سوره الحج (22) آیه 25

قرآن، سوره الحج (22) آیه 25

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 26
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 24

عربی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين كفروا و يصدّون عن سبيل اللّه و المسجد الحرام الّذي جعلناه للنّاس سواء العاكف فيه و الباد و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم

خوانش

Inna allatheena kafaroo wayasuddoona AAan sabeeli Allahi waalmasjidi alharami allathee jaAAalnahu lilnnasi sawaan alAAakifu feehi waalbadi waman yurid feehi bi-ilhadin bithulmin nuthiqhu min AAathabin aleemin

آیتی

، آنهايي را که کافر شدند و مردم را از راه خدا و مسجدالحرام که براي مردم چه مقيم و چه غريب يکسان است باز مي دارند و نيز هر که را در آنجا قصدکجروي يا ستمکاري داشته باشد ، عذاب دردآور مي چشانيم

خرمشاهی

كسانى كه كفر ورزيده و [مردم ر] از راه خدا و مسجدالحرام -كه آن را براى مردم اعم از مقيم و مسافر بيابانى نهاده ايم- باز داشته اند [آنان را به عذابى دردناك دچار مى كنيم]، و هر كس در آن از سر ستمگرى آهنگ كژروى كند، به او عذابى دردناك مى چشانيم.

کاویانپور

البته كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا و مسجد الحرام كه احرام آن را براى مقيم و مسافر (بومى و غير بومى) يكسان قرار داديم، باز ميدارند و نيز هر كه بخواهد در آنجا از راه ظلم و بيدادگرى بمخالفت برخيزد، عذابى بس دردناك بر آنها مى‏چشانيم.

انصاریان

مسلماً کسانی که کافرند و از راه خدا و [ورود مؤمنان به] مسجدالحرام که آن را برای همه مردم چه مقیم و حاضر و چه مسافر، یکسان قرار داده ایم جلوگیری می کنند، [کیفری بسیار سخت خواهند داشت] ، و هر که بخواهد در آنجا با انحراف از حق روی به ستم آورد [و دست به شرک و هر گناهی بیالاید] او را عذابی دردناک می چشانیم.

سراج

البته آنانكه كفر ورزيدند و همواره بازمى‏دارند (مردم را) از راه خدا و از (طواف) مسجد الحرام كه گردانيديم آنرا براى مردم (پرستشگاه) در حاليكه يكسان است مقيم (مجاور) در آنجا و مسافر و هر كه خواهد در مسجد الحرام ميل كردن از حق را بسبب ستم كردن بچشانيم بدو از عذاب دردناك

فولادوند

بى‏گمان، كسانى كه كافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام -كه آن را براى مردم، اعم از مقيم در آنجا و باديه‏نشين، يكسان قرار داده‏ايم- جلو گيرى مى‏كنند، و [نيز] هر كه بخواهد در آنجا به ستم [از حق ]منحرف شود، او را از عذابى دردناك مى‏چشانيم.

پورجوادی

كسانى كه كفر مى‏ورزند و باز مى‏دارند از راه خدا و مسجد الحرام كه آن را براى مردم يكسان قرار داديم- مقيم و يا وارد در آن- و كسى كه بخواهد در آنجا بر اثر ستمكارى از حق منحرف شود، از عذاب دردناك خود به او مى‏چشانيم.

حلبی

بى‏گمان آن كسان كه ناباور شدند و [مردم را] از راه خدا باز مى‏دارند و از مسجد الحرام- كه آن را براى مردم [قبله‏] قرار داديم، چه براى معتكف در آن، يا كسى كه از صحرا آيد، و [نيز] هر كه بخواهد در آن به ستم، از حق عدول كند، [بايد بداند كه‏] از عذاب دردناك بچشانيمش.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه كافر شدند و بازمى‏دارند از راه خدا و مسجد الحرام كه گردانيديم آنرا براى مردمان كه يكسان باشد مقيم در آن و وارد از خارج و كسيكه اراده كند در آن بسبب عدول از حق بغير حق در چشانيم او را از عذاب دردناك

خوشابر مسعود انصاري

بى شك آنان كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا و [از] مسجد الحرام- كه آن را براى مردم چه مقيم در آنجا چه باديه‏نشين قرار داده‏ايم- باز مى‏دارند [كيفرشان دهيم‏]. و كسى كه از روى ستم در آنجا كجروى خواهد، به او از عذاب دردناك مى‏چشانيم

مکارم

کسانی که کافر شدند، و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند، و (همچنین) از مسجد الحرام، که آن را برای همه مردم، برابر قرار دادیم، چه کسانی که در آنجا زندگی می‌کنند یا از نقاط دور وارد می‌شوند (،مستحقّ عذابی دردناکند)؛ و هر کس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذابی دردناک به او می‌چشانیم!

مجتبوی

كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا و مسجد الحرام- كه آن را براى مردم قرار داديم و مقيم و مسافر در آن يكسانند- باز مى‏دارند، و نيز هر كه در آنجا كجروى و ستمكارى- آزار مردم- خواهد او را از عذابى دردناك بچشانيم.

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه كافر شدند و باز ميدارند از راه خدا و مسجد الحرام كه گردانيديم آنرا براى مردمان كه يكسان باشد مقيم در آن و وارد از خارج و كسى كه اراده كند در آن بسبب عدول از حق بغير حق در چشانيم او را از عذاب دردناك

معزی

همانا آنان كه كفر ورزيدند و باز مى دارند از راه خدا و مسجد حرام كه گردانيديمش براى مردم يكسان نشيمن گزيده (مانده) در آن و بيابانى (دشت نشين) و آنكه خواهد در آن كجروى را به ستم چشانيمش از عذابى دردناك

قمشه ای

آنان که کافر شده و (مردم را) از راه خدا منع می‌کنند و نیز از مسجد الحرامی که (ما حرمت احکام) آن را برای اهل آن شهر و بادیه‌نشینان یکسان قرار دادیم مانع می‌شوند، و هر کسی که در آنجا اراده الحاد و تعدی کرده و (به خلق) ظلم و ستم کند همه را (به کیفر کفر و ظلمشان) از عذابی دردناک می‌چشانیم.

رشاد خليفه

مطمئناً، ما كساني را كه ايمان ندارند و ديگران را از راه خدا و از مسجدالحرام كه براي تمام مردم- چه اهل آنجا و چه زيارت كنندگان- مقرر كرديم، بازمي ‌دارند و مي ‌خواهند آن را به آلودگي و فساد بكشانند، به مجازاتي دردناك گرفتار خواهيم كرد.

Literal

That those who disbelieved and prevent/obstruct from God’s way/path , and the Mosque the Forbidden/Respected/Sacred which We made/put it to/for the people, equal the devoted/dedicated in it, and the apparent (visitor), and who wants/intends in it by deviation/apostasy with injustice/oppression, We make him taste/experience from a painful torture.

Al-Hilali Khan

Verily! Those who disbelieve and hinder (men) from the Path of Allah, and from Al-Masjid-al-Haram (at Makkah) which We have made (open) to (all) men, the dweller in it and the visitor from the country are equal there (as regards its sanctity and pilgrimage (Hajj and Umrah)). And whoever inclines to evil actions therein or to do wrong (i.e. practise polytheism and leave Islamic Monotheism), him We shall cause to taste a painful torment.

Arthur John Arberry

Those who disbelieve, and bar from God’s way and the Holy Mosque that We have appointed equal unto men, alike him who cleaves to it and the tent-dweller, and whosoever purposes to violate it wrongly, We shall let him taste a painful chastisement.

Asad

BEHOLD, as for those who are bent on denying the truth and bar [others] from the path of God [This connects with the allusion, in the preceding verse, to «the way that leads to the One unto whom all praise is due».] and from the Inviolable House of Worship which We have set up for all people alike – [both] those who dwell there and those who come from abroad – and all who seek to profane it [Lit., «who aim therein at a deviation from the right course (ilhad)» – a term which circumscribes every perversion of religious tenets.] by [deliberate] evildoing: [all] such shall We cause to taste grievous suffering in the life to come.] [According to Ibn Abbas, as quoted by Ibn Hisham, this verse was revealed towards the end of the year 6 H., when the pagan Quraysh refused the Prophet and his followers, who had come on pilgrimage from Medina, the right of entry into Mecca, and thus into the sanctuary of the Kabah (the «Inviolable House of Worship»). But whether or not this claim is correct – and we have no definite historical evideence i
n either sense – the purport of the above verse is not restricted to any historical situation but relates to every attempt at preventing believers, be it physically or through intellectual seduction, from going on pilgrimage to this symbolic centre of their faith, or at destroying its sanctity in their eyes.]

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij die ongeloovig zullen wezen, den weg van God versperren en de menschen verhinderen, den heiligen tempel van Mekka te bezoeken, welke wij hebben aangewezen tot eene plaats van aanbidding voor alle menschen; want zoowel de inwoners als de vreemdelingen hebben een gelijk recht dien te bezoeken. En wie trachten zal dien op goddelooze wijze te ontheiligen, hen zullen wij een gestrenge straf doen lijden.

Free Minds

Those who have rejected and repel from the path of God and the Restricted Temple that We have made for mankind, for the dweller or the visitor to it; and whoever inclines to evil action in it, We will let them taste a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Quanto ai miscredenti che distolgono [le genti] dalla via di Allah e dalla Santa Moschea che abbiamo istituito per gli uomini… – e chi vi risiede e chi vi si reca sono uguali – e a chiunque insolentemente la profana, faremo provare un doloroso castigo.

Hilali Khan

Verily! Those who disbelieve and hinder (men) from the Path of Allah, and from Al-Masjid-al-Haram (at Makkah) which We have made (open) to (all) men, the dweller in it and the visitor from the country are equal there (as regards its sanctity and pilgrimage (Hajj and Umrah)). And whoever inclines to evil actions therein or to do wrong (i.e. practise polytheism and leave Islamic Monotheism), him We shall cause to taste a painful torment.

Kuliev E.

Воистину, тем, которые не веруют, сбивают других с пути Аллаха, не пускают их в Заповедную мечеть, которую Мы воздвигли для всех людей, независимо от того, проживают они в ней или кочуют, а также тем, кто склоняется в ней к несправедливости, Мы дадим вкусить мучительные страдания.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, тем, что не уверовали, что сбивают [людей] с пути Аллаха, не пускают их в Запретную мечеть, которую Мы велели воздвигнуть для [всех] людей, независимо от того, пребывают они [около нее] или кочуют [по пустыням], а также тем, кто по неправедности [своей] хочет в мечети отступиться [от веры], – всем им Мы дадим вкусить мучительное наказание.

Mohammad Habib Shakir

Surely (as for) those who disbelieve, and hinder (men) from Allah’s way and from the Sacred Mosque which We have made equally for all men, (for) the dweller therein and (for) the visitor, and whoever shall incline therein to wrong unjustly, We will make him taste of a painful chastisement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who disbelieve and bar (men) from the way of Allah and from the Inviolable Place of Worship, which We have appointed for mankind together, the dweller therein and the nomad: whosoever seeketh wrongful partiality therein, him We shall cause to taste a painful doom.

Palmer

Verily, those who misbelieve and who turn men away from God’s path and the Sacred Mosque, which we have made for all men alike, the dweller therein, and the stranger, and he who desires therein profanation with injustice, we will make him taste grievous woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Küfre sapanlar, Allah’ın yolundan alıkoyarlar. Hem sürekli içinde kalan hem dışarıdan gelen tüm insanlar için oluşturduğumuz Mescid-i Haram’dan da geri çeviriyorlar. Kim orada zulmederek haktan sapmak isterse, biz ona acıklı bir azabı tattıracağız.

Qaribullah

The unbelievers who bar from the Way of Allah and from the Holy Mosque which We made equal for all peoples, he who cleaves to it and the tentdweller alike, and whosoever seeks to violate it wrongfully, We shall let him taste a painful punishment.

QXP

Verily, those who reject the Truth and bar people from the Path of Allah, and from the Center of Divine Ideology, the Sacred Masjid, must know that We have appointed it for all mankind alike. This is the Inviolable House of worship and security for the locals as well as the visitors (2:125). Whoever seeks to relegate it from Ideology to ritualism, directly or through side cannels, We will make him taste an awful doom. (Zulm = Relegation from the rightful place).

Reshad Khalifa

Surely, those who disbelieve and repulse others from the path of GOD, and from the Sacred Masjid that we designated for all the people – be they natives or visitors – and seek to pollute it and corrupt it, we will afflict them with painful retribution.

Rodwell

But those who believe not, and seduce others from the way of God, and from the Holy Mosque which we have appointed to all men, alike for those who abide therein, and for the stranger; And those who seek impiously to profane it, we will cause to taste a grievous punishment.

Sale

But they who shall disbelieve, and obstruct the way of God, and hinder men from visiting the holy temple of Mecca, which We have appointed for a place of worship unto all men: The inhabitant thereof, and the stranger have an equal right to visit it: And whosoever shall seek impiously to profane it, We will cause him to taste a grievous torment.

Sher Ali

As to those who disbelieve and hinder men from the way of ALLAH and from the Sacred Mosque, which WE have appointed equally for the benefit of all men, be they dwellers therein or visitors from the desert, and whoso seeks wrongfully to deviate therein from the right path – WE shall cause him to taste of a grievous punishment.

Unknown German

Die aber ungläubig sind und abhalten vom Wege Allahs und von der Heiligen Moschee – die Wir zum Wohl aller Menschen bestimmt haben, gleich ob sie dort angesiedelt oder Wüstenbewohner sind -, und wer hier irgendeine Krümme sucht durch Ruchlosigkeit: Wir werden ihn schmerzliche Strafe kosten lassen.

V. Porokhova

Но те, кто не уверовал (в Аллаха) ■ И сводит со стези Его (других), ■ Удерживая от Запретной (для греха) Мечети, ■ Что Мы устроили (открытой) одинаково для всех, ■ Равно всему (земному) люду – ■ Для проживающих в окрестности ее ■ И для пришедшего кочевника (пустыни), – ■ И несомненно Мы тому, ■ Кто пожелает осквернить ее несправедливо, ■ Дадим вкусить мучительную кару.

Yakub Ibn Nugman

Дөреслектә кәферләр, кешеләрне Аллаһ юлыннан һәм дә мәсҗид Хәрам юлыннан тыялар, ул Мәсҗидне кешеләр өчен гыйбадәт йорты кыйлдык, анда торучыга да, ягадан китүчегә дә бертигез булганы хәлдә, берәү ул Мәсҗидтә золым белән гөнаһ эшләргә теләсә, Без аны рәнҗеткүче ґәзабтан татытырбыз.

جالندہری

جو لوگ کافر ہیں اور (لوگوں کو) خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لئے یکساں (عبادت گاہ) بنایا ہے روکتے ہیں۔ خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے۔ اور جو اس میں شرارت سے کج روی (وکفر) کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

طاہرالقادری

بیشک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور (دوسروں کو) اﷲ کی راہ سے اور اس مسجدِ حرام (کعبۃ اﷲ) سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے یکساں بنایا ہے اس میں وہاں کے باسی اور پردیسی (میں کوئی فرق نہیں)، اور جو شخص اس میں ناحق طریقہ سے کج روی (یعنی مقررہ حدود و حقوق کی خلاف ورزی) کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.