سوره الحج (22) آیه 17

قرآن، سوره الحج (22) آیه 17

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 18
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 16

عربی

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئِينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيدٌ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين آمنوا و الّذين هادوا و الصّابئين و النّصارى و المجوس و الّذين أشركوا إنّ اللّه يفصل بينهم يوم القيامة إنّ اللّه على كلّ شي‏ء شهيد

خوانش

Inna allatheena amanoo waallatheena hadoo waalssabi-eena waalnnasara waalmajoosa waallatheena ashrakoo inna Allaha yafsilu baynahum yawma alqiyamati inna Allaha AAala kulli shay-in shaheedun

آیتی

خدا ميان آنان که ايمان آورده اند و آنان که کيش يهود يا صابئان يا نصاري يا مجوس برگزيده اند و آنان که مشرک شده اند ، در روز قيامت حکم مي کند زيرا او بر هر کاري ناظر است

خرمشاهی

همانا خداوند در ميان مؤمنان و يهوديان و صابئين و مسيحيان و مجوس و مشركان در روز قيامت داورى خواهد كرد; بيگمان خداوند بر همه چيز گواه است.

کاویانپور

خدا روز قيامت ميان كسانى كه ايمان آورده‏اند (مسلمانان) و كسانى كه يهودى شده‏اند و پيروان و ساير پيامبران و مسيحيان و زرتشتيان و كسانى كه مشرك شده‏اند، فاصله و جدايى مى‏اندازد. البته خدا بر همه چيز گواه و ناظر است.

انصاریان

همانا آنان که ایمان آوردند و آنان که یهودی اند و صابئان و نصاری و می وس و کسانی که شرک ورزیده اند، حتماً خدا روز قیامت میانشان داوری می کند [تا گرویدگان به حق از آلودگان به باطل جدا شوند و حق پیشگان به بهشت و باطل گرایان به دوزخ درآیند]؛ بی تردید خدا بر همه چیز گواه است.

سراج

البته آنانكه گرويده‏اند و آنانكه يهود شدند و صابئين و ترسايان و گبران و آنانكه شرك آوردند بيگمان خدا جدا كند ميان ايشان روز رستاخيز زيرا خدا بر همه چيز گواه است

فولادوند

كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه يهودى شدند و صابئى‏ها و مسيحيان و زرتشتيان و كسانى كه شرك ورزيدند، البته خدا روز قيامت ميانشان داورى خواهد كرد، زيرا خدا بر هر چيزى گواه است.

پورجوادی

خداوند در روز رستاخيز ميان مؤمنان و يهوديان و صابئان و ترسايان و گبران و مشركان داورى مى‏كند، چرا كه خدا بر هر چيز گواه است.

حلبی

بى‏گمان آن كسان كه ايمان آوردند و آن كسان كه يهودى شدند و صابيان و ترسايان و گبران و آن كسان كه انباز گرفتند، البته خدا ميانشان، روز قيامت حكم كند كه خدا بر همه چيز گواه است.

اشرفی

بدرستيكه آنانكه گرويدند و آنان كه يهود شدند و صابيان و ترسايان و گبران و آنان كه شرك آوردند بدرستيكه خدا حكم ميكند ميانشان روز قيامت بدرستيكه خدا بر هر چيز گواه است

خوشابر مسعود انصاري

به راستى خداوند در ميان مؤمنان و يهوديان و صابئين و مسيحيان و مجوس و مشركان، در روز قيامت داورى خواهد كرد. خداوند بر همه چيز آگاه است

مکارم

مسلّماً کسانی که ایمان آورده‌اند، و یهود و صابئان [= ستاره‌پرستان‌] و نصاری و مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می‌کند؛ (و حق را از باطل جدا می‌سازد؛) خداوند بر هر چیز گواه (و از همه چیز آگاه) است.

مجتبوی

همانا كسانى كه ايمان آوردند- مسلمانان- و كسانى كه جهود شدند و صابئان و ترسايان و گبران و كسانى كه شرك آوردند، خداوند ميانشان روز رستاخيز داورى مى‏كند- يا جدايى مى‏افكند-، كه خداى بر هر چيزى گواه است.

مصباح زاده

بدرستى كه آنانكه گرويدند و آنان كه يهود شدند و صابيان و ترسايان و گبران و آنان كه شرك آوردند بدرستى كه خدا حكم ميكند ميانشان روز قيامت بدرستى كه خدا بر هر چيز گواه است

معزی

همانا آنان كه ايمان آوردند و آنان كه جهود شدند و صابيان و ترسايان و مجوس و آنان كه شرك ورزيدند همانا خدا حكم مى كند ميان آنان روز قيامت همانا خدا است بر همه چيز گواه

قمشه ای

البته خدا بین اهل ایمان و یهود و صابئان و نصاری و گبران و آنان که به خدا شرک آوردند محققا روز قیامت جدایی افکند (و هر کس را به جایگاه استحقاقش برد) که خدا بر (احوال و پاداش) همه موجودات عالم (بصیر و) گواه است.

رشاد خليفه

خداست که در روز رستاخيز در ميان کساني که ايمان مي آورند، کساني که يهودي هستند، تازه کيشان، مسيحيان، زرتشتيان و مشرکان قضاوت خواهد کرد. خدا بر همه چيز شاهد است.

Literal

That those who believed, and those who repented/Jews , and the Sabians/converts , and the Christians , and the magians/sun and fire worshippers , and those who shared/made partners (with God), that God separates/judges between them (on) the Resurrection Day, that God (is) on every thing witnessing .

Al-Hilali Khan

Verily, those who believe (in Allah and in His Messenger Muhammad SAW), and those who are Jews, and the Sabians, and the Christians, and the Magians, and those who worship others besides Allah, truly, Allah will judge between them on the Day of Resurrection. Verily! Allah is Witness over all things.

Arthur John Arberry

Surely they that believe, and those of Jewry, the Sabaeans, the Christians, the Magians and the idolaters — God shall distinguish between them on the Day of Resurrection; assuredly God is witness over everything.

Asad

Verily, as for those who have attained to faith [in this divine writ], and those who follow the Jewish faith, and the Sabians, [See surah 2:62.] and the Christians, and the Magians, [Al-majus: the followers of Zoroaster or Zarathustra (Zardusht), the Iranian prophet who lived about the middle of the last millennium B.C, and whose teachings are laid down in the Zend-Avesta. They are represented today by the Gabrs of Iran and, more prominently, by the Parsis of India and Pakistan. Their religion, though dualistic in philosophy, is based on belief in God as the Creator of the universe.] [on the one hand,] and those who are bent on ascribing divinity to aught but God, [on the other,] [The Christians and the Magians (Zoroastrians) are included in the first category, for although they do ascribe divine qualities to other beings beside God, they regard those beings, fundamentally, as no more than manifestations – or incarnations – of the One God, thus persuading themselves that they are worshipping Him alone; whereas «those who are bent on ascribing divinity to beings other than God» (alladhina ashraku) by obvious implication reject the principle of His oneness and uniqueness.] verily, God will decide between them on Resurrection Day: for, behold, God is witness unto everything.

Dr. Salomo Keyzer

Wat de ware geloovigen betreft, en de Joden, de Sabbesten, de Christenen, de Magirs en de afgodendienaars, waarlijk God zal op den dag der opstanding tusschen hen richten; want God is getuige van alle dingen.

Free Minds

Those who believe, and the Jews, and the Sabiens, and the Nazarenes, and the Majoos, and those who have set up partners; God will separate between them on the Day of Resurrection. For God is witness over all things.

Hamza Roberto Piccardo

E certamente, nel Giorno della Resurrezione, Allah giudicherà tra coloro che hanno creduto, i giudei, i sabei, i cristiani, i magi e coloro che attribuiscono associati ad Allah. In verità Allah è testimone di ogni cosa.

Hilali Khan

Ve
rily, those who believe (in Allah and in His Messenger Muhammad SAW), and those who are Jews, and the Sabians, and the Christians, and the Magians, and those who worship others besides Allah, truly, Allah will judge between them on the Day of Resurrection. Verily! Allah is Witness over all things.

Kuliev E.

В День воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Воистину, Аллах является Свидетелем всякой вещи.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, в День воскресения Аллах рассудит уверовавших с иудеями, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Поистине, Аллаху ведомо все сущее.

Mohammad Habib Shakir

Surely those who believe and those who are Jews and the Sabeans and the Christians and the Magians and those who associate (others with Allah)– surely Allah will decide between them on the day of resurrection; surely Allah is a witness over all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who believe (this revelation), and those who are Jews, and the Sabaeans and the Christians and the Magians and the idolaters – Lo! Allah will decide between them on the Day of Resurrection. Lo! Allah is Witness over all things.

Palmer

Verily, those who believe, and those who are Jews, and the Sabaeans, and the Christians, and the Magians, and those who join other gods with God, verily, God will decide between them on the resurrection day; verily, God is witness over all.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecusîler ve şirke sapanlar arasında Allah, kıyamet günü ayrım yapacaktır. Allah, her şey üzerine Şehîd’dir, tanıktır.

Qaribullah

Surely, they that believe, and those of Jewry, the Sabaeans, the Nazarenes, the Magians, and the unbelievers, Allah will judge them on the Day of Resurrection. Surely, Allah is witness over everything.

QXP

And verily, as for those who have attained faith in this Divine Revelation, and those who follow the Jewish faith, and the agnostics, and the Christians, and the Zoroastrians and the idolaters, verily, Allah will decide between them when the Ultimate Truth will become manifest to them as humanity rises to its feet, and finally on the Day of Resurrection. Behold, Allah is Witness over all things and events. (2:136), (11:121), (22:55-56).

Reshad Khalifa

Those who believe, those who are Jewish, the converts, the Christians, the Zoroastrians, and the idol worshipers, GOD is the One who will judge among them on the Day of Resurrection. GOD witnesses all things.

Rodwell

As to those who believe, and the Jews, and the Sabeites, and the Christians, and the Magians, and those who join other gods with God, of a truth, God shall decide between them on the day of resurrection: for God is witness of all things.

Sale

As to the true believers, and those who judaize, and the Sabians, and the Christians, and Magians, and the idolaters; verily God shall judge between them on the day of resurrection; for God is witness of all things.

Sher Ali

As to those who believe, and the Jews and the Sabians, and the Christians, and the Magians and the idolaters; verily, ALLAH will judge between them on the Day of Resurrection. Surely, ALLAH watches over all things.

Unknown German

Siehe, die gläubig sind, und die Juden, und die Sabäer, und die Christen, und die Magier, und die Götzendiener – wahrlich, Allah wird richten zwischen ihnen am Tage der Auferstehung, denn Allah ist Zeuge über alle Dinge.

V. Porokhova

Те, кто уверовал (в Коран), ■ И те, кто следует иудаизму, ■ И назореи, и сабеи, и маджусины, ■ И те, что соучастников Аллаху прочат, – ■ В День Воскресения (на Суд) ■ Аллах рассудит между ними ■ (На степень наказаний и наград), – ■ Ведь Он, поистине, свидетель всякой вещи!

Yakub Ibn Nugman

Дөреслектә иманлы мөэминнәр, яһудиләр, йолдызларга табынучылар, насараләр, төрле нәрсәгә табынучылар һәм ислам динендә булып та мөшрик булган кешеләр, Аллаһ аларны кыямәт көнендә, әлбәттә аерыр, һәркайсына тиешле җәза бирмәк өчен. Аллаһ һәрнәрсәне күрүче вә белүче.

جالندہری

جو لوگ مومن (یعنی مسلمان) ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک۔ خدا ان (سب) میں قیامت کے دن فیصلہ کردے گا۔ بےشک خدا ہر چیز سے باخبر ہے

طاہرالقادری

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارٰی (عیسائی) اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اﷲ قیامت کے دن ان (سب) کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بیشک اﷲ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.