سوره الكهف (18) آیه 86

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 86

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 87
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 85

عربی

حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً

بدون حرکات عربی

حتّى إذا بلغ مغرب الشّمس وجدها تغرب في عين حمئة و وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إمّا أن تعذّب و إمّا أن تتّخذ فيهم حسنا

خوانش

Hatta itha balagha maghriba alshshamsi wajadaha taghrubu fee AAaynin hami-atin wawajada AAindaha qawman qulna ya tha alqarnayni imma an tuAAaththiba wa-imma an tattakhitha feehim husnan

آیتی

تا به غروبگاه خورشيد رسيد ديد که در چشمه اي گل آلود و سياه غروب مي کند و در آنجا مردمي يافت گفتيم : اي ذوالقرنين ، مي خواهي عقوبتشان کن و مي خواهي با آنها به نيکي رفتار کن

خرمشاهی

تا آنكه به سرزمين مغرب خورشيد رسيد [و] چنين يافت كه آن در چشمه اى گل آلود [و گرم] غروب مى كند. و در نزديكى آن قومى را يافت. گفتيم اى ذوالقرنين [اختيار با توست] يا آنان را عذاب مى كنى، يا با آنان نيكى مى كنى.

کاویانپور

تا بمغرب زمين رسيد. در آنجا آفتاب را ديد و چنان پنداشت كه در چشمه آب گرمى فرو ميرود. در آن حوالى جماعتى را مشاهده نمود. گفتيم: اى ذو القرنين، (در مورد ايمان آوردن اين قوم به تو اختيار ميدهيم) يا آنها را مجازات كن و يا در ميان آنها بعدالت و نيكى رفتار كن.

انصاریان

تا زمانی که به محل غروب خورشید رسید [منظره غروب] خورشید را چنین یافت که در چشمه ای گرم و لجن آلود غروب می کند، و نزد آن قومی را یافت [که فساد و ستم می کردند]. گفتیم: ای ذوالقرنین! یا [این قوم را به کیفر فساد و ستمشان] عذاب می کنی و یا در میانشان شیوه ای نیک در پیش می گیری.

سراج

تا آنكه رسيد بجاى فرو رفتن آفتاب يافت آفتاب را كه فرو مى‏رود در چشمه (در درياى) آب مخلوط بگل سياه و يافت نزد آن گروهى را گفتيم اى ذو القرنين يا عذاب مى‏كنى (ستمكارانشان را) يا پيش مى‏گيرى در باره ايشان سيرتى نيكو (اگر بگروند)

فولادوند

تا آنگاه كه به غروبگاه خورشيد رسيد، به نظرش آمد كه [خورشيد] در چشمه‏اى گِل‏آلود و سياه غروب مى‏كند، و نزديك آن طايفه‏اى را يافت. فرموديم: «اى ذوالقرنين، [اختيار با توست‏] يا عذاب مى‏كنى يا در ميانشان [روش‏] نيكويى پيش مى‏گيرى.»

پورجوادی

تا زمانى كه به غروبگاه خورشيد رسيد و دريافت كه خورشيد در چشمه‏اى گل آلود فرو مى‏رود و در آنجا قومى را يافت. گفتيم: «اى ذو القرنين! مى‏خواهى مجازاتشان كن و يا با آنها نيكو رفتار باش.»

حلبی

تا اينكه چون به مغرب آفتاب رسيد، يافتش كه در چشمه گرم فرو مى‏رفت، و نزديك آن مردمانى يافت. گفتيم: اى «ذو القرنين»! خواهى عذابشان كن و اگر خواهى در ميان ايشان نيكويى پيش گير!

اشرفی

تا چون رسيد بجاى غروب كردن آفتاب يافت آنرا كه غروب ميكند در چشمه لاى دار و يافت نزد آن گروهى را گفتيم اى ذو القرنين يا عذاب ميكنى ايشانرا و يا اينكه ميگيرى در ايشان نيكوئى را

خوشابر مسعود انصاري

تا آنكه به غروبگاه خورشيد رسيد، آن را [چنان‏] يافت كه در چشمه‏اى گل آلود غروب مى‏كند و در نزديكى آن گروهى را يافت. گفتيم: اى ذو القرنين، [اختيار در دست توست‏] يا عذاب كنى و يا در [باره‏] آنان [رفتارى‏] نيك [در] پيش گيرى

مکارم

تا به غروبگاه آفتاب رسید؛ (در آن جا) احساس کرد (و در نظرش مجسّم شد) که خورشید در چشمه تیره و گل‌آلودی فرو می‌رود؛ و در آن جا قومی را یافت؛ گفتیم: «ای ذو القرنین! آیا می‌خواهی (آنان) را مجازات کنی، و یا روش نیکویی در مورد آنها انتخاب نمایی؟»

مجتبوی

تا چون به جاى فروشدن خورشيد رسيد آن را چنين يافت كه در چشمه‏اى- يا دريايى- گِل‏آلود فرو مى‏رود و نزديك آن قومى را يافت. گفتيم- به او الهام كرديم- اى ذو القرنين، يا اينان را عذاب مى‏كنى و يا ميانشان رفتارى نيكو پيش مى‏گيرى.

مصباح زاده

تا چون رسيد بجاى غروب كردن آفتاب يافت آنرا كه غروب ميكند در چشمه لاى‏دار و يافت نزد آن گروهى را گفتيم اى ذو القرنين يا عذاب ميكنى ايشان را و يا اينكه ميگيرى در ايشان نيكوئى را

معزی

تا گاهى كه رسيد فرودگاه خورشيد را يافتش فرو مى رود در چشمه گل آلودى و يافت نزد آن گروهى را گفتيم اى ذوالقرنين آيا يا شكنجه مى كنى و يا برمى گيرى در ايشان نكوئى را

قمشه ای

تا هنگامی که (در سیر خود) به مغرب رسید خورشید را (که در دریای محیط غروب می‌کرد) چنین یافت که در چشمه آب تیره‌ای رخ نهان می‌کند و آنجا قومی را یافت که (چون کافر بودند) به ذوالقرنین دستور دادیم که درباره این قوم یا قهر و عذاب (اگر ایمان نیاوردند) یا لطف و رحمت (اگر ایمان آرند) به جای آور.

رشاد خليفه

هنگامي که به باختر دور رسيد، خورشيد را ديد که بر اقيانوس پهناوري غروب مي كرد و در آنجا مردمي را يافت. ما گفتيم: اي ذوالقرنين، تو مي تواني هر طور كه بخواهي حكمراني كني؛ تنبيه كني، يا با آنها مهربان باشي.

Literal

Until when he reached the sun’s sunset/west , he found it departing/declining (setting) in (at a) water well/spring mixed with black (foul) mud, and he found at it a nation, We said: «You (owner) of the two horns/powers/glories, either that you torture, and either you take in them a goodness/beauty.»

Al-Hilali Khan

Until, when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black muddy (or hot) water. And he found near it a people. We (Allah) said (by inspiration): «O Dhul-Qarnain! Either you punish them, or treat them with kindness.»

Arthur John Arberry

until, when he reached the setting of the sun, he found it setting in a muddy spring, and he found nearby a people. We said, ‹O Dhool Karnain, either thou shalt chastise them, or thou shalt take towards them a way of kindness.›

Asad

[And he marched westwards] till, when he came to the setting of the sun,» it appeared to him that it was setting in a dark, turbid sea;» and nearby he found a people [given to every kind of wrongdoing]. We said: «O thou Two-Horned One! Thou mayest either cause [them] to suffer or treat them with kindness!»

Dr. Salomo Keyzer

Tot hij aan de plaats kwam waar de zon onderging, en hij zag dat die in eene bron van zwart slijk onderging; en hij vond zeker volk in hare nabijheid. En wij zeiden: O Dhoe’lkarnein! straf dit volk, of behandel het edelmoedig.

Free Minds

Until he reached the setting of the sun, and he found it setting at a boiling lake, and he found near it a people. We said: "O Two Eras, either you are to punish, or you are to do them good."

Hamza Roberto Piccardo

Quando giunse all'[estremo] occidente, vide il sole che tramontava in una sorgente ribollente e nei pressi c’era un popolo. Dicemmo: «O Bicorne, puoi punirli oppure esercitare benevolenza nei loro confronti».

Hilali Khan

Until, when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black muddy (or hot) water. And he found near it a people. We (Allah) said (by inspiration): "O Dhul-Qarnain! Either you punish them, or treat them with kindness."

Kuliev E.

Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в мутный (или горячий) источник. Около него он нашел народ. Мы сказали: «О Зуль Карнейн! Либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро».

M.-N.O. Osmanov

[Он шел] и прибыл, наконец, к [месту, где] закат солнца, и обнаружил, что оно заходит в мутный и горячий источник. Около него он нашел [неверных] людей. Мы сказали: «О Зу-л-карнайн! Либо ты их подвергнешь наказанию, либо окажешь милость».

Mohammad Habib Shakir

Until when he reached the place where the sun set, he found it going down into a black sea, and found by it a people. We said: O Zulqarnain! either give them a chastisement or do them a benefit.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Till, when he reached the setting-place of the sun, he found it setting in a muddy spring, and found a people thereabout. We said: O Dhu’l-Qarneyn! Either punish or show them kindness.

Palmer

until when he reached the setting of the sun, he found it setting in a black muddy spring, and he found thereat a people.› We said, ‹O Dhu ‹l Qarnain! thou mayest either torment these people, or treat them well.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Nihayet, Güneş’in battığı yere varınca onu kara balçıklı bir gözede batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Dedik ki: «Ey Zülkarneyn, ya bunlara azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın.»

Qaribullah

until, when he reached the setting of the sun, he found it setting in a muddy spring, and nearby he found a nation. ‹ThulKarnain, ‹ We said, ‹you must either punish them or show them kindness. ‹

QXP

(Conquering land to the West toward Lydia, he reached as far as the Black Sea.) The sun was setting and it appeared to him as if it was setting in the dark waters. (The local nation, given to wrongdoing, fought against him and lost). We said, «O Zul-Qarnain! Either punish or be kind to them.»

Reshad Khalifa

When he reached the far west, he found the sun setting in a vast ocean, and found people there. We said, «O Zul-Qarnain, you can rule as you wish; either punish, or be kind to them.»

Rodwell

Until when he reached the setting of the sun, he found it to set in a miry fount; and hard by he found a people. We said, «O Dhoulkarnain! either chastise or treat them generously.»

Sale

until he came to the place where the sun setteth; and he found it to set in a spring of black mud; and he found near the same a certain people. And we said, O Dhu’lkarnein, either punish this people, or use gentleness towards them.

Sher Ali

Until when he reached the setting-place of the sun, he found it setting as if in a pool of murky water, and near it he found a people. WE said, `O Dhu’l Qarnain, you may punish them, or treat them with kindness.›

Unknown German

Bis er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte; er fand sie in einem Quell von schlammigem Wasser untergehen, und nahebei fand er ein Volk. Wir sprachen: «O Dhulqarnän, entweder strafe oder behandle sie mit Güte.»

V. Porokhova

Когда дошел он до захода солнца, ■ То он увидел, что оно ■ Садится в воды грязного ключа, ■ А близ него – (селение) народа. ■ Сказали Мы: ■ «О Зуль-Карнайн! Ты можешь наказать его ■ Или явить свое великодушье».

Yakub Ibn Nugman

Сәбәп белән кояш бата торган таманга иреште, кояшның балчыклы чишмәгә батканын күрде, вә кояш баткан таманда бер кавемне тапты. Без әйттек: «Ий Зүл-карнәен, теләсәң ул кавемне имансыз булганнары өчен ґәзаб кыл, вә теләсәң аларга яхшылык итеп шәригатьне өйрәт».

جالندہری

یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس (ندی) کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین! تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان (کے بارے) میں بھلائی اختیار کرو (دونوں باتوں میں تم کو قدرت ہے)

طاہرالقادری

یہاں تک کہ وہ غروبِ آفتاب (کی سمت آبادی) کے آخری کنارے پر جا پہنچا وہاں اس نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ (کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ) پانی کے گرم چشمہ میں ڈوب رہا ہو اور اس نے وہاں ایک قوم کو (آباد) پایا۔ ہم نے فرمایا: اے ذوالقرنین! (یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے) خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.