سوره الكهف (18) آیه 49

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 49

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 50
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 48

عربی

وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً

بدون حرکات عربی

و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلاّ أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا يظلم ربّك أحدا

خوانش

WawudiAAa alkitabu fatara almujrimeena mushfiqeena mimma feehi wayaqooloona ya waylatana ma lihatha alkitabi la yughadiru sagheeratan wala kabeeratan illa ahsaha wawajadoo ma AAamiloo hadiran wala yathlimu rabbuka ahadan

آیتی

دفتر اعمال گشوده شود مجرمان را بيني که از آنچه در آن آمده است ، بيمناکند و مي گويند : واي بر ما ، اين چه دفتري است که هيچ گناه کوچک و بزرگي را حساب ناشده رها نکرده است آنگاه اعمال خود را در مقابل خود بيابند و پروردگار تو ، به کسي ستم نمي کند

خرمشاهی

و كارنامه ها را در ميان آورند، آنگاه گناهكاران را از آنچه در آن است هراسان بينى; و گويند واى بر ما اين چه كتابى است كه هيچ خرد و بزرگى را فرو نگذاشته مگر آنكه برشمرده است; و آنچه را انجام داده اند حاضر يابند و پروردگارت بر هيچ كس ستم روا نمى دارد.

کاویانپور

آن گاه نامه اعمال (بين آنان) توزيع ميشود. مجرمين و گناهكاران را خواهى ديد كه از نامه اعمالشان سخت هراسانند و مى‏گويند: واى بر ما اين چه صورت حسابى است كه از هيچگونه گناه كوچك و بزرگ صرفنظر نشده و همه را بحساب آورده است و آنچه (از اعمال نيك و بد) انجام داده‏اند (نتيجه) همه را حاضر و آماده مى‏يابند و پروردگار تو هرگز بكسى (كوچكترين) ظلمى روا نميدارد.

انصاریان

کتاب [اعمال] هر کسی [در برابر دیدگانش] نهاده می شود، پس می رمان را می بینی که از آنچه در آن است هراسان و بیمناکند و می گویند: ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته است مگر آنکه آن را به حساب آورده؟! و هر عملی را انجام داده اند، حاضر می یابند، و پروردگارت به هیچ کس ستم نخواهدکرد.

سراج

و نهاده شود نامه (در دست مردم) و ببينى گناهكاران را ترسان از آنچه در آن ثبت شده و گويند ايواى بر ما چيست اين نامه كه فرو نگذاشته گناهان خرد و بزرگ را مگر شمرده است آنرا و بيابند آن كارهائى كه كرده‏اند حاضر (بصور مثاليه برزخيه) و ستم نكند پروردگار تو به هيچ كس

فولادوند

و كارنامه [عمل شما در ميان‏] نهاده مى‏شود، آنگاه بزهكاران را از آنچه در آن است بيمناك مى‏بينى، و مى‏گويند: «اى واى بر ما، اين چه نامه‏اى است كه هيچ [كار] كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته، جز اينكه همه را به حساب آورده است.» و آنچه را انجام داده‏اند حاضر يابند، و پروردگار تو به هيچ كس ستم روا نمى‏دارد.

پورجوادی

آن گاه نامه اعمال عرضه شود و گنهكاران را خواهى ديد كه از آنچه در آن است مى‏ترسند و مى‏گويند: «واى بر ما! اين نامه چيست كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را از قلم نينداخته است و آن را به حساب آورده است و همه اعمال خود را حاضر خواهند ديد- پروردگار تو به كسى ستم نخواهد كرد:

حلبی

و نامه اعمال [در ميان‏] نهاده شود، پس گناهكاران را ببينى كه از آنچه در آن هست، ترسان‏اند و مى‏گويند: اى واى بر ما اين چه نامه‏اى است كه از گناه كوچك و بزرگ [هيچ‏] فرو نمى‏گذارد مگر اينكه آنها را بر مى‏شمارد. و آنچه عمل كرده‏اند، حاضر يابند و پروردگار تو هيچ كس را ستم نمى‏كند.

اشرفی

و گذاشته شد كتاب بس ببينى گناهكاران را كه ترسانند از آنچه در آنست و ميگويند ايواى بر ما چيست اين نامه را كه وانگذاشته گناه خردى و نه بزرگى را مگر آنكه در شمار آورده آنرا و يافتند آنچه كرده بودند حاضر و ستم نميكند پروردگارت هيچ كس را

خوشابر مسعود انصاري

و نامه [اعمال‏] در ميان نهاده شود و گناهكاران را از آنچه در آن است هراسان مى‏بينى و مى‏گويند: اى واى بر ما، اين نامه را چه شده است كه هيچ [گناه‏] كوچك و بزرگى را فرو گذار نمى‏كند مگر آنكه فراگير آن است. و هر چه را كرده بودند حاضر خواهند يافت و پروردگارت بر كسى ستم نمى‏كند

مکارم

و کتاب [= کتابی که نامه اعمال همه انسانهاست‌] در آن جا گذارده می‌شود، پس گنهکاران را می‌بینی که از آنچه در آن است، ترسان و هراسانند؛ و می‌گویند: «ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرونگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده است؟! و (این در حالی است که) همه اعمال خود را حاضر می‌بینند؛ و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی‌کند.

مجتبوی

و نامه [اعمال در ميان‏] نهاده شود، پس بزهكاران را بينى كه از آنچه در آن است ترسان و نگرانند و گويند: اى واى بر ما، اين چه نامه‏اى است كه هيچ [گفتار و كردار] كوچك و بزرگى را فرونگذاشته مگر آن را در شمار آورده است و هر چه كرده‏اند پيش رو بيابند و پروردگار تو به هيچ كس ستم نكند.

مصباح زاده

و گذاشته شد كتاب پس ببينى گناهكاران را كه ترسانند از آنچه در آنست و ميگويند اى واى بر ما چيست اين نامه را كه وانگذاشته گناه خردى و نه بزرگى را مگر آنكه در شمار آورده آنرا و يافتند آنچه كرده بودند حاضر و ستم نمى‏كند پروردگارت هيچ كس را

معزی

و نهاده شد كتاب پس بينى گنهكاران را شوريده از آنچه در آن است و گويند اى واى بر ما چه شود اين كتاب را كه نگذارد كوچك و نه بزرگى را مگر آنكه برشمردش و يافتند آنچه را كردند حاضر و ستم نكند پروردگار تو كسى را

قمشه ای

و کتاب اعمال نیک و بد خلق را پیش نهند، آن گاه اهل عصیان را از آنچه در نامه عمل آنهاست ترسان و هراسان بینی در حالی که (با خود) گویند: ای وای بر ما، این چگونه کتابی است که اعمال کوچک و بزرگ ما را سر مویی فرو نگذاشته جز آنکه همه را احصا کرده است؟! و در آن کتاب همه اعمال خود را حاضر بینند و خدا به هیچ کس ستم نخواهد کرد.

رشاد خليفه

نامه اعمال نشان داده خواهد شد و مجرمان را خواهي ديد كه از محتواي آن بيمناكند. آنها خواهند گفت: واي بر ما. چگونه اين كتاب هيچ چيزي را چه كوچك و چه بزرگ از قلم نينداخته است و همه را به حساب آورده است؟ آنها آنچه را كه انجام داده بودند، در مقابل خود خواهند يافت. پروردگارت هرگز به كسي ظلم نمي كند.

Literal

And The Book was put/laid/raised , so you see the criminals/sinners afraid/cautious from what (is) in it, and they say: «Oh our calamity/scandal , what to that The Book , (it) does not leave out small/little and nor big/great except it counted/computed it ?» And they found what they made/did present, and your Lord does not cause injustice/oppression (to) anyone.

Al-Hilali Khan

And the Book (ones Record) will be placed (in the right hand for a believer in the Oneness of Allah, and in the left hand for a disbeliever in the Oneness of Allah), and you will see the Mujrimoon (criminals, polytheists, sinners, etc.), fearful of that which is (recorded) therein. They will say: «Woe to us! What sort of Book is this that leaves neither a small thing nor a big thing, but has recorded it with numbers!» And they will find all that they did, placed before them, and your Lord treats

Arthur John Arberry

And the Book shall be set in place; and thou wilt see the sinners fearful at what is in it, and saying, ‹Alas for us! How is it with this Book, that it leaves nothing behind, small or great, but it has numbered it?› And they shall find all they wrought present, and thy Lord shall not wrong anyone.

Asad

And the record [of everyone’s deeds] will be laid.open; and thou wilt behold the guilty filled with dread at what [they see] therein; and they will exclaim: «Oh, woe unto us! What a record is this! It leaves out nothing, be it small or great, but takes everything into account!» For they will find all that they ever wrought [now] facing them, and [will know that] thy Sustainer does not wrong anyone.

Dr. Salomo Keyzer

Het boek, waarin ieders daden zijn opgeschreven, zal in zijne hand worden gegeven, en gij zult de zondaren in grooten schrik zien verkeeren, om hetgeen daar in staat, en zij zullen zeggen: Wee over ons! wat bedoelt dit boek? Het vergeet noch eene kleine daad noch eene groote, maar het stelt die allen op, en zij zullen voor hunne oogen vinden wat zij hebben verricht; en uw Heer zal met niemand onrechtvaardig handelen.

Free Minds

And the record was displayed, so you see the criminals fearful of what is in it. And they Say: "Woe to us!, what is wrong with this record that it does not leave out anything small or large except that it has counted it." And they found what they had done present. And your Lord does not wrong anyone.

Hamza Roberto Piccardo

E vi si consegnerà il Registro. Allora vedrai gli empi, sconvolti da quel che contiene. Diranno: «Guai a noi! Cos’è questo Registro che non lascia passare azione piccola o grande senza computarla!». E vi troveranno segnato tutto quello che avranno fatto. Il tuo Signore non farà torto ad alcuno.

Hilali Khan

And the Book (ones Record) will be placed (in the right hand for a believer in the Oneness of Allah, and in the left hand for a disbeliever in the Oneness of Allah), and you will see the Mujrimoon (criminals, polytheists, sinners, etc.), fearful of that which is (recorded) therein. They will say: "Woe to us! What sort of Book is this that leaves neither a small thing nor a big thing, but has recorded it with numbers!" And they will find all that they did, placed before them, and your Lord treats no one with injustice.

Kuliev E.

Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо.

M.-N.O. Osmanov

[Перед ними] будет положена книга [их деяний], и ты увидишь, как устрашатся грешники того, что в ней засчитано. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга! В ней не забыт ни малый, ни большой грех, все записано». Но ведь они своими глазами увидят лишь то, что вершили. Да! Господь твой никого не обидит [понапрасну].

Mohammad Habib Shakir

And the Book shall be placed, then you will see the guilty fearing from what is in it, and they will say: Ah! woe to us! what a book is this! it does not omit a small one nor a great one, but numbers them (all); and what they had done they shall find present (there); and your Lord does not deal unjustly with anyone.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the Book is placed, and thou seest the guilty fearful of that which is therein, and they say: What kind of a Book is this that leaveth not a small thing nor a great thing but hath counted it! And they find all that they did confronting them, and thy Lord wrongeth no-one.

Palmer

And the Book shall be placed, and thou shalt see the sinners in fear of what is in it; and they will say, ‹ Alas, for us! what ails this Book, it leaves neither small nor great things alone, without numbering them?› and they shall find present what they have done; and thy Lord will not wrong any one.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kitap ortaya konulmuştur. Günahkârların, onun içindekilerden korkup ürpererek şöyle dediklerini görürsün: «Vay başımıza! Ne biçim kitap bu! Ne küçük bırakmış ne büyük. Hepsini sayıp dökmüş!» Yapıp ettiklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmiyor.

Qaribullah

And the Book shall be set in place, and you will see the sinners fearful of what is in it. ‹ They shall say: ‹Woe to us! How is it, this book omits nothing small or great, all are counted! ‹ And they shall find what they did is present, and Your Lord will wrong no one.

QXP

The Book (Qur’an) will be laid open before all humanity and you will behold the guilty filled with fear what they see therein. Legislation at that time will be based on the Book. Those who were used to stealing the fruit of others› labor will be scared. They will say, «Oh, woe unto us! What kind of a Book is this! It leaves out nothing, be it small or great, but takes everything into account!» In the Divine System every deed, small or big will come forth (53:39-40). Universal Justice will prevail since your Lord does not wrong anyone. (This verse applies to the Hereafter as well in the form of the Divine Record Book, just as Hell and Paradise are frequently mentioned in the Qur’an applying to both lives).

Reshad Khalifa

The record will be shown, and you will see the guilty fearful of its contents. They will say, «Woe to us. How come this book leaves nothing, small or large, without counting it?» They will find everything they had done brought forth. Your Lord is never unjust towards anyone.

Rodwell

And each shall have his book put into his hand: and thou shalt see the wicked in alarm at that which is therein: and they shall say, «O woe to us! what meaneth this Book? It leaveth neither small nor great unnoted down!» And they shall find all that they have wrought present to them, and thy Lord will not deal unjustly with any one.

Sale

And the book wherein every one’s actions are recorded shall be put into his hand; and thou shalt see the wicked in great terror, because of that which is written therein, and they shall say, Alas for us! What meaneth this book? It omitteth neither a small action nor a great one, but it comprizeth the same; and they shall find that which they have wrought, present before their eyes: And thy Lord will not deal unjustly with any one.

Sher Ali

And the Book of their deeds will be placed before them, and thou wilt see the guilty ones fearful at what is therein; and they will say, `O woe to us ! What kind of Book is this ! It leaves out nothing small or great but has recorded it.› And they will find all that they did confronting them, and thy Lord does not wrong anyone.

Unknown German

Und das Buch wird (ihnen) vorgelegt, und du wirst die Schuldigen in Ängsten sehen ob dessen, was darin ist; und sie werden sprechen: «O wehe uns! was für ein Buch ist das! Es läßt nichts aus, klein oder groß, sondern hält alles aufgezeichnet.» Und sie werden alles gegenwärtig finden, was sie getan; und dein Herr tut keinem Unrecht.

V. Porokhova

И книга (дел) будет положена (пред ними), ■ И ты увидишь грешных в страхе от того, что в ней, ■ И они скажут: ■ «Горе нам! Что это за книга, ■ Что не осталось ни единого деянья, ■ Которое она бы не сочла, ■ Сколь малым ни было б оно или великим?!» ■ Они найдут там налицо все то, что совершили, ■ И твой Господь ни одному из них ■ Не нанесет обид несправедливых.

Yakub Ibn Nugman

Ул көндә һәркемнең гамәл дәфтәре алдына куелыр вә гөнаһлы кешеләрне дәфтәрләренә язылган гөнаһларыннан куркучы күрерсең һәм әйтерләр: «Безгә һәлакәтлек килде, ни булды бу дәфтәргә, гөнаһларыбызның кечкенәсен дә, зурысын да калдырмаган, мәгәр барын да санаган, язган», – дип. Вә кылган эшләренең җәзасын хәзерләнеп куелган табарлар. Раббың һичкемгә золым итмәс.

جالندہری

اور (عملوں کی) کتاب (کھول کر) رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو۔ (کوئی بات بھی نہیں) مگر اسے لکھ رکھا ہے۔ اور جو عمل کئے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے۔ اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا

طاہرالقادری

اور (ہر ایک کے سامنے) اَعمال نامہ رکھ دیا جائے گا سو آپ مجرموں کو دیکھیں گے (وہ) ان (گناہوں اور جرموں) سے خوفزدہ ہوں گے جو اس (اَعمال نامہ) میں درج ہوں گے اور کہیں گے: ہائے ہلاکت! اس اَعمال نامہ کو کیا ہوا ہے اس نے نہ کوئی چھوٹی (بات) چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی (بات)، مگر اس نے (ہر ہر بات کو) شمار کر لیا ہے اور وہ جو کچھ کرتے رہے تھے (اپنے سامنے) حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ فرمائے گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.