سوره النور (24) آیه 41

قرآن، سوره النور (24) آیه 41

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 42
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 40

عربی

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ

بدون حرکات عربی

أ لم تر أنّ اللّه يسبّح له من في السّماوات و الأرض و الطّير صافّات كلّ قد علم صلاته و تسبيحه و اللّه عليم بما يفعلون

خوانش

Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fee alssamawati waal-ardi waalttayru saffatin kullun qad AAalima salatahu watasbeehahu waAllahu AAaleemun bima yafAAaloona

آیتی

آيا نديده اي که هر چه در آسمانها و زمين است و نيز مرغاني که در، پروازند تسبيح گوي خدا هستند ؟ همه نماز و تسبيح او را مي دانند و خدا به هرکاري که مي کنند آگاه است

خرمشاهی

آيا ندانسته اى كه هر كس كه در آسمانها و زمين است، و پرندگان بال گشاده خداوند را تسبيح مى گويند; هر يك نماز و نيايشش را مى داند، و خداوند به آنچه مى كنند داناست.

کاویانپور

(اى انسان) مگر نميدانى كه هر كه در آسمانها و زمين است و پرندگان صف بسته و بال گشاده (در آسمان) خدا را تسبيح ميگويند. در حقيقت تمام آنها نماز و تسبيح خود را ميدانند و خدا به آنچه انجام ميدهند، كاملا آگاه است.

انصاریان

آیا ندانسته ای که هرکه در آسمان ها و زمین است و پرندگان بال گشوده، خدا را تسبیح می گویند؟ به یقین هریک نماز و تسبیح خود را می داند؛ و خدا به آنچه انجام می دهند داناست.

سراج

آيا ندانستى آنكه خداى تسبيح مى‏كند او را هر كه در آسمانها و زمين است و مرغان نيز در حاليكه بال گشاده باشند هر يك (از آنها) حقا دانسته‏اند دعاى خود و تنزيه خود را و خدا داناست به آنچه كنند

فولادوند

آيا ندانسته‏اى كه هر كه [و هر چه‏] در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى‏گويند، و پرندگان [نيز] در حالى كه در آسمان پر گشوده‏اند [تسبيح او مى‏گويند]؟ همه ستايش و نيايش خود را مى‏دانند، و خدا به آنچه مى‏كنند داناست.

پورجوادی

مگر نديدى هر كه در آسمانها و زمين است و پرندگان گسترده بال خدا را تسبيح مى‏كنند و هر يك نماز و تسبيح خود را مى‏داند و خداوند به آنچه انجام مى‏دهند داناست.

حلبی

آيا نديدى كه خدا را تسبيح مى‏كند هر كس كه در آسمانها و زمين است و مرغان صف بر كشيده، همه نماز خويش و تسبيح خويش را بدانند، و خدا بدانچه مى‏كنند داناست.

اشرفی

آيا نديدى كه خدا تسبيح مى‏كند او را هر كه در آسمانها و زمين است و پرنده بال گشادگان در هوا همه بتحقيق دانسته نماز و تسبيحش را و خدا داناست بآنچه ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

آيا ندانسته‏اى كه همه كسانى كه در آسمانها و زمين هستند و مرغان بال گشاده خداوند را به پاكى ياد مى‏كنند؟ [خداوند] نيايش و تسبيح هر يك از آنان را دانسته است و خداوند به آنچه مى‏كنند داناست

مکارم

آیا ندیدی تمام آنان که در آسمانها و زمینند برای خدا تسبیح می‌کنند، و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده‌اند؟! هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می‌داند؛ و خداوند به آنچه انجام میدهند داناست!

مجتبوی

آيا نديده‏اى كه خداى را هر كه در آسمانها و زمين است و پرندگان بال‏گشاده به پاكى مى‏ستايند؟ همگى نماز- نيايش- و تسبيح- ستايش- خويش مى‏دانند و خدا بدانچه مى‏كنند داناست.

مصباح زاده

آيا نديدى كه خدا تسبيح ميكند او را هر كه در آسمانها و زمين است و پرنده بال گشادگان در هوا همه بتحقيق دانسته نماز و تسبيحش را و خدا داناست بانچه ميكنند

معزی

آيا نديدى كه خدا تسبيح گويدش آنكه در آسمانها و زمين است و مرغان بال گشادگان هر كدام دانست نماز و تسبيحش را و خدا دانا است بدانچه كنند

قمشه ای

آیا ندیدی که هر کس در آسمانها و زمین است تا مرغهایی که در هوا پر گشایند همه به تسبیح و ثنای خدا مشغولند؟و همه آنان صلاة و تسبیح خود بدانند، و خدا به هر چه کنند آگاه است.

رشاد خليفه

آيا توجه نمي ‌كني كه همه كس در آسمان‌ها و زمين خدا را تجليل مي ‌كند، حتي پرندگان هنگامي كه به صف پرواز مي ‌كنند؟ هر يك از آنها نيايش و تسبيح خود را مي ‌دانند. خدا از همه اعمالشان كاملاً آگاه است.

Literal

Do you see/understand that God praises/glorifies for Him whom (is) in the skies/space and the earth/Planet Earth, and birds (with) expanded and motionless wings in a row? Each had known its prayers and its praise/glorification, and God (is) knowledgeable with what they make/do.

Al-Hilali Khan

See you not (O Muhammad SAW) that Allah, He it is Whom glorify whosoever is in the heavens and the earth, and the birds with wings out-spread (in their flight). Of each one He (Allah) knows indeed his Salat (prayer) and his glorification, (or everyone knows his Salat (prayer) and his glorification), and Allah is All-Aware of what they do.

Arthur John Arberry

Hast thou not seen how that whatsoever is in the heavens and in the earth extols God, and the birds spreading their wings? Each — He knows its prayer and its extolling; and God knows the things they do.

Asad

ART THOU NOT aware that it is God whose limitless glory all [creatures] that are in the heavens and on earth extol, even the birds as they spread out their wings? [Cf. 17:44 and the corresponding note.] Each [of them] knows indeed how to pray unto Him and to glorify Him; and God has full knowledge of all that they do:

Dr. Salomo Keyzer

Hebt gij niet overwogen, dat alle schepselen, zoowel in den hemel als op de aarde Gods lof verkondigen; ook de vogels die hunne vleugelen uitspreiden? Ieder kent zijn gebed en zijnen lofzang, en God weet wat zij doen.

Free Minds

Do you not see that everything in the heavens and the Earth glorifies God? Even the birds in formation, each knows its contact-method and its glorification. And God is fully aware of everything they do.

Hamza Roberto Piccardo

Non vedi come Allah è glorificato da tutti coloro che sono nei cieli e sulla terra e gli uccelli che dispiegano [le ali]? Ciascuno conosce come adorarLo e renderGli gloria. Allah ben conosce quello che fanno.

Hilali Khan

See you not (O Muhammad SAW) that Allah, He it is Whom glorify whosoever is in the heavens and the earth, and the birds with wings out-spread (in their flight). Of each one He (Allah) knows indeed his Salat (prayer) and his glorification, (or everyone knows his Salat (prayer) and his glorification), and Allah is All-Aware of what they do.

Kuliev E.

Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие. Аллах знает о том, что они совершают.

M.-N.O. Osmanov

Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на зем
ле, а также птицы, летящие стаями? И каждый знает свою молитву и то, как ему славить [Аллаха]. Аллах же знает о том, что они вершат.

Mohammad Habib Shakir

Do you not see that Allah is He Whom do glorify all those who are in the heavens and the earth, and the (very) birds with expanded wings? He knows the prayer of each one and its glorification, and Allah is Cognizant of what they do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Hast thou not seen that Allah, He it is Whom all who are in the heavens and the earth praise, and the birds in their flight? Of each He knoweth verily the worship and the praise; and Allah is Aware of what they do.

Palmer

Hast thou not seen that God,- all who are in the heavens and the earth celebrate His praises, and the birds too spreading out their wings; each one knows its prayer and its praise, and God knows what they do?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Görmedin mi, göklerdeki ve yerdeki şuurlular da bölük bölük olmuş kuşlar da Allah’ı tespih etmektedir. Her biri kendine özgü duasını, kendine özgü tespihini bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını çok iyi bilmektedir.

Qaribullah

Have you not seen how Allah is exalted by those in the heavens and earth, and the birds with outspread wings? He knows its prayers and its exaltations and Allah has knowledge of the things they do.

QXP

Do you not realize that Allah, He it is Whom all beings in the heavens and the earth glorify, and the birds, with their wings outspread, as they fly in columns. All of them know their SALAT and TASBEEH (mission and strife). Allah is Aware of what they do to fulfill His Plan.

Reshad Khalifa

Do you not realize that everyone in the heavens and the earth glorifies GOD, even the birds as they fly in a column? Each knows its prayer and its glorification. GOD is fully aware of everything they do.

Rodwell

Hast thou not seen how all in the Heavens and in the Earth uttereth the praise of God? – the very birds as they spread their wings? Every creature knoweth its prayer and its praise! and God knoweth what they do.

Sale

Dost thou not perceive that all creatures both in heaven and earth praise God; and the birds also, extending their wings? Every one knoweth his prayer, and his praise: And God knoweth that which they do.

Sher Ali

Seest thou not that it is ALLAH Whose praises, all who are in the heavens and the earth celebrate, and so do the birds with their wings outspread ? Each one knows his own mode of prayer and praise. And ALLAH knows well what they do.

Unknown German

Hast du nicht gesehen, daß es Allah ist, Den alle lobpreisen, die in den Himmeln und auf Erden sind, und die Vögel auch mit ausgebreiteten Schwingen? Jedes kennt seine eigene (Weise von) Gebet und Lobpreisung. Und Allah weiß wohl, was sie tun.

V. Porokhova

Ужель не видишь ты, ■ Как все на небесах и на земле ■ Аллаха славит, – ■ Рядами птицы (над землей ■ В волшебном хоре птичьих трелей)? ■ И знает всяк свою молитву и хвалу. ■ И то, что делают они, – ■ Все ведомо Аллаху!

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м, беләсеңме дөреслектә Аллаһу тәгалә – Аңа җирдә вә күкләрдә булган мәхлукатлар тәсбих әйтерләр, канатларын һавада җәйгәннәре хәлдә кошлар да тәсбих әйтерләр. Тәсбих әйтүчеләрнең барчасы үзләренең намазларын вә тәсбихләрен белер булдылар. Аллаһу тәгалә ул мәхлукатның ни эшләгәннәрен белүче.

جالندہری

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی۔ اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں (سب) خدا کو معلوم ہے

طاہرالقادری

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ (سب) اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں اور پرندے (بھی فضاؤں میں) پر پھیلائے ہوئے (اسی کی تسبیح کرتے ہیں)، ہر ایک (اللہ کے حضور) اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.