سوره النور (24) آیه 58

قرآن، سوره النور (24) آیه 58

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 59
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 57

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم و الّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظّهيرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات و اللّه عليم حكيم

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo liyasta/thinkumu allatheena malakat aymanukum waallatheena lam yablughoo alhuluma minkum thalatha marratin min qabli salati alfajri waheena tadaAAoona thiyabakum mina alththaheerati wamin baAAdi salati alAAisha-i thalathu AAawratin lakum laysa AAalaykum wala AAalayhim junahun baAAdahunna tawwafoona AAalaykum baAAdukum AAala baAAdin kathalika yubayyinu Allahu lakumu al-ayati waAllahu AAaleemun hakeemun

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، بايد بندگان شما و آنها که هنوز به حد، بلوغ نرسيده اند ، در سه هنگام از شما براي وارد شدن به خانه رخصت طلبند :پيش از نماز صبح و هنگام ظهر که لباس از تن بيرون مي کنيد و بعد از نماز عشا اين سه وقت ، وقت خلوت شماست در غير آن سه هنگام ، شما و آنها گناهي مرتکب نشده ايد اگر بر يکديگر بگذريد خدا آيات را اينچنين براي شما بيان مي کند ، و خدا دانا و حکيم است

خرمشاهی

اى مؤمنان، بايد كه ملك يمينهايتان و كسانى از شما كه هنوز به حد بلوغ نرسيده اند، سه بار، پيش از نماز صبح، و هنگامى كه در ظهر لباسهايتان را درمى آوريد، و پس از نماز عشار، كه سه هنگام برهنگى شماست، از شما [براى ورود] اجازه بگيرند; و پس از آن [سه هنگام] نه بر

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدمتكاران و پيشخدمتان شما و آنها كه هنوز بسن بلوغ نرسيده‏اند (ولى قادر به تشخيص هستند) هنگامى كه بخواهند پيش شما (اطاق شما) بيايند، بايد سه مرتبه (در شبانه روز) از شما اجازه ورود بگيرند، پيش از نماز صبح و بعد از ظهر كه لباستان را درمى‏آوريد و پس از نماز خفتن. اين سه وقت هنگام استراحت شماست. غير از اين مواقع براى شما و براى آنها گناهى نيست كه نزد هم رفت و آمد كنيد. بدينسان خدا آيات و احكام خود را براى شما بيان ميدارد و خدا داناى با حكمت است.

انصاریان

ای اهل ایمان! باید بردگانتان و کسانی از شما که به مرز بلوغ نرسیده اند [هنگام ورود به خلوت خانه شخصی شما] سه بار [در سه زمان] از شما اجازه بگیرند، پیش از نماز صبح، و هنگام [استراحت] نیم روز که جامه هایتان را کنار می نهید، و پس از نماز عشا؛ [این زمان ها] سه زمان خلوت شماست، بعد از این سه زمان بر شما و آنان گناهی نیست [که بدون اجازه وارد شوند؛ زیرا آنان] همواره نزد شما در رفت و آمدند و با یکدیگر نشست و برخاست دارید. این گونه خدا آیاتش را برای شما بیان می کند، و خدا دانا و حکیم است.

سراج

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد بايد اجازه بخواهند از شما بندگان شما و كودكانى كه نرسيده‏اند بحد بلوغ از (آزادان) شما (براى آمدن به خانه‏هاى شما) سه نوبت: پيش از نماز بامداد و هنگامى كه مى‏نهيد جامه‏هاى خود را به نيمروز (ظهر كه وقت نماز پيشين است) و از پس نماز خفتن (اين اوقات) سه (كشف) عورتهاست شما را نيست بر شما و برايشان (بندگان و كودكان) بزهى بعد از اين سه وقت بس در آيندگانند بر شما در مى‏آيند بعضى از شما بر بعضى (بندگان بر خواجگان) بدينسان بيان مى‏كند براى شما آيه‏ها را و خدا دانا و درست كردار است

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، قطعاً بايد غلام و كنيزهاى شما و كسانى از شما كه به [سنِ‏] بلوغ نرسيده‏اند سه بار در شبانه روز از شما كسب اجازه كنند: پيش از نماز بامداد، و نيمروز كه جامه‏هاى خود را بيرون مى‏آوريد، و پس از نماز شامگاهان. [اين،] سه هنگام برهنگى شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهى نيست كه غير از اين [سه هنگام‏] گرد يكديگر بچرخيد [و با هم معاشرت نماييد]. خداوند آيات [خود] را اين گونه براى شما بيان مى‏كند، و
خدا داناى سنجيده‏كار است.

پورجوادی

اى مؤمنان، بردگان و كودكان شما كه به حد بلوغ نرسيده‏اند در سه وقت بايد از شما اجازه بگيرند: قبل از نماز صبح و در نيمروز كه لباس از تن بيرون مى‏آوريد و بعد از نماز عشا، اين سه وقت اوقات خصوصى شماست و بعد از اين سه وقت بر شما و آنها گناهى نيست كه گردتان بگردند، اينگونه خداوند آيات را براى شما بيان مى‏كند، خداوند داناى فرزانه است.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورديد بايد كه دستورى خواهند از شما آن كسان كه مالك شد دستهاى شما [بردگانتان‏] و آن كسان از شما كه بحدّ احتلام نرسيده‏اند سه بار پيش از نماز صبح و هنگامى كه فرو مى‏گذاريد جامه‏هايتان را در نيمروز و از پس نماز خفتن. شما را سه عورت است. [كه برهنه مى‏شويد و هنگام خلوت شماست صبح و ظهر و پس از عشاء] نيست بر شما و نه بر ايشان گناهى بعد از آنها، كه برخى از شما پيش برخى ديگر رفت و آمد كنند. اينچنين خدا بيان مى‏كند بر شما آيات را و خداى داناى حكيم است

اشرفی

اى آن كسانيكه ايمان آورديد بايد كه دستور خواهند از شما آنان كه مالك شد يمينهاتان و آنان كه نرسيده‏اند بحد بلوغ از شما سه بار پيش از نماز صبح و وقتى كه مى‏نهيد جامه هاتان از ميان روز و از بعد نماز خفتن سه عورت است مر شما را نيست بر شما و نه برايشان گناهى بعد از آنها گروندگان باشند بر شما بعضيتان بر بعضى همچنين بيان ميكند خدا بر شما آيت‏ها را و خدا داناى درستكردار است

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، ملك يمينهايتان و كسانى از شما كه به بلوغ نرسيده‏اند، بايد سه نوبت از شما اجازه گيرند، پيش از نماز صبح و هنگامى از نيمروز كه لباسهايتان را در مى‏آوريد و پس از نماز عشا. [اين‏] سه نوبت برايتان [اوقات‏] خلوت است. پس از آنها بر شما و بر آنان هيچ گناهى نيست چرا كه پيرامون شما در گردشند. [و] بر همديگر [وارد مى‏شويد]. خداوند آيات [خود] را بدينسان برايتان روشن مى‏سازد. و خداوند داناى فرزانه است

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بردگان شما، و همچنین کودکانتان که به حدّ بلوغ نرسیده‌اند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی) خود را بیرون می‌آورید، و بعد از نماز عشا؛ این سه وقت خصوصی برای شماست؛ امّا بعد از این سه وقت، گناهی بر شما و بر آنان نیست (که بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر بگردید (و با صفا و صمیمیّت به یکدیگر خدمت نمایید). این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می‌کند، و خداوند دانا و حکیم است!

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بايد كسانى كه مالكشان شده‏ايد و كسانى از شما كه به حد بلوغ نرسيده‏اند [براى در آمدن به نزد شما] در سه هنگام اجازه خواهند: پيش از نماز بامداد و هنگام نيمروز كه جامه‏هاى خويش فرو مى‏نهيد و پس از نماز خفتن اينها سه وقت خلوت شماست. و در غير از اين سه هنگام باكى بر شما و آنان نيست [كه اجازه نگيريد]، زيرا كه پيرامون يكديگر مى‏گرديد- و اجازه‏خواستن مشقت دارد-. اينچنين خدا آيات را براى شما روشن بيان مى‏كند، و خدا دانا و با حكمت است.

مصباح زاده

اى آن كسانى كه ايمان آورديد بايد كه دستور خواهند از شما آنان كه مالك شد يمينهاتان و آنان كه نرسيده‏اند بحد بلوغ از شما سه بار پيش از نماز صبح و وقتى كه مى‏نهيد جامه هاتان از ميان روز و از بعد نماز خفتن سه عورت است مر شما را نيست بر شما و نه بر ايشان گناهى بعد از آنها گردندگان باشند بر شما بعضيتان بر بعضى همچنين بيان ميكند خدا بر شما آيت‏ها را و خدا داناى درستكردار است

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد بايد دستور خواهند از شما آنان كه مالك است دستهاى شما و آنان كه نرسيدند مردى را از شما سه بار پيش از نماز بامداد و گاهى كه بگذاريد جامه هاى خود را به نيمروز و پس از نماز شام سه عورت است براى شما نيست بر شما و نه بر ايشان پروائى پس از آنها گردش كنندگان باشند بر شما برخى بر برخى بدينسان بيان كند خدا براى شما آيتها را و خدا است داناى حكيم

قمشه ای

ای کسانی که ایمان آورده‌اید (بدانید که) بندگان ملکی شما و اطفال شما که هنوز به وقت احتلام و زمان بلوغ نرسیده‌اند باید (شبانه روزی) سه مرتبه از شما اجازه ورود بخواهند: یک بار پیش از نماز صبح و دیگر هنگام ظهر که جامه‌ها را از تن برمی‌گیرید و دیگر پس از نماز خفتن، که این سه وقت هنگام عورت و خلوت شماست (اکثر برهنه یا در لباس کوتاهید) و بعد از این سه بار اجازه، دیگر باکی بر شما و آنها نیست که (بی‌دستور) با بندگان و اطفال خود گرد یکدیگر جمع شوید و هر ساعت در کارها به شما مراجعه کنند. خدا آیات را بر شما چنین روشن بیان می‌کند، و خدا (به کار بندگان) دانا و (به مصالح خلق) آگاه است.

رشاد خليفه

اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدمتكاران شما و فرزنداني كه هنوز بالغ نشده‌اند، بايد (پيش از ورود به اتاق شما) اجازه بگيرند. اين عمل در سه موقع بايد انجام شود- پيش از نماز فجر، هنگام ظهر كه لباس‌ خود را براي استراحت عوض مي ‌كنيد و پس از نماز عشا. اين سه نوبت، اوقات خصوصي شماست. در ساعات ديگر، هيچ گناهي بر شما يا بر آنها نيست كه با هم باشيد. خدا، اين چنين آيات را براي شما روشن مي ‌كند. خداست داناي مطلق، حكيم‌ترين.

Literal

You, you those who believed, those who your rights (hands) owned/possessed (i.e. care-givers under contract), and those who did not reach the puberty/sexual maturity from you should ask for your permission three times, from before the dawn’s prayers, and when you put your clothes/garments (on) from the noon/midday, and from after the evening/first darkness prayers, three shameful genital parts (protective times are) for you, an offense/sin is not on you, and nor on them after them (the three times) circling/walking around on you, some of you to some, as/like that God clarifies/shows/explains for you the verses/evidences , and God (is) knowledgeable, wise/judicious.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Let your legal slaves and slave-girls, and those among you who have not come to the age of puberty ask your permission (before they come to your presence) on three occasions; before Fajr (morning) prayer, and while you put off your clothes for the noonday (rest), and after the Isha (late-night) prayer. (These) three times are of privacy for you, other than these times there is no sin on you or on them to move about, attending (helping) you each other. Thus Allah makes clear th

Arthur John Arberry

O believers, let those your right hands own and those of you who have not reached puberty ask leave of you three times — before the prayer of dawn, and when you put off your garments at the noon, and after the evening prayer — three times of nakedness for you. There is no fault in you or them, apart from these, that you go about one to the other. So God makes clear to you the signs; and God is All-knowing, All-wise.

Asad

O YOU who have attained to faith! [In pursuance of the Quranic principle that the social and individual – as well as the spiritual and material – aspects of human life form one indivisible whole and cannot, therefore, be dealt with independently of one another, the discourse returns to the consideration of some of the rules of healthy social behaviour enunciated in the earlier parts of this surah. The following passage takes up and elaborates the theme of the individual’s right to privacy, already touched upon in verses 27 – 29 above.] At three times [of day], let [even] those whom you rightfully possess, [Lit., «whom your right hands possess» – a phrase which, primarily and as a rule, denotes male and female slaves. Since, however, the institution of slavery is envisaged in the Quran as a mere historic phenomenon that must in time be abolished (cf. notes on verse 33 of this surah, as well as note on 2:177), the above expression may also he understood as referring, in general, to one’s close dependants and to domestic servants of either sex. Alternatively, the phrase ma malakat aymanukum may denote, in this context, «those whom you rightfully possess through wedlock», i.e., wives and husbands (cf. 4:24 and the corresponding note).] as well as those from among you who have not yet attained to puberty, [I.e., all children, irrespective of whether they are related to one or not.] ask leave of you [before intruding upon your privacy]: before the prayer of daybreak, and whenever you lay aside your garments in the middle of the day, and after the prayer of nightfall: [The term zahirah (lit., «midday» or, occasionally, «heat of midday»), which occurs in the Quran only in this one instance, may have been used metonymically in the sense of «day-time» as contrasted with the time after the prayer of nightfall and before the prayer of daybreak: hence my tentative rendering as «middle of the day».] the three occasions on which your nakedness is likely to be bared. [Lit., «three [periods] of nakedness (thalath awrat) for you». This phrase is to be understood both literally and figuratively. Primarily, the term awrah signifies those parts of a mature person’s body which cannot in decency be exposed to any but one’s wife or husband or, in case of illness, one’s physician. In its tropical sense, it is also used to denote spiritual «nakedness», as well as situations and circumstances in which a person is entitled to absolute privacy. The number «three» used twice in this context is not, of course, enumerative or exclusive, but is obviously meant to stress the recurrent nature of the occasions on which even the most familiar members of the household, including husbands, wives and children, must respect that privacy.] Beyond these [occasions], neither you nor they will incur any sin if they move [freely] about you, attending to [the needs of] one another. In this way God makes clear unto you His messages: for God is all-knowing, wise!

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! laat uwe slaven en diegenen onder u, welke den ouderdom der rijpheid nog niet hebben bereikt, verlof vragen, alvorens zij drie malen des daags in uwe tegenwoordigheid komen; namelijk vr het ochtendgebed, als gij des middags uwe kleederen aflegt en na het avondgebed. Dit zijn drie tijdstippen voor u, waarop gij alleen moet wezen; er zal voor u geene misdaad in liggen, noch voor hen, indien zij op andere tijdstippen zonder verlof tot u ingaan, daar gij in voortdurende aanraking met elkander zijt. Zoo verklaart God u zijne teekenen; want God is alwetend en wijs.

Free Minds

O you who believe, let those who are your dependants and have not yet attained puberty request your permission regarding three times: Before the dawn contact-method, and should you take off your attire from being outdoors, and after the evening contact-method. These are three private times for you. Other than these times, it is not wrong for you or them to intermingle with one another. God thus clarifies the revelations for you. And God is Knowledgeable, Wise.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete, vi chiedano il permesso [di entrare] i vostri servi e quelli che ancora sono impuberi, in tre momenti [del giorno]: prima dell’orazione dell’alba, quando vi spogliate dei vostri abiti a mezzogiorno e dopo l’orazione della notte. Questi sono tre momenti di riservatezza per voi. A parte ciò, non ci sarà alcun male né per voi né per loro se andrete e verrete gli uni presso gli altri. Così Allah vi spiega i segni, e Allah è sapiente, saggio.

Hilali Khan

O you who believe! Let your legal slaves and slave-girls, and those among you who have not come to the age of puberty ask your permission (before they come to your presence) on three occasions; before Fajr (morning) prayer, and while you put off your clothes for the noonday (rest), and after the Isha (late-night) prayer. (These) three times are of privacy for you,
other than these times there is no sin on you or on them to move about, attending (helping) you each other. Thus Allah makes clear the Ayat (the Verses of this Quran, showing proofs for the legal aspects of permission for visits, etc.) to you. And Allah is All-Knowing, All-Wise.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Пусть невольники, которыми овладели ваши десницы, и те, кто не достиг половой зрелости, спрашивают у вас разрешения войти в покои в трех случаях: до рассветного намаза, когда вы снимаете одежду в полдень и после вечернего намаза. Вот три времени наготы для вас. Ни на вас, ни на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете друг друга. Так Аллах разъясняет вам знамения. Аллах – Знающий, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Пусть ваши рабы и те, кто не достиг совершеннолетия, просят у вас разрешения [войти в покои] в трех случаях: до предутренней молитвы, когда вы снимаете одежду для полуденного отдыха и после вечерней молитвы. [Эти три случая] – три времени наготы для вас. Ни на вас, ни на них нет греха, помимо этих трех случаев, [за вход без разрешения], ибо одни из вас посещают других [по разным делам].

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! let those whom your right hands possess and those of you who have not attained to puberty ask permission of you three times; before the morning prayer, and when you put off your clothes at midday in summer, and after the prayer of the nightfall; these are three times of privacy for you; neither is it a sin for you nor for them besides these, some of you must go round about (waiting) upon others; thus does Allah make clear to you the communications, and Allah is Knowing, Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Let your slaves, and those of you who have not come to puberty, ask leave of you at three times (before they come into your presence): Before the prayer of dawn, and when ye lay aside your raiment for the heat of noon, and after the prayer of night. Three times of privacy for you. It is no sin for them or for you at other times, when some of you go round attendant upon others (if they come into your presence without leave). Thus Allah maketh clear the revelations for you. Allah is Knower, Wise.

Palmer

O ye who believe! let those whom your right hands possess, and those amongst you who have not reached puberty, ask leave of you three times: before the prayer of dawn, and when ye put off your clothes at noon, and after the evening prayer;- three times of privacy for you: there is no crime on either you or them after these while ye are continually going one about the other. Thus does God explain to you His signs, for God is knowing, wise.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlarla, ergenlik yaşına gelmemiş olanlarınız sizden üç vakitte izin istesin: Sabah namazından/duasından önce, öğlen vaktinde elbiselerinizi çıkardığınızda, gün battıktan sonra yerine getirilen namazdan/duadan sonra… Kaygılanacağınız üç vakittir bunlar. Bunlar dışında size de onlara da bir günah yoktur. Aranızda dolaşırlar, birbirinize bakabilirsiniz. Allah, ayetleri size işte böyle açıklıyor. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

Qaribullah

Believers, let those your right hand owns and those who have not come of age ask permission of you three times before the dawn prayer, when you put aside your garments, in the heat of noon, and after the night prayer. These are the three occasions of privacy. There is no fault in you or them, apart from these, that they go about you, you are of each other. As such Allah makes plain to you His verses, Allah is the Knower, the Wise.

QXP

(Your social mannerism begins at home.) O You who have chosen to be graced with belief! Let your servants and children who have not yet come of age ask your permission before coming in to see you on three occasions: Before you engage in your assignments at dawn, at noon when you are resting with light clothes, and after you have completed your assignments at night. These are your three times of privacy. At other times it is not wrong for you or for them to move about freely, attending to one another. In this way, Allah makes clear to you the revelations, for, Allah is All Knowing, Wise.

Reshad Khalifa

O you who believe, permission must be requested by your servants and the children who have not attained puberty (before entering your rooms). This is to be done in three instances – before the Dawn Prayer, at noon when you change your clothes to rest, and after the Night Prayer. These are three private times for you. At other times, it is not wrong for you or them to mingle with one another. GOD thus clarifies the revelations for you. GOD is Omniscient, Most Wise.

Rodwell

O ye who believe! let your slaves, and those of you who have not come of age, ask leave of you, three times a day, ere they come into your presence; – before the morning prayer, and when ye lay aside your garments at mid-day, and after the evening prayer. These are your three times of privacy. No blame shall attach to you or to them, if after these times, when ye go your rounds of attendance on one another, they come in without permission. Thus doth God make clear to you His signs: and God is Kn

Sale

O true believers, let your slaves and those among you who shall not have attained the age of puberty, ask leave of you, before they come into your presence, three times in the day; namely, before the morning prayer, and when ye lay aside your garments at noon, and after the evening prayer. These are the three times for you to be private: It shall be no crime in you, or in them, if they go into you without asking permission after these times, while ye are in frequent attendance, the one of you on

Sher Ali

O ye who believe ! let those whom your right hand possess, and those of you, who have not reached puberty, ask leave of you at three times before coming into your private apartments -before the Morning Prayer, and when you lay aside your clothes at noon (in summer) and after the night Prayer. These are the three times of privacy for you. At other times there is no blame on you nor on them, for some of you have to attend upon others and to move about freely according to need. Thus does ALLAH make

Unknown German

O die ihr glaubt, es sollen die, welche eure Rechte besitzt, und die unter euch, die noch nicht die Reife erlangt haben, euch um Erlaubnis bitten zu dreien Zeiten: vor dem Morgengebet, und wenn ihr eure Kleider ablegt wegen der Mittagshitze, und nach dem Abendgebet – für euch drei Zeiten der Zurückgezogenheit. Nach diesen ist es für euch und für sie keine Sünde, wenn die einen von euch sich um die andern zu schaffen machen. Also macht euch Allah die Gebote klar, denn Allah ist allwissend, allwei

V. Porokhova

О вы, кто верует! Пусть те, ■ Которыми владеют ваши правы руки, ■ И те из вас, что не достигли зрелых лет, ■ У вас три раза позволения попросят, ■ (Когда войти к вам захотят): ■ (Один раз) – на заре, до утренней молитвы, ■ (Второй) – в полудний (зной), ■ Когда вы снимете одежды (подремать в тени), ■ И (третий) – после завершения молитвы на ночь, – ■ Три раза наготы у вас, ■ (Когда другим вас недозволено увидеть). ■ Не будет ни на вас и ни на них греха ■ В часы другие, кроме этих, ■ Друг к другу по нужде зайти. ■ Так вам Аллах знамения толкует, – ■ Аллах ведь знающ, мудр безмерно!

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр хезмәтче колларыгыз һәм бәлагатькә ирешмәгән сабый балаларыгыз, сезнең яныгызга керергә рөхсәт сорасалар, өч вакытта: иртә намазыннан элек, өйлә намазы вакытында һәм йәстү намазыннан соң, ошбу өч вакыт гаурәтдер, ул вакытларда киемнәрегезне алмаштырган буласыз, шул күрсәтелгән өч вакыттан башка вакытларда бер-берегезгә рөхсәтсез кереп йөрүегездә сезгә дә, аларга да гөнаһ юкдыр. Аллаһ сезгә хөкеми аятьләрне бәян итәдер, Аллаһ белүче вә гадел хөкем итүче.

جالندہری

مومنو! تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچّے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی (تین اوقات میں) تم سے اجازت لیا کریں۔ (ایک تو) نماز صبح سے پہلے اور (دوسرے گرمی کی دوپہر کو) جب تم کپڑے اتار دیتے ہو۔ اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ (یہ) تین (وقت) تمہارے پردے (کے) ہیں ان کے (آگے) پیچھے (یعنی دوسرے وقتوں میں) نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر۔ کہ کام کاج کے لئے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے

طاہرالقادری

اے ایمان والو! چاہئے کہ تمہارے زیردست (غلام اور باندیاں) اور تمہارے ہی وہ بچے جو (ابھی) جوان نہیں ہوئے (تمہارے پاس آنے کے لئے) تین مواقع پر تم سے اجازت لیا کریں: (ایک) نمازِ فجر سے پہلے اور (دوسرے) دوپہر کے وقت جب تم (آرام کے لئے) کپڑے اتارتے ہو اور (تیسرے) نمازِ عشاء کے بعد (جب تم خواب گاہوں میں چلے جاتے ہو)، (یہ) تین (وقت) تمہارے پردے کے ہیں، ان (اوقات) کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، (کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ) تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیتیں واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے،

1 نظر برای “سوره النور (24) آیه 58

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.