سوره الحج (22) آیه 65

قرآن، سوره الحج (22) آیه 65

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 66
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 64

عربی

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الأَْرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَْرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

أ لم تر أنّ اللّه سخّر لكم ما في الأرض و الفلك تجري في البحر بأمره و يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه إنّ اللّه بالنّاس لرؤف رحيم

خوانش

Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fee al-ardi waalfulka tajree fee albahri bi-amrihi wayumsiku alssamaa an taqaAAa AAala al-ardi illa bi-ithnihi inna Allaha bialnnasi laraoofun raheemun

آیتی

آيا نديده اي که خدا هر چه را در روي زمين است مسخر شما کرده است و، کشتيها در دريا به فرمان او مي روند ؟ و آسمان را نگه داشته که جز به فرمان او بر زمين نيفتد زيرا خدا را بر مردم رافت و مهرباني است

خرمشاهی

آيا نينديشيده اى كه خداوند آنچه در زمين است و كشتيها را كه در دريا به فرمان او روانند، براى شما رام كرد و او [اجرام] آسمان را نگاه مى دارد كه بر زمين نيفتد، مگر به اذن او; بيگمان خداوند به مردم رئوف مهربان است.

کاویانپور

(اى انسان) مگر نمى‏بينى كه خدا تمام آنچه را كه در زمين است تحت اختيار شما قرار داده و كشتيها بنا به امر او در درياها روانند و آسمان را استوار نگهداشت كه به زمين نيفتد مگر به اذن خودش. همانا خدا بر مردم بسيار رئوف و مهربانست.

انصاریان

آیا ندانسته ای که خدا آنچه را در زمین است و [نیز] کشتی ها را که به فرمان او در دریا روانند، برای شما رام و مسخّر کرده است؟ و آسمان را نگه می دارد که بر زمین نیفتد مگر به اذن او؟ یقیناً خدا به همه مردم رؤوف و مهربان است.

سراج

آيا نديدى كه خدا رام كرد براى شما آنچه در زمين است و كشتيها را در حاليكه مى‏رود در دريا بفرمان او و نگاه مى‏دارد آسمان را از آنكه فرو افتد بر زمين مگر بفرمانش حقا كه خدا نسبت به مردم رءوف و مهربان است

فولادوند

آيا نديده‏اى كه خدا آنچه را در زمين است به نفع شما رام گردانيد، و كشتيها در دريا به فرمان او روانند، و آسمان را نگاه مى‏دارد تا [مبادا] بر زمين فرو افتد، مگر به اذن خودش [باشد]. در حقيقت، خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است.

پورجوادی

آيا نديدى خداوند هر چه را كه در زمين است مسخّرتان كرد و به فرمان او كشتى در دريا روان است و او آسمان را نگه مى‏دارد تا جز به فرمانش بر زمين فرو نيفتد، زيرا خدا به مردم رؤوف و مهربان است.

حلبی

آيا نبينى [اى بشر] كه خدا آنچه را كه در زمين است براى شما مسخر كرد و [نيز] كشتيها را [مسخّر شما كرد كه‏] در دريا به فرمان او مى‏روند و [همو] آسمان را نگاه مى‏دارد از اينكه بر زمين بيفتد مگر به فرمان او، بى‏گمان خدا به مردم، مهربان و بخشاينده است.

اشرفی

آيا نديدى كه خدا رام كرد براى شما آنچه در زمين است و كشتى را كه ميرود در دريا بفرمان او و نگاه ميدارد آسمانرا از آنكه افتد بر زمين مگر بدستور او بدرستيكه خدا بمردمان هر آينه مهربان و رحيمست

خوشابر مسعود انصاري

آيا نديده‏اى كه خداوند آنچه را كه در زمين است و كشتيها را كه به فرمان او روان‏اند برايتان مسخّر گرداند و آسمان را از آنكه بر زمين افتد- مگر به اجازه او- نگاه مى‏دارد. بى گمان خداوند [نسبت‏] به مردم بخشاينده مهربان است

مکارم

آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است مسخّر شما کرد؛ و (نیز) کشتیهایی را که به فرمان او بر صفحه اقیانوسها حرکت می‌کنند؛ و آسمان [= کرات و سنگهای آسمانی‌] را نگه می‌دارد، تا جز بفرمان او، بر زمین فرو نیفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است!

مجتبوی

آيا نديده‏اى كه خداى آنچه را در زمين است براى شما رام كرد و كشتيها در دريا به فرمان او مى‏روند، و آسمان را نگاه مى‏دارد تا بر زمين نيفتد مگر به فرمان او هر آينه خدا به مردم رؤوف و مهربان است.

مصباح زاده

آيا نديدى كه خدا رام كرد براى شما آنچه در زمين است و كشتى را كه ميرود در دريا بفرمان او و نگاه ميدارد آسمانرا از آنكه افتد بر زمين مگر بدستور او بدرستى كه خدا بمردمان هر آينه مهربان و رحيمست

معزی

آيا نديدى كه خدا رام كرد براى شما آنچه در زمين است و كشتى كه مى رود در دريا به فرمانش و نگاه مى دارد آسمان را كه فرود آيد بر زمين مگر با اذن او همانا خدا به مردم است نوازنده مهربان

قمشه ای

(ای بشر) آیا ندیدی که هر چه در زمین است خدا مسخر شما گردانید و کشتی به فرمان او در دریا سیر می‌کند و آسمان را (دستور) او نگاه می‌دارد که بر زمین نیفتد مگر به اذن او؟همانا خدا به مردم بسیار رئوف و مهربان است.

رشاد خليفه

آيا نمي ‌بيني كه خدا همه چيز را در زمين در خدمت شما قرار داده است؟ كشتي ‌ها به امر او در اقيانوس حركت مي ‌كنند. او از برخورد اجسام آسماني با زمين جلوگيري مي ‌كند، مگر به امر او. خدا نسبت به مردم بسيار رئوف است، مهربان‌ترين.

Literal

Do you not see/understand that God manipulated/subjugated for you what is in the earth/Planet Earth, and the ships flow/run in the sea/ocean with His will/command, and He holds/seizes the sky/space that it falls/lands on the earth/planet Earth except with His permission? That truly God (is) with the people merciful/compassionate (E), merciful.

Al-Hilali Khan

See you not that Allah has subjected to you (mankind) all that is on the earth, and the ships that sail through the sea by His Command? He withholds the heaven from falling on the earth except by His Leave. Verily, Allah is, for mankind, full of Kindness, Most Merciful.

Arthur John Arberry

Hast thou not seen how that God has subjected to you all that is in the earth and the ships to run upon the sea at His commandment, and He holds back heaven lest it should fall upon the earth, save by His leave? Surely God is All-gentle to men, All-compassionate.

Asad

Art thou not aware that it is God who has made subservient to you all that is on earth, [I.e., «has enabled you to benefit from all…» , etc. (cf. surah 14:33).] and the ships that sail through the sea at His behest – and [that it is He who] holds the celestial bodies [Lit., «the sky» – used here as a metonym for the stars and planets, which are held on their courses by the God-willed laws of cosmic movement (Maraghi XVII, 137).] [in their orbits], so that they may not fall upon the earth otherwise than by His leave? [I.e., at the Last Hour, which – as the Quran so often states – will manifest itself in a universal cosmic catastrophe.] Verily, God is most compassionate towards men, a dispenser of grace –

Dr. Salomo Keyzer

Ziet gij niet, dat God alles wat op de aarde is en de schepen, die op de zee zeilen, door zijn bevel aan uwen dienst heeft onderworpen? Hij ondersteunt den hemel, dat die niet dan op zijn verlof op de aarde nedervalle: want God is genadig omtrent den mensch en barmhartig.

Free Minds

Did you not see that God commits to you what is in the land, and the ships which sail in the sea by His leave? And He holds the sky so that it would not collapse upon the Earth, except by His leave. Indeed, God is Kind towards mankind, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

Non hai visto che Allah vi ha assoggettato tutto quello che sta sulla terra e la nave che per ordine Suo solca i mari? E
‹ Lui che trattiene il cielo dall’abbattersi sulla terra senza il Suo permesso. In verità Allah è dolce e misericordioso nei confronti degli uomini.

Hilali Khan

See you not that Allah has subjected to you (mankind) all that is on the earth, and the ships that sail through the sea by His Command? He withholds the heaven from falling on the earth except by His Leave. Verily, Allah is, for mankind, full of Kindness, Most Merciful.

Kuliev E.

Разве ты не видишь, что Аллах подчинил вам все, что на земле, и корабли, которые плывут по морям по Его воле? Он удерживает небо, чтобы оно не упало на землю без Его соизволения. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям.

M.-N.O. Osmanov

Разве ты не знаешь, что Аллах дал вам власть над всем, что есть на земле, а также над кораблями, которые плавают по морю по Его воле? Он удерживает небо от падения на землю, [что может случиться] лишь по Его соизволению. Воистину, Аллах сочувствует людям, милосерден к ним.

Mohammad Habib Shakir

Do you not see that Allah has made subservient to you whatsoever is in the earth and the ships running in the sea by His command? And He withholds the heaven from falling on the earth except with His permission; most surely Allah is Compassionate, Merciful to men.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Hast thou not seen how Allah hath made all that is in the earth subservient unto you? And the ship runneth upon the sea by His command, and He holdeth back the heaven from falling on the earth unless by His leave. Lo! Allah is, for mankind, Full of Pity, Merciful.

Palmer

Hast thou not seen that God has subjected for you what is in the earth, and the ship that runs on in the sea at His bidding, and He holds back the sky from falling on the earth save at His bidding? verily, God to men is gracious, merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Görmedin mi, Allah yeryüzündekileri ve denizde O’nun emriyle akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. O’nun izni olmaksızın yerkürenin üstüne düşmemesi için göğü O tutuyor. Allah, insanlara karşı elbette Raûf, Rahîm’dir,

Qaribullah

Do you not see that Allah has subjected to you all that is on the earth, and the ships which run upon the sea by His command? He holds the sky back lest it should fall upon the earth except by His permission. Allah is Gentle to people, the Most Merciful.

QXP

Have you not realized how Allah has made everything in the earth subservient to you? And the ships run upon the sea by His Command, and He holds back the celestial bodies and high atmosphere from coming down on to the earth except in accordance with His Law. Verily, Allah is Compassionate, Merciful to people.

Reshad Khalifa

Do you not see that GOD has committed in your service everything on earth? The ships run in the ocean by His command. He prevents the heavenly bodies from crashing onto the earth, except in accordance with His command. GOD is Most Kind towards the people, Most Merciful.

Rodwell

Seest thou not that God hath put under you whatever is in the earth; and the ships which traverse the sea at His bidding? And He holdeth back the heaven that it fall not on the earth, unless He permit it! for God is right Gracious to mankind, Merciful.

Sale

Dost thou not see that God hath subjected whatever is in the earth to your service, and also the ships which sail in the sea, by his command? And He with-holdeth the heaven that it fall not on the earth, unless by his permission: For God is gracious unto mankind, and merciful.

Sher Ali

Seest thou not that ALLAH has subjected to you whatever is in the earth, and the ships that sail through the sea by HIS command ? And HE holds back the heaven lest it should fall on the earth save by HIS leave. Surely, ALLAH is compassionate and Merciful to people.

Unknown German

Hast du denn nicht gesehen, daß Allah euch dienstbar gemacht hat, was auf Erden ist, und die Schiffe, die das Meer durchsegeln nach Seinem Geheiß? Und Er hält den Regen zurück, daß er nicht auf die Erde falle, außer mit Seiner Erlaubnis. Wahrlich, Allah ist gütig und barmherzig gegen die Menschen.

V. Porokhova

Ужель не видишь, что Аллах ■ Все на земле поставил вам на службу ■ И корабли, что бороздят моря Его веленьем? ■ Он небо держит, ■ Чтобы на землю не обрушилось оно ■ Иначе, как Его веленьем, – ■ Аллах ведь к людям благ и милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Күрәсеңме, дөреслектә Аллаһ җир йөзендәге барча нәрсәне файдалану өчен сезгә тапшырды вә корабларны сезгә буйсындырды, Аллаһ ярдәме белән диңгезләрдә йөрерләр, вә Ул күкне җиргә төшүдән тотадыр, мәгәр кыямәт көнне Аның теләге белән җиргә төшәр, әлбәттә Аллаһ кешеләргә йомшак вә рәхимледер.

جالندہری

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں (سب) خدا نے تمہارے زیرفرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں (بھی) جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں۔ اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر (نہ) گڑ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بےشک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے

طاہرالقادری

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اﷲ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لئے مسخر فرما دیا ہے اور کشتیوں کو (بھی) جو اس کے اَمر (یعنی قانون) سے سمندر (و دریا) میں چلتی ہیں، اور آسمان (یعنی خلائی و فضائی کرّوں) کو زمین پر گرنے سے (ایک آفاقی نظام کے ذریعہ) تھامے ہوئے ہے مگر اسی کے حکم سے (جب وہ چاہے گا آپس میں ٹکرا جائیں گے)۔ بیشک اﷲ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.