سوره الحج (22) آیه 47

قرآن، سوره الحج (22) آیه 47

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 48
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 46

عربی

وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

بدون حرکات عربی

و يستعجلونك بالعذاب و لن يخلف اللّه وعده و إنّ يوما عند ربّك كألف سنة ممّا تعدّون

خوانش

WayastaAAjiloonaka bialAAathabi walan yukhlifa Allahu waAAdahu wa-inna yawman AAinda rabbika kaalfi sanatin mimma taAAuddoona

آیتی

از تو به شتاب عذاب مي طلبند و خدا هرگز وعده خود را خلاف نمي کند ويک ، روز از روزهاي پروردگار تو برابر با هزار سال است از آن سان که مي شمريد

خرمشاهی

و از تو عذاب را به شتاب مى خواهند، حال آنكه خداوند هرگز در وعده اش خلاف نمى كند، و يك روز به حساب پروردگارت برابر با هزار سال است از آن دست كه شما مى شماريد.

کاویانپور

(يا پيامبر) كافر دلان به تمسخر از تو تقاضاى تعجيل در عذاب ميكنند. خدا هرگز وعده خود را خلاف نميكند. البته يك روز نزد پروردگار تو مانند هزار سال بحساب شماست.

انصاریان

و آنان از تو [از روی مسخره و ریشخند] شتاب در عذاب را درخواست می کنند، در حالی که خدا هرگز از وعده اش تخلف نمی کند؛ و همانا یک روز نزد پروردگارت مانند هزار سال از سال هایی است که شما می شمارید [برای او زمان نزدیک، زمان دور، امروز، دیروز، گذشته و آینده مفهومی ندارد؛ بنابراین فاصله زمانی شما با عذاب الهی شما را دچار این پندار نکند که تهدید به عذاب، تهدیدی طولانی و دروغ است.]

سراج

و كافران مكه (بر سبيل استهزاء) بشتاب مى‏خواهند از تو عذاب را و هرگز خلاف نكند خدا وعده خود را و البته روزى (از روزهاى شما) نزد پروردگارت مانند هزار سالست از آن روزها كه مى‏شمريد

فولادوند

و از تو با شتاب تقاضاى عذاب مى‏كنند، با آنكه هرگز خدا وعده‏اش را خلاف نمى كند، و در حقيقت، يك روز [از قيامت‏] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه مى‏شمريد.

پورجوادی

آنها به تعجيل از تو عذاب مى‏طلبند، خدا هرگز از وعده خود تخلف نمى‏كند و به راستى يك روز نزد پروردگارت به اندازه يك هزار سال است كه شما به حساب مى‏آوريد.

حلبی

و [كافران از روى استهزاء] به شتاب از تو عذاب خواهند و خدا هرگز وعده خويش را [درباره عذاب آنان‏] خلاف نمى‏كند و بى‏گمان يك روز، نزد پروردگار تو [و از نظر حلم او]، بسان هزار سال است از آنچه شما شماره مى‏كنيد.

اشرفی

و بشتاب ميخواهند از تو عذاب را و هرگز خلاف نكند خدا وعده خود را و بدرستيكه روزى نزد پروردگار تو چون هزار سالست از آنچه مى‏شماريد

خوشابر مسعود انصاري

و عذاب را از تو به شتاب مى‏طلبند و خداوند هرگز در وعده‏اش خلاف نمى‏كند و در نزد پروردگارت يك روز مانند هزار سال از آنچه است كه مى‏شماريد

مکارم

آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می‌کنند؛ در حالی که خداوند هرگز از وعده خود تخلّف نخواهد کرد! و یک روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایی است که شما می‌شمرید!

مجتبوی

و عذاب را به شتاب از تو مى‏خواهند، و خدا هرگز وعده خود را خلاف نكند و همانا يك روز نزد پروردگار تو چون هزار سال است از آنچه مى‏شماريد.

مصباح زاده

و بشتاب ميخواهند از تو عذاب را و هرگز خلاف نكند خدا وعده خود را و بدرستى كه روزى نزد پروردگار تو چون هزار سالست از آنچه مى‏شماريد

معزی

و شتاب خواهند از تو در عذاب و هرگز نشكند خدا وعده خود را و همانا روزى نزد پروردگار تو مانند هزار سال است از آنچه مى شمرند

قمشه ای

و کافران (به سخریه) از تو تقاضای تعجیل در عذاب می‌کنند و هرگز خدا در وعده خود (به عذاب آنان) خلف نخواهد کرد، و همانا یک روز نزد خدا (و از نظر حلم او) چون هزار سال به حساب شماست.

رشاد خليفه

آنها تو را به مبارزه مي طلبند تا عذاب را بياوري و خدا هرگز در اجراي پيش بيني خود كوتاهي نمي ‌كند. يك روز پروردگارت مانند هزار سال شماست.

Literal

And they hurry/hasten/urge you with the torture, and God will never/not break His promise, and that a day/time at your Lord (is) as a thousand years from what you count.

Al-Hilali Khan

And they ask you to hasten on the torment! And Allah fails not His Promise. And verily, a day with your Lord is as a thousand years of what you reckon.

Arthur John Arberry

And they demand of thee to hasten the chastisement! God will not fail His promise; and surely a day with thy Lord is as a thousand years of your counting.

Asad

And [so, O Muhammad,] they challenge thee to hasten the coming upon them of [God’s] chastisement: [For an explanation, see 6:57, 8:32 and 13:6, as well as the corresponding notes.] but God never fails to fulfill His promise – and, behold, in thy Sustainer’s sight a day is like a thousand years of your reckoning. [I.e., what men conceive of as «time» has no meaning with regard to God, because He is timeless, without beginning and without end, so that in relation to Him, one day and a thousand years are alike» (Razi). Cf. 70:4, where in the same sense, a «day» is said to be equal to «fifty thousand years», or the well-authenticated saying of the Prophet, «God says, `I am Time Absolute (ad-dahr)›.»]

Dr. Salomo Keyzer

Zij zullen bij u er op aandringen, de bedreigde straf te verhaasten; maar God zal niet nalaten te volbrengen waarmede hij heeft bedreigd. Een dag met uwen Heer staat gelijk met duizend jaren uwer berekening.

Free Minds

And they seek you to hasten the retribution; and God will not break His promise. And a day with your Lord is like one thousand of the years you count.

Hamza Roberto Piccardo

Ti chiedono di affrettare il castigo. Giammai Allah mancherà alla Sua promessa. Invero un solo giorno presso il tuo Signore vale come mille anni di quelli che contate.

Hilali Khan

And they ask you to hasten on the torment! And Allah fails not His Promise. And verily, a day with your Lord is as a thousand years of what you reckon.

Kuliev E.

Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не нарушает Своего обещания, и день у твоего Господа равен тысяче лет по тому, как вы считаете.

M.-N.O. Osmanov

Они торопят тебя [, требуя, чтобы настало] наказание, но Аллах не нарушает Своего обещания. Ведь день по счету Господа твоего равен тысяче лет по людскому счету.

Mohammad Habib Shakir

And they ask you to hasten on the punishment, and Allah will by no means fail in His promise, and surely a day with your Lord is as a thousand years of what you number.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they will bid thee hasten on the Doom, and Allah faileth not Hi
s promise, but lo! a Day with Allah is as a thousand years of what ye reckon.

Palmer

They will bid thee hasten on the torment, but God will never fail in his promise; for, verily, a day with thy Lord is as a thousand years of what ye number.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Senden aceleyle azabı istiyorlar: Allah, vaadine asla ters düşmez. Şu da bir gerçek ki Rabbinin katındaki bir gün, sizin saymakta olduğunuzun bin yılı gibidir.

Qaribullah

They ask you to hasten the punishment. Allah will not break His promise. Each day with your Lord is like a thousand years in your reckoning.

QXP

And so (O Prophet) they challenge you to hasten the doom, but Allah never fails to fulfill His Promise. A day of your Lord is like a thousand of your years. (32:5), (70:40). (Before your Lord, is the eternal Now. He is Above temporal and spatial bounds).

Reshad Khalifa

They challenge you to bring retribution, and GOD never fails to fulfill His prophecy. A day of your Lord is like a thousand of your years.

Rodwell

And they will bid thee to hasten the chastisement. But God cannot fail His threat. And verily, a day with thy Lord is as a thousand years, as ye reckon them!

Sale

They will urge thee to hasten the threatened punishment; but God will not fail to perform what He hath threatened: And verily one day with thy Lord is as a thousand years, of those which ye compute.

Sher Ali

And they demand of thee to hasten on the punishment, but ALLAH will never break HIS promise. And, verily, a day with thy Lord is sometimes as a thousand years of your reckoning.

Unknown German

Und sie fordern dich auf, die Strafe zu beschleunigen, doch Allah wird nie Sein Versprechen brechen. Wahrlich, ein Tag bei deinem Herrn ist gleich tausend Jahren nach eurer Rechnung.

V. Porokhova

И все ж они тебя торопят с наказаньем. ■ Но не нарушит Бог обета Своего, – ■ Ведь день один у Бога твоего, ■ Как тысяча годов, ■ Которым (на земле) вы счет ведете.

Yakub Ibn Nugman

Кәферләр, ґәзабны синнән ашыктырып сорыйлар, бит Аллаһ вәгъдәсенә хыйлафлык итмәс, киләсе ґәзаб аларга, әлбәттә, килер, Раббың хозурында аларның ґәзаб көннәре, сез саный торган көннәрнең мең елы кеби озындыр.

جالندہری

اور (یہ لوگ) تم سے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اور بےشک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے رو سے ہزار برس کے برابر ہے

طاہرالقادری

اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہیں اور اﷲ ہرگز اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے گا، اور (جب عذاب کا وقت آئے گا) تو (عذاب کا) ایک دن آپ کے رب کے ہاں ایک ہزار سال کی مانند ہے (اس حساب سے) جو تم شمار کرتے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.