سوره النور (24) آیه 31

قرآن، سوره النور (24) آیه 31

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 32
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 30

عربی

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

بدون حرکات عربی

و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ و لا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها و ليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ و لا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء و لا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ و توبوا إلى اللّه جميعا أيّها المؤمنون لعلّكم تفلحون

خوانش

Waqul lilmu/minati yaghdudna min absarihinna wayahfathna furoojahunna wala yubdeena zeenatahunna illa ma thahara minha walyadribna bikhumurihinna AAala juyoobihinna wala yubdeena zeenatahunna illa libuAAoolatihinna aw aba-ihinna aw aba-i buAAoolatihinna aw abna-ihinna aw abna-i buAAoolatihinna aw ikhwanihinna aw banee ikhwanihinna aw banee akhawatihinna aw nisa-ihinna aw ma malakat aymanuhunna awi alttabiAAeena ghayri olee al-irbati mina alrrijali awi alttifli allatheena lam yathharoo AAala AAawrati alnnis<u

آیتی

و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش را ببندند و شرمگاه خود را نگه ، دارندو زينتهاي خود را جز آن مقدار که پيداست آشکار نکنند و مقنعه هاي خود را تا گريبان فرو گذارند و زينتهاي خود را آشکار نکنند ، جز براي شوهر خوديا پدر خود يا پدر شوهر خود يا پسر خود يا پسر شوهر خود يا برادر خود ياپسر برادر خود ، يا پسر خواهر خود يا زنان همکيش خود ، يا بندگان خود ،يا مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند ، يا کودکاني که از شرمگاه زنان بي خبرند و نيز چنان پاي بر زمين نزنند تا آن

خرمشاهی

و به زنان مؤمن [هم] بگو ديدگانشان را فرو گذارند و ناموسشان را محفوظ بدارند، و زينتشان را جز آنچه از آن آشكار است، آشكار نكنند، روسريهايشان را بر گريبانهايشان بيندازند، و زينتشان را آشكار نكنند مگر بر شوهرشان يا پدرشان، يا پدران شوهرشان يا پسرانشان، يا پسر

کاویانپور

بزنان مؤمنه بگو، كه چشمان خود را از نامحرم بپوشند و فروج خود را از حرام محفوظ بدارند و زينت و آرايش خود را جز آنچه اجبارا ظاهر ميشود بر نامحرم آشكار نسازند. و زنان مؤمنه بايد سر و سينه خود را با روسرى بزرگ بپوشانند و زينت و جمال خود را بر نامحرم آشكار نسازند، مگر بشوهر يا پدر و يا پدر شوهر يا پسر خود يا پسران شوهرش يا برادران خود يا پسران برادر و خواهر خود و يا بزنان نجيب از خودشان و يا به خدمتكاران زن و پيشخدمتان مرد كه بسبب پيرى (زياد) از زن بى‏نيازند و يا كودكانى كه هنوز بر زنان واقف نيستند. زنان مؤمنه نبايد در راه رفتن طورى حركت كنند و پاهايشان را بزمين بزنند كه زينت و آرايش مخفى آنان معلوم شود. اى اهل ايمان، همه بدرگاه خدا توبه كنيد تا رستگار شويد.

انصاریان

و به زنان باایمان بگو: چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، و زینت خود را [مانند لباس های زیبا، گوشواره و گردن بند] مگر مقداری که [طبیعتاً مانند انگشتر و حنا و سرمه، بر دست و صورت] پیداست [در برابر کسی] آشکار نکنند، و [برای پوشاندن گردن و سینه] مقنعه های خود را به روی گریبان هایشان بیندازند، و زینت خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدران شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران شوهرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان [هم کیش خود] شان، یا بردگان زر خریدشان، یا خدمتکارانشان از مردانی که ساده لوح و کم عقل اند و نیاز شهوانی حس نمی کنند، یا کودکانی که [به سنّ تمیز دادن خوب و بد نسبت به امیال جنسی] نرسیده اند. و زنان نباید پاهایشان را [هنگام راه رفتن آن گونه] به زمین بزنند تا آنچه از زینت هایشا
پنهان می دارند [به وسیله نامحرمان] شناخته شود. و [شما] ای مؤمنان! همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید.

سراج

و بگو به آنان مؤمنه كه بپوشند ديدهاى خود را (از نگريستن بنامحرم) و نگاه دارند فرجهاى خود را (از نظر نامحرم) و ظاهر نسازند زيور خود را مگر آنچه ظاهر شود از آن و بايد بيفكنند اطراف مقنعه‏هاى خود را بر گريبانهاشان و پديدار نكنند مواضع زينت خود را مگر براى شوهران خود يا پدران خويش يا پدران شوهران خود يا پسران خويش يا پسران شوهران خود يا برادران خويش يا پسران برادران خود يا پسران خواهران خود يا آنان اهل دين خود يا آنچه مالك شده است دستهاى ايشان يا مردان خدمتكار كه نيازمند بزنان نباشند (چون پير سالخورده و ابلهان كه شهوت ندارند) يا كودكانى كه اطلاع پيدا نكرده‏اند بر عورتهاى آنان و نزنند آنان پايهاى خود را (بر زمين بوقت رفتن) تا دانسته شود آنچه نهان دارند از زيور خود و باز گرديد (از كارهاى ناشايست) بسوى خدا همگى اى مؤمنان تا آنكه شما رستگار شويد

فولادوند

و به زنان با ايمان بگو: «ديدگان خود را [از هر نامحرمى‏] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعاً از آن پيداست. و بايد روسرى خود را بر گردن خويش [فرو ]اندازند، و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [همكيش‏] خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه [از زن‏] بى‏نيازند يا كودكانى كه بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نكرده‏اند، آشكار نكنند؛ و پاهاى خود را [به گونه‏اى به زمين‏] نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مى‏دارند معلوم گردد. اى مؤمنان، همگى [از مرد و زن‏] به درگاه خدا توبه كنيد، اميد كه رستگار شويد.

پورجوادی

به زنان با ايمان بگو چشم بپوشند و شرمگاهشان را حفظ كنند و زينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است آشكار نكنند و روسريهاى خود را بر گريبان بيفكنند و زينت خود را آشكار نسازند مگر نزد شوهران، پدران، پدر شوهرها، پسران، پسران همسر، برادران، پسران برادر، پسران خواهر، زنان مسلمان، بردگانشان، مردان خدمتكارى كه رغبتى به زنان ندارند يا كودكانى كه از شرمگاه زنان آگاهى ندارند. آنها نبايد هنگام راه رفتن چنان پاى بر زمين بكوبند كه زينت پنهانيشان جلب توجه كند. اى مؤمنان همگى به سوى خدا بازگرديد تا رستگار شويد.

حلبی

و بگو براى زنان مؤمن كه چشم‏هاى خودشان را بپوشند و شرمگاههاى خودشان را نگاهدارند، و آرايش خود را آشكار نكنند مگر آنچه از آن ظاهر باشد [چون جامه‏ها و خاتم‏] و بايد كه روسرى‏هايشان را بر گريبانهايشان بزنند و آرايش خودشان را جز بر شوهرانشان آشكار نكنند، يا بر پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان ايشان يا زر خريد خودشان يا تابعان بى‏نياز از مردان يا كودكان كه آگاه نشده‏اند بر شرمگاههاى زنان. و نبايد كه پاهاى خودشان را [بر زمين‏] بزنند تا آشكار شود آنچه از آرايش خودشان پنهان مى‏دارند. و همگى به سوى خدا توبه كنيد اى گروه مؤمنان! باشد كه رستگار شويد.

اشرفی

و بگو آنان با ايمانرا كه فرو گيرند ديده هاشانرا و نگاهدارند عورتهاشان را و ظاهر نسازند پيرايه خود را مگر آنچه آشكار آمد از آن و فروگذارند مقنعه هاشانرا بر گريبانهاشان و ظاهر نسازند پيرايه هاشانرا مگر براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنانشان يا آنچه مالك باشد يمينهاشان يا پيروان غير صاحبان حاجت و نياز از مردان يا كودكان آنانكه اطلاع نيافته‏اند بر عورت‏هاى آنان و نبايد كه بزنند به پاهاشان تا دانسته شود آنچه پنهان ميدارند از پيرايه شان و برگرديد بسوى خدا همه‏اى مؤمنان باشد كه شما رستگار شويد

خوشابر مسعود انصاري

و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را [از نگريستن به نامحرم‏] فرو پوشند و پاكدامنى ورزند و زينت خود را آشكار نكنند مگر آنچه از آن كه آشكار است و بايد كه روسرى‏هايشان را بر گريبانهايشان فروگذارند و زينت خود را آشكار نسازند مگر بر شوهرشان يا پدرانشان يا پدران شوهرشان يا پسرانشان يا پسران شوهرشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [هم آيين‏] شان يا ملك يمينهايشان يا مردان بى رغبت [به زنان‏] كه پيرو شمايند يا كودكانى كه بر شرمگاه زنان اطّلاع نيافته‏اند. و نبايد [زمين‏] را با پاهايشان بكوبند تا آنچه از زينتشان را كه نهان مى‏داشتند، آشكار شود. و اى مؤمنان، همگى، به [درگاه‏] خداوند توبه كنيد. باشد كه رستگار شويد

مکارم

و به آنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را -جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم‌کیششان، یا بردگانشان [=کنیزانشان‌]، یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگی بسوی خدا بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید!

مجتبوی

و زنان مؤمن را بگو كه ديدگان خويش را فرو دارند و شرمگاه‏هاى خود را- از ديد ديگران- نگاه دارند و [جاهاى‏] آرايش و زيور خويش را آشكار نكنند مگر آنچه پيداست- مانند چهره و دست و روى پا-، و مقنعه‏هاشان را بر گريبانهاشان بيندازند و زيور و آرايش خود را آشكار نكنند مگر براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنانشان- زنان همكيش خود- يا آنچه مالك شده‏اند- كنيزان- يا مردان تابع خانواده- طفيلى و كم خرد كه با آنان زندگى مى‏كنند- كه به زنان رغبت و نيازى ندارند يا كودكانى كه از شرمگاه زنان آگاه نگشته‏اند.- به سن تميز و بلوغ نرسيده‏اند- و پاهاى خود را چنان بر زمين نزنند تا آنچه از زيور خويش پنهان مى‏دارند دانسته شود- آواز پيرايه خود يعنى خلخال را به گوش مردم نرسانند-. و اى مؤمنان، همگى به خدا باز گرديد تا شايد رستگار شويد.

مصباح زاده

و بگو زنان با ايمانرا كه فرو گيرند ديده‏هاشان را و نگاهدارند عورتهاشان را و
ظاهر نسازند پيرايه خود را مگر آنچه آشكار آمد از آن و فرو گذارند مقنعه‏هاشان را بر گريبانهاشان و ظاهر نسازند پيرايه‏هاشان را مگر براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنانشان يا آنچه مالك باشد يمينهاشان يا پيروان غير صاحبان حاجت و نياز از مردان يا كودكان آنانكه اطلاع نيافته‏اند بر عورت‏هاى زنان و نبايد كه بزنند به پاهاشان تا دانسته شود آنچه پنهان ميدارند از پيرايه‏شان و برگرديد بسوى خدا همه اى مؤمنان باشد كه شما رستگار شويد

معزی

و بگو به زنان مؤمنه فروپوشند ديدگان خود را و نگه دارند فرجهاى خود را و آشكار نسازند زيور خود را مگر آنچه نمايان است (يا برآمده است از آن) و بايد بيفكند مقنعه هاى خود را بر گريبانهاى خود و پديدار نكنند زيور خويش را مگر براى شوهران خود يا پدران خود يا پدران شوهران خود يا فرزندان خود يا فرزندان شوهران خود يا برادران خود يا برادرزادگان خود يا خواهرزادگان خود يا زنان خود يا آنچه مالك است دستهاى ايشان يا پيروانى كه ندارندگان كامند (يا نيازند) از مردان يا كودكانى كه چيره نشده اند بر عورتهاى زنان و نكو

قمشه ای

و زنان مؤمن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامشان را (از عمل زشت) محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرا ظاهر می‌شود (بر بیگانه) آشکار نسازند، و باید سینه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود یا پدران یا پدران شوهر یا پسران خود یا پسران شوهر یا برادران خود یا پسران برادران و پسران خواهران خود یا زنان خود (یعنی زنان مسلمه) یا کنیزان ملکی خویش یا مردان اتباع خانواده که رغبت به زنان ندارند یا اطفالی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند (و از غیر این اشخاص مذکور احتجاب و احتراز کنند) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. و ای اهل ایمان، همه به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار شوید.

رشاد خليفه

و به زنان باايمان بگو که نگاه خود را مهار کنند و نجابت خود را حفظ نمايند و هيچ قسمتي از اندام خود را آشكار نكنند، مگر آنچه لازم است. بايد سينه‌هاي خود را بپوشانند و اصول لباس پوشيدن را در حضور ديگران رعايت كنند، غير از شوهرانشان، پدارانشان، پدرشوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران برادرشان، پسران خواهرانشان، زنان ديگر و خدمتكاران يا كاركنان مرد كه ديگر تمايل جنسي ندارند، يا بچه‌هايي كه بالغ نشده‌اند. و هنگام راه رفتن طوري قدم برندارند تا برخي از اعضاي بدنشان را تكان دهند و نم

Literal

And say to the believers they (F) lower/humble from their eye sights, and they (F) protect/safe keep from their genital parts between their legs, and they do not show their decoration/beauty except what appeared/is visible from it, and they hold in place/sew (E) with their head covers/covers on their collar opening in clothes/chests , and they do not show their decoration/beauty except to their husbands, or their fathers, or their husband’s fathers (fathers in-law), or their sons, or their husband’s sons (step- sons), or their brothers, or their brother’s sons (nephews), or their sisters› sons (nephews), or their women, or what their right (hands) owned/possessed (i.e. care-giers under contract), or the followers/servants (those) not (owners) of need/desire/intelligence and resourcefulness (without a sexual drive) from the men or the child/children (the very old or very young), those who did not see and know of on the women’s shameful genital parts , and they (F) do not beat/strike with their (F) feet to be known what they (F) hide from their decoration/beauty , and repent to God all together , oh you the believers, maybe/perhaps you succeed/win.

Al-Hilali Khan

And tell the believing women to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts, etc.) and not to show off their adornment except only that which is apparent (like palms of hands or one eye or both eyes for necessity to see the way, or outer dress like veil, gloves, head-cover, apron, etc.), and to draw their veils all over Juyubihinna (i.e. their bodies, faces, necks and bosoms, etc.) and not to reveal their adornment except to thei

Arthur John Arberry

And say to the believing women, that they cast down their eyes› and guard their private parts, and reveal not their adornment save such as is outward; and let them cast their veils over their bosoms, and not reveal their adornment save to their husbands, or their fathers, or their husbands› fathers, or their sons, or their husbands› sons, or their brothers, or their brothers› sons, or their sisters› sons, or their women, or what their right hands own, or such men as attend them, not having sexua

Asad

And tell the believing women to lower their gaze and to be mindful of their chastity, and not to display their charms [in public] beyond what may [decently] be apparent thereof; [My interpolation of the word «decently» reflects the interpretation of the phrase illa ma zahara minha by several of the earliest Islamic scholars, and particularly by Al-Qiffal (quoted by Razi) as «that which a human being may openly show in accordance with prevailing custom (al-adah al-jariyah)». Although the traditional exponents of Islamic Law have for centuries been inclined to restrict the definition of «what may [decently] be apparent» to a woman’s face, hands and feet – and sometimes even less than that – we may safely assume that the meaning off illa ma zahara minha is much wider, and that the deliberate vagueness of this phrase is meant to allow for all the time-bound changes that are necessary for man’s moral and social growth. The pivotal clause in the above injunction is the demand, addressed in identical terms to men as well as to women, to «lower their gaze and be mindful of their chastity»: and this determines the extent of what, at any
given time, may legitimately – i.e., in consonance with the Quranic principles of social morality – be considered «decent» or «indecent» in a person’s outward appearance.] hence, let them draw their head-coverings over their bosoms. [The noun khimar (of which khumur is the plural) denotes the head-covering customarily used by Arabian women before and after the advent of Islam. According to most of the classical commentators, it was worn in pre-Islamic times more or less as all ornament and was let down loosely over the wearer’s back; and since, in accordance with the fashion prevalent at the time, the upper part of a woman’s tunic had a wide opening in the front, her breasts cleavage were left bare. Hence, the injunction to cover the bosom by means of a khimar, (a term so familiar to the contemporaries of the Prophet) does not necessarily relate to the use of a khimar as such but is, rather, meant to make it clear that a woman’s breasts are not included in the concept of «what may decently be apparent» of her body and should not, therefore, be displayed.] And let them not display [more of] their charms to any but their husbands, or their fathers, or their husbands› fathers, or their sons, or their husbands› Sons, or their brothers, or their brothers› sons, or their sisters› sons, or their womenfolk, or those whom they rightfully possess, or such male attendants as are beyond all sexual desire, [I.e., very old men. The preceding phrase «those whom they rightfully possess» (lit., «whom their right hands possess») denotes slaves; but see also second note on verse 58.] or children that are as yet unaware of women’s nakedness; and let them not swing their legs [in walking] so as to draw attention to their hidden charms [Lit., «so that those of their charms which they keep hidden may become known», The phrase yadribna bi-arjulihinna is idiomatically similar to the phrase daraba bi-yadayhi fi mishyatihi, «he swung his arms in walking» (quoted in this context in Taj al-Arus), and alludes to a deliberately provocative gait.] And [always], O you believers – all of you – turn unto God in repentance, so that you might attain to a happy state! [The implication of this general call to repentance is that «since man has been created weak» 4:28, no one is ever free of faults and temptations – so much so that even the Prophet used to say, «Verily, I turn unto Him in repentance a hundred times every day» (Ibn Hanbal, Bukhari and Bayhaqi, all of then, on the authority of Abd Allah ibn Umar).]

Dr. Salomo Keyzer

En zeg tot de geloovige vrouwen, dat zij hare oogen nederslaan, en hare zedigheid bewaren, en hare versierselen niet ontdekken, behalve wat daarvan noodzakelijk zichtbaar wordt , en laat haar heure sluiers over haren boezem werpen en hare versierselen niet vertoonen, tenzij aan hare echtgenooten of hare vaders, of de vaders harer echtgenooten, of hare zoons of de zoons harer echtgenooten, of hare broeders, of de zonen harer broeders, of de zonen harer zusters of hunne vrouwen of de slaven welke hare rechterhand zal bezitten, of hare mannelijke dienstboden, die geene vrouwen noodig hebben of aan de kinderen, die de naaktheid der vrouw nog niet kunnen onderscheiden. En laten zij geene beweging met haren voet maken, dat daardoor de versierselen welke zij verbergen, ontdekt worden. En weest allen tot God gewend, o ware geloovigen! opdat hij gelukkig moogt zijn.

Free Minds

And tell the believing women to lower their gaze and keep covered their private parts, and that they should not show-off their beauty except what is apparent, and let them cast their shawls over their cleavage. And let them not show-off their beauty except to their husbands, or their fathers, or fathers of their husbands, or their sons, or the sons of their husbands, or their brothers, or the sons of their brothers, or the sons of their sisters, or their children that come after them, or those who are still their dependants, or the male servants who are without need, or the child who has not yet understood the composition of women. And let them not strike with their feet in a manner that reveals what they are keeping hidden of their beauty. And repent to God, all of you believers, that you may succeed.

Hamza Roberto Piccardo

E di› alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E non battano i piedi sì da mostrare gli ornamenti che celano. Tornate pentiti ad Allah tutti quanti, o credenti, affinché possiate prosperare.

Hilali Khan

And tell the believing women to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts, etc.) and not to show off their adornment except only that which is apparent (like palms of hands or one eye or both eyes for necessity to see the way, or outer dress like veil, gloves, head-cover, apron, etc.), and to draw their veils all over Juyubihinna (i.e. their bodies, faces, necks and bosoms, etc.) and not to reveal their adornment except to their husbands, their fathers, their husbands fathers, their sons, their husbands sons, their brothers or their brothers sons, or their sisters sons, or their (Muslim) women (i.e. their sisters in Islam), or the (female) slaves whom their right hands possess, or old male servants who lack vigour, or small children who have no sense of the shame of sex. And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And all of you beg Allah to forgive you all, O believers, that you may be successful.

Kuliev E.

Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете.

M.-N.O. Osmanov

Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали долу глаза и оберегали свое це
ломудрие. Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны; пусть они прикрывают [головными] покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы [мужчинам], кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своим женщинам, или своим невольникам, или слугам из мужчин, у которых нет вожделения, или детям, которые не ведают о женской наготе; пусть они не выставляют свои ноги, чтобы стали видны скрываемые красоты. Обратитесь, все верующие, к Аллаху с мольбой о прощении, – быть может, вы будете счастливы.

Mohammad Habib Shakir

And say to the believing women that they cast down their looks and guard their private parts and do not display their ornaments except what appears thereof, and let them wear their head-coverings over their bosoms, and not display their ornaments except to their husbands or their fathers, or the fathers of their husbands, or their sons, or the sons of their husbands, or their brothers, or their brothers› sons, or their sisters› sons, or their women, or those whom their right hands possess, or the male servants not having need (of women), or the children who have not attained knowledge of what is hidden of women; and let them not strike their feet so that what they hide of their ornaments may be known; and turn to Allah all of you, O believers! so that you may be successful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And tell the believing women to lower their gaze and be modest, and to display of their adornment only that which is apparent, and to draw their veils over their bosoms, and not to reveal their adornment save to their own husbands or fathers or husbands› fathers, or their sons or their husbands› sons, or their brothers or their brothers› sons or sisters› sons, or their women, or their slaves, or male attendants who lack vigour, or children who know naught of women’s nakedness. And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And turn unto Allah together, O believers, in order that ye may succeed.

Palmer

And say to the believing women that they cast down their looks and guard their private parts, and display not their ornaments, except those which are outside; and let them pull their kerchiefs over their bosoms and not display their ornaments save to their husbands and fathers, or the fathers of their husbands, or their sons, or the sons of their husbands, or their brothers, or their brothers› sons, or their sisters› sons, or their women, or what their right hands possess, or their male attendan

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mümin kadınlara da söyle: Bakışlarını yere indirsinler. Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar. Süslerini/zînetlerini, görünen kısımlar müstesna, açmasınlar. Örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. Süslerini şu kişilerden başkasına göstermesinler: Kocaları yahut babaları yahut kocalarının babaları yahut oğulları yahut kocalarının oğulları yahut kardeşleri yahut erkek kardeşlerinin oğulları yahut kız kardeşlerinin oğulları yahut kendi kadınları yahut ellerinin altında bulunanlar yahut ihtiyaç içinde olmayan erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar yahut kadınların kaygı duyulacak yerlerini henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar. Süslerinden, gizlemiş olduklarının bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, Allah’a topluca tövbe edin ki kurtuluşa erebilesiniz!

Qaribullah

And say to the believing women, that they lower their gaze cast down their eyes and guard their chastity, and do not reveal their adornment except that which is outward (face and hands); and let them draw their veils over their neck, and not reveal their adornment except to their husbands, or their fathers, or their husbands› fathers, or their sons, or their husbands› sons, or their brothers, or their brothers› sons, or their sisters› sons, or their women, or what their right hands own, or such male attendants having no sexual desire, or children who have not yet attained knowledge of women’s private parts; nor let them stamp their feet, so that their hidden ornament is known. And, O believers turn to Allah all together, in order that you prosper.

QXP

And tell the believing women to lower their gaze, and guard their modesty. That they should not display their beauty and ornament beyond what is decently and spontaneously apparent in daily lives. Hence, let them cover their bosoms with their sash (Dupatta). And let them not display their beauty in the presence of anyone other than their husbands or fathers or husbands› fathers, or their sons or their husbands› sons, or their brothers, or their brothers› sons or sisters› sons, or their womenfolk, or their close dependents and attendants free of sexual desires. Or children who know nothing of women’s privacy; and they should not strike their feet so as to reveal their hidden beauty and ornaments. And, turn to Allah together, O Believers, in order that you may succeed (in establishing a benevolent society (33:59)).

Reshad Khalifa

And tell the believing women to subdue their eyes, and maintain their chastity. They shall not reveal any parts of their bodies, except that which is necessary. They shall cover their chests, and shall not relax this code in the presence of other than their husbands, their fathers, the fathers of their husbands, their sons, the sons of their husbands, their brothers, the sons of their brothers, the sons of their sisters, other women, the male servants or employees whose sexual drive has been nul

Rodwell

And speak to the believing women that they refrain their eyes, and observe continence; and that they display not their ornaments, except those which are external; and that they throw their veils over their bosoms, and display not their ornaments, except to their husbands or their fathers, or their husbands› fathers, or their sons, or their husbands› sons, or their brothers, or their brothers› sons, or their sisters› sons, or their women, or their slaves, or male domestics who have no natural for

Sale

And speak unto the believing women, that they restrain their eyes, and preserve their modesty, and discover not their ornaments, except what necessarily appeareth thereof: And let them throw their vails over their bosoms, and not shew their ornaments, unless to their husbands, or their fathers, or their husbands fathers, or their sons, or their husbands sons, or their brothers, or their brothers sons, or their sisters sons, or their women, or the captives which their right-hands shall possess, o

Sher Ali

And say to the believing women that they restrain their looks and guard their private parts, and that they display not their beauty or their embellishment except that which is apparent thereof, and that they draw their head-coverings over their bosoms, and that they display not their beauty or their embellishment save to their husbands, or to their fathers, or the fathers of their husbands, or their sons, or the sons of their husbands, or their brothers or the sons of their brothers, or the sons

Unknown German

Und sprich zu den gläubigen Frauen, daß sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit wahren sollen und daß sie ihre Reize nicht zur Schau tragen sollen, bis auf das, was davon sichtbar sein muß, und daß sie ihre Tücher über ihre Busen ziehen sollen und ihre Reize vor niemandem enthüllen als vor ihren Gatten, oder ihren Vätern, oder den Vätern ihrer Gatten, oder ihren Söhnen, oder den Söhnen ihrer Gatten, oder ihren Brüdern, oder den Söhnen ihrer Brüder, oder den Söhnen ihrer Schwestern,

V. Porokhova

Скажи и девам, что уверовали (в Бога), ■ Чтоб потупляли свои взоры, ■ И целомудрие хранили, ■ И чтоб не выставляли напоказ свои красОты, ■ Помимо лишь того, ■ Чему (обычно) надлежит быть видным. ■ И пусть набрасывают шаль на грудь ■ И напоказ свои красоты не являют, ■ Кроме своих мужей, своих отцов, ■ Отцов своих мужей, и сыновей своих, ■ И сыновей своих мужей (от прежних браков) ■ Иль своих братьев, иль племянников своих ■ От своих братьев и сестер, ■ Своих прислуг, или подруг, ■ Иль тех, которыми владеют правы руки, ■ Иль слуг мужского пола, ■ Лишенных плотских вожделений, ■ Иль маленьких детей, ■ Что женской наготы еще не распознали. ■ И пусть ногой об пол не бьют, ■ Чтоб обнаружились те из их красот, ■ Которые сокрыты (их одеждой). ■ О вы, кто верует! ■ К Аллаху лик свой обратите с покаяньем, ■ Чтоб вы могли познать блаженство.

Yakub Ibn Nugman

Әйт мөэмине хатыннарга, карарга ярамаган нәрсәдән күзләрен йомсыннар вә фәҗерләрен зинадан сакласыннар һәм кул белән йөзләреннән башка булган зиннәт урыннарын ачмасыннар, мәгәр һәрвакыт ачык була торган йөзләрен, ике кулларын вә тәпиләрен ачсалар ярый, һәм башларын, муеннарын вә күкрәкләрен пәрдәләр белән капласыннар, вә зиннәтләрен ачмасыннар. «Аллаһ мөселман булган хатын-кызларны чәчләрен, муеннарын, беләкләрен, тубыкларын, югары чәлтерләрен, колак алкаларын, муенга таккан зиннәтләрен һәм беләзекләрен ят ирләргә күрсәтүдән тыйды», мәгәр бу әйтелгәннәрне үзенең иренә, яки аталарына, яки ирләренең аталарына, яки үзләренең ир туганнарына, яки үзләренең балаларына, яки ирләренең балаларына, яки бертуган кардәшләренең балаларына, яки кыз туганнарының балаларына, яки мөселман булган хатыннарга, яки үзе хуҗа булган кол иргә вә кол хатынга, һәм шәһвәт куәте булмыйча хатыннарга ихтыяҗы булмаган фәкать хатыннар янына ашар-эчәр өчен генә килә торган ят ирләргә, һәм хатыннарга якынлык кыйлырга көче етмәгән, ягъни бәләгатькә ирешмәгән ир балаларга, шушы зекер ителгән кешеләргә чәчләрен, муеннарын, колак алкаларын, беләкләрен, беләзекләрен, балтырларын күрсәтсәләр гөнаһ булмас, вә ул хатыннар урамда йөрегәндә аякларын аякларына бәрмәсеннәр күренмәгән зиннәтләрен белдермәк өчен, ягъни йөрегәндә аяк тавышларын да чылтырауклы зиннәтләренең дә тавышларын ишеттереп йөрмәсеннәр! Ий мөэминнәр, һәммәләрегез дә Аллаһуга тәүбә итегез, шаять дөнья вә ахирәттә бәхетле булырсыз.

جالندہری

اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (یعنی زیور کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو۔ اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹیوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجوں اور اپنی (ہی قسم کی) عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں (غرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت (اور سنگار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور اپنے پاؤں (ایسے طور سے زمین پر) نہ ماریں (کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور) ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہوجائے۔ اور مومنو! سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ

طاہرالقادری

اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ (بھی) اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کی
کریں سوائے (اسی حصہ) کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے (اور چادریں) اپنے گریبانوں اور سینوں پر (بھی) ڈالے رہا کریں اور وہ اپنے بناؤ سنگھار کو (کسی پر) ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی (ہم مذہب، مسلمان) عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمت گار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں یا وہ بچے جو (کم سِنی کے باعث ابھی) عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے (یہ بھی مستثنٰی ہیں) اور نہ (چلتے ہوئے) اپنے پاؤں (زمین پر اس طرح) مارا کریں کہ (پیروں کی جھنکار سے) ان کا وہ سنگھار معلوم ہو جائے جسے وہ (حکمِ شریعت سے) پوشیدہ کئے ہوئے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو! تاکہ تم (ان احکام پر عمل پیرا ہو کر) فلاح پا جاؤ،

2 نظر برای “سوره النور (24) آیه 31

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.