سوره النور (24) آیه 15

قرآن، سوره النور (24) آیه 15

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 16
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 14

عربی

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

بدون حرکات عربی

إذ تلقّونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هيّنا و هو عند اللّه عظيم

خوانش

Ith talaqqawnahu bi-alsinatikum wataqooloona bi-afwahikum ma laysa lakum bihi AAilmun watahsaboonahu hayyinan wahuwa AAinda Allahi AAatheemun

آیتی

آنگاه که آن سخن را از دهان يکديگر مي گرفتيد و چيزي بر زبان مي رانديدکه در باره آن هيچ نمي دانستيد ، مي پنداشتيد که کاري خرد است ، و حال آنکه در نزد خدا کاري بزرگ بود

خرمشاهی

آنگاه كه از زبان همديگر فرا مى گرفتيدش و دهان به دهان چيزى را كه به آن علم نداشتيد، مى گفتيد و آن را آسان [و ساده] مى پنداشتيد، حال آنكه آن نزد خداوند سترگ است.

کاویانپور

هنگامى كه آن دروغ را زبانا بهمديگر اطلاع ميداديد و دهن بدهن حرفهايى ميزديد كه اطلاعى از آن نداشتيد و تصور ميكرديد كه چيزى ساده و بى اهميتى است، در حالى كه نزد خدا گناهيست بسيار بزرگ.

انصاریان

چون [که آن تهمت بزرگ را] زبان به زبان از یکدیگر می گرفتید و با دهان هایتان چیزی می گفتید که هیچ معرفت و شناختی به آن نداشتید و آن را [عملی] ناچیز و سبک می پنداشتید و در حالی که نزد خدا بزرگ بود.

سراج

و هنگامى كه فرا مى‏گرفتيد آن دروغ را بزبانها از يكديگر و مى‏گفتيد بزبانتان چيزى را كه نيست شما را بدان دانشى و مى‏پنداشتيد آن بهتان را آسان در حاليكه آن نزد خدا بزرگ است

فولادوند

آنگاه كه آن [بهتان‏] را از زبان يكديگر مى‏گرفتيد و با زبانهاى خود چيزى را كه بدان علم نداشتيد، مى‏گفتيد و مى‏پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن [امر] نزد خدا بس بزرگ بود.

پورجوادی

وقتى آن را به زبان مى‏گردانديد و (ناآگاهانه) بازگو مى‏كرديد، به آن يقين نداشتيد و آن را سهل مى‏پنداشتيد، در صورتى كه نزد خدا بسيار بزرگ است.

حلبی

هنگامى كه آن را به زبان مى‏آورديد و مى‏گفتيد به دهانهايتان آنچه را كه شما را بدان علمى نبود و آن را سهل مى‏پنداشتيد و آن نزد خدا بزرگ بود.

اشرفی

هنگاميكه فرا مى‏گرفتيد آنرا بزبانهاتان و ميگفتيد بدهنهاتان آنچه نيست شما را بآن دانشى و ميپنداريد آنرا سهل و آن نزد خدا بزرگست

خوشابر مسعود انصاري

هنگامى كه آن را به زبانهاى خويش فرا مى‏گرفتيد و به زبانهاى خويش سخنى مى‏گفتيد كه به آن دانشى نداشتيد و آن را سبك تلقّى مى‏كرديد. حال آنكه آن نزد خداوند [گناهى‏] بزرگ است

مکارم

به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می‌گرفتید، و با دهان خود سخنی می‌گفتید که به آن یقین نداشتید؛ و آن را کوچک می‌پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است!

مجتبوی

آنگاه كه آن را به زبانهاتان فرا مى‏گرفتيد- زبان به زبان و بدون تحقيق در ميانتان مى‏گشت- و چيزى را با دهانهاتان مى‏گفتيد كه شما را هيچ دانشى بدان نبود، و آن را [سخنى كوچك و] آسان مى‏پنداشتيد و حال آنكه در نزد خداوند بزرگ است.

مصباح زاده

هنگامى كه فرا ميگرفتيد آنرا بزبانهاتان و ميگفتيد بدهنهاتان آنچه نيست شما را بان دانشى و ميپنداريد آنرا سهل و آن نزد خدا بزرگست

معزی

هنگامى كه فرامى گرفتيدش به زبانهاى خود و مى گفتيد با دهانهاى خويش آنچه نبودتان بدان علمى و مى پنداشتيدش آسان حالى كه آن است نزد خدا بزرگ

قمشه ای

زیرا شما آن سخنان را از زبان یکدیگر تلقّی کرده و حرفی بر زبان می‌گفتید که علم به آن نداشتید و این کار را سهل و کوچک می‌پنداشتید در صورتی که نزد خدا (گناهی) بسیار بزرگ بود.

رشاد خليفه

شما آن را با زبان خود ساختيد و بقيه شما بدون هيچ مدركي آن را دهان به دهان تكرار كرديد. فكر كرديد ساده بود، در حالي كه از نظر خدا بسيار ناپسند بود.

Literal

When you receive it with your tongues/languages and you say with your mouths what knowledge is not for you with it (you have no knowledge of) and you think/suppose it (is) easy/light, and it is at God great.

Al-Hilali Khan

When you were propagating it with your tongues, and uttering with your mouths that whereof you had no knowledge, you counted it a little thing, while with Allah it was very great.

Arthur John Arberry

When you received it on your tongues, and were speaking with your mouths that whereof you had no knowledge, and reckoned it a light thing, and with God it was a mighty thing —

Asad

when you take it up with your tongues, uttering with your mouths something of which you have no knowledge, and deeming it a light matter whereas in the sight of God it is an awful thing!

Dr. Salomo Keyzer

Toen gij datgene met uwe tongen openbaardet en met uwen mond spraakt, waarvan gij geene kennis hebt, en het licht achttet, terwijl het eene belangrijke zaak in Gods oogen was.

Free Minds

For you have cast it with your tongues, and you say with your mouths what you have no knowledge of, and you think it is a minor issue, while with God it was great.

Hamza Roberto Piccardo

quando con le vostre lingue riportaste e con le vostre bocche diceste cose di cui non avevate conoscenza alcuna. Pensavate che non fosse importante, mentre era enorme davanti ad Allah.

Hilali Khan

When you were propagating it with your tongues, and uttering with your mouths that whereof you had no knowledge, you counted it a little thing, while with Allah it was very great.

Kuliev E.

Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это – великий грех.

M.-N.O. Osmanov

Вот вы подхватываете ложь своими языками, передаете устами то, чего вы не знаете, и полагаете, что подобный поступок незначителен перед Аллахом. А ведь она (т. е. ложь) – великий проступок.

Mohammad Habib Shakir

When you received it with your tongues and spoke with your mouths what you had no knowledge of, and you deemed it an easy matter while with Allah it was grievous.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

When ye welcomed it with your tongues, and uttered with your mouths that whereof ye had no knowledge, ye counted it a trifle. In the sight of Allah it is very great.

Palmer

When ye reported it with your tongues, and spake with your mouths what ye had no knowledge of, and reckoned it a light thing, while in God’s eyes it was grave.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O zaman siz, onu dillerinizle birbirinize yetiştiriyordunuz ve ağızlarınızla, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi söylüyor, üstelik bunu önemsiz sanıyordunuz. Oysaki Allah katında o, çok büyük bir günahtı.

Qaribullah

You carried with your tongues and uttered with your mouths what you did not know. You have thought it a trifle, but before Allah it was a mighty thing.

QXP

When you welcome slander on your tongues and utter with your mouths something of which you have no knowledge, thinking it is a light matter, know that in the Sight of Allah it is an awful thing.

Reshad Khalifa

You fabricated it with your own tongues, and the rest of you repeated it with your mouths without proof. You thought it was simple, when it was, according to GOD, gross.

Rodwell

when ye uttered with your tongues, and spake with your mouths that of which ye had no knowledge. Ye deemed it to be a light matter, but with God it was a grave one.

Sale

When ye published that with your tongues, and spoke that with your mouths, of which ye had no knowledge; and esteemed it to be light, whereas it was a matter of importance in the sight of God.

Sher Ali

For, you began to learn it from each other’s tongue and then you uttered with your mouths that of which you had no knowledge, and you thought it to be a light matter, while in the sight of ALLAH it was a grievous thing.

Unknown German

Als ihr es übernahmt mit euren Zungen und ihr mit eurem Munde das aussprachet, wovon ihr keine Kenntnis hattet, da hieltet ihr es für eine geringe Sache, indes es vor Allah eine große war.

V. Porokhova

И вот, вы это вертите уже на языках ■ И говорите вашими губами, ■ О чем у вас нет (верных) знаний, ■ Считая малозначащим (все) то, ■ Что у Аллаха велико (в оценке).

Yakub Ibn Nugman

Ул зина хәбәрен телегез белән каршы аласыз, аннары авызыгыз белән сөйлисез, ләкин ул хәбәр хакында белемегез, дәлилегез юк, янә сез уйлыйсыз ул җиңел эш, анда гөнаһ юк дип, әмма Аллаһ хозурында ул зур эшдер, ґәзабы каты булыр.

جالندہری

جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی

طاہرالقادری

جب تم اس (بات) کو (ایک دوسرے سے سن کر) اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا (خود) تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا اور اس (چرچے) کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی (جسارت ہو رہی) تھی،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.