سوره الكهف (18) آیه 26

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 26

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 27
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 25

عربی

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً

بدون حرکات عربی

قل اللّه أعلم بما لبثوا له غيب السّماوات و الأرض أبصر به و أسمع ما لهم من دونه من وليّ و لا يشرك في حكمه أحدا

خوانش

Quli Allahu aAAlamu bima labithoo lahu ghaybu alssamawati waal-ardi absir bihi waasmiAA ma lahum min doonihi min waliyyin wala yushriku fee hukmihi ahadan

آیتی

بگو : خداوند داناتر است که چند سال آرميدند غيب آسمانها و زمين ازآن اوست چه بيناست و چه شنواست جز او دوستي ندارند و کس را در فرمان خود شريک نسازد

خرمشاهی

بگو خداوند به مدت ماندنشان داناتر است; علم غيب آسمانها و زمين خاص اوست; چقدر بينا و چقدر شنواست; ايشان را جز او سرورى نيست; و در فرمانروايى خود كسى را شريك نمى سازد.

کاویانپور

بگو، مدت توقف آنها را خدا بهتر ميداند. اسرار غيب آسمانها و زمين مخصوص اوست. آگاهتر و شنواتر خداست و براى مردم جز او يار و ياورى نيست و هيچ فردى را در احكام و فرامين خود شريك قرار نميدهد.

انصاریان

بگو: خدا به مدتی که ماندند داناتر است، [برای اینکه] غیب آسمان ها و زمین ویژه اوست، چه بینا و چه شنواست، برای اهل آسمان ها و زمین سرپرست و یاوری جز او نیست و احدی را در فرمانروایی اش بر جهان هستی شریک نمی گیرد.

سراج

بگو خدا داناتر است بمقدارى كه درنگ كردند تنها از آن وى است ناپيداى آسمانها و زمين خدا چه بينا و شنواست نيست اهل آسمانها و زمين را بجز خدا هيچ سرپرستى و او شريك نگرداند در حكم خود هيچ كسى را

فولادوند

بگو: «خدا به آنچه درنگ كردند داناتر است. نهان آسمانها و زمين به او اختصاص دارد. وه! چه بينا و شنواست. براى آنان ياورى جز او نيست و هيچ كس را در فرمانروايى خود شريك نمى‏گيرد.»

پورجوادی

بگو: «خداوند به مدت توقف آنها واقف‏تر است، غيب آسمانها و زمين از آن اوست، چه بينا و چه شنواست.» آنها جز او ياورى ندارند و هيچ كس در حكم او شريك نيست.

حلبی

بگو خدا داناتر است بدانچه درنگ كردند، غيب آسمانها و زمين او راست، چه بيناست او! و چه شنواست! ايشان را جز او ياورى نيست، و هيچ كس در حكم او انباز نباشد.

اشرفی

بگو خدا داناتر است بآنچه درنگ كردند او راست نهانى آسمانها و زمين چه بينا است او و چه شنوا نيست ايشانرا از غير او هيچ يارى و شريك نمى‏كند در حكمش احدى را

خوشابر مسعود انصاري

بگو: خداوند به ميزانى كه درنگ كرده‏اند، داناتر است. [آگاهى از علم‏] غيب آسمانها و زمين ويژه اوست. چه قدر بينا و چه قدر شنواست، آنان جز او هيچ كارسازى ندارند و در حكمش كسى را شريك نمى‏سازد

مکارم

بگو: «خداوند از مدّت توقفشان آگاهتر است؛ غیب آسمانها و زمین از آن اوست! راستی چه بینا و شنواست! آنها هیچ ولیّ و سرپرستی جز او ندارند! و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمی‌دهد!»

مجتبوی

بگو: خدا داناتر است بدانچه- به مدتى كه- درنگ كردند، او راست نهان و ناپيداى آسمانها و زمين چه بيناست او و چه شنواست! آنان- اهل آسمانها و زمين- را جز او هيچ يار و سرپرستى نيست، و هيچ كس را در حكم و فرمان خويش انباز نسازد.

مصباح زاده

بگو خدا داناتر است بانچه درنگ كردند او راست نهانى آسمانها و زمين چه بينا است او و چه شنوا نيست ايشان را از غير او هيچ يارى و شريك نمى‏كند در حكمش احدى را

معزی

بگو خدا داناتر است بدانچه ماندند وى را است ناپيداى آسمانها و زمين چه بينا و چه شنوا است نيستشان جز او دوستى و شريك نگرداند در حكم خويش كسى را

قمشه ای

بگو: خدا به زمان اقامت آنان (در غار کوه) داناتر است که او به همه اسرار غیب آسمانها و زمین محیط است، و چقدر هم بینا و شنواست!و هیچ کس جز او سرپرست و نگهبان خلق نیست واحدی را در حکم خود شریک نمی‌سازد.

رشاد خليفه

بگو: خدا بهتر مي داند كه آنها چه مدت در آنجا ماندند. او تمام اسرار را درآسمان ها و زمين مي داند. شما به لطف او مي توانيد ببينيد؛ به لطف او مي توانيد بشنويد. كسي در كنار او به عنوان مولا و سرور نيست و او هرگز به كسي اجازه نمي دهد كه در قلمرو پادشاهي او سهيم باشد.

Literal

Say: «God (is) more knowledgeable with what they stayed/remained , for Him (are) the skies’/space’s and the earth’s/Planet Earth’s unseen/invisible , see/look/understand with Him, and make (to) hear/listen, (there is) none for them from other than Him (as a) guardian/ally , and He does not share/make partners in His judgment/rule anyone.201

Al-Hilali Khan

Say: «Allah knows best how long they stayed. With Him is (the knowledge of) the unseen of the heavens and the earth. How clearly He sees, and hears (everything)! They have no Walee (Helper, Disposer of affairs, Protector, etc.) other than Him, and He makes none to share in His Decision and His Rule.»

Arthur John Arberry

Say: ‹God knows very well how long they tarried. To Him belongs the Unseen in the heavens and in the earth. How well He sees! How well He hears! They have no protector, apart from Him, and He associates in His government no one.›

Asad

Say: «God knows best how long they remained [there]. His [alone] is the knowledge of the hidden reality of the heavens and the earth: how well does He see and hear! No guardian have they apart from Him, since He allots to no one a share in His rule!»

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: God weet het best hoe lang zij daar bleven; hem zijn de geheimen van hemel en aarde bekend; doe hem zien en hooren. Hunne bewoners hebben geen schuts buiten hem; niemand doet hij in het nemen of de kennis van zijn besluit deelen.

Free Minds

Say: "God is fully aware how long they remained, to Him is the unseen of heavens and Earth, He sees and hears. They do not have besides Him any ally, nor does He share in His judgment with anyone."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Allah sa meglio quanto rimasero». Appartiene a Lui il segreto dei cieli e della terra. Ha il miglior udito e la migliore vista. All’infuori di Lui non avranno patrono alcuno ed Egli non associa nessuno al Suo giudizio.

Hilali Khan

Say: "Allah knows best how long they stayed. With Him is (the knowledge of) the unseen of the heavens and the earth. How clearly He sees, and hears (everything)! They have no Walee (Helper, Disposer of affairs, Protector, etc.) other than Him, and He makes none to share in His Decision and His Rule."

Kuliev E.

Скажи: «Аллаху лучше знать, сколько они пробыли. У Него – сокровенное небес и земли. Как прекрасно Он видит и слышит! Нет у них покровителя помимо Него, и никто не принимает решений вместе с Ним».

M.-N.O. Osmanov

Скажи: «Аллах лучше знает, сколько они пробыли [там]. Он знает сокровенное небес и земли. Как прекрасно Он видит и слышит! Нет у них, кроме Него, покровителя, и Он никого не спрашивает, принимая решение».

Mohammad Habib Shakir

Say: Allah knows best how long they remained; to Him are (known) the unseen things of the heavens and the earth; how clear His sight and how clear His hearing! There is none to be a guardian for them besides Him, and He does not make any one His associate in His Judgment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: Allah is Best Aware how long they tarried. His is the Invisible of the heavens and the earth. How clear of sight is He and keen of hearing! They have no protecting friend beside Him, and He maketh none to share in His government.

Palmer

Say, ‹God knows best of their tarrying. His are the unseen things of the heavens and the earth – He can see! and hear!› They have no patron beside Him, nor does He let any one share in His judgment.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. O’nun elindedir göklerin ve yerin gaybı. Ne güzel görendir O, ne güzel işitendir. Onların, O’ndan başka bir dostları da yoktur. Ve O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez.»

Qaribullah

Say: ‹None but Allah knows how long they stayed. To Him belong the Unseen in the heavens and the earth. How well He sees, and how well He hears! They have no other guardian, other than Him, and He allows no one (to share) His rule. ‹

QXP

Say, «Allah knows best how long they remained there.» His alone is the knowledge of the hidden reality of the heavens and the earth. How well does He see and hear! They have no guardian apart from Him and He allots no one a share in His Rule!

Reshad Khalifa

Say, «GOD is the best knower of how long they stayed there.» He knows all secrets in the heavens and the earth. By His grace you can see; by His grace you can hear. There is none beside Him as Lord and Master, and He never permits any partners to share in His kingship.

Rodwell

SAY: God best knoweth how long they tarried: With Him are the secrets of the Heavens and of the Earth: Look thou and hearken unto Him alone. Man hath no guardian but Him, and none may bear part in his judgments: –

Sale

Say, God best knoweth how long they continued there: Unto Him are the secrets of heaven and earth known; do thou make him to see and to hear. The inhabitants thereof have no protector besides Him; neither doth He suffer nay one to have a share in the establishment or knowledge of his decree.

Sher Ali

Say, `ALLAH knows best how long they tarried.› To HIM belong the secrets of the heavens and the earth. How Seeing is HE, and how Hearing ! They have no helper beside HIM, and HE does not let anyone share in HIS judgment.

Unknown German

Sprich: «Allah weiß am besten, wie lange sie verweilten.» Sein sind die Geheimnisse der Himmel und der Erde. Wie sehend ist Er! und wie hörend! Sie haben keinen Helfer außer Ihm, und Er teilt Seine Befehlsgewalt mit keinem.

V. Porokhova

Скажи: «Аллаху лучше знать, ■ Как долго находились они там, – ■ Лишь Он владеет Сокровенным неба и земли. ■ Как ясно видит Он! ■ Как верно слышит! ■ У них, кроме Него, нет покровителя другого, ■ И не берет Он никого в участники Своей управы».

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Аларның тау тишегендә күпме торганнарын Аллаһ белүчерәк, җирдә вә күкләрдә һәркемгә яшерен булган нәрсәләрне фәкать Аллаһу тәгалә генә белүче. Аллаһ һәрнәрсәне ґәҗәб күрү белән күрер вә ґәҗәб ишетү илә ишетер, җир вә күкләрдә булган затлар өчен Аллаһудан башка ярдәмче хуҗа юк, вә Ул – Аллаһ үзенең эшләрендә һичберәүне тиңдәш иптәш итмәде».

جالندہری

کہہ دو کہ جتنی مدّت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں (معلوم) ہیں۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی شریک کو کرتا ہے

طاہرالقادری

فرما دیجئے: اﷲ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت (وہاں) ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کی (سب) پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، کیا خوب دیکھنے والا اور کیاخوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.