is the Lord of the heavens and the earth. We will never worship any other god beside Him. Otherwise, we would be far astray.

Rodwell

And we had made them stout of heart, when they stood up and said, «Our Lord is Lord of the Heavens and of the Earth: we will call on no other God than Him; for in that case we had said a thing outrageous.

Sale

And We fortified their hearts with constancy when they stood before the tyrant; and they said, our Lord is the Lord of heaven and earth: We will by no means call on any god besides Him; for then should we surely utter an extravagance.

Sher Ali

And WE strengthened their hearts when they stood up and said, `Our Lord is the Lord of the heavens and the earth. Never shall we call on any god beside HIM; for if we did so, we would utter a preposterous thing;

Unknown German

Und Wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sprachen: «Unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde. Nie werden wir einen Gott anrufen außer Ihm: sonst würden wir ja eine Ungeheuerlichkeit aussprechen.

V. Porokhova

И укрепили их сердца, ■ (Когда) они стояли там и говорили: ■ «Господь наш – Бог земли и неба. ■ Мы никогда не будем призывать, ■ Кроме Него, иного божества – ■ Иначе мы, поистине, сказали бы такое, ■ Что вышло б за предел (дозволенного Им).

Yakub Ibn Nugman

Без аларның күңелләренә хак сүзне куәтле кылдык ата-аналарыннан вә якын кардәшләреннән аерылуга сабыр иттеләр вә әйттеләр: «Безнең Раббыбыз җир һәм күкләр Раббысы. Ул – Аллаһудан башканы Илаһә итеп һич гыйбадәт кылмабыз, әгәр Аллаһудан башканы Илаһә дисәк, ул вакытта бик яман сүзне әйткән булырбыз» – дип.

جالندہری

اور ان کے دلوں کو مربوط (یعنی مضبوط) کردیا۔ جب وہ (اُٹھ) کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو معبود (سمجھ کر) نہ پکاریں گے (اگر ایسا کیا) تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی

طاہرالقادری

اور ہم نے ان کے دلوں کو (اپنے ربط و نسبت سے) مضبوط و مستحکم فرما دیا، جب وہ (اپنے بادشاہ کے سامنے) کھڑے ہوئے تو کہنے لگے: ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا ہرگز کسی (جھوٹے) معبود کی پرستش نہیں کریں گے (اگر ایسا کریں تو) اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.