سوره النور (24) آیه 59

قرآن، سوره النور (24) آیه 59

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 60
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 58

عربی

وَ إِذا بَلَغَ الأَْطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

بدون حرکات عربی

و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الّذين من قبلهم كذلك يبيّن اللّه لكم آياته و اللّه عليم حكيم

خوانش

Wa-itha balagha al-atfalu minkumu alhuluma falyasta/thinoo kama ista/thana allatheena min qablihim kathalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi waAllahu AAaleemun hakeemun

آیتی

و چون اطفال شما به حد بلوغ رسيدند ، بايد همانند کساني که ذکرشان ، گذشت رخصت طلبند خدا آيات را اينچنين براي شما بيان مي کند و خدا داناو حکيم است

خرمشاهی

و چون فرزندانتان به حد بلوغ رسند، بايد همانند كسانى كه پيش از آنان [در همين شرايط] اجازه مى گرفتند، [براى ورود] اجازه بگيرند، بدينسان خداوند آياتش را براى شما روشن مى گرداند، و خداوند داناى فرزانه است.

کاویانپور

و هنگامى كه كودكان شما بحد بلوغ رسيدند، بايد مثل سايرين كه قبلا اجازه ميگرفتند (در تمام اوقات براى ورود باطاق شما) اجازه بگيرند. بدينسان خدا آيات و احكام خود را براى شما بيان ميدارد و خدا داناى با حكمت است.

انصاریان

و هنگامی که کودکان شما به مرز بلوغ رسیدند، باید [برای ورود به خلوت خانه شخصی شما] اجازه بگیرند، همان گونه که کسانی که پیش از آنان [به مرز بلوغ رسیده بودند] اجازه می گرفتند. خدا این گونه آیاتش را برای شما بیان می کند؛ و خدا دانا و حکیم است.

سراج

و آنگه كه رسند كودكان از شما بحد بلوغ بايد اجازه بخواهند همانگونه كه اجازه خواستند آنانكه پيش از ايشان بودند بدينسان خدا بيان مى‏كند براى شما آيه‏هاى خود را و خدا دانا و حكيم است

فولادوند

و چون كودكان شما به [سنِ‏] بلوغ رسيدند، بايد از شما كسب اجازه كنند؛ همان گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند كسب اجازه كردند. خدا آيات خود را اين گونه براى شما بيان مى‏دارد، و خدا داناى سنجيده‏كار است.

پورجوادی

چون كودكان شما به حد بلوغ رسيدند بايد اجازه بگيرند، مانند افرادى كه پيش از آنها بودند و اجازه مى‏گرفتند. خداوند اين چنين آياتش را براى شما بيان مى‏كند و او داناى فرزانه است.

حلبی

و چون اطفال شما به حدّ بلوغ رسند، پس بايد [براى ورود به نزد شما] دستورى خواهند چنان كه دستور خواستند آن كسان كه پيش از ايشان بودند، اينچنين بيان مى‏كند خدا بر شما آيات خويش را، و خدا داناى استواركار است.

اشرفی

و چون رسند كودكان از شما بحد بلوغ پس بايد دستور خواهند همچنان كه دستور خواستند آنان كه بودند پيش از ايشان همچنين بيان ميكند خدا براى شما آيت هايش را و خدا داناى درستكردار است

خوشابر مسعود انصاري

و چون كودكانتان به بلوغ رسيدند، بايد مانند كسانى كه پيش از آنان اجازه مى‏گرفتند، اجازه گيرند. خداوند آياتش را بدينسان برايتان روشن مى‏سازد و خداوند داناى فرزانه است

مکارم

و هنگامی که اطفال شما به سنّ بلوغ رسند باید اجازه بگیرند، همان گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می‌گرفتند؛ اینچنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می‌کند، و خدا دانا و حکیم است!

مجتبوی

و چون كودكان شما به حد بلوغ رسند بايد اجازه [ورود] خواهند چنانكه كسانى كه پيش از آنان بودند اجازه مى‏خواستند. اينچنين خدا آيات خود را براى شما روشن بيان مى‏كند، و خدا دانا و با حكمت است.

مصباح زاده

و چون رسند كودكان از شما بحد بلوغ پس بايد دستور خواهند همچنان كه دستور خواستند آنان كه بودند پيش از ايشان همچنين بيان ميكند خدا براى شما آيت‏هايش را و خدا داناى درستكردار است

معزی

و هنگامى كه رسند كودكان از شما مردى را پس بايد دستورى خواهند چنانكه دستورى خواستند آنان كه پيش از ايشان بودند بدينسان بيان كند خداى براى شما آيتهاى خويش را و خدا است داناى حكيم

قمشه ای

و آن گاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند سایر بالغان (البته همه وقت) با اجازه وارد شوند. خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‌کند، و خدا (به صلاح بندگان) دانا و (در وضع تکلیف) محکم کار است.

رشاد خليفه

هنگامي كه بچه‌ها بالغ شوند، بايد (پيش از ورود) اجازه بگيرند، مانند كساني كه پيش از آنها به سن بلوغ رسيدند، (پيش از ورود) اجازه گرفته‌اند. خدا اين چنين آياتش را براي شما روشن مي ‌كند. خداست داناي مطلق، حكيم‌ترين.

Literal

And if the children from you reached the puberty/sexual maturity so they should ask for permission/pardon, as/like those from before them asked for permission/pardon, as/like that God clarifies/shows/explains for you His verses/evidences , and God (is) knowledgeable, wise/judicious.

Al-Hilali Khan

And when the children among you come to puberty, then let them (also) ask for permission, as those senior to them (in age). Thus Allah makes clear His Ayat (Commandments and legal obligations) for you. And Allah is All-Knowing, All-Wise.

Arthur John Arberry

When your children reach puberty, let them ask leave, as those before them asked leave. So God makes clear to you His signs; and God is All-knowing, All-wise.

Asad

Yet when the children among you attain to puberty, let them ask leave of you [at all times], even as those [who have reached maturity] before them have been enjoined to ask it. [Lit., «have asked it»: a reference to the injunction laid down in verses 27-28 above. My interpolation, between brackets, of the phrase «who have reached maturity» is based on Zamakhshari’s interpretation of the words «those before them».] In this way God makes clear unto you His messages: for God is all-knowing, wise!

Dr. Salomo Keyzer

En als uwe kinderen den ouderdom van rijpheid bereiken, laat hen dan ten allen tijde verlof vragen om in uwe tegenwoordigheid te komen, op dezelfde wijze als zij verlof vroegen, die dien ouderdom voor hen bereikten. Zoo verklaart God u zijne teekenen; want God is alwetend en wijs.

Free Minds

And when the children among you reach puberty, then let permission be sought from them like it was sought from those before them. God thus clarifies His revelations for you. And God is Knowledgeable, Wise.

Hamza Roberto Piccardo

E quando i vostri figli raggiungono la pubertà, chiedano il permesso [di entrare], come fanno quelli che prima di loro [la raggiunsero]. Così Allah vi spiega Suoi segni, Allah è sapiente, saggio.

Hilali Khan

And when the children among you come to puberty, then let them (also) ask for permission, as those senior to them (in age). Thus Allah makes clear His Ayat (Commandments and legal obligations) for you. And Allah is All-Knowing, All-Wise.

Kuliev E.

Когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают разрешения те, кто страше
них. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения. Аллах – Знающий, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

Когда ваши дети достигнут зрелости, то пусть они просят разрешения [войти в покои], как спрашивали те, кто старше их. Так разъясняет вам Аллах Свои знамения. Аллах – знающий, мудрый.

Mohammad Habib Shakir

And when the children among you have attained to puberty, let them seek permission as those before them sought permission; thus does Allah make clear to you His communications, and Allah is knowing, Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when the children among you come to puberty then let them ask leave even as those before them used to ask it. Thus Allah maketh clear His revelations for you. Allah is Knower, Wise.

Palmer

And when your children reach puberty let them ask leave as those before them asked leave. Thus does God explain to you His signs, for God is knowing, wise.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Çocuklarınız ergenlik çağına ulaştığında, kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi izin istesinler. Allah size ayetleri işte böyle açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hikmeti sınırsızdır.

Qaribullah

And when children reach the age of puberty, let them ask permission as those before them asked permission. As such Allah makes clear to you His verses. Allah is the Knower, the Wise.

QXP

And when the children among you come of age, let them ask your permission every time just as those who have grown up before them (24:27). Thus Allah makes His revelations clear for you. Allah is Knower, Wise.

Reshad Khalifa

Once the children reach puberty, they must ask permission (before entering) like those who became adults before them have asked permission (before entering). GOD thus clarifies His revelations for you. GOD is Omniscient, Most Wise.

Rodwell

And when your children come of age, let them ask leave to come into your presence, as they who were before them asked it. Thus doth God make clear to you his signs: and God is Knowing, Wise.

Sale

And when your children attain the age of puberty, let them ask leave to come into your presence at all times, in the same manner as those who have attained that age before them, ask leave. Thus God declareth his signs unto you; and God is knowing and wise.

Sher Ali

And when the children among you reach puberty, they too should ask leave, even as their elders before them asked leave. Thus does ALLAH make plain to you HIS commandments; And ALLAH is All-Knowing, Wise.

Unknown German

Wenn die Kinder unter euch ihre Reife erlangen, dann sollen sie (auch) um Erlaubnis bitten, gerade so wie die vor ihnen um Erlaubnis baten. Also macht euch Allah Seine Gebote klar, denn Allah ist allwissend, allweise.

V. Porokhova

Когда же дети ваши зрелости достигнут, ■ Пусть тоже просят позволенья ■ (В часы интимного досуга к вам зайти), ■ Как это делали до них. ■ Так разъясняет вам Аллах Свои знаменья, – ■ Аллах ведь знающ, мудр безмерно!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр балаларыгыз бәлагатькә ирешсәләр, сезнең яныгызга һәрвакыт рөхсәт сорап керсеннәр, әүвәлге бәлагатькә ирешкәннәрегез рөхсәт сораганнары кеби. Аллаһ сезгә үзенең хөкемнәрен әнә шулай бәян итәдер, Аллаһ белүче вә хөкемче.

جالندہری

اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہوجائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیئے جس طرح ان سے اگلے (یعنی بڑے آدمی) اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے۔ اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے

طاہرالقادری

اور جب تم میں سے بچے حدِ بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ (تمہارے پاس آنے کے لئے) اجازت لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے (دیگر بالغ افراد) اجازت لیتے رہتے ہیں، اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام خُوب واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.