سوره الأنبياء (21) آیه 84

قرآن، سوره الأنبياء (21) آیه 84

آیه پسین: سوره الأنبياء (21) آیه 85
آیه پیشین: سوره الأنبياء (21) آیه 83

عربی

فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْرى لِلْعابِدِينَ

بدون حرکات عربی

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرّ و آتيناه أهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذكرى للعابدين

خوانش

Faistajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin waataynahu ahlahu wamithlahum maAAahum rahmatan min AAindina wathikra lilAAabideena

آیتی

دعايش را اجابت کرديم و آزار از او دور کرديم و خاندانش را و همانند آنها را با آنها به او بازگردانيديم و اين رحمتي بود از جانب ما ، تا خداپرستان همواره به ياد داشته باشند

خرمشاهی

سپس دعاى او را اجابت كرديم و رنجى را كه به او رسيده بود، بر طرف كرديم، و خانواده اش را [ديگر بار] به او بخشيديم و همانند آنان را با آنان; كه رحمتى از جانب ما بود، و پندى براى عبادت پيشگان.

کاویانپور

و ما، درخواست او را پذيرفتيم و بيمارى او را بر طرف ساختيم و فرزندانش را (كه از وى گرفته بوديم) بار ديگر همانند آنها به او بخشيديم. اين رحمتى بود از جانب ما و تذكريست براى اهل عبادت.

انصاریان

پس ندایش را اجابت کردیم و آنچه از آسیب و سختی به او بود برطرف نمودیم، و خانواده اش را [که در حادثه ها از دستش رفته بودند] و مانندشان را همراه با آنان به او عطا کردیم که رحمتی از سوی ما و مایه پند و تذکری برای عبادت کنندگان بود.

سراج

پس اجابت كرديم (دعاى) او را پس ببرديم آنچه بدو رسيده بود از رنج (وى را شفا داديم) و داديم بدو فرزندان وى را (كه مرده بودند) و مانند آنان را در حاليكه با آنان بودند براى نعمتى از نزد ما و يادآورى براى پرستشگران

فولادوند

پس [دعاى‏] او را اجابت نموديم و آسيب وارده بر او را برطرف كرديم، و كسان او و نظيرشان را همراه با آنان [مجدداً] به وى عطا كرديم [تا] رحمتى از جانب ما و عبرتى براى عبادت‏كنندگان [باشد].

پورجوادی

دعايش را اجابت كرديم و رنجهايش را برطرف ساختيم و خاندان و همانندشان را با آنها به او بازگردانيم تا از جانب ما نعمتى بر او و براى عبادت كنندگان پندى باشد.

حلبی

پس [دعاى‏] او را مستجاب كرديم و آنچه از گزند [و بيمارى‏] او را بود، برداشتيم و فرزندانش را به وى باز داديم، و همانند آنها را بر آنها [افزوديم‏]، تا رحمتى از جانب ما و پندى براى [خدا] پرستان باشد.

اشرفی

پس اجابت كرديم او را پس رفع نموديم آنچه با او بود از آزار و داديم او را و اهلش را و مثلشان با ايشان رحمتى از نزد ما و پندى پرستندگان را

خوشابر مسعود انصاري

پس [دعايش‏] را اجابت كرديم و رنجى را كه در خود داشت دور ساختيم و خانواده‏اش و [نيز] مانند آنان را با آنان به رحمتى از جانب خويش و به جهت پندى براى عبادتگزاران به او بخشيديم

مکارم

ما دعای او را مستجاب کردیم؛ و ناراحتیهایی را که داشت برطرف ساختیم؛ و خاندانش را به او بازگرداندیم؛ و همانندشان را بر آنها افزودیم؛ تا رحمتی از سوی ما و تذکّری برای عبادت‌کنندگان باشد.

مجتبوی

پس او را اجابت كرديم و سختى و گزندى كه به وى بود برداشتيم و خاندانش را و همچند آنها را با آنها به او باز داديم تا بخشايشى باشد از نزد ما و تا يادبود و پندى براى پرستندگان [خداى‏] باشد.

مصباح زاده

پس اجابت كرديم او را پس رفع نموديم آنچه با او بود از آزار و داديم او را و اهلش را و مثلشان با ايشان رحمتى از نزد ما و پندى پرستندگان را

معزی

پس پذيرفتيم از او و بگشوديم آنچه بدو بود از رنج و داديم بدو خاندانش را و مانند آنان با آنان رحمتى از نزد ما و يادآوريى براى پرستشگران

قمشه ای

پس ما دعای او را مستجاب کردیم و درد و رنجش را برطرف ساختیم و اهل و فرزندانش را (که از او گرفته بودیم) با عده دیگر به مثل آنها باز به او عطا کردیم تا هم لطف و رحمتی در حق او کرده باشیم و هم اهل عبادت متذکر (لطف و احسان ما) شوند.

رشاد خليفه

ما به او پاسخ داديم، مصيبت را از او برداشتيم و خانواده‌اش را به او بازگردانديم، حتي دو برابر. آن رحمتي بود از جانب ما و تذكري براي پرستش كنندگان.

Literal

So We answered/replied to him, so We removed/uncovered (relieved) what is with him from harm, and We gave/brought him his family/people and equal/alike to them with them, mercy from at Us, and a remembrance/reminder to the worshipping.

Al-Hilali Khan

So We answered his call, and We removed the distress that was on him, and We restored his family to him (that he had lost), and the like thereof along with them, as a mercy from Ourselves and a Reminder for all who worship Us.

Arthur John Arberry

So We answered him, and removed the affliction that was upon him, and We gave his people, and the like of them with them, mercy from Us, and a Reminder to those who serve.

Asad

whereupon We responded unto him and removed all the affliction from which he suffered; and We gave him new offspring, [Lit., «his family» i.e., new children in place of those who had died.] doubling their number as an act of grace from Us, and as a reminder unto all who worship Us.

Dr. Salomo Keyzer

Daarom verhoorden en bevrijdden wij hem van het kwaad dat op hem drukte, en wij gaven hem zijn gezin, en nog meer, door onze genade terug, als eene vermaning voor hen die God dienen.

Free Minds

So We answered him, and We removed what was afflicting him, and We brought him back his family and others with them as a mercy from Us and a reminder to those who serve.

Hamza Roberto Piccardo

Gli rispondemmo e lo sollevammo dal male che lo affliggeva e gli restituimmo la sua famiglia e un’altra ancora, segno di misericordia da parte Nostra e Monito per coloro che [Ci] adorano.

Hilali Khan

So We answered his call, and We removed the distress that was on him, and We restored his family to him (that he had lost), and the like thereof along with them, as a mercy from Ourselves and a Reminder for all who worship Us.

Kuliev E.

Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему его семью и вдобавок еще столько же в качестве милости от Нас и в назидание тем, кто поклоняется.

M.-N.O. Osmanov

Мы вняли его мольбе, устранили поразившую его напасть и даровали ему по Нашей милости [новую] семью [взамен прежней] и вдобавок столько же [родни еще] – в назидание поклоняющимся [Аллаху].

Mohammad Habib Shakir

Therefore We responded to him and took off what harm he had, and We gave him his family and the like of them with them: a mercy from Us and a reminder to the
worshippers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then We heard his prayer and removed that adversity from which he suffered, and We gave him his household (that he had lost) and the like thereof along with them, a mercy from Our store, and a remembrance for the worshippers;

Palmer

And we answered him, and removed from him the distress that was upon him; and we gave his family, and the like of them with them, as a mercy from us, and a remembrance to those who serve us.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hemen cevap verdik ona, kendisindeki derdi kaldırdık. Tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatırlatma olarak, ona ailesini ve beraberinde, benzerlerini de verdik.

Qaribullah

We answered him and removed his affliction, and We gave his people, and those like them that were with them, mercy from Us, as a reminder to those who worship.

QXP

We responded unto him and relieved his agony from which he suffered. We re-united him with his folk and his followers had doubled in the meantime. That was Grace from Us, and a thing to be commemorated by all those who serve Us.

Reshad Khalifa

We responded to him, relieved his adversity, and restored his family for him, even twice as much. That was a mercy from us, and a reminder for the worshipers.

Rodwell

So we heard him, and lightened the burden of his woe; and we gave him back his family, and as many more with them, – a mercy from us, and a memorial for those who serve us:

Sale

Wherefore We heard him, and relieved him from the evil which was upon him: And We restored unto him his family, and as many more with them, through our mercy, and for an admonition unto those who serve God.

Sher Ali

So WE heard his prayer and removed the distress from which he suffered, and WE restored to him his family and the like thereof with them, as a mercy from US, and as an admonition to the worshippers.

Unknown German

Da erhörten Wir ihn und nahmen sein Unheil hinweg und Wir gaben ihm seine Familie (wieder) und noch einmal so viele dazu, als Barmherzigkeit von Uns und als Ermahnung für die Verehrenden.

V. Porokhova

И Мы ответили на зов его ■ И сняли бедствие, которое его постигло. ■ (Очаг) семейный возвратили, ■ К нему прибавив (новую семью), ■ По милости от Нас и в назиданье тем, ■ Кто поклоняется лишь Нам.

Yakub Ibn Nugman

Без аның догасын кабул иттек вә аңарда булган сырхау һәм бәлане җибәрдек вә анар өй әһелләрен кайтарып бирдек, вә балаларын, малларын ике өлеш арттырып бирдек үз хозурымыздан рәхмәт йөзеннән, вә Аллаһ колларына гыйбрәт булсын өчен.

جالندہری

تو ہم نے ان کی دعا قبول کرلی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کردی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی کے ساتھ اتنے ہی اور (بخشے) اور عبادت کرنے والوں کے لئے (یہ) نصیحت ہے

طاہرالقادری

تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف (پہنچ رہی) تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال (بھی) عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور (عطا فرما دیئے)، یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لئے نصیحت ہے (کہ اﷲ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.