سوره مريم (19) آیه 58

قرآن، سوره مريم (19) آیه 58

آیه پسین: سوره مريم (19) آیه 59
آیه پیشین: سوره مريم (19) آیه 57

عربی

أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا

بدون حرکات عربی

أولئك الّذين أنعم اللّه عليهم من النّبيّين من ذرّيّة آدم و ممّن حملنا مع نوح و من ذرّيّة إبراهيم و إسرائيل و ممّن هدينا و اجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرّحمن خرّوا سجّدا و بكيّا

خوانش

Ola-ika allatheena anAAama Allahu AAalayhim mina alnnabiyyeena min thurriyyati adama wamimman hamalna maAAa noohin wamin thurriyyati ibraheema wa-isra-eela wamimman hadayna waijtabayna itha tutla AAalayhim ayatu alrrahmani kharroo sujjadan wabukiyyan

آیتی

اينان گروهي از پيامبران بودند که خدا به آنان انعام کرده بود ، از، فرزندان آدم و فرزندان آنان که با نوح در کشتي نشانديم و فرزندان ابراهيم و اسرائيل و آنها که هدايتشان کرديم و برگزيديمشان و چون آيات خداي رحمان بر آنان تلاوت مي شد ، گريان به سجده مي افتادند

خرمشاهی

اينان كسانى هستند از پيامبران، از زاد و رود آدم و از كسانى كه همراه نوح در كشتى سوار كرديم و از زاد و رود ابراهيم و اسرائيل [=يعقوب] و از كسانى كه هدايت كرده ايم و برگزيده ايم، كه خداوند به آنان انعام و اكرام فرموده است، كه چون آيات خداوند رحمان بر آنان خ

کاویانپور

همين كسانى كه خدا به آنان نعمت عطا فرموده است، پيامبرانى هستند از نسل آدم و از نسل كسانى كه با نوح در كشتى نشانديم و از نسل ابراهيم و اسرائيل (يعقوب) و از نسل كسانى كه هدايتشان كرديم و آنها را به رسالت انتخاب نموديم. هر گاه آيات رحمت ما بر آنان تلاوت ميشد، در حال گريه و سجده روى اخلاص بر خاك مى‏نهادند.

انصاریان

اینان کسانی از پیامبران بودند که خدا به آنان نعمت داد، از نسل آدم و از نسل کسانی که با نوح در کشتی سوار کردیم و از نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنان را هدایت کردیم و برگزیدیم؛ هنگامی که آیات [خدایِ] رحمان بر آنان خوانده می شد، سجده کنان و گریان به رو می افتادند.

سراج

آنگروه آنانند كه انعام كرد خدا برايشان (بانواع نعمتها) از پيمبران از فرزندان آدم و از كسانى كه (آنان را در كشتى) سوار كرديم با نوح و از فرزندان ابراهيم و يعقوب و از آنانكه راه نموديم و برگزيديم (گروهى‏اند كه) چون خوانده شود بر آنها آيه‏هاى خداى بخشنده بر وى درافتند سجده‏كنان و گريان

فولادوند

آنان كسانى از پيامبران بودند كه خداوند بر ايشان نعمت ارزانى داشت: از فرزندان آدم بودند و از كسانى كه همراه نوح [بر كشتى‏] سوار كرديم؛ و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل و از كسانى كه [آنان را] هدايت نموديم و برگزيديم؛ [و] هر گاه آيات [خداى‏] رحمان بر ايشان خوانده مى‏شد، سجده‏كنان و گريان به خاك مى‏افتادند.

پورجوادی

آنها پيامبرانى بودند از نسل آدم كه خداوند نعمتشان داده بود و همچنين از اولاد آنان كه همراه نوح بر كشتى سوار كرديم و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل نيز كسانى را كه هدايت كرديم و برگزيديم. زمانى كه آيات خداوند رحمان بر آنان خوانده مى‏شد، گريان به سجده درمى‏آمدند،

حلبی

ايشان كسانى هستند كه خدا بديشان نعمت داد، از پيامبران و از فرزندان آدم، و از آنان كه با نوح [در كشتى‏] برداشتيم، و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل، و از آنان كه هدايت كرديم و برگزيديم و چون آيات [خداى‏] بخشنده برايشان خوانده مى‏شد، سجده‏كنان و گريان، به رو مى‏افتادند.

اشرفی

آنها آنانند كه انعام كرد خدا برايشان از پيغمبران از فرزندان آدم و از آنان كه برداشتيم با نوح و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل و از آنان كه هدايت كرديم و برگزيديم چون خوانده شود برايشان آيت‏هاى خداى بخشنده بروى در افتنده سجده كنان و گريه كنان

خوشابر مسعود انصاري

اينان كسانى‏اند از [زمره‏] پيامبران از فرزندان آدم و از نسل آنان كه با نوح [بر كشتى‏] سوار كرديم و از نسل ابراهيم و اسرائيل و از كسانى كه [آنان را] هدايت كرده‏ايم و برگزيده‏ايم، كه خداوند بر آنان انعام كرده است. چون آيات [خداوند] رحمان بر آنان خوانده مى‏شد سجده‏كنان و گريان [به زمين‏] مى‏افتادند.

مکارم

آنها پیامبرانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود، از فرزندان آدم، و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، و از دودمان ابراهیم و یعقوب، و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم. آنها کسانی بودند که وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می‌شد به خاک می‌افتادند، در حالی که سجده می‌کردند و گریان بودند.

مجتبوی

ايشانند- از زكريا تا الياس- كه خداوند به آنان نعمت ارزانى داشته- نيكويى كرده- پيامبرانى از فرزندان آدم و از [فرزندان‏] آنها كه با نوح [در كشتى‏] برنشانديم و از فرزندان ابراهيم و يعقوب و از آنان كه راه نموديم و برگزيديم چون آيات خداى رحمان بر آنان خوانده شود سجده‏كنان و گريان به روى درافتند.

مصباح زاده

آنها آنانند كه انعام كرد خدا بر ايشان از پيغمبران از فرزندان آدم و از آنان كه برداشتيم با نوح و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل و از آنان كه هدايت كرديم و برگزيديم چون خوانده شود بر ايشان آيت‏هاى خداى بخشنده بروى در افتند سجده كنان و گريه كنان

معزی

اينانند كه بخشيد خدا بديشان از پيمبران از فرزندان آدم و از آنان كه سوار كرديم با نوح و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل و از آنان كه هدايت كرديم و برگزيديم كه هرگاه خوانده شود بر ايشان آيتهاى خداى مهربان بيفتند سجده كنان و گريان

قمشه ای

اینان (که از زکریا تا ادریس اوصافشان یاد شد) همان رسولانی هستند که خدا از میان همه اولاد آدم و اولاد آنان که با نوح در کشتی نشاندیم و اولاد ابراهیم و یعقوب و دیگر کسان که هدایت کرده و برگزیدیم، آنها را به لطف و انعام خود مخصوص گردانید (و حال آنها در بندگی چنان است) که هرگاه آیات خدای رحمن بر آنها تلاوت شود با گریه (شوق و محبت) روی اخلاص بر خاک نهند.

رشاد خليفه

اينان برخي از پيامبران هستند كه خدا به آنها نعمت داد. آنها از ميان نوادگان آدم و نوادگان كساني كه با نوح انتقال داديم و نوادگان ابراهيم و اسراييل و از ميان كساني كه آنها را هدايت كرديم و برگزيديم، انتخاب شده بودند. هنگامي كه آيات خداي مهربان براي آنها خوانده مي شود، گريه كنان به سجده مي افتند.

Literal

Those are those who God blessed/praised on them from the prophets from Adam’s descendants; and from who We carried with Noah, , and from Abraham’s and Ishmael’s descendants, and from who We guided and We chose/purified, if the merciful’s verses/evidences are read/recited on them they fell down prostrating and weeping .

Al-Hilali Khan

Those were they unto whom Allah bestowed His Grace from among the Prophets, of the offspring of Adam, and of those whom We carried (in the ship) with Nooh (Noah), and of the offspring of Ibrahim (Abraham) and Israel and from among those whom We guided and chose. When the Verses of the Most Beneficent (Allah) were recited unto them, they fell down prostrating and weeping.

Arthur John Arberry

These are they whom God has blessed among the Prophets of the seed of Adam, and of those We bore with Noah, and of the seed of Abraham and Israel, and of those We guided and chose. When the signs of the All-merciful were recited to them, they fell down prostrate, weeping.

Asad

THESE WERE some of the prophets upon whom God bestowed His blessings – [prophets] of the seed of Adam and of those whom We caused to be borne [in the ark] with Noah, and of the seed of Abraham and Israel

Dr. Salomo Keyzer

Dit zijn zij, voor wie God weldadig was, onder de profeten der nakomelingschap van Adam en van hen, welke wij in de ark met Noach bewaarden, en van de nakomelingschap van Abraham, en van Isral, en van hen welke wij geleid en gekozen hebben. Toen hun de teekens van den Barmhartige waren voorgelezen, vielen zij aanbiddende neder en weenden.

Free Minds

Those are the ones whom God has blessed from amongst the prophets from the progeny of Adam, and those We carried with Noah, and from the progeny of Abraham and Israel, and from whom We have guided and chosen. When the revelations of the Almighty are recited to them, they fall down prostrating, and in tears.

Hamza Roberto Piccardo

Essi sono coloro che Allah ha colmato [della Sua grazia] tra i profeti discendenti di Adamo, tra coloro che portammo con Noè, tra i discendenti di Abramo e di Israele e tra coloro che abbiamo guidato e scelto. Quando venivano recitati loro i segni del Compassionevole, cadevano in prosternazione, piangendo.

Hilali Khan

Those were they unto whom Allah bestowed His Grace from among the Prophets, of the offspring of Adam, and of those whom We carried (in the ship) with Nooh (Noah), and of the offspring of Ibrahim (Abraham) and Israel and from among those whom We guided and chose. When the Verses of the Most Beneficent (Allah) were recited unto them, they fell down prostrating and weeping.

Kuliev E.

Это – те, кого облагодетельствовал Аллах, из числа пророков, которые были потомками Адама и тех, кого Мы спасли вместе с Нухом (Ноем), и потомками Ибрахима (Авраама) и Исраила (Израиля), и из числа тех, кого Мы наставили на прямой путь и избрали. Когда им читали аяты Милостивого, они падали ниц и рыдали.

M.-N.O. Osmanov

Все они принадлежат к тем, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков потомков Адама, из тех, которых Мы переправили [через пучину] вместе с Нухом, из числа потомков Ибрахима, Исраила, тех, кого Мы направили на прямой путь и кого избрали. Когда им читают аяты Милостивого, они падают ниц и бьют челом, рыдая.

Mohammad Habib Shakir

These are they on whom Allah bestowed favors, from among the prophets of the seed of Adam, and of those whom We carried with Nuh, and of the seed of Ibrahim and Israel, and of those whom We guided and chose; when the communications of the Beneficent Allah were recited to them, they fell down making obeisance and weeping.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

These are they unto whom Allah showed favour from among the prophets, of the seed of Adam and of those whom We carried (in the ship) with Noah, and of the seed of Abraham and Israel, and from among those whom We guided and chose. When the revelations of the Beneficent were recited unto them, they fell down, adoring and weeping.

Palmer

These are those to whom God has been gracious, of the prophets of the seed of Adam, and of those whom we bore with Noah, and of the seed of Abraham and Israel, and of those we guided and elected; when the signs of the Merciful are read to them, they fall down adoring and weeping.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimet lütfettiği peygamberlerdendir: Âdem’in soyundan, Nûh’la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in soyundan, kılavuzluk edip seçtiğimiz kimselerden. Kendilerine Rahman’ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdelere kapanırlardı.

Qaribullah

These are whom Allah has blessed among the Prophets from among the seed of Adam and of those whom We bore with Noah; the descendants of Abraham, of Israel, and of those whom We have guided and chose. For when the verses of the Merciful were recited to them, they fell down prostrate, weeping.

QXP

These are some of the Prophets whom Allah Blessed. They all were from the descendants of Adam, the early humans. The descendants of those whom We carried with Noah on the Ark, and the descendants of Abraham and Jacob, the Israel. We guided them and selected them (so that they could guide people). Whenever the Messages of the Most Gracious were conveyed to them, they would fall down prostrate in tears. (In total submission they put their hearts into their mission).

Reshad Khalifa

These are some of the prophets whom GOD blessed. They were chosen from among the descendants of Adam, and the descendants of those whom we carried with Noah, and the descendants of Abraham and Israel, and from among those whom we guided and selected. When the revelations of the Most Gracious are recited to them, they fall prostrate, weeping.

Rodwell

These are they among the prophets of the posterity of Adam, and among those whom we bare with Noah, and among the posterity of Abraham and Israel, and among those whom we have guided and chosen, to whom God hath shewed favour. When the signs of the God of Mercy were rehearsed to them, they bowed them down worshipping and weeping.

Sale

These are they unto whom God hath been bounteous, of the prophets of the posterity of Adam, and of those whom We carried in the ark with Noah; and of the posterity of Abraham, and of Israel, and of those whom We have directed and chosen. When the signs of the Merciful were read unto them, they fell down, worshipping, and wept:

Sher Ali

These are the people upon whom ALLAH bestowed HIS blessings from among the Prophets of the posterity of Adam, and of the posterity of those whom WE carried in the Ark with Noah, and of the posterity of Abraham and Israel; and they are of those whom WE guided and chose. When the Signs of the Gracious God were recited unto them, they fell down, prostrating themselves before ALLAH and weeping.

Unknown German

Sie waren jene unter den Propheten, denen Allah Gnade erwiesen hatte aus der Nachkommenschaft Adams und derer, die Wir mit Noah (über Wasser) trugen, und aus der Nachkommenschaft Abrahams und Jakobs, und derer, die Wir richtig geführt und erwählt hatten. Wenn ihnen die Zeichen des Gnadenreichen verlesen wurden, fielen sie nieder, anbetend und weinend.

V. Porokhova

Это – всего лишь несколько из тех пророков, ■ Кому Аллах явил Свое благоволенье, ■ Из (многочисленных) потомков ■ Адама и тех, ■ Кого носили Мы (в ковчеге) с Нухом, ■ И из потомства Ибрахима, Исраиля, и из тех, ■ Кого прямым путем Мы повели ■ И (милостью Своей) избрали: ■ Когда читались им знаменья ■ Милосердного (Аллаха), ■ Они, простершись ниц, слезами умиленья обливались.

Yakub Ibn Nugman

Югарыда зекер ителгән пәйгамбәрләр, аларга Аллаһ пәйгамбәрлекне ингам кылды, Адәм г-м балаларыннан Идрисне, вә көймәдә Нух г-м белән бергә күтәрдек Без кешеләрнең балаларыннан Ибраһим г-мне, вә Ибраһим балаларыннан, вә Исмагыйл г-м балаларыннан Исхак, Ягькуб, Муса, Һарун, Зәкәрья, Яхъя вә Гыйсаларны пәйгамбәр кылдык. Ошбу зекер ителмеш затлар, Безнең туры юлга күндерелмеш вә пәйгамбәрлеккә сайланмыш кешеләр. Әгәр аларга Аллаһуның аятьләре укылса, сәҗдәгә китеп елыйлар.

جالندہری

یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا۔ (یعنی) اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے

طاہرالقادری

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے زمرۂ انبیاء میں سے آدم (علیہ السلام) کی اولاد سے ہیں اور ان (مومنوں) میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ کشتی میں (طوفان سے بچا کر) اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم (علیہ السلام) کی اور اسرائیل (یعنی یعقوب علیہ السلام) کی اولاد سے ہیں اور ان (منتخب) لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا، جب ان پر (خدائے) رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اور (زار و قطار) روتے ہوئے گر پڑتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.