سوره الكهف (18) آیه 109

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 109

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 110
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 108

عربی

قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً

بدون حرکات عربی

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي و لو جئنا بمثله مددا

خوانش

Qul law kana albahru midadan likalimati rabbee lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbee walaw ji/na bimithlihi madadan

آیتی

بگو : اگر دريا براي نوشتن کلمات پروردگار من مرکب شود ، دريا به پايان مي رسد و کلمات پروردگار من به پايان نمي رسد ، هر چند درياي ديگري به مدد آن بياوريم

خرمشاهی

بگو اگر دريا براى [نوشتن] كلمات پروردگارم مركب باشد، بيشك آن دريا، پيش از به پايان رسيدن كلمات پروردگارم، به پايان مى رسد، حتى اگر همانند آن [دري] را به كمك آوريم.

کاویانپور

(يا پيامبر) بگو، اگر آب درياها براى نوشتن كلمات پروردگارم مركب شوند، پيش از آنكه كلمات پروردگارم تمام شود، آب درياها تمام خواهند شد هر چند درياى ديگرى بر آن بيفزايند (علم خدا پايانى ندارد).

انصاریان

بگو: اگر دریا برای [نوشتن] کلمات پروردگارم [که مخلوقات او هستند] مرکب شود، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد، یقیناً دریا پایان می یابد، و اگرچه مانند آن دریا را به کمک بیاوریم.

سراج

بگو اگر باشد دريا مداد براى (نوشتن) كلمات پروردگارم البته آب دريا تمام شود پيش از آنكه تمام شود كلمات پروردگارم و اگر بياريم مانند دريا را مددى بگو

فولادوند

بگو: «اگر دريا براى كلمات پروردگارم مركب شود، پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان پذيرد، قطعاً دريا پايان مى‏يابد، هر چند نظيرش را به مدد [آن‏] بياوريم.»

پورجوادی

بگو: «اگر دريا براى نوشتن كلمات پروردگار من مركب شود، قبل از آن كه كلمات پروردگارم تمام شود دريا به آخر برسد هر چند همانند آن به مدد آوريم.»

حلبی

بگو: اگر دريا مدادى باشد، براى نوشتن كلمات پروردگار من، البته دريا تمام شود، پيش از آنكه كلمات پروردگارم تمام شود، اگر چه همانند آن را مدد بياوريم [و بر آن بيفزاييم‏].

اشرفی

بگو اگر بودى دريا مداد براى سخنان پروردگارم هر آينه آخر شدى دريا پيش از آنكه آخر شو كلمات پروردگارم و اگر چه آورده بوديم مثل آنرا مدد

خوشابر مسعود انصاري

بگو: اگر دريا براى سخنان پروردگارم جوهر باشد، بى شك دريا پيش از آنكه سخنان پروردگارم پايان پذيرد، تمام خواهد شد. و اگر چه مددى مانند آن [دريا نيز] در ميان آوريم

مکارم

بگو: «اگر دریاها برای (نوشتن) کلمات پروردگارم مرکّب شود، دریاها پایان می‌گیرد. پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد؛ هر چند همانند آن (دریاها) را کمک آن قرار دهیم!»

مجتبوی

بگو: اگر دريا براى [نوشتن‏] كلمات- آفريده‏هاى- پروردگار من مركب بود هر آينه دريا به پايان مى‏رسيد پيش از آنكه كلمات پروردگارم به پايان رسد هر چند مانند آن را به يارى بياريم.

مصباح زاده

بگو اگر بودى دريا مداد براى سخنان پروردگارم هر آينه آخر شدى دريا پيش از آنكه آخر شود كلمات پروردگارم و اگر چه آورده بوديم مثل آنرا مدد

معزی

بگو اگر مى شد دريا مدادى براى سخنان پروردگارم همانا پايان مى يافت دريا پيش از آنكه پايان يابند سخنان پروردگارم و هر چند بياريم همانند آن كمك را

قمشه ای

بگو که اگر دریا برای (نوشتن) کلمات پروردگار من مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم به آخر رسد دریا خشک خواهد شد هر چند دریایی دیگر باز ضمیمه آن کنیم (یعنی عوالم وجود که کلمات تکوینی الهی است بی‌حد و نامتناهی است).

رشاد خليفه

بگو: اگر اقيانوس براي كلمات پروردگارم مركب بود، پيش از آنكه كلمات پروردگارم تمام شود، اقيانوس تمام مي شد؛ حتي اگر مقدار مركب را دو برابر كنيم.

Literal

Say: «If the sea/ocean was ink/writing liquid for my Lord’s words/expressions, the sea/ocean would have been depleted/exhausted (E) before that my Lord’s words/expressions deplete/exhaust , and even if We came with equal/alike to it (to the sea/ocean) (for) ink/writing liquid (as) an extension/spread.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW to mankind). «If the sea were ink for (writing) the Words of my Lord, surely, the sea would be exhausted before the Words of my Lord would be finished, even if we brought (another sea) like it for its aid.»

Arthur John Arberry

Say:. ‹If the sea were ink for the Words of my Lord, the sea would be spent before the Words of my Lord are spent, though We brought replenishment the like of it.›

Asad

SAY: «If all the sea were ink for my Sustainer’s words, the sea would indeed be exhausted ere my Sustainer’s words are exhausted! And [thus it would be] if we were to add to it sea upon sea.» ‹

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Indien de zee inkt ware, om de woorden van mijn Heer te beschrijven, waarlijk dan zou de zee eerder te kort schieten, dan dat de woorden van mijn Heer zouden falen; zelfs indien wij daartoe eene andere, gelijke zee zouden gebruiken.

Free Minds

Say: "If the sea were an inkwell for the words of my Lord, then the sea would run out before the words of my Lord run out;" even if We were to bring another like it for its aid.

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Se il mare fosse inchiostro per scrivere le Parole del mio Signore, di certo si esaurirebbe prima che fossero esaurite le Parole del mio Signore, anche se ne Noi ne aggiungessimo altrettanto a rinforzo».

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW to mankind). "If the sea were ink for (writing) the Words of my Lord, surely, the sea would be exhausted before the Words of my Lord would be finished, even if we brought (another sea) like it for its aid."

Kuliev E.

Скажи: «Если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же море».

M.-N.O. Osmanov

Скажи [, Мухаммад]: «Если бы море стало чернилами для [написания] слов моего Господа, то оно иссякло бы до того, как иссякли слова моего Господа, если бы даже к нему добавили еще одно море».

Mohammad Habib Shakir

Say: If the sea were ink for the words of my Lord, the sea would surely be consumed before the words of my Lord are exhausted, though We were to bring the like of that (sea) to add

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: Though the sea became ink for the Words of my Lord, verily the sea would be used up before the words of my Lord were exhausted, even though We brought the like thereof to help.

Palmer

Say, ‹Were the sea ink for the words of my Lord, the sea would surely fail before the words of my Lord fail; aye, though we brought as much ink again!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce deniz mutlaka biter. Bir o kadarını daha getirsek de yetmez.»

Qaribullah

Say: ‹If the sea were ink for the Words of my Lord, the sea would surely be spent before the Words of my Lord are spent, even if We brought its like for replenishment. ‹

QXP

Say, «If all the sea were ink for my Sustainer’s Words, the sea would indeed be exhausted before my Sustainer’s Words are exhausted! And thus it would be if We were to add to it sea upon sea.» (31:27).

Reshad Khalifa

Say, «If the ocean were ink for the words of my Lord, the ocean would run out, before the words of my Lord run out, even if we double the ink supply.»

Rodwell

SAY: Should the sea become ink, to write the words of my Lord, the sea would surely fail ere the words of my Lord would fail, though we brought its like in aid.

Sale

Say, if the sea were ink to write the words of my Lord, verily the sea would fail, before the words of my Lord would fail; although We added another sea like unto it as a farther supply.

Sher Ali

Say, `If every ocean become ink for the words of my Lord, surely, the ocean would be exhausted before the words of my Lord were exhausted, even though WE brought the like thereof as further help.›

Unknown German

Sprich: «Wäre das Meer Tinte für die Worte meines Herrn, wahrlich, das Meer würde versiegen, ehe die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn Wir noch ein gleiches zur Hilfe brächten.»

V. Porokhova

Скажи, (о Мухаммад!): ■ «Если бы воды океана ■ В чернила обратились для записи ■ Господних Слов, ■ Поистине, они б иссякли раньше, ■ Чем истощились бы СловЕсы Бога моего», – ■ Если б Мы даже к этому прибавили подобное сему.

Yakub Ibn Nugman

Әйт кешеләргә: «Әгәр диңгез суы яза торган кара булса, Раббымның гыйлем, хикмәт сүзләрен язмак өчен, әлбәттә, диңгез бетәр иде Раббымның гыйлем, хикмәт сүзләре бетүдән элек, әгәр ул диңгез хәтле янә диңгезләрне кара ясасак та».

جالندہری

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے کے) لئے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہوجائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور (سمندر) اس کی مدد کو لائیں

طاہرالقادری

فرما دیجئے: اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لئے روشنائی ہوجائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہوجائے گا اگرچہ ہم اس کی مثل اور (سمندر یا روشنائی) مدد کے لئے لے آئیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.