سوره الحج (22) آیه 11

قرآن، سوره الحج (22) آیه 11

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 12
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 10

عربی

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الآْخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ

بدون حرکات عربی

و من النّاس من يعبد اللّه على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به و إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدّنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبين

خوانش

Wamina alnnasi man yaAAbudu Allaha AAala harfin fa-in asabahu khayrun itmaanna bihi wa-in asabat-hu fitnatun inqalaba AAala wajhihi khasira alddunya waal-akhirata thalika huwa alkhusranu almubeenu

آیتی

و از ميان مردم کسي است که خدا را با ترديد مي پرستد اگر خيري به اورسد دلش بدان آرام گيرد ، و اگر آزمايشي پيش آيد رخ برتابد در دنيا وآخرت زيان بيند و آن زياني آشکار است

خرمشاهی

و از مردم كسى هست كه خداوند را با دو دلى مى پرستد، پس اگر خيرى به او برسد، دلش به آن آرام گيرد، و اگر رنجى به او رسد رويگردان شود، در دنيا و آخرت زيانكار شده است; اين همان زيانكارى آشكار است.

کاویانپور

و از مردم كسى هست كه خدا را به زبان و بظاهر امر (با شك و ترديد) ميپرستد. اگر خير و منفعتى براى او برسد، اطمينان خاطر پيدا ميكند و اگر بمصيبتى گرفتار آيد (فورا) تغيير جهت ميدهد. چنين آدمى در دنيا و آخرت بى‏بهره و زيانكار است و زيانكارى آشكار همين است.

انصاریان

و برخی از مردم اند که خدا را یک سویه [و بر پایه دست یابی به امور مادی] می پرستند، پس اگر خیری [چون ثروت، مقام و اولاد] به آنان برسد به آن آرامش یابند، و اگر بلایی [چون بیماری، تهیدستی و محرومیت از عناوین اجتماعی] به آنان برسد [از پرستش خدا] عقب گرد می کنند [و به بی دینی و ارتداد می گرایند] ، دنیا و آخرت را از دست داده اند، و این است همان زیان آشکار.

سراج

و برخى از مردم كسى است كه مى‏پرستد خدا را بر جانبى (و بر تقديرى) پس اگر برسد بدو نيكوئى آرام گيرد به آن و اگر برسد بدو محنتى برگردد بر رويش (از ترديد بشرك برمى‏گردد) زيان كرد در دنيا و آخرت اين (زيان در هر دو سرا) آن زيان هويداست

فولادوند

و از ميان مردم كسى است كه خدا را فقط بر يك حال [و بدون عمل‏] مى‏پرستد. پس اگر خيرى به او برسد بدان اطمينان يابد، و چون بلايى بدو رسد روى برتابد. در دنيا و آخرت زيان ديده است. اين است همان زيان آشكار.

پورجوادی

از مردم، كسى كه خدا را حرفى عبادت مى‏كند، اگر خيرى به او رسد دلش آرام گيرد و اگر به مصيبتى گرفتار آيد رو بگرداند، چنين كسى در دنيا و آخرت زيان كرده است و اين زيان آشكارى است.

حلبی

و از مردمان كسى هست كه خدا را به زبان [و به سستى‏] عبادت مى‏كند و اگر او را خيرى رسد بدان آرام گيرد و اگر او را بلايى رسد، روى برگرداند. زيانكار شد [در اين‏] جهان و آن جهان اين است آن زيانكارى آشكار.

اشرفی

و از مردمان كسى است كه ميپرستد خدا را بر كنارى پس اگر رسيد او را خير آرميد بآن و اگر رسيد او را بلائى برگشت كند بر رويش زيان كرد در دنيا و آخرت آنست آن زيان آشكار

خوشابر مسعود انصاري

و از مردم كسى هست كه با دودلى خداوند را مى‏پرستد. پس اگر خيرى به او برسد از آن آرام گيرد و اگر بلايى به او برسد، روى مى‏گرداند. در دنيا و آخرت زيانكار شده است. اين همان زيان آشكار است

مکارم

بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می‌پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است)؛ همین که (دنیا به آنها رو کند و نفع و) خیری به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می‌کنند؛ اما اگر مصیبتی برای امتحان به آنها برسد، دگرگون می‌شوند (و به کفر رومی‌آورند)! (به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده‌اند، و هم آخرت را؛ و این همان خسران و زیان آشکار است!

مجتبوی

و از مردمان كس هست كه خداى را يكسويه و با دودلى مى‏پرستد، پس اگر نيكيى بدو رسد بدان آرام گيرد و اگر آزمونى- رنجى و گزندى- بدو رسد روى بگرداند، در اين جهان و آن جهان زيانكار است، اين است آن زيانكارى آشكار.

مصباح زاده

و از مردمان كسى است كه ميپرستد خدا را بر كنارى پس اگر رسيد او را خير آرميد بان و اگر رسيد او را بلائى برگشت كند بر رويش زيان كرد در دنيا و آخرت آنست آن زيان آشكار

معزی

و از مردم است آنكه مى پرستد خدا را بر نوكى (يا كنارى) پس اگر رسدش خوشى برآسايد بدان و اگر رسدش آزمايشى بازگردد بر روى خويش زيانمند است در دنيا و آخرت اين است آن زيان آشكار

قمشه ای

و از مردم کس هست که خدا را به زبان و به ظاهر می‌پرستد (نه از باطن و حقیقت) از این رو هرگاه خیر و نعمتی به او رسد اطمینان خاطر پیدا کند و اگر آزمونی (از شر و فقر و آفتی) به او رسد (از دین خدا) رو بگرداند. چنین کس در دنیا و آخرت زیانکار است و این (نفاق و دورویی) زیانی است که بر همه کس آشکار است.

رشاد خليفه

در ميان مردم کسي هست که خدا را تحت شرايطي پرستش مي کند. اگر امور بر وفق مرادش پيش رود، راضي است، ولي چون گزندي به او برسد، چهره در هم مي ‌كشد. پس او، دنيا و آخرت، هر دو را از دست مي دهد. چنين است باخت واقعي.

Literal

And from the people who worships God on edge, so if goodness struck/marked him he became assured/secured with it, and if test/betrayal/torture struck/marked him, he returned on his face/front , he lost the present world and the end (other life), that (is) the loss/misguidance and punishment, the clear/evident .

Al-Hilali Khan

And among mankind is he who worships Allah as it were, upon the very edge (i.e. in doubt); if good befalls him, he is content therewith; but if a trial befalls him, he turns back on his face (i.e. reverts back to disbelief after embracing Islam). He loses both this world and the Hereafter. That is the evident loss.

Arthur John Arberry

And among men there is such a one as serves God upon the very edge — if good befalls him he is at rest in it, but if a trial befalls him he turns completely over; he loses this world and the world to come; that is indeed the manifest loss.

Asad

And there is, too, among men many a one who worships God on the border-line [of faith]: [I.e., wavering between belief and disbelief, and not really committed to either.] thus, if good befalls him, he is satisfied with Him; but if a trial assails him, he turns away utterly, [Lit., «he turns about on his face» – the «face» (wajh) of man signifying metonymically his whole being.] losing [thereby both] this world and the life to come: [and] this, indeed, is a loss beyond compare! [Lit., «the [most] obvious loss».]

Dr. Salomo Keyzer

Er zijn sommige menschen die God op eene wankelende wijze dienen, staande als bij de grens van den waren godsdienst. Indien aan een van hen goed wedervaart, is hij voldaan, maar indien hem eenige beproeving overkomt, wendt hij zich af, met verlies in deze en in de volgende wereld. Dit is een duidelijk verderf.

Free Minds

And from the people there is he who serves God nervously. So if good comes to him, he is content with it; and if an ordeal comes to him, he makes an about-face. He has lost this world and the Hereafter. Such is the clear loss.

Hamza Roberto Piccardo

Fra gli uomini c’è chi adora Allah tentennando. Se gli giunge il bene, si acquieta; se gli giunge una prova fa voltafaccia e perde in questa vita e nell’altra. Questa è una perdita evidente.

Hilali Khan

And amo
ng mankind is he who worships Allah as it were, upon the very edge (i.e. in doubt); if good befalls him, he is content therewith; but if a trial befalls him, he turns back on his face (i.e. reverts back to disbelief after embracing Islam). He loses both this world and the Hereafter. That is the evident loss.

Kuliev E.

Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток!

M.-N.O. Osmanov

Среди людей встречается и такой, который стоит на грани [между верой и неверием] в Аллаха: если ему достается в удел добро, он утверждается [в вере], если же его поражает бедствие, он склоняется [к неверию], теряя [долю] как в этой, так и в будущей жизни. Это и есть явный убыток!

Mohammad Habib Shakir

And among men is he who serves Allah (standing) on the verge, so that if good befalls him he is satisfied therewith, but if a trial afflict him he turns back headlong; he loses this world as well as the hereafter; that is a manifest loss.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And among mankind is he who worshippeth Allah upon a narrow marge so that if good befalleth him he is content therewith, but if a trial befalleth him, he falleth away utterly. He loseth both the world and the Hereafter. That is the sheer loss.

Palmer

And amongst men is one who serves God (wavering) on a brink; and if there befall him good, he is comforted; but if there befall him a trial, he turns round again, and loses this world and the next – that is an obvious loss.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnsanlardan bazısı da Allah’a kıyıdan kıyıya ibadet eder. Kendisine bir hayır isabet ettiğinde, onunla tatmin bulup yatışır; kendisine bir fitne, bir deneme gelip çattığında yüzüstü geri dönüverir. Dünyada da kayba uğramıştır böylesi, âhirette de. Apaçık hüsranın ta kendisi işte budur.

Qaribullah

There are among the people such who worship Allah and (yet stand) on the very edge. When goodness comes to him, he is content, but if a trial befalls him he falls upon his face, he loses this world and the Everlasting Life; that is indeed a clear loss.

QXP

And among people there is the one who serves Allah conditionally. If things go his way, he is content. But if some adversity touches him he turns on his face. (4:143). Thus he loses both, in this life and the life to come. That is the sheer loss.

Reshad Khalifa

Among the people there is the one who worships GOD conditionally. If things go his way, he is content. But if some adversity befalls him, he makes an about-face. Thus, he loses both this life and the Hereafter. Such is the real loss.

Rodwell

There are some who serve God in a single point. If good come upon one of them, he resteth in it; but if trial come upon him, he turneth him round (to infidelity) with the loss both of this world and of the next! This same is the clear ruin!

Sale

There are some men who serve God in a wavering manner, standing, as it were, on the verge of the true religion. If good befall one of them, he resteth satisfied therein; but if any tribulation befall him, he turneth himself round, with the loss both of this world, and of the life to come. This is manifest perdition.

Sher Ali

And among men is he who serves ALLAH, standing, as it were, on the verge. Then if good befalls him, he is content therewith; and if there befalls him a trial, he returns to his former way. He loses both this world as well as the Hereafter. That indeed is a manifest loss.

Unknown German

Und unter den Menschen ist manch einer, der Allah (sozusagen) am Rande dient. Wenn ihn Gutes trifft, so ist er damit zufrieden; trifft ihn aber eine Prüfung, dann kehrt er zu seinem (früheren) Weg zurück. Er verliert diese Welt so gut wie die künftige. Das ist ein offenbarer Verlust.

V. Porokhova

Среди людей есть и такие, ■ Кто поклоняется Аллаху, ■ Но в этом стойкости в них нет, ■ (Нет и решительности твердой): ■ Если постигнет их удача, ■ Они спокойно с нею пребывают, ■ Но стоит испытанию обрушиться на них, ■ Они к былому лик воротят, ■ Утратив (этим) и земную жизнь, ■ И жизнь будущего мира, – ■ А это – явная потеря!

Yakub Ibn Nugman

Бәгъзе кешеләр, шикләнеп, ышаныр-ышанмас кына Аллаһуга гыйбадәт кылалар, әгәр аларга дөнья уңышы килсә, аңа күңелләре карарланып шатланалар, әгәр аларга бәла-каза килсә, мөртәт булып имансызлык якка китәләр, андый кеше дөньяда вә ахирәттә бәхетсез булып хәсрәттә, бу хәсрәт ачык олугъ хәсрәттер.

جالندہری

اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر (کھڑا ہو کر) خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی (دنیاوی) فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہوجائے اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے (یعنی پھر کافر ہوجائے) اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ یہی تو نقصان صریح ہے

طاہرالقادری

اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو (بالکل دین کے) کنارے پر (رہ کر) اﷲ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اسے کوئی (دنیاوی) بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس (دین) سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل (دین سے) پلٹ جاتا ہے، اس نے دنیا میں (بھی) نقصان اٹھایا اور آخرت میں (بھی)، یہی تو واضح (طور پر) بڑا خسارہ ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.