سوره المؤمنون (23) آیه 44

قرآن، سوره المؤمنون (23) آیه 44

آیه پسین: سوره المؤمنون (23) آیه 45
آیه پیشین: سوره المؤمنون (23) آیه 43

عربی

ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

ثمّ أرسلنا رسلنا تترا كلّ ما جاء أمّة رسولها كذّبوه فأتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون

خوانش

Thumma arsalna rusulana tatra kulla ma jaa ommatan rasooluha kaththaboohu faatbaAAna baAAdahum baAAdan wajaAAalnahum ahadeetha fabuAAdan liqawmin la yu/minoona

آیتی

سپس پي در، پي پيامبران خود را فرستاديم هر بار که پيامبري بر ملتي آمد تکذيبش کردند و ما نيز آنها را از پس يکديگر به هلاکت رسانيديم و آنان را داستانها کرديم اي ، نصيب مردمي که ايمان نمي آورند دوري از رحمت خدا باد

خرمشاهی

سپس پيامبرانمان را پياپى فرستاديم; هرگاه كه پيامبرى به سراغ امتش مى آمد او را دروغگو مى انگاشتند، آنگاه آنان را به دنبال همديگر آورديم [و از ميان برديم] و افسانه شان گردانديم; آرى لعنت بر قوم بى ايمان.

کاویانپور

ما پيامبران را يكى پس از ديگرى فرستاديم. هر وقت پيامبرى براى هدايت قومى آمد، او را مورد تكذيب و اهانت قرار دادند و ما بعضى از آن اقوام را وسيله بعض ديگر از بين برديم و داستان تاريخى آنها را براى عبرت ديگران قرار داديم. پس رحمت حق از جماعت بى‏ايمان دور باد.

انصاریان

آن گاه پیامبران را پی در پی فرستادیم؛ هر زمان برای امتی پیامبرش می آمد او را تکذیب می کردند، و ما این [امت] ها را به دنبال یکدیگر هلاک می کردیم و آنان را [به صورت] سرگذشت ها [برای عبرت دیگران] قرار دادیم؛ پس ملتی که ایمان نمی آورند از رحمت خدا دور باد.

سراج

سپس فرستاديم فرستادگان خود را پياپى هرگاه آمد گروهى را پيمبرشان تكذيب كردند او را و پيرو كرديم (در هلاكت) بعضى ايشان را ببعضى و كرديم ايشان را داستانها و دورى باد از رحمت گروهى را كه نمى‏گروند

فولادوند

باز فرستادگان خود را پياپى روانه كرديم. هر بار براى [هدايت‏] امتى پيامبرش آمد، او را تكذيب كردند؛ پس [ما امتهاى سركش را] يكى پس از ديگرى آورديم و آنها را مايه عبرت [و زبانزد مردم‏] گردانيديم. دور باد [از رحمت خدا] مردمى كه ايمان نمى‏آورند.

پورجوادی

پس رسولان خود را يكى بعد از ديگرى فرستاديم هر زمان رسولى بر قومى آمد تكذيبش كردند ما هم آنها را پى در پى هلاك كرديم و به صورت افسانه درآورديم، قومى كه ايمان نمى‏آورد از رحمت خدا دور باد.

حلبی

سپس فرستادگان خودمان را پى در پى فرستاديم، هر گاه كه به امّتى رسول ايشان بيامد تكذيبش كردند، پس برخى را به دنبال برخى ديگر هلاك ساختيم. و آنها را [براى امّتها] مايه‏هاى عبرت قرار داديم، پس دورى باد [از رحمت خدا] براى گروهى كه ايمان نمى‏آورند.

اشرفی

پس فرستاديم رسولانمان را از پى هم هرگاه آمد امتى را رسولشان تكذيب كردند او را پس تابع گردانيديم بعضى از ايشان را ببعضى و گردانيديم ايشانرا حكايت‏ها پس هلاكت باد گروهى را كه نميگروند

خوشابر مسعود انصاري

سپس رسولانمان را پياپى فرستاديم. هر گاه پيامبرى به نزد امتش مى‏آمد، او را دروغزن مى‏انگاشتند، پس برخى از آنان (امّتها) را در پى برخى ديگر در آورديم [و هلاك كرديم‏] و آنان را افسانه ساختيم. آرى، نفرين بر گروهى كه ايمان نمى‏آورند

مکارم

سپس رسولان خود را یکی پس از دیگری فرستادیم؛ هر زمان رسولی برای (هدایت) قومی می‌آمد، او را تکذیب می‌کردند؛ ولی ما این امّتهای سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم، و آنها را احادیثی قرار دادیم (چنان محو شدند که تنها نام و گفتگویی از آنان باقی ماند.) دور باد (از رحمت خدا) قومی که ایمان نمی‌آورند!

مجتبوی

سپس فرستادگان خود را پى در پى فرستاديم، هر گاه به امتى پيامبرشان آمد او را دروغگو شمردند، پس آنان را از پى يكديگر [به هلاكت‏] رسانديم و آنها را داستانها كرديم- تا مردمان عبرت گيرند-. پس دورى [و هلاكت‏] باد بر مردمى كه ايمان نمى‏آورند.

مصباح زاده

پس فرستاديم رسولانمان را از پى هم هر گاه آمد امتى را رسولشان تكذيب كردند او را پس تابع گردانيديم بعضى از ايشان را ببعضى و گردانيديم ايشان را حكايت‏ها پس هلاكت باد گروهى را كه نميگروند

معزی

سپس فرستاديم فرستادگان خود را پى درپى هر گاه مى آمد ملتى را فرستاده اش تكذيبش مى كردند پس پيرو گردانيديم گروهى را از براى گروهى و گردانيديمشان داستانهائى پس دورباد براى گروهى كه ايمان نمى آورند

قمشه ای

سپس پیغمبران خود را پی در پی فرستادیم و هر قومی که رسول بر آنها آمد آن رسول را تکذیب و انکار کردند، ما هم آنها را از پی یکدیگر همه را هلاک کردیم و داستانهای هلاک آن اقوام را عبرت دیگران ساختیم، که قوم بی‌ایمان را (از رحمت خدا) دوری باد.

رشاد خليفه

سپس، رسولان خود را پي در پي فرستاديم. هر زمان رسولي نزد جامعه اش رفت، به او ايمان نياوردند. درنتيجه، آنان را، يکي پس از ديگري هلاک کرديم و از آنها تاريخ ساختيم. مردمي که ايمان نياوردند به هلاکت رسيدند.

Literal

Then We sent Our messengers successively/periodically , whenever a nation its messenger came to it, they denied him , so We made some of them follow some, and We made them information , so a destruction/curse to a nation they do not believe.

Al-Hilali Khan

Then We sent Our Messengers in succession, every time there came to a nation their Messenger, they denied him, so We made them follow one another (to destruction), and We made them as Ahadeeth (the true stories for mankind to learn a lesson from them). So away with a people who believe not.

Arthur John Arberry

Then sent We Our Messengers successively; whenever its Messenger came to a nation they cried him lies, so We caused some of them to follow others, and We made them as but tales; so away with a people who do not believe!

Asad

And We sent forth Our apostles, one after another: [and] every time their apostle came to a community, they gave him the lie: and so We caused them to follow one another [into the grave], and let them become [mere] tales: and so – away with the folk who would not believe!

Dr. Salomo Keyzer

Daarna zonden wij onze profeten, den een na den ander. Zoo dikwijls onze profeet tot een volk kwam, beschuldigden zij hem van bedrog, en wij deden hen achtereenvolgens elkander in de verdelging opvolgen, en maakten hen slechts tot onderwerpen der overlevering. Weg dus met de ongeloovige volkeren!

Free Minds

Then We sent Our messengers in succession. Every time there came to a nation their messenger, they denied him. So We made them follow one another, and We made them history. So away with a people who do not believe!

Hamza Roberto Piccardo

Inviammo i nostri messaggeri, in successione. Ogni volta che un messaggero giunse a una comunità, lo trattarono da impostore. Facemmo sì che succedessero le une alle altre e ne facemmo [argomento di] leggende. Periscano per sempre le genti che non credono!

Hilali Khan

Then We sent Our Messengers in succession, every time there came to a nation their Messenger, they denied
him, so We made them follow one another (to destruction), and We made them as Ahadeeth (the true stories for mankind to learn a lesson from them). So away with a people who believe not.

Kuliev E.

Потом Мы отправляли одного за другим Наших посланников. Каждый раз, когда к какому-либо народу приходил посланник, они нарекали его лжецом. Мы отправляли их одних за другими на погибель и сделали их предметом сказаний. Да сгинут люди неверующие!

M.-N.O. Osmanov

Потом Мы направляли одного за другим Наших посланников. Каждый раз, когда к какой-либо общине приходил посланник, [последователи общины] провозглашали его лжецом. И Мы отправляли [жителей общин] одних за другими [на погибель] и сделали их притчей во языцех. Да сгинут же, кто не уверовал!

Mohammad Habib Shakir

Then We sent Our messengers one after another; whenever there came to a people their messenger, they called him a liar, so We made some of them follow others and We made them stories; so away with a people who do not believe!

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then We sent our messengers one after another. Whenever its messenger came unto a nation they denied him; so We caused them to follow one another (to disaster) and We made them bywords. A far removal for folk who believe not!

Palmer

Then we sent our apostles one after another. Whenever its apostle came to any nation they called him a liar; and we made some to follow others; and we made them legends; away then with a people who do not believe!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sonra, resullerimizi art arda gönderdik. Hangi ümmete resulü geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca yuvarladık ve hepsini birer efsane yaptık. Dönmeze gitsin iman etmeyen bir topluluk!

Qaribullah

Then We sent Our Messengers in succession. Yet whenever its Messenger came to a nation they belied him, so We made them follow others, and We made them but as tales, so begone the nation who did not believe!

QXP

We sent Our Messengers in succession. Whenever a Messenger came to a nation, they denied him. Our Law of Requital caused them to follow one another in disaster, and We made them history. And so – away with people who would not believe!

Reshad Khalifa

Then we sent our messengers in succession. Every time a messenger went to his community, they disbelieved him. Consequently, we annihilated them, one after the other, and made them history. The people who disbelieved have perished.

Rodwell

Then sent we our apostles one after another. Oft as their apostle presented himself to a nation, they treated him as a liar; and we caused one nation to follow another; and we made them the burden of a tale. Away then with the people who believe not!

Sale

Afterwards We sent our Apostles, one after another. So often as their Apostle came unto any nation, they charged him with imposture: And We caused them successively to follow one another to destruction; and We made them only subjects of traditional stories. Away therefore with the unbelieving nations!

Sher Ali

Then WE sent Our Messengers one after the other. Every time there came to a people their Messenger, they treated him as a liar. So WE made them follow one another to destruction and WE made them mere tales of the past. Cursed, then, be the people who believe not !

Unknown German

Dann entsandten Wir Unsere Gesandten, einen nach dem andern. Sooft sein Gesandter zu einem Volke kam, nannten sie ihn einen Lügner. So ließen Wir sie einander folgen und machten sie zu Geschichten. Verflucht denn sei das Volk, das nicht glaubt!

V. Porokhova

Потом посланников Мы слали друг за другом, ■ Но всякий раз, когда посланник приходил к народу, ■ Они его лжецом считали. ■ Мы (в наказание за это) ■ Один народ другим сменяли, (в небытие их повергая). ■ И делали (истории их жизни) ■ Как притчи (в назидание другим). ■ Пусть сгинет люд, что не уверовал (в Аллаха)!

Yakub Ibn Nugman

Соңра рәсүлләрне берсе артыннан берсен җибәрдек. Бер өммәткә расүле килсә, аны ялганга тоттылар. Без һәм аларны һәлак итүдә берсен икенчесенә иярттек, үзләрен һәлак итеп сөйләргә хикәяләрен генә калдырдык, Аллаһуның рәхмәтеннән ераклык ышанмаган кешеләргәдер.

جالندہری

پھر ہم نے پے درپے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے۔ جب کسی اُمت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلاتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے (ہلاک کرتے اور ان پر عذاب) لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے۔ پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت

طاہرالقادری

پھر ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا وہ اسے جھٹلا دیتے تو ہم (بھی) ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے (ہلاک در ہلاک) کرتے چلے گئے اور ہم نے انہیں داستانیں بنا ڈالا، پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لئے جو ایمان نہیں لاتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.