سوره الحج (22) آیه 73

قرآن، سوره الحج (22) آیه 73

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 74
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 72

عربی

يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ

بدون حرکات عربی

يا أيّها النّاس ضرب مثل فاستمعوا له إنّ الّذين تدعون من دون اللّه لن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و إن يسلبهم الذّباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب و المطلوب

خوانش

Ya ayyuha alnnasu duriba mathalun faistamiAAoo lahu inna allatheena tadAAoona min dooni Allahi lan yakhluqoo thubaban walawi ijtamaAAoo lahu wa-in yaslubuhumu alththubabu shay-an la yastanqithoohu minhu daAAufa alttalibu waalmatloobu

آیتی

اي مردم ، مثلي زده شد بدان گوش دهيد کساني که آنها را به جاي الله به ، خدايي مي خوانيد ، اگر همه گرد آيند مگسي را نخواهند آفريد ، و اگر مگسي چيزي از آنها بربايد باز ستاندنش را نتوانند طالب و مطلوب هر دوناتوانند

خرمشاهی

اى مردم مثلى زده مى شود كه به آن گوش فرا دهيد: كسانى كه به جاى خداوند مى پرستيد، اگر هم دست يكى كنند، هرگز مگسى را هم نتوانند آفريد; و اگر مگس چيزى از آنان بربايد، نمى توانند آن را از او بازپس گيرند، هم پرستنده و هم پرستيده ناتوانند.

کاویانپور

اى جماعت مشرك مثلى زده ميشود، بدان گوش كنيد، آنهايى را كه بجاى پرستش خدا مى‏پرستيد، هرگز بر آفريدن مگسى قادر نيستند هر چند همه‏شان جمع شوند و هر گاه مگس ناتوان چيزى (روغنى- عطرى) از آنها بربايد، قادر بر باز پس گرفتن آن نيستند. طالب و مطلوب هر دو ضعيفند.

انصاریان

ای مردم! [برای شما و معبودانتان] مَثَلی زده شده است؛ پس به آن گوش فرا دهید، یقیناً کسانی که به جای خدا می پرستید، هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند اگر چه برای آفریدن آن گرد آیند و اگر مگس، چیزی را از آنان برباید، نمی توانند آن را از او بازگیرند، هم پرستش کنندگان و هم معبودان ناتوانند.

سراج

دوزخ اى مردم زده شده است مثلى (براى مشركان) و بشنوند آنرا آنان را كه مى‏خوانيد بجز خدا هرگز نيافريدند مگسى را و اگر چه گرد آيند براى آفريدن او و اگر بربايد از بتان مگس چيزى را بتان نستانند آن چيز را از مگس ناتوانند طالب و مطلوب (هم بتان هم مگس)

فولادوند

اى مردم، مَثَلى زده شد. پس بدان گوش فرا دهيد: كسانى را كه جز خدا مى‏خوانيد هرگز [حتى‏] مگسى نمى‏آفرينند، هر چند براى [آفريدن‏] آن اجتماع كنند، و اگر آن مگس چيزى از آنان بربايد نمى‏توانند آن را بازپس گيرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.

پورجوادی

اى مردم به مثلى كه زده شده است گوش فرا دهيد: كسانى كه غير از خدا مى‏خوانيدشان هرگز قادر به خلق مگسى هم نيستند، اگر چه براى اين كار متفق شوند و اگر مگس چيزى از آنها بربايد قدرت پس گرفتنش را ندارند. آرى طالب و مطلوب ناتوانند.

حلبی

اى مردم [ناباور! خدا] مثلى زد، بدان گوش فرا دهيد! بى‏گمان آن كسان را كه جز خدا مى‏خوانيد، هرگز مگسى [نتوانند] آفريد و اگر چه [همه آنها] براى [انجام دادن‏] گرد آيند. و اگر مگسى چيزى از آنان بربايد [نتوانند] كه آن را از او باز ستانند، [پس بدانيد] كه طالب و مطلوب [بت پرستان و بتان هر دو] ناتوان‏اند.

اشرفی

اى مردمان زده شد مثلى پس گوش دهيد آنرا بدرستيكه آنان كه ميخوانيد از غير خدا هرگز نتوانند آفريد مگس را و اگر چه اجتماع نمايند بر آن و اگر به ربايد از ايشان مگس چيزى را نميتوانند استخلاص كرد آنرا از وى ناتوان آمد عابد و معبود

خوشابر مسعود انصاري

اى مردم، مثلى زده مى‏شود، به آن گوش فرا دهيد. آنان را كه به جاى خداوند مى‏خوانيد، نمى‏توانند مگسى بيافرينند، و لو براى [آفرينش‏] آن [همگى‏] گرد آيند. و [حتّى‏] اگر مگس چيزى را از آنان بربايد، نمى‏توانند آن را از او برهانند. [هم‏] خواهنده و [هم كسى كه از او] خواسته شده [بس‏] ناتوانند

مکارم

ای مردم! مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید: کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید، هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند، هر چند برای این کار دست به دست هم دهند! و هرگاه مگس چیزی از آنها برباید، نمی‌توانند آن را باز پس گیرند! هم این طلب‌کنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوبان (هم این عابدان، و هم آن معبودان)!

مجتبوی

اى مردم، مَثَلى زده شده- در باره مشركان و پرستش بتها- آن را گوش فرا داريد: كسانى كه به جاى خداى يكتا مى‏خوانيد مگسى را نتوانند آفريد گر چه همگى براى اين كار گرد آيند و اگر مگس چيزى از آنها بربايد بازستاندن آن نتوانند طالب و مطلوب- خواستار و خواسته يعنى پرستنده و پرستيده يا بت و مگس رباينده- هر دو بيچاره و ناتوانند.

مصباح زاده

اى مردمان زده شد مثلى پس گوش دهيد آنرا بدرستى كه آنان كه مى‏خوانيد از غير خدا هرگز نتوانند آفريد مگسى را و اگر چه اجتماع نمايند بر آن و اگر بربايد از ايشان مگس چيزى را نمى‏توانند استخلاص كرد آنرا از وى ناتوان آمد عابد و معبود

معزی

اى مردم زده شد مثلى پس بشنويدش همانا آنان كه مى خوانيد جز خدا هرگز نيافرند مگسى را و هر چند گرد آيند براى آن و اگر بربايدشان مگس چيزى را نستانندش از آن ناتوانند خواهنده و خواسته

قمشه ای

ای مردم (مشرک کافر) مثلی زده شده بدان گوش فرا دارید (تا حقیقت حال خود بدانید): آن بتهای جماد که به جای خدا (معبود خود) می‌خوانید هرگز بر خلقت مگسی هر چند همه اجتماع کنند قادر نیستند، و اگر مگس (ناتوان) چیزی از آنها بگیرد قدرت بر باز گرفتن آن ندارند، (بدانید که) طالب و مطلوب (یعنی بت و بت‌پرست یا عابد و معبود یا مگس و بتان) هر دو ناچیز و ناتوانند.

رشاد خليفه

اي مردم، در اينجا ضرب المثلي است كه شما بايد با دقت به آن فكر كنيد: معبوداني كه شما در كنار خدا مي خوانيد، هرگز نمي ‌توانند مگسي خلق كنند، حتي اگر همه آنها براي چنين كاري همدست شوند. از اين گذشته، اگر مگس چيزي از آنان بربايد، آنها نمي ‌توانند آن را پس بگيرند؛ دنبال كننده و دنبال شونده هر دو ناتوان اند.

Literal

You, you the people, (an) example/proverb was given , so listen to it, that those whom you call from other than God they will never/not create a fly/insanity and even if they gathered/unified/combined for it, and if the fly/insanity ravishes/robs them forcefully (of) a thing, they will not rescue/save it from it, the seeker/wanter and the sought after/wanted were weakened.

Al-Hilali Khan

O mankind! A similitude has been coined, so listen to it (carefully): Verily! Those on whom you call besides Allah, cannot create (even) a fly, even though they combine together for the purpose. And if the fly snatched away a thing from them, they would have no power to release it from the fly. So weak are (both) the seeker and the sought.

Arthur John Arberry

O men, a similitude is struck; so give you ear to it. Surely those upon whom you call, apart from God, shall never create a fly, though they banded together to do it; and if a fly should rob them of aught, they would never rescue it from him. Feeble indeed alike are the seeker and the sought!

Asad

O MEN! A parable is set forth [herewith]; hearken, then, to it! Behold, those beings whom you invoke instead of God cannot create [as much as] a fly, even were they to join all their forces to that end! And if a fly robs them of anything, they cannot [even] rescue it from him! Weak indeed is the seeker, and [weak] the sought!

Dr. Salomo Keyzer

O menschen! er wordt u eene vergelijking voorgesteld: luiste
rt er dus naar. Waarlijk, de afgoden, welke gij naast God aanroept, kunnen zelfs geene eenvoudige vlieg scheppen, al waren zij ook allen tot dat doel vergaderd; en indien eene vlieg hun iets ontneemt, kunnen zij het haar niet ontrukken. De aangebedene en de aanbidder zijn beiden onmachtig.

Free Minds

O mankind, an example is being cited so listen to it: those you call upon besides God will not create a fly even if they all gathered to do so. And if the fly takes anything from them, they will not be able to return it from him. Weak is both the seeker and the sought!

Hamza Roberto Piccardo

O uomini, vi è proposta una metafora, ascoltatela: «Coloro che invocate all’infuori di Allah non potrebbero creare neppure una mosca, neanche se si unissero a tal fine; e se la mosca li depredasse di qualcosa, non avrebbero modo di riprendersela. Quanta debolezza in colui che sollecita e in colui che viene sollecitato!».

Hilali Khan

O mankind! A similitude has been coined, so listen to it (carefully): Verily! Those on whom you call besides Allah, cannot create (even) a fly, even though they combine together for the purpose. And if the fly snatched away a thing from them, they would have no power to release it from the fly. So weak are (both) the seeker and the sought.

Kuliev E.

О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается!

M.-N.O. Osmanov

О люди! Вот вам притча, послушайте ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь, минуя Аллаха, не сотворят и мухи, если даже будут стараться изо всех сил. Если же муха похитит у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее. Слаб и тот, кто просит, и тот, у кого просят!

Mohammad Habib Shakir

O people! a parable is set forth, therefore listen to it: surely those whom you call upon besides Allah cannot create fly, though they should all gather for it, and should the fly snatch away anything from them, they could not take it back from i weak are the invoker and the invoked.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O mankind! A similitude is coined, so pay ye heed to it: Lo! those on whom ye call beside Allah will never create a fly though they combine together for the purpose. And if the fly took something from them, they could not rescue it from it. So weak are (both) the seeker and the sought!

Palmer

O ye folk! a parable is struck out for you, so listen to it. Verily, those on whom ye call beside God could never create a fly if they all united together to do it, and if the fly should despoil them of aught they could not snatch it away from it – weak is both the seeker and the sought.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey insanlar! Size bir örnek verildi; onu dinleyin. O Allah’ın yanında yakarıp durduklarınız var ya, hepsi bir araya toplansalar bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu bile ondan geri alamazlar. İsteyen de âciz, istenen de…

Qaribullah

People, this is a parable, listen to it. Those whom you call upon, other than Allah, could never create a fly, though they banded together to do this. And if a fly robs them of anything, they could never rescue it from it. The seeker and the sought are alike in their weakness.

QXP

«O Mankind! Here is an example for you to listen and ponder! Behold, those beings you invoke instead of Allah, cannot create as much as a fly, even if they were to join all their forces to do so. And if a fly robs them of anything, they cannot get it back from it. Weak indeed is the seeker and weak indeed the sought.»

Reshad Khalifa

O people, here is a parable that you must ponder carefully: the idols you set up beside GOD can never create a fly, even if they banded together to do so. Furthermore, if the fly steals anything from them, they cannot recover it; weak is the pursuer and the pursued.

Rodwell

O men! a parable is set forth to you, wherefore hearken to it. Verily, they on whom ye call beside God, cannot create a fly, though they assemble for it; and if the fly carry off aught from them, they cannot take it away from it! Weak the suppliant and the supplicated!

Sale

O men, a parable is propounded unto you; wherefore hearken unto it. Verily the idols which ye invoke, besides God, can never create a single fly, although they were all assembled for that purpose: And if the fly snatch any thing from them, they cannot recover the same from it. Weak is the petitioner, and the petitioned.

Sher Ali

O men, a similitude is set forth, so listen to it. Surely those on whom you call upon instead of ALLAH cannot create even a fly, though they should all combine together for the purpose. And if the fly should snatch away anything from them, they cannot recover it therefrom. Weak, indeed, are both the seeker and the sought.

Unknown German

O ihr Menschen, ein Gleichnis ist geprägt, so höret darauf: Gewiß, jene, die ihr anruft statt Allah, werden in keiner Weise vermögen, (auch nur) eine Fliege zu erschaffen, wenn sie sich dazu auch zusammentäten. Und wenn die Fliege ihnen etwas raubte, sie können es ihr nicht entreißen. Schwach ist der Suchende wie der Gesuchte.

V. Porokhova

О люди! Вот вам притча, – ■ Прислушайтесь же к ней! ■ Те (божества), кого они, опричь Аллаха, призывают, ■ Не смогут никогда и мухи сотворить, ■ Если бы даже собрались все вместе. ■ А если муха что-нибудь у них похитит, ■ Они не смогут у нее похищенное взять, – ■ Беспомощен и почитатель нерадивый, ■ И тот, кого он нерадиво чтит.

Yakub Ibn Nugman

Ий кешеләр сезгә ґәҗәб мисал китерелде, аны ишетегез, Аллаһудан башка Илаһә тоткан сынымнарыгыз бер чебен дә халык кыла алмаслар, гәрчә бар да җыелсалар да, әгәр сынымнарыгыз өстеннән бернәрсәне чебен алып китсә, ул нәрсәне кире кайтарырга сынымнарыгыз кадир булмаслар, сынымга табынып аңардан ярдәм таләп итүче кеше дә загыйфь булды, ярдәм таләп ителмеш сыным да загыйфь булды.

جالندہری

لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لئے سب مجتمع ہوجائیں۔ اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب (یعنی عابد اور معبود دونوں) گئے گزرے ہیں

طاہرالقادری

اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو: بیشک جن (بتوں) کو تم اﷲ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی (بھی) پیدا نہیں کرسکتے اگرچہ وہ سب اس (کام) کے لئے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے (تو) وہ اس چیز کو اس (مکھی) سے چھڑا (بھی) نہیں سکتے، کتنا بے بس ہے طالب (عابد) بھی اور مطلوب (معبود) بھی،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.