سوره النور (24) آیه 35

قرآن، سوره النور (24) آیه 35

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 36
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 34

عربی

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِي‏ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

اللّه نور السّماوات و الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزّجاجة كأنّها كوكب درّيّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة و لا غربيّة يكاد زيتها يضي‏ء و لو لم تمسسه نار نور على نور يهدي اللّه لنوره من يشاء و يضرب اللّه الأمثال للنّاس و اللّه بكلّ شي‏ء عليم

خوانش

Allahu nooru alssamawati waal-ardi mathalu noorihi kamishkatin feeha misbahun almisbahu fee zujajatin alzzujajatu kaannaha kawkabun durriyyun yooqadu min shajaratin mubarakatin zaytoonatin la sharqiyyatin wala gharbiyyatin yakadu zaytuha yudee-o walaw lam tamsas-hu narun noorun AAala noorin yahdee Allahu linoorihi man yashao wayadribu Allahu al-amthala lilnnasi waAllahu bikulli shay-in AAaleemun

آیتی

خدا نور آسمانها و زمين است مثل نور او چون چراغداني است که در آن ، چراغي باشد ، آن چراغ درون آبگينه اي و آن آبگينه چون ستاره اي درخشنده از روغن درخت پر برکت زيتون که نه خاوري است و نه باختري افروخته باشد روغنش روشني بخشد هر چند آتش بدان نرسيده باشد نوري افزون بر نورديگر خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه مي نمايد و براي مردم مثلهامي آورد ، زيرا بر هر چيزي آگاه است

خرمشاهی

خداوند نور آسمانها و زمين است. داستان نورش همچون چراغدانى است كه در آن چراغى هست، و چراغ در آبگينه اى هست; آبگينه گويى ستاره اى درخشان است; [چراغ] از درخت مبارك زيتون -كه نه شرقى است و نه غربى- افروخته شود. نزديك است كه روغنش، با آنكه آتشى به آن نرسيده اس

کاویانپور

خدا نور آسمانها و زمين است. مثل نور او همانند مشكاتى است كه در آن چراغى پر نور، روشن باشد و آن چراغ در داخل منشورى قرار گرفته و آن منشور بمانند ستاره درخشانيست كه از درخت پر بركت زيتون افروخته ميشود، نه شرقيست و نه غربى. روغن آن از بى‏آنكه آتشى بدان برسد روشنى مى‏بخشد. نور على نور است. خدا هر كه را بخواهد بنور خويش هدايت ميفرمايد. خدا براى (تفهيم) مردم مثلها ميزند. خدا به همه چيز داناست.

انصاریان

خدا نور آسمان ها و زمین است؛ وصف نورش مانند چراغدانی است که در آن، چراغ پر فروغی است، و آن چراغ در میان قندیل بلورینی است، که آن قندیل بلورین گویی ستاره تابانی است، [و آن چراغ] از [روغن] درخت زیتونی پربرکت که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود، [و] روغن آن [از پاکی و صافی] نزدیک است روشنی بدهد گرچه آتشی به آن نرسیده باشد، نوری است بر فراز نوری؛ خدا هر کس را بخواهد به سوی نور خود هدایت می کند، و خدا برای مردم مثل ها می زند [تا حقایق را بفهمند] و خدا به همه چیز داناست.

سراج

خدا ظاهر بذات خود و ظاهر كننده آسمانها و زمين است صفت نور خدا (در دل مؤمن) چون چراغدانى است كه در آن چراغى باشد آن چراغ در قنديلى از آبگينه باشد كه آن آبگينه گوئيا ستاره‏اى درخشنده است آن چراغ افروخته شود از روغن درخت با بركت كه آن درخت زيتون است نه در طرف خاورى است و نه باخترى نزديك است روغن آن درخت روشنى دهد بنفس خود و اگر چه نرسد به آن روغن آتشى روشنى بر روشنى (افزوده) است راه مى‏نمايد خدا بنور خود هر كه را بخواهد و مى‏زند خدا مثلها را براى مردم و خدا به همه چيز داناست

فولادوند

خدا نور آسمانها و زمين است. مَثَل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى، و آن چراغ در شيشه‏اى است. آن شيشه گويى اخترى درخشان است كه از درخت خجسته زيتونى كه نه شرقى است و نه غربى، افروخته مى‏شود. نزديك است كه روغنش -هر چند بدان آتشى نرسيده باشد- روشنى بخشد. روشنىِ بر روى روشنى است. خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مى‏كند، و اين مَثَلها را خدا براى مردم مى‏زند و خدا به هر چيزى داناست.

پورجوادی

خداوند نور آسمانها و زمين است، مثل نورش چراغدانى را مى‏ماند با چراغ كه آن چراغ در ميان شيشه‏اى است و آن شيشه چونان ستاره درخشان، اين چراغ با روغنى افروخته مى‏شود كه از درخت پربركت زيتونى گرفته شده است كه نه شرقى است و نه غربى و بدون تماس با آتش در حد شعله‏ور شدن است، نورى است افزون بر نور، خداوند هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مى‏كند و براى مردم مثالها مى‏آورد، خداوند بر هر چيز آگاه است.

حلبی

خدا نور [هستى بخش‏] آسمانها و زمين است. مثل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغ باشد [و] آن چراغ در آبگينه‏اى، [و] آن آبگينه گويى ستاره‏اى است درخشنده كه بر افروخته مى‏شود از درخت با بركت زيتون كه نه شرقيست و نه غربى. نزديك باشد كه روغنش روشنايى بخشد و اگر چه آتشى بدان نرسيده باشد. نوريست بر نورى. هدايت كند خدا به نورش هر كس را كه بخواهد. و خدا مثلها را براى مردم مى‏زند و خدا بر همه چيز داناست.

اشرفی

خدا نور آسمانها و زمين است مثل نورش چون چراغدانيست كه در آن باشد چراغى و آن چراغ باشد در آبگينه كه آن آبگينه گويا باشد ستاره درخشان كه بر افروخته ميشود از درخت با بركت زيتون كه نه شرقيست و نه غربى نزديك باشد روغنش كه روشنائى بخشد و اگر چه مس نكرده باشد آنرا آتش نوريست بر نور هدايت ميكند خدا براى نورش كسى را كه ميخواهد و ميزند خدا مثلها را براى مردمان و خدا بهمه چيز دانا است

خوشابر مسعود انصاري

خداوند نور آسمانها و زمين است. وصف نور او [در دل مؤمنان‏] مانند چراغدانى است كه در آن چراغى [افروخته باشند] و آن چراغ [نيز] در آبگينه‏اى است، آن آبگينه گويى ستاره‏اى رخشان است كه از [روغن‏] درختى با بركت، [همان درخت‏] زيتون كه نه شرقى است و نه غربى، افروخته مى‏شود. نزديك است كه روغنش و اگر چه آتشى به آن نرسيده باشد، روشنى بخشد. نور در نور است. خداوند هر كه را بخواهد به نورش رهنمون مى‏شود و خداوند براى مردم مثلها مى‏زند و خداوند به همه چيز داناست

مکارم

خداوند نور آسمانها و زمین است؛ مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن چراغی (پر فروغ) باشد، آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان، این چراغ با روغنی افروخته می‌شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی؛ (روغنش آنچنان صاف و خالص است که) نزدیک است بدون تماس با آتش شعله‌ور شود؛ نوری است بر فراز نوری؛ و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می‌کند، و خداوند به هر چیزی داناست.

مجتبوی

خدا نور آسمانها و زمين- يعنى همه جهان هستى- است. داستان نور او چون چراغدانى- قنديلى- است كه در آن چراغى باشد [و] آن چراغ در آبگينه‏اى، [و] آن آبگينه گويى ستاره‏اى است تابان، كه [آن چراغ‏] از روغن درخت پر بركت زيتونى كه نه خاورى است و نه باخترى برافروخته شود كه روغنش [از درخشندگى‏] گر چه آتشى به آن نرسد نزديك است روشنى دهد، روشنى بر روشنى است خداى هر كه را خواهد به نور خود راه نمايد و خداى براى مردم مثلها مى‏زند و خداى به همه چيز داناست.

مصباح زاده

خدا نور آسمانها و زمين است مثل نورش چون چراغدانيست كه در آن باشد چراغى و آن چراغ باشد در آبگينه كه آن آبگينه گويا باشد ستاره درخشان كه بر افروخته ميشود از درخت با بركت زيتون كه نه شرقيست و نه غربى نزديك باشد روغنش كه روشنائى بخشد و اگر چه مس نكرده باشد آنرا آتش نوريست بر نور هدايت ميكند خدا براى نورش كسى را كه مى‏خواهد و ميزند خدا مثلها را براى مردمان و خدا بهمه چيز دانا است

معزی

خدا است نور آسمانها و زمين مثل نور او مانند قنديلى است كه در آن است چراغى كه آن چراغ است در بلورى آن بلور مانند ستاره است درخشان كه افروخته شود از درخت خجسته زيتونى نه خاورى و نه باخترى نزديك است روغنش بتابد هر چند نرسدش آتش فروغى است بر فروغى رهبرى كند خدا به نور خويش هر كه را خواهد و بزند خدا مثلها را براى مردم و خدا است به همه چيز دانا

قمشه ای

خدا نور (وجودبخش) آسمانها و زمین است، داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای که از تلألؤ آن گویی ستاره‌ای است درخشان، و روشن از درخت مبارک زیتون که (با آنکه) شرقی و غربی نیست (شرق و غرب جهان بدان فروزان است) و بی‌آنکه آتشی زیت آن را برافروزد خود به خود (جهانی را) روشنی بخشد، پرتو آن نور (حقیقت) بر روی نور (معرفت) قرار گرفته است. و خدا هر که را خواهد به نور خود (و اشراقات وحی خویش) هدایت کند و (این) مثلها را خدا برای مردم (هوشمند) می‌زند (که به راه معرفتش هدایت یابند) و خدا به همه امور داناست!

رشاد خليفه

خدا نور آسمان ها و زمين است. مثل نور او همچون آيينه مقعري است که پشت چراغي قرار دا
د که آن درون حبابي جاي دارد. آن حباب بلورين مانند مرواريدي است، به سان ستاره اي درخشان. سوخت آن از درخت مبارکي است که روغن توليد مي کند، که آن نه شرقي است و نه غربي. روغنش تقريباً به خودي خود مي درخشد؛ براي افروختنش نيازي به آتش ندارد. نور بر فراز نور. خدا هر کس را که خواهان (هدايت) است، به نور خود هدايت مي کند. خدا اين چنين براي مردم مثال مي زند. خدا از همه چيز کاملاً آگاه است.

Literal

God (is) the skies’/space’s and the earth’s/Planet Earth’s light, His light’s example/proverb (is) as/like a niche in it a light/lamp, the light/lamp (is) in a clear and transparent glass container , the clear and transparent glass container is as though it (is) a pearly/luminous star/planet, (it) is being ignited/lit from a blessed tree, an olive not eastern and not western, its oil is about to/almost to lighten/illuminate, and even if fire did not touch it. Light on/over light, God guides to His light whom He wills/wants , and God gives the examples/proverbs to the people, and God (is) with every thing knowledgeable.

Al-Hilali Khan

Allah is the Light of the heavens and the earth. The parable of His Light is as (if there were) a niche and within it a lamp, the lamp is in glass, the glass as it were a brilliant star, lit from a blessed tree, an olive, neither of the east (i.e. neither it gets sun-rays only in the morning) nor of the west (i.e. nor it gets sun-rays only in the afternoon, but it is exposed to the sun all day long), whose oil would almost glow forth (of itself), though no fire touched it. Light upon Light! Alla

Arthur John Arberry

God is the Light of the heavens and the earth; the likeness of His Light is as a niche wherein is a lamp (the lamp in a glass, the glass as it were a glittering star) kindled from a Blessed Tree, an olive that is neither of the East nor of the West whose oil wellnigh would shine, even if no fire touched it; Light upon Light; (God guides to His Light whom He will.) (And God strikes similitudes for men, and God has knowledge of everything.)

Asad

God is the Light of the heavens and the earth. The parable of His light is, as it were, [The particle ka («as if» or «as it were») prefixed to a noun is called kaf at-tashbih («the letter kaf pointing to a resemblance [of one thing to another]» or «indicating a metaphor»). In the above context it alludes to the impossibility of defining God even by means of a metaphor or a parable – for, since «there is nothing like unto Him» (42:11, there is also «nothing that could he compared with Him» 112:4. Hence, the parable of «the light of God» is not meant to express His reality – which is inconceivable to any created being and, therefore, inexpressible in any human language – but only to allude to the illumination which He, who is the Ultimate Truth, bestows upon the mind and the feelings of all who are willing to be guided. Tabari, Baghawi and lbn Kathir quote Ibn Abbas and lbn Masud as saying in this context: «It is the parable of His light in the heart of a believer.»] that of a niche containing a lamp; the lamp is [enclosed] in glass, the glass [shining] like a radiant star: [The «lamp» is the revelation which God grants to His prophets and which is reflected in the believer’s heart – the «niche» of the above parable (Ubayy ibn Kab, as quoted by Tabari) – after being received and consciously grasped by his reason («the glass [shining brightly] like a radiant star»): for it is through reason alone that true faith can find its way into the heart of man.] [a lamp] lit from a blessed tree – an olive-tree that is neither of the east nor of the west [It would seem that this is an allusion to the organic continuity of all divine revelation which, starting like a tree from one «root» or proposition – the statement of God’s existence and uniqueness – grows steadily throughout man’s spiritual history, branching out into a splendid variety of religious experience, thus endlessly widening the range of man’s perception of the truth. The association of this concept with the olive-tree apparently arises from the fact that this particular kind of tree is characteristic of the lands in which most of the prophetic precursors of the Quranic message lived, namely, the lands to the east of the Mediterranean: but since all true revelation flows from the Infinite Being, it is «neither of the east nor of the west» – and especially so the revelation of the Quran, which, being addressed to all mankind, is universal in its goal as well.] – the oil whereof [is so bright that it] would well-nigh give light [of itself] even though fire had not touched it: light upon light! [The essence of the Quranic message is described elsewhere as «clear [in itself] and clearly showing the truth» (cf. note on 12:1) and it is, I believe, this aspect of the Quran that the above sentence alludes to. Its message gives light because it proceeds from God; but it would well-nigh give light [of itself] even though fire had not touched it»: i.e., even though one may be unaware that it has been «touched by the fire» of divine revelation, its inner consistency, truth and wisdom ought to be self-evident to anyone who approaches it in the light of his reason and without prejudice.] God guides unto His light him that wills [to be guided]; [Although most of the commentators read the above phrase in the sense of «God guides unto His light whomever He wills», Zamakhshari gives it the sense adopted in my rendering (both being syntactically permissible).] and [to this end] God propounds parables unto men, since God [alone] has full knowledge of all things. [I.e., because of their complexity, certain truths can be conveyed to man only by means of parables or allegories: see first and the last notes on 3:7.]

Dr. Salomo Keyzer

God is het licht van hemel en aarde. Dat licht is als eene nis, waarin zich eene lamp bevindt; eene lamp in een glas besloten; een glas dat zich vertoont als ware het eene lichtende ster. Het is verlicht met de olie van een gezegenden boom, van een olijfboom, die noch van het Oosten noch van het Westen is. Er is slechts weinig toe noodig om die olie licht te doen geven, zelfs als zij door geen vuur wordt aangemaakt. Dit is een licht met een licht. God zal door dit licht leiden wie hem behaagt. God stelt den menschen vergelijkingen voor; want God kent alle dingen.

Free Minds

God is the Light of the heavens and the Earth. The example of His light is like a concave mirror within a lamp, the lamp is within a glass, the glass is like a radiant planet, which is lit from a blessed olive tree that is neither of the east nor of the west, its oil nearly gives off light even if not touched by fire. Light upon light, God guides to His light whom He pleases. And God sets forth parables for mankind, and God is aware of all things.

Hamza Roberto Piccardo

Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua luce è come quella di una nicchia in cui si trova una lampada, la lampada è in un cristallo, il cristallo è come un astro brillante; il suo combustibile viene da un albero benedetto, un olivo né orientale né occidentale, il cui olio sembra illuminare senza neppure essere toccato dal fuoco.
Luce su luce. Allah guida verso la Sua luce chi vuole Lui e propone agli uomini metafore. Allah è onnisciente.

Hilali Khan

Allah is the Light of the heavens and the earth. The parable of His Light is as (if there were) a niche and within it a lamp, the lamp is in glass, the glass as it were a brilliant star, lit from a blessed tree, an olive, neither of the east (i.e. neither it gets sun-rays only in the morning) nor of the west (i.e. nor it gets sun-rays only in the afternoon, but it is exposed to the sun all day long), whose oil would almost glow forth (of itself), though no fire touched it. Light upon Light! Allah guides to His Light whom He wills. And Allah sets forth parables for mankind, and Allah is All-Knower of everything.

Kuliev E.

Аллах – Свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкого дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого! Аллах направляет к Своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает обо всякой вещи.

M.-N.O. Osmanov

Аллах – свет небес и земли. Его свет – словно ниша, в которой – светильник, заключенный в стекло, подобное жемчужной звезде. [Светильник] возжигается от благословенного оливкового дерева, которое растет не на востоке и не на западе. Масло от его [плодов] загорается почти что без соприкосновения с огнем. [Это] – средоточие света. Аллах направляет к Своему свету того, кого пожелает, и Аллах приводит людям притчи. Аллах ведает о всем сущем.

Mohammad Habib Shakir

Allah is the light of the heavens and the earth; a likeness of His light is as a niche in which is a lamp, the lamp is in a glass, (and) the glass is as it were a brightly shining star, lit from a blessed olive-tree, neither eastern nor western, the oil whereof almost gives light though fire touch it not– light upon light– Allah guides to His light whom He pleases, and Allah sets forth parables for men, and Allah is Cognizant of all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah is the Light of the heavens and the earth. The similitude of His light is as a niche wherein is a lamp. The lamp is in a glass. The glass is as it were a shining star. (This lamp is) kindled from a blessed tree, an olive neither of the East nor of the West, whose oil would almost glow forth (of itself) though no fire touched it. Light upon light. Allah guideth unto His light whom He will. And Allah speaketh to mankind in allegories, for Allah is Knower of all things.

Palmer

God is the light of the heavens and the earth; His light is as a niche in which is a lamp, and the lamp is in a glass, the glass is as though it were a glittering star; it is lit from a blessed tree, an olive neither of the east nor of the west, the oil of which would well-nigh give light though no fire touched it,- light upon light!- God guides to His light whom He pleases; and God strikes out parables for men, and God all things doth know.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, göklerin ve yerin Nur’udur. Onun nurunun örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah, dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah, insanlara örnekler verir. Allah herşeyi bilmektedir.

Qaribullah

Allah is the Lighter of the heavens and the earth. The example of His Light is like a tube, in which there is a wick. The wick is in a lamp and the lamp is as a glittering planet kindled from a Blessed Tree, an olive that is neither of the East nor of the West. Its oil would almost shine forth though no fire touched it. Light upon light; Allah guides to His Light whom He will. Allah strikes parables for people. Allah has knowledge of all things.

QXP

Allah is the Light of the heavens and the earth. (And the Qur’an is the Light of Allah (5:15), (42:52)). The example of His Light (the Qur’an) is that of a lamp that is placed inside a niche enclosed in glass that shines like a radiant star. This lamp is kindled from a blessed tree – olive – neither of the East nor of the West. Its Light issues forth in all directions. The oil glows by itself even though no fire has touched it. Light upon Light. Allah guides to His Light anyone who seeks guidance. And Allah sets forth allegories for mankind. And Allah does know all things (and how to make you understand that light needs no aid to show itself (20:51), (41:42)).

Reshad Khalifa

GOD is the light of the heavens and the earth. The allegory of His light is that of a concave mirror behind a lamp that is placed inside a glass container. The glass container is like a bright, pearl-like star. The fuel thereof is supplied from a blessed oil-producing tree, that is neither eastern, nor western. Its oil is almost self-radiating; needs no fire to ignite it. Light upon light. GOD guides to His light whoever wills (to be guided). GOD thus cites the parables for the people. GOD is fu

Rodwell

God is the LIGHT of the Heavens and of the Earth. His Light is like a niche in which is a lamp – the lamp encased in glass – the glass, as it were, a glistening star. From a blessed tree is it lighted, the olive neither of the East nor of the West, whose oil would well nigh shine out, even though fire touched it not! It is light upon light. God guideth whom He will to His light, and God setteth forth parables to men, for God knoweth all things.

Sale

God is the light of heaven and earth: The similitude of his light is as a niche in a wall, wherein a lamp is placed, and the lamp inclosed in a case of glass; the glass appears as it were a shining star. It is lighted with the oil of a blessed tree, an olive neither of the east, nor of the west: It wanteth little but that the oil thereof would give light, although no fire touched it. This is light added unto light: God will direct unto his light whom He pleaseth. God propoundeth parables unto me

Sher Ali

ALLAH is the light of the heavens and the earth. HIS light is as if there were a lustrous niche, wherein is a lamp. The lamp is inside a glass-globe. The globe is, as it were, a glittering star. The lamp is lit from the oil of a blessed tree -an olive – neither of the East nor of the West, whose oil well-nigh would shine forth even though fire touched it not. Light upon light ! ALLAH guides to HIS light whomsoever HE pleases. And ALLAH sets forth parables for men, and ALLAH knows all things full

Unknown German

Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis Seines Lichts ist wie eine Nische, worin sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist gleichsam ein glitzernder Stern – angezündet von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder vom Osten noch vom Westen, dessen Oel beinah leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Allah leitet zu Seinem Licht, wen Er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, denn Allah kennt alle Dinge.

V. Porokhova

Аллах есть Свет земли и неба, ■ И Свет Его подобен нише, ■ А в ней – светильник, что в стекле, ■ Стекло же – точно яркая звезда, ■ (Роняющая) свет жемчужный. ■ (Светильник) зажигается от древа ■ Смоковницы благословенной ■ Ни на востоке, ни на западе (земли), ■ Чье масло может вспыхнуть (светом), ■ Хотя огонь его и не коснется. ■ (Кладется) Свет на Свет ■ (Все выше к небесам), ■ И к Свету Своему ведет Аллах лишь тех, ■ Кого (Своей угодой) пожелает. ■ Так для людей Аллах приводит притчи: ■ Ему известна всякой вещи (суть).

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ җирне вә күкләрне кояш вә ай белән яктыртучыдыр. Аллаһ нурының мөэмин күңелендә мисалы, эчендә шәм янып торган өйнең тәрәзәсе кебидер, ул шәм пыяла лампа эчендәдер, лампа биш зур йолдызның берсе кебидер. Ул лампа уты яндырылыр зәйтүн агачының мае белән, ул агач көн чыгышында да түгел, көн батышында да түгел – урталыктадыр. Аның мае ут ирешмәсә дә яктырырга якын булды. Шәм яктылыгы лампа яктылыгы өстенә яктылыктыр. Ягъни мөэминнең иман нуры өстенә Коръән нуры өстәлмә нурдыр. Аллаһ Коръән нурына үзе теләгән кешесен күндерер, вә Аллаһ кешеләр өчен мисал китерәдер гыйбрәтләнсеннәр өчен. Бит Аллаһ һәрнәрсәне белүче.

جالندہری

خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے۔ اور چراغ ایک قندیل میں ہے۔ اور قندیل (ایسی صاف شفاف ہے کہ) گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے (یعنی) زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے (پڑی) روشنی پر روشنی (ہو رہی ہے) خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور خدا نے (جو مثالیں) بیان فرماتا ہے (تو) لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے

طاہرالقادری

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال (جو نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے) اس طاق (نما سینۂ اقدس) جیسی ہے جس میں چراغِ (نبوت روشن) ہے؛ (وہ) چراغ، فانوس (قلبِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں رکھا ہے۔ (یہ) فانوس (نورِ الٰہی کے پرتَو سے اس قدر منور ہے) گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے (یہ چراغِ نبوت) جو زیتون کے مبارک درخت سے (یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء و رسل ہی کے مبارک شجرۂ نبوت سے) روشن ہوا ہے نہ (فقط) شرقی ہے اور نہ غربی (بلکہ اپنے فیضِ نور کی وسعت میں عالم گیر ہے) ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل (خود ہی) چمک رہا ہے اگرچہ ابھی اسے (وحی ربّانی اور معجزاتِ آسمانی کی) آگ نے چھوا بھی نہیں، (وہ) نور کے اوپر نور ہے (یعنی نورِ وجود پر نورِ نبوت گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے)، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور (کی معرفت) تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں (کی ہدایت) کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.