سوره الكهف (18) آیه 94

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 94

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 95
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 93

عربی

قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا

بدون حرکات عربی

قالوا يا ذا القرنين إنّ يأجوج و مأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدّا

خوانش

Qaloo ya tha alqarnayni inna ya/jooja wama/jooja mufsidoona fee al-ardi fahal najAAalu laka kharjan AAala an tajAAala baynana wabaynahum saddan

آیتی

گفتند : اي ذوالقرنين ، ياجوج و ماجوج در زمين فساد مي کنند مي ، خواهي خراجي بر خود مقرر کنيم تا تو ميان ما و آنها سدي برآوري ؟

خرمشاهی

گفتند اى ذوالقرنين قوم يأجوج و مأجوج در اين سرزمين فتنه و فساد برپا مى كنند، آيا [مى خواهى] خراجى به تو بپردازيم كه بين ما و آنان سدى بسازى؟

کاویانپور

مردم به ذو القرنين گفتند: قوم يأجوج و مأجوج مفسدين فى الارض هستند. آيا ميان ما و آنها سد محكمى ايجاد ميكنى؟ (تا از شر آنها خلاص شويم) و هزينه آن را ما خودمان بعهده ميگيريم.

انصاریان

[آنان با رمز، اشاره و با هر وسیله ای که ممکن بود] گفتند: ای ذوالقرنین! یمی وج و ممی وج [با کشتن و غارت و تخریب] در این سرزمین فساد می کنند؛ آیا می پذیری که ما مزدی برایت قرار دهیم تا میان ما و آنان سدّی بسازی؟

سراج

(مترجمين ايشان) گفتند اى ذو القرنين بيگمان گروه يأجوج و مأجوج (كه در پس اين دو كوهند) تباهى كننده‏اند در اين سرزمين آيا مقرر بداريم براى تو خراجى بشرب آنكه قرار دهى ميان ما و ايشان سدى (كه مانع از آمدنشان شود)

فولادوند

گفتند: «اى ذوالقرنين، يأجوج و مأجوج سخت در زمين فساد مى‏كنند، آيا [ممكن است‏] مالى در اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما و آنان سدى قرار دهى؟»

پورجوادی

گفتند: «اى ذو القرنين در اين سرزمين يأجوج و مأجوج فساد مى‏كنند، آيا مى‏خواهى خراجى بپردازيم كه ميان ما و آنها سدّى ايجاد كنى؟»

حلبی

[دانايان آنها] گفتند: اى ذو القرنين! يأجوج و مأجوج در زمين [يعنى: پشت كوه‏ها] فساد مى‏كنند، پس آيا تو را خرجى دهيم تا ميان ما و ميان ايشان سدّى قرار دهى؟

اشرفی

گفتند اى ذو القرنين بدرستيكه يأجوج و مأجوج فساد كنندگانند در زمين پس آيا بگردانيم براى تو خرجى بر آنكه بسازى ميانه ما و ميانه ايشان سدى

خوشابر مسعود انصاري

گفتند: اى ذو القرنين، بى گمان يأجوج و مأجوج در اين سرزمين فسادگرند. پس آيا [راضى هستى‏] كه براى تو هزينه‏اى مقرر كنيم به شرط آنكه در ميان ما و آنان سدّى بسازى؟

مکارم

(آن گروه به او) گفتند: «ای ذو القرنین یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می‌کنند؛ آیا ممکن است ما هزینه‌ای برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سدّی ایجاد کنی؟!»

مجتبوی

گفتند: اى ذو القرنين، همانا يأجوج و مأجوج در اين سرزمين تبهكارى مى‏كنند آيا تو را هزينه‏اى قرار دهيم كه ميان ما و آنها سدى بسازى؟

مصباح زاده

گفتند اى ذو القرنين بدرستى كه يأجوج و مأجوج فساد كنندگانند در زمين پس آيا بگردانيم براى تو خرجى بر آنكه بسازى ميانه ما و ميانه ايشان سدى

معزی

گفتند اى ذوالقرنين همانا يأجوج و مأجوج تبهكارى كنند در زمين آيا بگذاريم براى تو هزينه اى بر آنكه بگذارى ميان ما و آنان بندى را

قمشه ای

آنان گفتند: ای ذوالقرنین، قومی به نام یأجوج و مأجوج در این سرزمین (پشت این کوه) فساد (و خونریزی و وحشیگری) بسیار می‌کنند، آیا چنانچه ما خرج آن را به عهده گیریم سدی میان ما و آنها می‌بندی (که ما از شر آنان آسوده شویم).

رشاد خليفه

آنها گفتند: اي ذوالقرنين، يأجوج و مأجوج فسادكنندگان روي زمين هستند. آيا ما مي توانيم به تو مزدي دهيم تا در ميان ما و آنها مانعي ايجاد كني؟

Literal

They said: «You (owner) of the two horns/powers/glories, that Yagog and Magog (are) corrupting in the earth/Planet Earth, so do we make/put for you (a) royalty/retainer/expense/tribute on that you put/create between us and between them a barrier/obstacle ?»

Al-Hilali Khan

They said: «O Dhul-Qarnain! Verily! Yajooj and Majooj (Gog and Magog) are doing great mischief in the land. Shall we then pay you a tribute in order that you might erect a barrier between us and them?»

Arthur John Arberry

They said, ‹O Dhool Karnain, behold, Gog and Magog are doing corruption in the earth; so shall we assign to thee a tribute, against thy setting up a barrier between us and between them?›

Asad

They said: «O thou Two-Horned One! Behold, Gog and Magog are spoiling this land. May we, then, pay unto thee a tribute on the understanding that thou wilt erect a barrier between us and them?»

Dr. Salomo Keyzer

En zij zeiden: O Dhoe’lkarnein! waarlijk Gog en Magog verwoesten het land; zullen wij u dus schatting betalen, op voorwaarde dat gij een muur tusschen ons en hen bouwt?

Free Minds

They said: "O Two Eras, Gog and Magog are destroyers of the land, so shall we make a tribute for you that you will make between us and them a barrier?"

Hamza Roberto Piccardo

Dissero: «O Bicorne, invero Gog e Magog portano grande disordine sulla terra! Ti pagheremo un tributo se erigerai una barriera tra noi e loro.

Hilali Khan

They said: "O Dhul-Qarnain! Verily! Yajooj and Majooj (Gog and Magog) are doing great mischief in the land. Shall we then pay you a tribute in order that you might erect a barrier between us and them?"

Kuliev E.

Они сказали: «О Зуль Карнейн! Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду?»

M.-N.O. Osmanov

Они воззвали: «О Зу-л-карнайн! Воистину, [народы] Йа’джудж и Ма’джудж чинят на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты воздвиг между нами и ими преграду?»

Mohammad Habib Shakir

They said: O Zulqarnain! surely Gog and Magog make mischief in the land. Shall we then pay you a tribute on condition that you should raise a barrier between us and them

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They said: O Dhu’l-Qarneyn! Lo! Gog and Magog are spoiling the land. So may we pay thee tribute on condition that thou set a barrier between us and them?

Palmer

They said, ‹O Dhu ‹l Qarnain! verily, Yagug and Magug are doing evil in the land. Shall we then pay thee tribute, on condition that thou set between us and them a rampart?›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dediler: «Ey Zülkarneyn! Ye’cûc ve Me’cûc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi?»

Qaribullah

‹ThulKarnain, ‹ they said, ‹Look, Gog and Magog are corrupting the earth. Build for us a barrier between us and them, and we will pay you a tribute. ‹

QXP

(Through interpreters) they presented a grievance, «O Zul-Qarnain! Behold, Gog and Magog are spoiling this land. They keep attacking and commit bloody crimes. May we, then, pay to you a regular tribute that you will erect a barrier between us and them?» (21:96).

Reshad Khalifa

They said, «O Zul-Qarnain, Gog and Magog are corruptors of the earth. Can we pay you to create a barrier between us and them?»

Rodwell

They said, «O Dhoulkarnain! verily, Gog and Magog waste this land; shall we then pay thee tribute, so thou build a rampart between us and them?»

Sale

And they said, O Dhu’lkarnein, verily Gog and Magog waste the land; shall we therefore pay thee tribute, on condition that thou build a rampart between us and them?

Sher Ali

They said, `O Dhu’l Qarnain, verily, Gog and Magog are creating disorder in the earth; shall we then pay tribute on condition that thou set up a barrier between us and them ?›

Unknown German

Sie sprachen: «O Dhulqarnän, Gog und Magog stiften Unordnung im Lande; sollen wir dir nun Tribut zahlen unter der Bedingung, daß du zwischen uns und ihnen eine Schranke errichtest?»

V. Porokhova

О Зуль-Карнайн! – они сказали. – ■ Гог и Магог творят нечестье на земле. ■ Не примешь ли от нас ты дань, ■ Чтобы воздвигнуть стену между (нечестивцами) и нами?

Yakub Ibn Nugman

Алар әйттеләр: «Ий Зүл-карнәен, шушы ике тау арасында яшәгән Йәэҗүҗ вә Мәэҗүҗ кавеме җир өстендә төрле фәсәдләрне кылалар, безгә зарар ирештерәләр, алар белән безнең уртабызга, шушы ике тау арасына бөек дивар (плотина) корсаң, без сиңа хезмәт хакын түләр идек».

جالندہری

ان لوگوں نے کہا ذوالقرنین! یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرچ (کا انتظام) کردیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں

طاہرالقادری

انہوں نے کہا: اے ذوالقرنین! بیشک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد بپا کر رکھا ہے تو کیا ہم آپ کے لئے اس (شرط) پر کچھ مالِ (خراج) مقرر کردیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.