سوره الكهف (18) آیه 50

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 50

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 51
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 49

عربی

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً

بدون حرکات عربی

و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه أ فتتّخذونه و ذرّيّته أولياء من دوني و هم لكم عدوّ بئس للظّالمين بدلا

خوانش

Wa-ith qulna lilmala-ikati osjudoo li-adama fasajadoo illa ibleesa kana mina aljinni fafasaqa AAan amri rabbihi afatattakhithoonahu wathurriyyatahu awliyaa min doonee wahum lakum AAaduwwun bi/sa lilththalimeena badalan

آیتی

و آنگاه که به فرشتگان گفتيم که آدم را سجده کنيد ، همه جز ابليس که ، ازجن بود و از فرمان پروردگارش سر بتافت سجده کردند آيا شيطان و فرزندانش را به جاي من به دوستي مي گيريد ، حال آنکه دشمن شمايند ؟ ظالمان بدچيزي را به جاي خدا برگزيدند

خرمشاهی

و چنين بود كه به فرشتگان گفتيم به آدم سجده بريد; همه سجده بردند مگر ابليس كه از جنيان بود و از فرمان پروردگارش سرپيچيد; آيا [شم] او و زاد و رودش را به جاى من به دوستى مى گيريد; و حال آنكه ايشان دشمنان شما هستند; ستمكاران [مشرك] بد جانشينى [به جاى خد] دارن

کاویانپور

هنگامى كه به فرشتگان گفتيم: بر (خلقت) آدم سجده كنيد، همگى سجده بجاى آوردند جز ابليس كه از جنيان بود و از فرمان پروردگارش سر بتافت. آيا او فرزندانش را بجاى پرستش من، دوستان خود ميگيريد؟ آنها دشمنان (سرسخت) شما هستند و براى ستمكاران بدترين (و پر ضررترين) مبادله‏ايست.

انصاریان

و [یاد کن] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس همه سجده کردند، جز ابلیس که از گروه جن بود، پس او از دایره فرمان پروردگارش بیرون رفت. [با این حال] آیا او و نسلش را به جای من سرپرست و یاور خود می گیرید، در حالی که آنها دشمن شمایند؟! [ابلیس ونسلش] برای ستمکاران، بد جایگزینی [به جای خدا] هستند.

سراج

و (بياد آور) زمانى را كه گفتيم به فرشتگان سجده كنيد (بعنوان تعظيم) آدم را پس فرشتگان سجده كردند مگر شيطان بود او از جن پس بيرون رفت از فرمان پروردگار خود آيا مى‏گيريد ابليس و فرزندانش را دوستان بجز من (و فرمانشان را مى‏بريد) و حال آنكه آنها شما را دشمن‏اند و براى ستمكاران بد عوضى است (از خدا)

فولادوند

و [ياد كن‏] هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم: «آدم را سجده كنيد،» پس [همه‏] -جز ابليس- سجده كردند، كه از [گروه‏] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپيچيد. آيا [با اين حال،] او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى‏گيريد، و حال آنكه آنها دشمن شمايند؟ و چه بد جانشينانى براى ستمگرانند.

پورجوادی

– چون به فرشتگان گفتيم بر آدم سجده كنيد، همگى سجده كردند جز ابليس كه از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپيچى كرد. آيا شيطان و فرزندانش را به جاى من به دوستى برگزيديد در صورتى كه دشمن شما هستند. ستمكاران چه جايگزين بدى را انتخاب كردند.

حلبی

و [ياد كن‏] آن گاه كه به فرشتگان گفتيم: به آدم سجده بريد، پس سجده بردند مگر ابليس كه از «جن» بود، و از فرمان پروردگارش سر پيچيد. آيا او و فرزندان او را، جز از من، ياران [خود] مى‏گيريد، و آنها شما را دشمن‏اند، [و] ستمكاران [شيطان و فرزندانش، به جاى خدا] بد جانشينانى هستند.

اشرفی

و هنگاميكه گفتيم فرشتگان را كه سجده كنيد آدم را پس سجده كردند مگر ابليس كه بود از جن پس بيرون رفت از امر پروردگارش آيا پس ميگيريد او را و فرزندانش را دوستان از غير من و ايشان مر شما را دشمنند بد است مر ستمكاران را بدل آنچه بجاى خدا گزيديد

خوشابر مسعود انصاري

و چون به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده بريد، [همه‏] سجده بردند مگر ابليس، كه از جن بود و از دستور پروردگارش نافرمانى كرد، آيا او و فرزندانش را به جاى من، دوستان [خويش‏] مى‏گيريد، حال آنكه آنان دشمن شما هستند و ستمكاران [به جاى خداوند] بد جايگزينى دارند

مکارم

به یاد آرید زمانی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید!» آنها همگی سجده کردند جز ابلیس -که از جن بود- و از فرمان پروردگارش بیرون شد آیا (با این حال،) او و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب می‌کنید، در حالی که آنها دشمن شما هستند؟! (فرمانبرداری از شیطان و فرزندانش به جای اطاعت خدا،) چه جایگزینی بدی است برای ستمکاران!

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه به فرشتگان گفتيم كه آدم را سجده كنيد پس سجده كردند مگر ابليس كه از پريان بود و از فرمان پروردگارش بيرون شد. پس آيا او و فرزندانش را به جاى من دوستان و سرپرستان [خود] مى‏گيريد و حال آنكه شما را دشمنند؟! [و ابليس‏] ستمكاران را بد بدلى- به جاى خداوند- است.

مصباح زاده

و هنگامى كه گفتيم فرشتگانرا كه سجده كنيد آدم را پس سجده كردند مگر ابليس كه بود از جن پس بيرون رفت از امر پروردگارش آيا پس مى‏گيريد او را و فرزندانش را دوستان از غير من و ايشان مر شما را دشمنند بد است مر ستمكاران را بدل آنچه بجاى خدا گزيديد

معزی

و هنگامى كه گفتيم به فرشتگان سجده كنيد براى آدم پس سجده كردند جز ابليس بود از جنّ پس سرپيچيد از فرمان پروردگار خويش آيا گيريدش او و نژادش را دوستانى جز از من حالى كه ايشانند براى شما دشمن چه زشت است ستمگران را بدلى

قمشه ای

و (یاد آر) وقتی که به فرشتگان فرمان دادیم که بر آدم همه سجده کنید، و آنها تمام سر به سجده فرود آوردند جز شیطان که از جنس جن (دیو) بود بدین جهت از طاعت خدای خود سرپیچید، پس آیا (شما فرزندان آدم) مرا فراموش کرده و شیطان و فرزندانش را دوست خود می‌گیرید در صورتی که آنها شما را سخت دشمنند؟ظالمان را (که به جای خدا شیطان را به طاعت برگزیدند) بسیار بد بدلی است.

رشاد خليفه

ما به فرشتگان گفتيم: در برابر آدم سجده کنيد. آنها سجده کردند، جز ابليس. او به جن تبديل شد، زيرا از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد. آيا او و نوادگانش را به جاي من به سروري انتخاب مي کنيد، با آنکه آنها دشمن شما هستند؟ چه جايگزيني بيچاره کننده اي!

Literal

And when We said to the angels: «Prostrate to Adam, so they prostrated except Satan/Iblis (he) was from the Jinns/an intelligent free willing creature created before man , so he debauched from his Lord’s order/command , do you take him and his descendants (as) guardians/allies from other than Me? And they are for you an enemy, and how bad to the unjust/oppressive an exchange/replacement/substitution?

Al-Hilali Khan

And (remember) when We said to the angels; «Prostrate to Adam.» So they prostrated except Iblees (Satan). He was one of the jinns; he disobeyed the Command of his Lord. Will you then take him (Iblees) and his offspring as protectors and helpers rather than Me while they are enemies to you? What an evil is the exchange for the Zalimoon (polytheists, and wrong-doers, etc).

Arthur John Arberry

And when We said to the angels, ‹Bow yourselves to Adam›; so they bowed themselves, save Iblis; he was one of the jinn, and committed ungodliness against his Lord’s command. What, and do you take him and his seed to be your friends, apart from Me, and they an enemy to you? How evil is that exchange for the evildoers!

Asad

AND [remember that] when We told the angels, «Prostrate yourselves before Adam,» 52 they all prostrated themselves, save Ib1Ts: he [too] was one of those invisible beings,» but then he turned away from his Sustainer’s command. Will you, then, take him and his cohorts» for (your], masters instead of Me, although they are your foe? How vile an exchange on the evildoers› part!»

Dr. Salomo Keyzer

Gedenk toen wij tot de engelen zeiden; Aanbidt Adam: en zij aanbaden hem allen, behalve Eblis, die een der geniussen was, en zich van het bevel van zijnen Heer afwendde. Wilt gij dus hem en zijne nakomelingen tot uwe beschermers naast mij kiezen, niettegenstaande zij uwe vijanden zijn? Zulk eene verandering zal ellendig zijn voor de goddeloozen!

Free Minds

And We said to the Angels: "Submit to Adam." So they all submitted except for Satan, he was of the Jinn, so he disobeyed the order of his Lord. "Will you take him and his progeny as allies besides Me, while they are your enemy?" Miserable for the wicked is the substitute!

Hamza Roberto Piccardo

E quando dicemmo agli angeli: «Prosternatevi davanti ad Adamo», si prosternarono, eccetto Iblis, che era uno dei démoni e che si rivoltò all’Ordine di Allah. Prenderete lui e la sua progenie come alleati in luogo di Me, nonostante siano i vostri nemici? Un pessimo scambio per gli ingiusti.

Hilali Khan

And (remember) when We said to the angels; "Prostrate to Adam." So they prostrated except Iblees (Satan). He was one of the jinns; he disobeyed the Command of his Lord. Will you then take him (Iblees) and his offspring as protectors and helpers rather than Me while they are enemies to you? What an evil is the exchange for the Zalimoon (polytheists, and wrong-doers, etc).

Kuliev E.

Вот сказали Мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом!» Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая это замена для беззаконников!

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни, Мухаммад,] как Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом!» Все поклонились, кроме Иблиса. Он был из джиннов и ослушался воли своего Господа. Так неужели же вы признаете его и его потомков покровителями взамен Меня? Ведь они для вас – враги. Плохая это замена для тех, кто поступает несправедливо !

Mohammad Habib Shakir

And when We said to the angels: Make obeisance to Adam; they made obeisance but Iblis (did it not). He was of the jinn, so he transgressed the commandment of his Lord. What! would you then take him and his offspring for friends rather than Me, and they are your enemies? Evil is (this) change for the unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (remember) when We said unto the angels: Fall prostrate before Adam, and they fell prostrate, all save Iblis. He was of the jinn, so he rebelled against his Lord’s command. Will ye choose him and his seed for your protecting friends instead of Me, when they are an enemy unto you? Calamitous is the exchange for evil-doers.

Palmer

And when we said to the angels, ‹ Adore Adam,› they adored him, save only Iblis, who was of the ginn, who revolted from the bidding of his Lord. ‹What! will ye then take him and his seed as patrons, rather than me, when they are foes of yours? bad for the wrong-doers is the exchange!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hani, biz meleklere «Âdem’e secde edin» demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi. Kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz, benim beri yanımdan, onu ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin düşmanınızken. Zalimler için ne kötü bir değiştirmedir bu!

Qaribullah

When We said to the angels: ‹Prostrate yourselves before Adam, ‹ all prostrated themselves except iblis, who was one of the jinn, disobedient to the command of his Lord. Would you then take him and his descendants to be your guardians, other than Me, when they are your clear enemy? How evil is the exchange for the harmdoers!

QXP

Recall when We told the angels, «Bow yourselves before Adam!» They all bowed except Iblis. He was of the hidden selfish desires that drifted away from his Lord’s Command. Will you still befriend him and his comrades? What a miserable exchange do the wrongdoers make for the right guidance! (2:30-38).

Reshad Khalifa

We said to the angels, «Fall prostrate before Adam.» They fell prostrate, except Satan. He became a jinn, for he disobeyed the order of His Lord. Will you choose him and his descendants as lords instead of Me, even though they are your enemies? What a miserable substitute!

Rodwell

When we said to the angels, «Prostrate yourselves before Adam,» they all prostrated them save Eblis, who was of the Djinn, and revolted from his Lord’s behest. behest. – What! will ye then take him and his offspring as patrons rather than Me? and they your enemies? Sad exchange for the ungodly!

Sale

Remember when We said unto the angels, worship ye Adam: And they all worshipped him, except Eblis, who was one of the genii, and departed from the command of his Lord. Will ye therefore take him and his offspring for your patrons besides Me, notwithstanding they are your enemies? Miserable shall such a change be to the ungodly!

Sher Ali

And call to mind the time when WE said to the angels, `Submit to Adam,› and they all submitted but Iblis did not. HE was one of the jinn; and he disobeyed the command of his Lord. Will you than take him and his offspring for friends instead of ME while they are your enemies ? Evil is the exchange for the wrongdoers.

Unknown German

Und (gedenke der Zeit) da Wir zu den Engeln sprachen: «Bezeuget Adam Ehrerbietung», und sie bezeugten Ehrerbietung. Nur Iblis nicht. Er war einer der Dschinn, so war er ungehorsam gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr nun ihn und seine Nachkommenschaft zu Freunden nehmen statt Mich, und sie sind eure Feinde? Schlimm ist der Eintausch für die Frevler.

V. Porokhova

И вот Мы ангелам сказали: ■ «Адаму низко поклонитесь!» ■ И те в поклоне пали перед ним, ■ Кроме (надменного) Иблиса, ■ Кто был одним из джиннов ■ И не исполнил повеленья Бога своего, – ■ Так неужели вы его и отпрысков его ■ Возьмете в покровители себе вместо Меня? ■ Они же – вам враги! ■ Как же порочна эта мена для неверных!

Yakub Ibn Nugman

Менә Без фәрештәләргә әйттек: «Адәмгә сәҗдә кылыгыз!» Һәм сәҗдә кылдылар, мәгәр Иблис сәҗдә кылмады, ул җеннән иде, Раббысының әмереннән чыкты. Әйә сез Адәм балалары, Минем урныма ул Иблисне вә аның нәселен дус тотарсызмы? Бит алар сезгә дошманнардыр. Залимнәр өчен ни яман алмаштыру булды Аллаһуга итагать итүне Иблискә итагать итү белән.

جالندہری

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس (نے نہ کیا) وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہوگیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں (اور شیطان کی دوستی) ظالموں کے لئے (خدا کی دوستی کا) برا بدل ہے

طاہرالقادری

اور (وہ وقت یاد کیجئے) جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم (علیہ السلام) کو سجدۂ (تعظیم) کرو سو ان (سب) نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ (ابلیس) جنّات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی طاعت سے باہر نکل گیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ ظالموں کے لئے کیا ہی برا بدل ہے (جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.