سوره الكهف (18) آیه 52

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 52

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 53
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 51

عربی

وَ يَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً

بدون حرکات عربی

و يوم يقول نادوا شركائي الّذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و جعلنا بينهم موبقا

خوانش

Wayawma yaqoolu nadoo shuraka-iya allatheena zaAAamtum fadaAAawhum falam yastajeeboo lahum wajaAAalna baynahum mawbiqan

آیتی

و روزي که مي گويد : آنهايي را که مي پنداشتيد شريکان منند ندا دهيد ندا دهند و شريکان پاسخ ندهند آنگاه هلاکتگاه را ميانشان قرار دهيم

خرمشاهی

و روزى كه فرمايد شركايى را كه براى من مى انگاشتيد فرا خوانيد; آنگاه ايشان را بخوانند و پاسخى به ايشان ندهند، و در ميان آنان مهلكه اى فاصله اندازيم.

کاویانپور

خدا روز قيامت (مشركان را مخاطب قرار داده و) ميگويد: شريكانى را كه براى من تصور ميكردند، فرا خوانيد- مشركان آنها را بيارى ميطلبند ولى آنها جوابى نمى‏دهند و ما ميان آنها هلاكتگاه ايجاد ميكنيم.

انصاریان

و [یاد کن] روزی را که [خدا به مشرکان] می گوید: کسانی [چون فرشتگان، جنّ و بت ها را] که می پنداشتید شریکان من [در قدرت و ربوبیّت] هستند، صدا بزنید [تا شما را از عذاب نجات دهند] پس آنان را صدا می زنند، ولی پاسخشان را نمی دهند و میان آنان و معبودهایشان هلاکت گاهی قرار می دهیم [که هر نوع رابطه ای را بین آنان ناممکن خواهد ساخت.]

سراج

و (بياد آور) روزى كه خدا (به مشركان) گويد بخوانيد شريكانم را كه گمان برديد (در الوهيت شريك منند) پس بخوانند بتان را پس اجابت نكنند مشركان را و قرار داديم ميان مشركان و بتان هلاكتگاهى

فولادوند

و [ياد كن‏] روزى را كه [خدا] مى‏گويد: «آنهايى را كه شريكان من پنداشتيد، ندا دهيد»، پس آنها را بخوانند و[لى‏] اجابتشان نكنند، و ما ميان آنان ورطه‏اى قرار دهيم.

پورجوادی

در آن روز كه (خدا) بگويد شريكهايى را كه براى من تصور مى‏كرديد ندا دهيد، آنها را بخوانند ولى آنها به صدايشان پاسخ ندهند، ما در ميانشان هلاكت گاهى قرار داده‏ايم.

حلبی

و [ياد كن‏] آن روز را كه [خدا] گويد: شريكانى را كه براى من گمان مى‏برديد، بخوانيد. پس آنها را بخوانند و آنها جوابشان ندهند، و ميان ايشان مانعى قرار دهيم.

اشرفی

و روزى كه گويد ندا كنيد انبازان مرا كه دعوى كرديد پس ندا كنند ايشانرا پس جواب ندهند ايشانرا و گردانيديم ميانشان جاى هلاك شدنى

خوشابر مسعود انصاري

و روزى كه [خداوند] مى‏فرمايد: [اى مشركان‏] شريكان مرا كه مى‏انگاشتيد، فراخوانيد، پس آنان را فرا خوانند، آن گاه به آنان پاسخ ندهند و بين آنان هلاكتگاهى قرار دهيم

مکارم

به خاطر بیاورید روزی را که (خداوند) می‌گوید: «همتایانی را که برای من می‌پنداشتید، بخوانید (تا به کمک شما بشتابند!)» ولی هر چه آنها را می‌خوانند،جوابشان نمی‌دهند؛ و در میان این دو گروه، کانون هلاکتی قرارداده‌ایم!

مجتبوی

و روزى كه گويد: بخوانيد آنها را كه انبازان من مى‏پنداشتيد، پس بخوانندشان اما آنان را پاسخ ندهند، و ميانشان جايگاه هلاكت- از دوزخ- ساختيم.

مصباح زاده

و روزى كه گويد ندا كنيد انبازان مرا كه دعوى كرديد پس ندا كنند ايشان را پس جواب ندهند ايشان را و گردانيديم ميانشان جاى هلاك شدنى

معزی

و روزى كه گويد بخوانيد شريكانم را آنان كه مى پنداشتيد پس خواندندشان پس پاسخشان نگفتند و نهاديم ميانشان پرتگاهى را

قمشه ای

و (یاد آر) روزی که خدا به کافران گوید: اکنون آنان را که شریک من گمان داشتید بخوانید (تا به فریاد شما رسند) ، آنها بخوانند و هیچ یک اجابت نکنند، و میان همه آنها (یعنی مشرکان و معبودانشان) جایگاهی سخت مهلک مقرر سازیم.

رشاد خليفه

آن روز خواهد آمد كه او بگويد: بخوانيد شريكان مرا كه ادعا مي كرديد آنها خداياني هستند در كنار من؛ آنها را صدا خواهند كرد، ولي آنان پاسخي نخواهند داد. حايلي نفوذناپذير آنها را از يكديگر جدا خواهد كرد.

Literal

And a day , He says: «Call my partners those whom you claimed/alleged .» So they called them, so they did not answer/reply to them, and We made/put between them a barrier/shut off .

Al-Hilali Khan

And (remember) the Day He will say:»Call those (so-called) partners of Mine whom you pretended.» Then they will cry unto them, but they will not answer them, and We shall put Maubiqa (a barrier, or enmity, or destruction, or a valley in Hell) between them.

Arthur John Arberry

And on the day He shall say, ‹Call on My associates whom you asserted›; and then they shall call on them, but they will not answer them, and We shall set a gulf between them.

Asad

Hence, [bear in mind] the Day on which He will say, «Call [now] unto those beings whom you imagined to have a share in My divinity!» – whereupon they will invoke them, but those [beings] will not respond to them: for We shall have placed between them an unbridgeable gulf.s

Dr. Salomo Keyzer

Op zekeren dag zal God tot de afgodendienaars zeggen: Roept hen aan, omtrent welke gij hebt uitgedacht dat zij mijne makkers zijn, om u te beschermen. Zij zullen hen roepen, doch zij zullen hun niet antwoorden, en wij zullen eene vallei van vernietiging tusschen hen plaatsen.

Free Minds

The Day when He says: "Call on your partners that you had claimed." So they called them, but they did not respond to them. And We made between them a barrier.

Hamza Roberto Piccardo

Nel Giorno in cui dirà: «Chiamate coloro che pretendevate Miei consimili», li invocheranno, ma essi non risponderanno e tra loro avremo posto un abisso.

Hilali Khan

And (remember) the Day He will say:"Call those (so-called) partners of Mine whom you pretended." Then they will cry unto them, but they will not answer them, and We shall put Maubiqa (a barrier, or enmity, or destruction, or a valley in Hell) between them.

Kuliev E.

В тот день Он скажет: «Призовите Моих сотоварищей, о существовании которых вы предполагали». Они воззовут к ним, но те не ответят им. Мы воздвигнем между ними губительное место (преграду).

M.-N.O. Osmanov

[Помни же] день, когда [Аллах] скажет [неверным]: «Зовите тех, кого вы считали божествами наряду со Мной». Они воззовут к ним, но те им не ответят: Мы воздвигли между ними гибельную преграду.

Mohammad Habib Shakir

And on the day when He shall say: Call on those whom you considered to be My associates. So they shall call on them, but they shall not answer them, and We will cause a separation between them.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (be mindful of) the Day when He will say: Call those partners of Mine whom ye pretended. Then they will cry unto them, but they will not hear their prayer, and We shall set a gulf of doom between them.

Palmer

On the day when He shall say, ‹Call ye my partners whom ye pretend:› and they shall call on them, but they shall not answer them; and we will set the vale of perdition between them;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir gün Allah şöyle diyecektir: «O bir şey zannettiğiniz ortaklarımı çağırın!» Hemen çağırdılar ama onlar kendilerine cevap vermedi. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum/yıkıcı bir düşmanlık koyduk.

Qaribullah

And the Day He will say: ‹Call on those whom you claimed to be My associates. ‹ They will invoke them, but they will receive no answer, for We shall place a gulf between them.

QXP

Be mindful of the Day when He will say, «Call those whom you assigned as My partners.» Then they will call upon them, but they will not hear their call. We shall set a gulf of doom between them.

Reshad Khalifa

The day will come when He says, «Call upon My partners, whom you claimed to be gods beside Me,» they will call on them, but they will not respond to them. An insurmountable barrier will separate them from each other.

Rodwell

On a certain day, God shall say, «Call ye on the companions ye joined with me, deeming them to be gods:» and they shall call on them, but they shall not answer them: then will we place a valley of perdition between them:

Sale

On a certain day, God shall say unto the idolaters, call those whom ye imagined to be my companions, to protect you: And they shall call them, but they shall not answer them; and We will place a valley of destruction between them:

Sher Ali

And remember the day when HE will say to them, `Call those whom you deemed to be MY partners.› Then will they call on them, but they will not answer them; and WE shall place a barrier between them.

Unknown German

Und (gedenke) des Tags, da Er sprechen wird: «Rufet die herbei, von denen ihr vorgabt, sie seien Meine Teilhaber.» Dann werden sie sie rufen, doch sie werden ihnen nicht antworten; und Wir werden eine Schranke zwischen sie setzen.

V. Porokhova

В тот День ■ Он скажет: ■ «Призовите тех, которых Мне вы в соучастники придали». ■ Они их призовут, но те им не ответят, ■ И Мы воздвигнем пропасть между ними.

Yakub Ibn Nugman

Ул көндә Аллаһ мөшрикләргә әйтер: «Миңа шәрик кылган сынымнарыгызны чакырыгыз». Һәм алар сынымнарын ярдәмгә чакырдылар, ләкин сынымнар кабул итмәделәр вә мөшрикләр илә сынымнар арасына җәһәннәм бер чокыр кылдык шунда төшеп һәлак булырлар.

جالندہری

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ (اب) میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان (الوہیت) رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کے بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے۔ اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنادیں گے

طاہرالقادری

اور اُس دن (کو یاد کرو جب) اﷲ فرمائے گا: انہیں پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، سو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان (ایک وادئ جہنم کو) ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.