سوره النور (24) آیه 26

قرآن، سوره النور (24) آیه 26

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 27
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 25

عربی

الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ

بدون حرکات عربی

الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الطّيّبات للطّيّبين و الطّيّبون للطّيّبات أولئك مبرّؤن ممّا يقولون لهم مغفرة و رزق كريم

خوانش

Alkhabeethatu lilkhabeetheena waalkhabeethoona lilkhabeethati waalttayyibatu lilttayyibeena waalttayyiboona lilttayyibati ola-ika mubarraoona mimma yaqooloona lahum maghfiratun warizqun kareemun

آیتی

زنان ناپاک براي مردان ناپاک و مردان ناپاک براي زنان ناپاک و زنان پاک براي مردان پاک و مردان پاک براي زنان پاک آنها از آنچه در باره شان مي گويند منزهند آمرزش و رزق نيکو براي آنهاست

خرمشاهی

زنان پليد براى مردان پليدند، و مردان پليد براى زنان پليد; و زنان پاك براى مردان پاكند و مردان پاك براى زنان پاك; اينانند كه از آنچه [شايعه افكنان] در حقشان مى گويند برى و بركنار هستند، و از مغفرت الهى و روزى ارزشمند برخوردارند.

کاویانپور

رفتار و گفتار قبيح و زشت سزاوار مردم بدكار است و مردم بدكار سزاوار رفتار و گفتار قبيح. رفتار و گفتار نيك شايسته مردم نيكوكار است و مردم نيكوكار شايسته رفتار و گفتار نيك (باصطلاح ديگر) زنان بدكار براى مردان بدكار و مردان بدكار براى زنان بدكار است. زنان نجيب و نيكوكار براى مردان نيكوكار و مردان نيكوكار براى زنان نجيب و نيكوكار است و اين پاكان از آنچه ناپاكان درباره آنان ميگويند، مبرا هستند. آمرزش و روزى نيكو براى آنهاست.

انصاریان

زنان پلید برای مردان پلید و مردان پلید برای زنان پلیدند، و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک اند، این پاکان از سخنان ناروایی که [تهمت زنندگان] درباره آنان می گویند، مبرّا و پاک هستند، برای آنان آمرزش و رزق نیکویی است.

سراج

آنان ناپاك براى مردان ناپاك‏اند و مردان ناپاك براى آنان ناپاك‏اند و آنان پاك براى مردان پاك‏اند و مردان پاك براى آنان پاك‏اند آن گروه (بحكم ايمان) مبرااند از آنچه دروغزنان مى‏گويند ايشان را آمرزشى و روزى گرامى است

فولادوند

زنان پليد براى مردان پليدند، و مردان پليد براى زنان پليد. و زنان پاك براى مردان پاكند، و مردان پاك براى زنان پاك. اينان از آنچه در باره ايشان مى‏گويند بر كنارند، براى آنان آمرزش و روزىِ نيكو خواهد بود.

پورجوادی

زنان ناپاك لايق مردان ناپاك هستند و مردان ناپاك نيز لايق زنان ناپاك و زنان پاكدامن شايسته مردان پاكدامن و مردان پاكدامن نيز شايسته زنان پاكدامن هستند، آنها از چيزهايى كه در باره‏شان مى‏گويند منزهند و آمرزش و روزى نيكو دارند.

حلبی

زنان پليد براى مردان پليد هستند، و مردان پليد براى زنان پليد هستند، و زنان پاك براى مردان پاك هستند و مردان پاك براى زنان پاك هستند. آن گروه مبرّايند از آنچه [دشمنان‏] مى‏گويند، ايشان راست آمرزش و روزى نيكو.

اشرفی

پليدها براى پليدان است و پليدان براى پليدهاست و پاكيزه‏ها براى پاكانست و پاكان براى پاكيزه هاست آنگروه منزهند از آنچه ميگويند ايشانرا آمرزشى است و روزى خوب

خوشابر مسعود انصاري

زنان ناپاك سزاوار مردان ناپاكند و مردان ناپاك سزاوار زنان ناپاك‏اند و زنان پاكيزه سزاوار مردان پاكند و مردان پاك سزاوار زنان پاكيزه‏اند. اينان از آنچه [مردم‏] مى‏گويند، برى‏اند. آنان آمرزش و روزى‏اى نيك دارند

مکارم

زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند، و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلّق دارند؛ و زنان پاک از آن مردان پاک، و مردان پاک از آن زنان پاکند! اینان از نسبتهای ناروایی که (ناپاکان) به آنان می‌دهند مبرّا هستند؛ و برای آنان آمرزش (الهی) و روزی پرارزشی است!

مجتبوی

زنان پليد براى مردان پليدند و مردان پليد براى زنان پليدند، و زنان پاك براى مردان پاك‏اند و مردان پاك براى زنان پاك‏اند اينان از آنچه درباره‏شان مى‏گويند پاك و بيزارند ايشان راست آمرزش و روزى بزرگوارانه.

مصباح زاده

پليدها براى پليدان است و پليدان براى پليدهاست و پاكيزه‏ها براى پاكانست و پاكان براى پاكيزه‏هاست آنگروه منزهند از آنچه ميگويند ايشان را آمرزشى است و روزى خوب

معزی

زنان پليد براى مردان پليدند و مردان پليد براى زنان پليدند و زنان پارسا (پاك) براى مردان پاكند و مردان پاك براى زنان پاكند آنان بيزارند از آنچه گويند ايشان را است آمرزشى و روزيى گرامى

قمشه ای

زنان بدکار و ناپاک شایسته مردانی بدین وصفند و مردان زشتکار و ناپاک نیز شایسته زنانی بدین صفتند و (بالعکس) زنان پاکیزه نیکو لا یق مردانی چنین و مردان پاکیزه نیکو لایق زنانی همین گونه‌اند، و این پاکیزگان از سخنان بهتانی که ناپاکان درباره آنان گویند منزهند و بر ایشان آمرزش و رزق نیکوست.

رشاد خليفه

زنان بد براي مردان بد و مردان بد براي زنان بد، و زنان خوب براي مردان خوب و مردان خوب براي زنان خوب. گروه آخر از اين گونه تهمت ها مبرا هستند. آنها به آمرزش و پاداشي سخاوتمندانه دست يافته اند.

Literal

The cheaters/wicked (F) (are) to the cheaters/wicked (M) , and the cheaters/wicked (M) (are) to the cheaters/wicked (F) , and the good/pure (F) (are) to good/pure (M) , and the good/pure (M) (are) to the good/pure (F) , those are being made innocent/pure from what they are saying, for them (is) forgiveness and generous/kind (reimbursement).

Al-Hilali Khan

Bad statements are for bad people (or bad women for bad men) and bad people for bad statements (or bad men for bad women). Good statements are for good people (or good women for good men) and good people for good statements (or good men for good women), such (good people) are innocent of (each and every) bad statement which they say, for them is Forgiveness, and Rizqun Kareem (generous provision i.e.Paradise).

Arthur John Arberry

Corrupt women for corrupt men, and corrupt men for corrupt women; good women for good men, and good men for good women — these are declared quit of what they say; theirs shall be forgiveness and generous provision.

Asad

[In the nature of things,] corrupt women are for corrupt men, and corrupt men, for corrupt women – just as good women are for good men, and good men, for good women. [Since God is aware that] these are innocent of all that evil tongues may impute to them, [Lit., «innocent of all that they [i.e., the slanderers] may say».] forgiveness of sins shall be theirs, and a most excellent sustenance! [See note on 8:4. The reference, in this context, to God’s «forgiveness of sins» (maghfirah) is obviously meant to stress the innate weakness of man’s nature, which makes him prone to sinning, however good and pure he may be (cf. 4 28).]

Dr. Salomo Keyzer

De zondige vrouwen zullen aan de zondige mannen en de zondige mannen aan de zondige vrouwen worden verbonden, maar de deugdzame vrouwen zullen met de deugdzame mannen worden gehuwd, en de deugdzame mannen met de deugdzame vrouwen. Deze zullen gereinigd worden van de lasteringen, welke lasteraars omtrent haar zullen hebben verspreid; zij zullen vergiffenis en heerlijke gaven ontvangen.

Free Minds

The wicked women are for the wicked men, and the wicked men are for the wicked women, and the good women are for the good men, and the good men are for the good women. These people are innocent from what statements have been made, and for them is forgiveness and a generous provision.

Hamza Roberto Piccardo

Le malvage ai malvagi e i malvagi alle malvage. Le buone ai buoni e i buoni alle buone. Essi sono indenni da quello di cui sono accusati. Saranno perdonati e avranno ricompensa generosa.

Hilali Khan

Bad statements are for bad people (or bad women for bad men) and bad people for bad statements (or bad men for bad women). Good statements are for good people (or good women for good men) and good people for good statements (or good men for good women), such (good people) are innocent of (each and every) bad statement which they say, for them is Forgiveness, and Rizqun Kareem (generous provision i.e.Paradise).

Kuliev E.

Скверные женщины – для скверных мужчин, а скверные мужчины – для скверных женщин, и хорошие женщины – для хороших мужчин, а хорошие мужчины – для хороших женщин. Они непричастны к тому, что говорят они (клеветники). Им уготованы прощение и щедрый удел.

M.-N.O. Osmanov

Развратные женщины [предназначены] развратным мужчинам, развратные мужчины – развратным женщинам, добропорядочные женщины – добропорядочным мужчинам, добропорядочные мужчины – добропорядочным женщинам. Они непричастны к тому, что возводят на них [клеветники]. Им уготованы прощение и щедрый надел.

Mohammad Habib Shakir

Bad women .are for bad men and bad men are for bad women. Good women are for good men and good men are for good women

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Vile women are for vile men, and vile men for vile women. Good women are for good men, and good men for good women; such are innocent of that which people say: For them is pardon and a bountiful provision.

Palmer

The vile women to the vile men, and the vile men to the vile women; and the good women to the good men, and the good men to the good women: these are clear of what they say to them – forgiveness and a noble provision!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Murdar karılar murdar erkeklere, murdar erkekler de murdar karılara… Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara… Bunlar, ötekilerin söylediklerinden arınmışlardır. Bunlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.

Qaribullah

Evil women for evil men, and evil men for evil women; good women for good men, and good men for good women these are clear of what has been said; for them is forgiveness, and a generous provision.

QXP

Evil women keep company with evil men, and evil men keep company with evil women. Likewise, men and women of good character are companions to one another (9:71), (9:112). The latter are innocent of whatever people might say about them. For them is the absolution of their imperfections and honorable provision.

Reshad Khalifa

The bad women for the bad men, and the bad men for the bad women, and the good women for the good men, and the good men for the good women. The latter are innocent of such accusations. They have attained forgiveness and a generous reward.

Rodwell

Bad women for bad men, and bad men for bad women; but virtuous women for virtuous men, and virtuous men for virtuous women! These shall be cleared from calumnies; theirs shall be forgiveness and an honourable provision.

Sale

The wicked women should be joined to the wicked men, and the wicked men to the wicked women; but the good women should be married to the good men, and the good men to the good women. These shall be cleared from the calumnies which slanderers speak of them: They shall obtain pardon, and an honourable provision.

Sher Ali

Evil things are a characteristic of bad men, and bad men are inclined towards bad things. And good things are a characteristic of good men, and good men are inclined towards good things, these are innocent of all that the calumniators allege. For them is forgiveness and an honourable provision.

Unknown German

Schlechte Frauen sind für schlechte Männer, und schlechte Männer sind für schlechte Frauen. Und gute Frauen sind für gute Männer , und gute Männer sind für gute Frauen; sie sind frei von all dem, was sie (die Verleumder) sprechen. Ihrer harrt Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung.

V. Porokhova

Дурные (женщины) – дурным (мужьям), ■ (Мужья) бесстыжие – бесстыжим (женам), ■ Добропорядочные (женщины) – порядочным (мужьям), ■ Хорошие (мужья) – хорошим (женам). ■ Они невинны перед (злом людской) молвы, ■ (Аллах) простит им (их небрежность) ■ И одарит наделом благородным.

Yakub Ibn Nugman

Пычрак хатыннар – пычрак ирләргәдер, вә пычрак ирләр – пычрак хатыннаргадыр, вә пакь хатыннар – пак ирләр өчендер, вә пакь ирләр – пакь хатыннар өчендер. Гаишә вә Сафван алар әйткән зинадан пакьлардыр. Алар өчен ярлыкау һәм күркәм булган җәннәт нигъмәтләре бардыр.

جالندہری

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے۔ اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے۔ اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے۔ یہ (پاک لوگ) ان (بدگویوں) کی باتوں سے بری ہیں (اور) ان کے لئے بخشش اور نیک روزی ہے

طاہرالقادری

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے (مخصوص) ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لئے ہیں، اور (اسی طرح) پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے (مخصوص) ہیں اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے ہیں (سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی و طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لئے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ و طیب بنائی ہوگی)، یہ (پاکیزہ لوگ) ان (تہمتوں) سے کلیتًا بری ہیں جو یہ (بدزبان) لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے لئے (تو) بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا (مقدر ہو چکی) ہے (تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.