سوره الحج (22) آیه 52

قرآن، سوره الحج (22) آیه 52

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 53
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 51

عربی

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

بدون حرکات عربی

و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبيّ إلاّ إذا تمنّى ألقى الشّيطان في أمنيّته فينسخ اللّه ما يلقي الشّيطان ثمّ يحكم اللّه آياته و اللّه عليم حكيم

خوانش

Wama arsalna min qablika min rasoolin wala nabiyyin illa itha tamanna alqa alshshaytanu fee omniyyatihi fayansakhu Allahu ma yulqee alshshaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi waAllahu AAaleemun hakeemun

آیتی

ما پيش از تو هيچ رسول يا نبيي را نفرستاديم مگر آنکه چون به خواندن آيات مشغول شد شيطان در سخن او چيزي افکند و خدا آنچه را که شيطان افکنده بود نسخ کرد ، سپس آيات خويش را استواري بخشيد و خدا دانا و حکيم است

خرمشاهی

و پيش از تو هيچ رسول يا نبى نفرستاديم مگر آنكه چون قرائت [وحى ر] آغاز كرد، شيطان در خواندن او اخلال مى كرد، آنگاه خداوند اثر القاى شيطان را مى زدايد، و سپس خداوند آيات خويش را استوار مى دارد و خداوند داناى فرزانه است.

کاویانپور

(يا پيامبر) قبل از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر آنكه وقتى آياتى (براى هدايت مردم) ميخواند افراد شيطان صفت در گفتار او ايجاد دسيسه و اختلال ميكردند و خدا دسيسه شيطان صفتان را بى‏اثر ميساخت و سپس آيات خود را تثبيت مينمود و خدا داناى با حكمت است.

انصاریان

و پیش از تو هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه هرگاه آرزو می کرد [اهداف پاک و سعادت بخش خود را برای نجات مردم از کفر و شرک پیاده کند] شیطان [برای بازداشتن مردم از پذیرش حق] در برابر آرزویش شبهه و وسوسه می انداخت، ولی خدا آنچه را شیطان [از وسوسه ها و شبهه ها می اندازد] می زداید و محو می کند، سپس آیاتش را محکم و استوار می سازد؛ و خدا دانا و حکیم است.

سراج

و نفرستاديم پيش از (فرستادن) تو هيچ رسولى و نه پيغمبرى مگر آنكه هرگاه تلاوت مى‏كرد (آيات خدا را) افكند شيطان در تلاوت او (شبهه‏اى بر مردم) و ناچيز كرد خدا شبهه‏اى كه افكند شيطان پس ثابت كند خدا آيتهاى خود را و خدا داناى حكيم است

فولادوند

و پيش از تو [نيز] هيچ رسول و پيامبرى را نفرستاديم جز اينكه هر گاه چيزى تلاوت مى‏نمود، شيطان در تلاوتش القاىِ [شبهه‏] مى‏كرد. پس خدا آنچه را شيطان القا مى‏كرد محو مى‏گردانيد، سپس خدا آيات خود را استوار مى‏ساخت، و خدا داناى حكيم است.

پورجوادی

ما پيش از تو رسول يا پيامبرى نفرستاديم جز آن كه وقتى مشغول خواندن آيات شد گرفتار القائات شيطان گرديد، اما خداوند القائات شيطان را مرتفع كرد و آيات خود را استحكام بخشيد، خداوند دانايى فرزانه است.

حلبی

و پيش از تو [نيز هيچ‏] فرستاده يا پيامبرى نفرستاديم، مگر [وقتى كه كتاب خدا را] مى‏خواند، شيطان چيزى در خواندن او در مى‏افكند پس خدا نسخ كند آنچه را شيطان در افگند، سپس خدا آيات خويش را استوار گرداند و خداى داناى حكيم است.

اشرفی

و نه فرستاديم پيش از تو هيچ رسولى و نه پيغمبرى مگر كه چون آرزو نمود انداخت شيطان در آرزويش پس زايل ميكند خدا آنچه را مياندازد شيطان سپس محكم ميسازد خدا آيتهاى خود را و خدا داناى درستكردار است

خوشابر مسعود انصاري

و هيچ رسولى و هيچ پيامبرى را پيش از تو نفرستاديم مگر آنكه چون آرزويى در خاطر آورد، شيطان [از سوى خود مانعى‏] در آرزوى او افكند. پس خداوند آنچه را كه شيطان مى‏افكند از بين مى‏برد سپس خداوند آياتش را استوار مى‏دارد و خداوند داناى فرزانه است

مکارم

هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو می‌کرد (و طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود می‌ریخت)، شیطان القائاتی در آن می‌کرد؛ امّا خداوند القائات شیطان را از میان می‌برد، سپس آیات خود را استحکام می‌بخشید؛ و خداوند علیم و حکیم است.

مجتبوی

و پيش از تو هيچ فرستاده و پيامبرى نفرستاديم مگر آنكه چون [آيات را] برمى‏خواند- يا آرزوى گرويدن مردم و كاميابى در رسالت خويش مى‏داشت- شيطان در خواندن او- يا در آرزوى او- چيزى مى‏افكند پس خدا آنچه را شيطان بيفكند از ميان مى‏برد و آنگاه آيات خويش را استوار مى‏كند، و خدا دانا و استواركار است،

مصباح زاده

و نه فرستاديم پيش از تو هيچ رسولى و نه پيغمبرى مگر كه چون آرزو نمود انداخت شيطان در آرزويش پس زايل مى‏كند خدا آنچه را مياندازد شيطان سپس محكم ميسازد خدا آيتهاى خود را و خدا داناى درستكردار است

معزی

و نفرستاديم پيش از تو فرستاده اى و نه پيمبرى مگر هر گاه آرزو مى كرد مى افكند شيطان در آرزوى او پس برمى انداخت خدا آنچه را شيطان مى افكند سپس استوار مى ساخت خدا آيتهاى خويش را و خدا است داناى حكيم

قمشه ای

و ما پیش از تو هیچ رسول و پیمبری نفرستادیم جز آنکه چون آیاتی (برای هدایت خلق) تلاوت کرد شیطان (جن و انس) در آن آیات الهی القاء دسیسه کرد، آن گاه خدا آنچه شیطان القاء می‌کند محو و نابود می‌سازد سپس آیات خود را محکم و استوار می‌گرداند، و خدا دانا (به حقایق امور) و درستکار (در نظام عالم) است.

رشاد خليفه

ما پيش از تو نه رسولي فرستاديم و نه پيامبري بدون آنكه شيطان در خواسته‌هاي او دخالت نكرده باشد. سپس خدا آنچه را شيطان انجام داده است، خنثي مي ‌نمايد. خدا آياتش را کامل مي کند. خداست داناي مطلق، حكيم‌ترين.

Literal

And We did not send from before you from a messenger, and nor a prophet, except if/when he wished/desired, the devil threw in his wish/desire, so God erases/ nullifies what the devil throws , then God perfects/tightens His verses/evidences/signs, and God (is) knowledgeable, wise/judicious.

Al-Hilali Khan

Never did We send a Messenger or a Prophet before you, but; when he did recite the revelation or narrated or spoke, Shaitan (Satan) threw (some falsehood) in it. But Allah abolishes that which Shaitan (Satan) throws in. Then Allah establishes His Revelations. And Allah is All-Knower, All-Wise:

Arthur John Arberry

We sent not ever any Messenger or Prophet before thee, but that Satan cast into his fancy, when he was fancying; but God annuls what Satan casts, then God confirms His signs — surely God is All-knowing, All-wise —

Asad

Yet whenever We sent forth any apostle or prophet before thee, and he was hoping [Lit., «We never sent any apostle or prophet before thee without that, when he was hoping (tamanna)…», etc. According to most of the commentators, the designation «apostle» (rasul) is applied to bearers of divine revelations which comprise a new doctrinal system or dispensation; a «prophet» (nabi), on the other hand, is said to be one whom God has entrusted with the enunciation of ethical principles on the basis of an already-existing dispensation, or of principles common to all divine dispensations. Hence, every apostle is a prophet as well, but not every prophet is an apostle.] [that his warnings would be heeded], Satan would cast an aspersion on his innermost aims: [I.e., insinuating that the innermost aim (umniyyah, lit., «longing» or «hope») of the message-bearer in question was not the spiritual improvement of his community but, rather, the attainment of personal power and influence: cf. 6:112 – «against every prophet We have set up as enemies the evil forces (shayatin) from among humans as well as from among invisible beings (al-jinn)».] but God renders null and void whatever aspersion Satan may cast; and God makes His messages clear in and by themselves [Lit., «and God makes His messages clear in and by themselves», This is the meaning of the phrase yuhkimu ayatahu (cf. the expression uhkimat ayatuhu in 11:1): i.e., God causes His messages to speak
for themselves, so that any insinuation as to the prophets «hidden motives» is automatically disproved. The conjunction thumma at the beginning of this clause does not connote a sequence in time but a coordination of activities, and is best rendered by the simple conjunction «and».] – for God is all-knowing, wise.

Dr. Salomo Keyzer

Wij hebben geen› gezant of profeet vr u gezonden, of als hij las, gaf Satan hem eene verkeerde gedachte in. Maar God zal nietig maken wat Satan hun inblaast, en God zal zijne teekens bevestigen; want God is alwetend en wijs.

Free Minds

And We did not send before you any messenger or prophet, without having the devil interfere with his wishes. God then overrides what the devil has cast, and God firms His revelations. And God is Knower, Wise.

Hamza Roberto Piccardo

Non inviammo prima di te nessun messaggero e nessun profeta senza che Satana si intromettesse nella sua recitazione. Ma Allah abroga quello che Satana suggerisce. Allah conferma i Suoi segni. Allah è sapiente, saggio.

Hilali Khan

Never did We send a Messenger or a Prophet before you, but; when he did recite the revelation or narrated or spoke, Shaitan (Satan) threw (some falsehood) in it. But Allah abolishes that which Shaitan (Satan) throws in. Then Allah establishes His Revelations. And Allah is All-Knower, All-Wise:

Kuliev E.

Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы сатана не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение. Аллах уничтожает то, что подбрасывает сатана. Потом Аллах утверждает Свои знамения, ведь Аллах – Знающий, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

До тебя, если Мы посылали посланника или пророка, шайтан обязательно пытался смутить его [противоположным]. Но Аллах сводит на нет то, чем соблазняет шайтан. Потом Аллах являет Свои знамения, ибо Он – всеведущий, мудрый,

Mohammad Habib Shakir

And We did not send before you any messenger or prophet, but when he desired, the Shaitan made a suggestion respecting his desire; but Allah annuls that which the Shaitan casts, then does Allah establish His communications, and Allah is Knowing, Wise,

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Never sent We a messenger or a prophet before thee but when He recited (the message) Satan proposed (opposition) in respect of that which he recited thereof. But Allah abolisheth that which Satan proposeth. Then Allah establisheth His revelations. Allah is Knower, Wise;

Palmer

We have not sent before thee any apostle or prophet, but that when he wished, Satan threw not something into his wish; but God annuls what Satan throws; then does God confirm his signs, and God is knowing, wise –

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki, o bir şey tasarladığında/okuduğunda, şeytan onun düşünce ve dileği içine bir şey atmış olmasın. Ama Allah, şeytanın attığını siler, sonra kendi ayetlerini muhkemleştirir. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

Qaribullah

Never have We sent a Messenger or a Prophet before you, but when he hoped, satan tampered with his hope. But Allah supersedes the tampering of satan and confirms His verses. And Allah is the Knower, the Wise.

QXP

Yet whenever We sent any Messenger or Prophet before you, satanic people tried to confound the central aims of the Message in his very life-time. But Allah rendered null and void all the aspirations they had. And Allah makes His Messages clear in and by themselves, for Allah is All Knowing, Wise. (Satanic people then tried to alter his teachings after he passed on. Allah, then, sent another Messenger to restore the purity of His Messages (6:113). Until the Final Message was revealed and Allah Himself guaranteed its preservation.)

Reshad Khalifa

We did not send before you any messenger, nor a prophet, without having the devil interfere in his wishes. GOD then nullifies what the devil has done. GOD perfects His revelations. GOD is Omniscient, Most Wise.

Rodwell

We have not sent any apostle or prophet before thee, among whose desires Satan injected not some wrong desire, but God shall bring to nought that which Satan had suggested. Thus shall God affirm His revelations for God is Knowing, Wise!

Sale

We have sent no Apostle, or prophet, before thee, but, when he read, Satan suggested some error in his reading. But God shall make void that which Satan hath suggested: Then shall God confirm his signs; for God is knowing and wise.

Sher Ali

Never did WE send a Messenger or a Prophet before thee, but when he sought to attain his object, Satan put obstacles in the way of what he sought after. But ALLAH removes the obstacles that are placed by Satan. Then ALLAH firmly establishes HIS Signs. And ALLAH is All-Knowing, Wise.

Unknown German

Und Wir schickten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, dem, wenn er etwas wünschte, Satan seinen Wunsch nicht durchkreuzte. Doch Allah macht zunichte, was Satan unternimmt. Dann setzt Allah Seine Zeichen ein. Und Allah ist allwissend, allweise.

V. Porokhova

И до тебя Мы не послали ■ Ни одного посланника, ни одного пророка без того, ■ Чтобы, когда в нем зрело пылкое желанье, ■ Не бросил Сатана в него (какую-либо скверну). ■ Но сводит на ничто Аллах ■ Все, что подбрасывает Сатана (благочестивым), ■ И утверждает (в них) знамения Свои, – ■ Аллах ведь знающ, мудр безмерно! –

Yakub Ibn Nugman

Синнән элек тә расүл вә пәйгамбәр җибәрмәдек мәгәр җибәргән расүл вә пәйгамбәр бер нәрсәне сөеп теләсә, шайтан аның теләгән нәрсәсенә вәсвәсәсене салыр иде, шайтан салган нәрсәне Аллаһ бетерер, вә аларга биргән аятьләрен мәхкәм таза кылыр иде, бит Аллаһ белеп һәм хикмәт белән эш кыйлучы.

جالندہری

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر (اس کا یہ حال تھا کہ) جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں (وسوسہ) ڈال دیتا تھا۔ تو جو (وسوسہ) شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کردیتا ہے۔ پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کردیتا ہے۔ اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے

طاہرالقادری

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی مگر (سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ) جب اس (رسول یا نبی) نے (لوگوں پر کلامِ الٰہی) پڑھا (تو) شیطان نے (لوگوں کے ذہنوں میں) اس (نبی کے) پڑھے ہوئے (یعنی تلاوت شدہ) کلام میں (اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو) ملا دیا، سو شیطان جو (وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں) ڈالتا ہے اﷲ انہیں زائل فرما دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو (اہلِ ایمان کے دلوں میں) نہایت مضبوط کر دیتا ہے، اور اﷲ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.