سوره الحج (22) آیه 72

قرآن، سوره الحج (22) آیه 72

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 73
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 71

عربی

وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا قُلْ أَ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ

بدون حرکات عربی

و إذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات تعرف في وجوه الّذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالّذين يتلون عليهم آياتنا قل أ فأنبّئكم بشرّ من ذلكم النّار وعدها اللّه الّذين كفروا و بئس المصير

خوانش

Wa-itha tutla AAalayhim ayatuna bayyinatin taAArifu fee wujoohi allatheena kafaroo almunkara yakadoona yastoona biallatheena yatloona AAalayhim ayatina qul afaonabbi-okum bisharrin min thalikum alnnaru waAAadaha Allahu allatheena kafaroo wabi/sa almaseeru

آیتی

چون آيات روشنگر ما بر آنان خوانده شود ، نشان انکار را بر چهره کافران مي شناسي ، چنان که نزديک باشد بر آنان که آيات را مي خوانند ، حمله ور شوند بگو : آيا شما را به چيزي بدتر از اين آگاه کنم : آتش ؟ خدا آن را به کساني که ايمان نياورده اند وعده داده است و آتش بد سرانجامي است

خرمشاهی

و چون آيات روشنگر ما را بر آنان بخوانند، در چهره هاى كفرپيشگان [نشان] ناخوشايندى مى بينى; نزديك است كه به كسانى كه آيات ما را بر آنان مى خوانند حمله برند; بگو آيا به از اين بدترى [كه در كمين شماست] آگاهتان كنم؟ آن آتش دوزخ است كه خداوند به كافران [وعده و

کاویانپور

و هر گاه آيات روشن ما بر كافران تلاوت شود، در سيماى آنان آثار مخالفت و انكار مشاهده كنى كه نزديكست به مؤمنانى كه آيات را تلاوت ميكنند، حمله‏ور شوند به آنان بگو، شما را بعذابى بدتر از اين خبر دهم و آن آتش دوزخ است كه خدا براى كافران وعده داده و بازگشت بسيار بدى خواهند داشت.

انصاریان

و هنگامی که آیات روشن ما را بر آنان می خوانند در چهره های کسانی که کافرند [اثرِ] انکار [و خشم] را می شناسی، آن چنان که نزدیک است [از شدت خشم] به کسانی که آیات ما را بر آنان می خوانند، بتازند، بگو: آیا شما را به بدتر از این [خشم و ناگواری که از شنیدن قرآن به شما دست می دهد] خبر دهم [آن] آتشِ [دوزخ] است که خدا آن را به کافران وعده داده است، و بد بازگشت گاهی است.

سراج

و چون خوانده شود برايشان آيه‏هاى ما كه روشن است مى‏شناسى در چهره‏هاى آنانكه كفر ورزيدند آثار انكار (و كراهت) را نزديك است كه كافران حمله آرند به كسانى كه مى‏خوانند برايشان آيه‏هاى ما را بگو آيا خبر دهم شما را به بدتر از اين آيات آن آتش است كه وعده داده آنرا خدا به آنانكه نگرويدند و بد بازگشتگاهى است

فولادوند

و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده مى‏شود، در چهره كسانى كه كفر ورزيده‏اند [اثر] انكار را تشخيص مى‏دهى: چيزى نمانده كه بر كسانى كه آيات ما را برايشان تلاوت مى‏كنند حمله‏ور شوند. بگو: «آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم؟ [همان ]آتش است كه خدا آن را به كسانى كه كفر ورزيده‏اند وعده داده، و چه بد سرانجامى است.»

پورجوادی

به هنگام تلاوت آيات روشن ما در چهره كافران چنان انكارى را مشاهده مى‏كنى كه نزديك است به آنهايى كه آيات ما را براى‏شان مى‏خوانند، حمله‏ور شوند، بگو: «بدتر از اين را به شما خبر بدهم؟ همان آتشى است كه خدا به كافران وعده داده است و بد سرانجامى است.»

حلبی

و چون بر آنها آيات روشن ما خوانده شود، در چهره آن كسان كه كافر شدند، انكار [و خشم‏] را مى‏بينى. نزديك باشد به كسانى كه آيات ما را برايشان مى‏خوانند، حمله برند! بگو: آيا خبر دهم شما را به بدتر از آن: آتش [دوزخ‏] كه وعده داد آن را خدا براى كسانى كه ناباور شدند و [آن‏] بازگشتگاه بدى است.

اشرفی

و چون خوانده شود برايشان آيت‏هاى ما كه روشنند مى شناسى در رويهاى آنان كه كافر شدند اثر انكار را نزديك باشند كه حمله كنند بآنان كه ميخوانند برايشان آيت‏هاى ما را بگو آيا پس خبر دهم شما را ببدتر از زنتان آتش وعده داده ست آنرا خدا به آنان كه كافر شدند و بد است آن جاى بازگشت

خوشابر مسعود انصاري

و چون آيات روشن [شده‏] ما بر آنان خوانده مى‏شود، در چهره‏هاى كافران ناخوشى مى‏بينى. نزديك است بر كسانى كه آيات ما را بر آنان مى‏خوانند، حمله‏ور شوند. بگو: آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم؟ [آن‏] آتش است. خداوند آن را به كافران وعده داده است و بد جايى است

مکارم

و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، در چهره کافران آثار انکار مشاهده می‌کنی، آنچنان که نزدیک است برخیزند و با مشت به کسانی که آیات ما را بر آنها میخوانند حمله کنند! بگو: «آیا شما را به بدتر از این خبر دهم؟ همان آتش سوزنده [= دوزخ‌] که خدا به کافران وعده داده؛ و بد سرانجامی است!»

مجتبوی

و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود در چهره كسانى كه كافرند نشانه ترشرويى و ناخوشى را مى‏شناسى نزديك است به كسانى كه آيات ما را بر آنان مى‏خوانند بتازند بگو: آيا شما را به بدتر از اين آگاه كنم؟ آتش، كه خدا آن را به كسانى كه كافر شدند وعده داده است و بد بازگشتگاهى است.

مصباح زاده

و چون خوانده شود بر ايشان آيت‏هاى ما كه روشنند مى‏شناسى در رويهاى آنان كه كافر شدند اثر انكار را نزديك باشند كه حمله كنند بانان كه ميخوانند بر ايشان آيت‏هاى ما را بگو آيا پس خبر دهم شما را ببدتر از زنتان آتش وعده داده است آنرا خدا به آنان كه كافر شدند و بد است آن جاى بازگشت

معزی

و هر گاه خوانده شود بر ايشان آيتهاى ما روشن بشناسى در چهره هاى آنان كه كفر ورزيدند بدى را نزديك است بتازند بر آنان كه مى خوانند بر ايشان آيتهاى ما را بگو آيا آگهيتان دهم به بدتر از اين آتش وعده دادش خدا بدانان كه كفر ورزيدند و بد بازگشتگاهى است

قمشه ای

و هرگاه بر این کافران معاند آیات روشن ما تلاوت شود در چهره آن کافران به حدی اثر مخالفت و انکار مشاهده کنی که نزدیک است (از فرط غضب) بر مؤمنانی که آیات ما را بر آنان قرائت می‌کنند حمله‌ور شوند، (به آنها) بگو: آیا شما را به عذابی بدتر از این خبر دهم؟آن آتش دوزخ است که خدا آن را به کافران وعده داده است و آنجا بسیار بد بازگشتگاهی خواهد بود.

رشاد خليفه

هنگامي كه آيات ما آشكارا برايشان خوانده مي ‌شود، پليدي را در چهره كافران تشخيص مي ‌دهي. آنها نزديك است به كساني كه آيات ما را برايشان مي ‌خوانند، حمله كنند. بگو: آيا مي ‌خواهيد شما را به بسيار بدتر از اين آگاه سازم؟ خدا دوزخ را به كساني كه ايمان ندارند، وعده داده است؛ چه سرانجام فلاكت باري.

Literal

And if Our verses/evidences are read/recited on them, you know (recognize) in those who disbelieveds› faces/fronts the defiance of God and His orders/obscenity , they are about to/almost violently attack and assault with those who read/recite on (to) them Our verses/evidences , say: «Shall I inform you with worse/more harmful than that one, the fire , God promised it (to) those who disbelieved, and how bad (is) the end/destination?»

Al-Hilali Khan

And when Our Clear Verses are recited to them, you will notice a denial on the faces of the disbelievers! They are nearly ready to attack with violence those who recite Our Verses to them. Say: «Shall I tell you of something worse than that? The Fire (of Hell) which Allah has promised to those who disbelieve, and worst indeed is that destination!»

Arthur John Arberry

And when Our signs are recited to them, clear signs, thou recognisest in the faces of the unbelievers denial; wellnigh they rush upon those who recite to them Our signs. Say: ‹Shall I tell you of something worse than that? The Fire — God has promised it to the unbelievers — an evil homecoming!›

Asad

As it is, whenever Our messages are conveyed unto them in all their clarity, thou canst perceive utter repugnance on the faces of those who are bent on denying the truth: they would almost assau
lt those who convey Our messages unto them! Say: «Shall I, then, tell you of something worse than what you feel at present? [Lit., «worse than this» – i.e., «more painful than the repugnance which you feel with regard to God’s messages».]It is the fire [of the hereafter] that God has promised to those who are bent on denying the truth: and how vile a journey’s end!»

Dr. Salomo Keyzer

En als hun onze duidelijke teekens worden herhaald, zult gij in de houding der ongeloovigen minachting daarvoor bemerken; en zij zijn gereed degenen gewelddadig te behandelen, die hun onze teekenen verhalen. Zeg: Zal ik u iets vreeselijkers dan dit verklaren? Het vuur der hel, waarmede God dengenen heeft bedreigd die niet gelooven, is vreeselijk; dat zal eene ongelukkige reis wezen.

Free Minds

And if Our clear revelations are recited to them, you see hatred in the faces of those who have rejected. They are nearly close to attacking those who are reciting to them Our revelations! Say: "Shall I inform you of what is worse than this? The Fire, which God has promised to those who have rejected. What a miserable destiny!"

Hamza Roberto Piccardo

E quando vengono recitati loro i Nostri chiari versetti, potrai leggere il fastidio sul volto dei miscredenti, e manca poco che si scaglino su quelli che recitano loro i Nostri versetti. Di›: «Vi dovrò annunciare qualcosa di peggiore? Il Fuoco promesso ai miscredenti? Qual triste divenire!»

Hilali Khan

And when Our Clear Verses are recited to them, you will notice a denial on the faces of the disbelievers! They are nearly ready to attack with violence those who recite Our Verses to them. Say: "Shall I tell you of something worse than that? The Fire (of Hell) which Allah has promised to those who disbelieve, and worst indeed is that destination!"

Kuliev E.

Когда им читают Наши ясные аяты, ты видишь на их лицах отрицание. Они готовы наброситься на тех, кто читает им Наши аяты. Скажи: «Не поведать ли вам о том, что хуже этого? Это – Огонь, который Аллах обещал тем, которые не уверовали. Как же скверно это место прибытия!»

M.-N.O. Osmanov

Когда же неверным читают Наши ясные аяты, ты узришь на их лицах отвращение. Они готовы обрушиться на тех, кто читает им Наши аяты. Скажи: «Не поведать ли вам о худшем, чем то, что вы испытываете? Об огне? Аллах обещал его тем, кто не уверовал. И скверная же это обитель!»

Mohammad Habib Shakir

And when Our clear communications are recited to them you will find denial on the faces of those who disbelieve; they almost spring upon those who recite to them Our communications. Say: Shall I inform you of what is worse than this? The fire; Allah has promised it to those who disbelieve; and how evil the resort!

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when Our revelations are recited unto them, thou knowest the denial in the faces of those who disbelieve; they all but attack those who recite Our revelations unto them. Say: Shall I proclaim unto you worse than that? The Fire! Allah hath promised it for those who disbelieve. A hapless journey’s end!

Palmer

When our signs are read to them manifest, thou mayest recognise in the faces of those who misbelieve disdain; they well-nigh rush at those who recite to them our signs. Say, ‹Shall I inform you of something worse than that for you, the Fire which God has promised to those who misbelieve? an evil journey shall it be!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlara açık-seçik ayetlerimiz okunduğunda, o küfre sapanların yüzlerinde bir hoşnutsuzluk/yadsıma görürsün. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki: «Size şu yaptığınızdan daha kötü bir şey haber vereyim mi: Ateş! Allah onu inkârcılara vaat etmiştir. Ne kötü dönüş yeridir o!»

Qaribullah

When Our clear verses are recited to them, you will recognize denial upon the faces of the unbelievers. They nearly rush upon those who recite Our verses to them. Say: ‹Shall I tell you what is worse than that? ‹ The Fire which Allah has promised those who disbelieve an evil arrival. ‹

QXP

And when Our Messages are conveyed to them in all clarity, you can notice a denial in the faces of those who are bent upon rejecting the Truth. They would almost attack those who convey Our Messages to them. Say, «Shall I, then, tell you something worse than what you feel now? The Fire! Allah has promised it for those who are bent upon denying the Truth. How miserable a journey’s end!»

Reshad Khalifa

When our revelations are recited to them, clearly, you recognize wickedness on the faces of those who disbelieve. They almost attack those who recite our revelations to them. Say, «Shall I inform you of something much worse? Hell is promised by GOD for those who disbelieve; what a miserable destiny.»

Rodwell

And when our clear signs are rehearsed to them, thou mayst perceive disdain in the countenances of the Infidels. Scarce can they refrain from rushing to attack those who rehearse our signs to them! SAY: Shall I tell you of worse than this? The fire which God hath threatened to those who believe not! Wretched the passage thither!

Sale

And when our evident signs are rehearsed unto them, thou mayest perceive, in the countenances of the unbelievers, a disdain thereof: It wanteth little but that they rush with violence on those who rehearse our signs unto them. Say, shall I declare unto you a worse thing than this? The fire of hell, which God hath threatened unto those who believe not, is worse; and an unhappy journey shall it be thither.

Sher Ali

And when Our clear Signs are recited unto them, thou seest on the faces of those who disbelieve, manifest signs of displeasure. They would well-nigh attack those who recite Our Signs to them. Say, `Shall I tell you of something worse than that ? It is the Fire ! ALLAH has promised it to those who disbelieve. And an evil destination it is !›

Unknown German

Wenn Unsere klaren Zeichen ihnen vorgetragen werden, dann kannst du auf dem Antlitz derer, die ungläubig sind, Verneinung wahrnehmen. Sie möchten am liebsten über die herfallen, die ihnen Unsere Zeichen vortragen. Sprich: «Soll ich euch von etwas Schlimmerem als diesem Kunde geben? Dem Feuer! Allah hat es denen verheißen, die ungläubig sind. Und eine üble Bestimmung ist es!»

V. Porokhova

Когда им Наши Ясные Знамения читают, ■ Ты различишь на лицах тех, кто не уверовал (в Аллаха), ■ Неодобрение и непризнанье их – ■ Они готовы броситься на тех, ■ Кто им Знамения читает. ■ Скажи: «Не сообщить ли вам ■ О более плохом, чем это? Огнь Ада! ■ Аллах его неверным обещал, ■ И скверно это место назначенья!»

Yakub Ibn Nugman

Әгәр аларга ачык аңлатучы аятьләребез укылса, кәферләрнең йөзләрендә инкяр итү вә яратмау галәмәтләрен табарсың, аятьләребезне укучыларга ачуланып, аларның өсләренә сикерергә якын калдылар. Әйт: «Сезнең ошбу авызлыгыгыздан да явызырак нәрсәдән хәбәр биримме? Ул җәһәннәм утыдыр, Аллаһ аны кәферләргә вәгъдә итте, ул нинди яман кайтачак урындыр.

جالندہری

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو (ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور) تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی (کے آثار) دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کردیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے۔ جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے۔ اور وہ برا ٹھکانا ہے

طاہرالقادری

اور جب ان (کافروں) پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں (تو) آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی (و ناگواری کے آثار) صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ عنقریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ فرما دیجئے: (اے مضطرب ہونے والے کافرو!) کیا میں تمہیں اس سے (بھی) زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کروں؟ (وہ دوزخ کی) آگ ہے، جس کا اﷲ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.