سوره النور (24) آیه 64

قرآن، سوره النور (24) آیه 64

آیه پسین: سوره الفرقان (25) آیه 1
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 63

عربی

أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

ألا إنّ للّه ما في السّماوات و الأرض قد يعلم ما أنتم عليه و يوم يرجعون إليه فينبّئهم بما عملوا و اللّه بكلّ شي‏ء عليم

خوانش

Ala inna lillahi ma fee alssamawati waal-ardi qad yaAAlamu ma antum AAalayhi wayawma yurjaAAoona ilayhi fayunabbi-ohum bima AAamiloo waAllahu bikulli shay-in AAaleemun

آیتی

از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است مي داند که شما بر چه کاريد و آن روز که به او بازگردانده شوند آنان را از کارهايي که کرده اند آگاه سازد و خدا بر هر چيزي داناست

خرمشاهی

بدانيد كه بيگمان آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است; به راستى مى داند كه شما اكنون در چه كارى هستيد و روزى را كه به سوى او بازگردانده مى شوند، آنگاه آنان را از [نتيجه و حقيقت] آنچه كرده اند آگاه مى گرداند و خداوند به هر چيزى داناست.

کاویانپور

آگاه باشيد: آنچه در آسمانها و زمين است همه متعلق بخداست و شما در هر حال و در هر كارى كه باشيد خدا از آن آگاه است و روزى كه بسوى او بازگشت ميكنيد شما را از آنچه انجام داديد آگاه خواهد ساخت و خدا بر هر چيز دانا و آگاه است.

انصاریان

آگاه باشید! که آنچه در آسمان ها و زمین است فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایی خداست. به یقین آنچه را که شما [از حالات، اعمال و خواسته ها] بر آن هستید می داند، و روزی را که [برای حسابرسی] به سوی او باز گردانده می شوند، پس آنان را به آنچه انجام داده اند، آگاه می کند و خدا به همه چیز داناست.

سراج

بدانيد كه بيگمان تنها از آن خداست آنچه در آسمانها و زمين است به يقين مى‏داند آنچه شما بر زنيد و نيز روزى را كه منافقان باز گردانيده شوند بسوى او پس خبر مى‏دهد ايشان را به كارهائى كه كرده‏اند و خدا به همه چيز داناست

فولادوند

هش‏دار كه آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ خداست. به يقين آنچه را كه بر آنيد مى‏داند، و روزى كه به سوى او بازگردانيده مى‏شوند آنان را [از حقيقت‏] آنچه انجام داده‏اند خبر مى‏دهد، و خدا به هر چيزى داناست.

پورجوادی

آگاه باشيد كه آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست، او احوال شما را مى‏داند و روزى كه به سوى او باز مى‏گردند، همگان را از اعمالشان آگاه مى‏سازد و خداوند به هر چيز آگاه است.

حلبی

آگاه باشيد! بى‏گمان خداى راست آنچه در آسمانها و زمين است، بيقين خدا مى‏داند آنچه را كه شما [از موفقيت يا نفاق‏] در آنيد. و روزى كه به سوى او بر گردانيده مى‏شوند، خبرشان مى‏دهد بدانچه عمل كردند و خدا بهمه چيز داناست.

اشرفی

هان بدرستيكه خدا راست آنچه در آسمانها و زمين است بحقيقت ميداند آنچه را كه شما برآنيد و روزى كه برگردانيده ميشوند بسوى او پس خبر ميدهد ايشانرا بآنچه كردند و خدا بهمه چيز داناست

خوشابر مسعود انصاري

هان، بى شك آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است. شيوه‏اى را كه شما بر آنيد، مى‏داند و روزى كه به سوى او باز گردانده مى‏شوند، آن گاه آنان را به آنچه كرده‏اند خبر مى‏دهد. و خداوند به همه چيز داناست

مکارم

آگاه باشید که برای خداست آنچه در آسمانها و زمین است؛ او می‌داند آنچه را که شما بر آن هستید، و (می‌داند) روزی را که بسوی او بازمی‌گردند؛ و (در آن روز) آنها را از اعمالی که انجام دادند آگاه می‌سازد؛ و خداوند به هر چیزی داناست!

مجتبوی

بدانيد كه خداى راست آنچه در آسمانها و زمين است. بدرستى مى‏داند كه شما در چه حال و بر چه كاريد- از كفر و اسلام و نافرمانى و طاعت-. و روزى كه به او بازگردانده شوند آنان را بدانچه كرده‏اند آگاه مى‏كند [و جزاشان خواهد داد]، و خدا به هر چيزى داناست.

مصباح زاده

هان بدرستى كه خدا راست آنچه در آسمانها و زمين است بحقيقت ميداند آنچه را كه شما بر آنيد و روزى كه برگردانيده ميشوند بسوى او پس خبر ميدهد ايشان را بانچه كردند و خدا بهمه چيز داناست

معزی

همانا خدا را است آنچه در آسمانها و زمين است به درست مى داند آنچه را شما بر آنيد و روزى كه بازگردانيده شوند به سويش پس آگهيشان دهد بدانچه كردند و خدا است به همه چيز دانا

قمشه ای

آگاه باشید که آنچه در آسمانها و زمین است همه ملک خداست، شما به هر حالی باشید البته خدا از آن آگاه است. و روزی که بندگان را به سوی او بازگردانند (یعنی هنگام مرگ یا قیامت) آن روز به (جزای) هر نیک و بدی که کرده‌اند آگاهشان می‌گرداند، و خدا به هر چیزی کاملا داناست.

رشاد خليفه

مسلماً، هرچه در آسمان‌ها و زمين است متعلق به خداست. در هر موقعيتي كه باشيد، او كاملاً از آن آگاه است. روزي كه نزد او بازگردانده شويد، او آنها را از تمام اعمالي كه انجام داده بودند، آگاه خواهد كرد. خدا كاملاً بر همه چيز آگاه است.

Literal

Is it not that to God what (is) in the skies/space and the earth/Planet Earth? God has been know(ing) what you are on it, and a day/time they be return(ed) to Him, so He informs them with what they made/did, and God (is) with every thing knowledgeable.250

Al-Hilali Khan

Certainly, to Allah belongs all that is in the heavens and the earth. Surely, He knows your condition and (He knows) the Day when they will be brought back to Him, then He will inform them of what they did. And Allah is All-Knower of everything.

Arthur John Arberry

Why, surely to God belongs whatsoever is in the heavens and the earth; He ever knows what state you are upon; and the day when they shall be returned to Him, then He will tell them of what they did; and God knows everything.

Asad

Oh, verily, unto God belongs all that is in the heavens and on earth: well does He know where you stand and at what you aim! [Lit., «well does He know upon what you are»: i.e., «what your beliefs are and what moral principles govern your attitudes and actions».] And one Day, all [who have ever lived] will be brought back unto Him, and then He will make them [truly] understand all that they were doing [in life]: for, God has full knowledge of everything.

Dr. Salomo Keyzer

Behoort niet alles wat in den hemel en op aarde is, aan God? Hij weet wel in welken staat gij u bevindt, en op een zekeren dag zullen zij voor hem worden verzameld, en hij zal hun verklaren wat zij hebben bedreven; want God kent alle dingen.

Free Minds

Certainly, to God belongs all that is in the heavens and the Earth. Surely, He knows what your condition is; and on the Day when they are returned to Him, He will inform them of everything they had done. God is aware of all things.

Hamza Roberto Piccardo

In verità ad Allah [appartiene] tutto ciò che è nei cieli e sulla terra. Egli conosce le vostre condizioni e nel Giorno in cui li ricondurrà a Sé li informerà a proposito del loro agire. Allah conosce ogni cosa.

Hilali Khan

Certainly, to Allah belongs all that is in the heavens and the earth. Surely, He knows your condition and (He knows) the Day when they will be brought back to Him, then He will inform them of what they did. And Allah is All-Knower of
everything.

Kuliev E.

Воистину, Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Он знает ваше положение и тот день, когда они будут возвращены к Нему. Он поведает им о том, что они совершили. Аллаху известно обо всякой вещи.

M.-N.O. Osmanov

Да будет вам известно: воистину, Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Он знает заранее то, на чем вы стоите. И в тот день, когда они будут возвращены к Нему, Он известит их о том, что они вершили, ибо Аллах ведает обо всем сущем.

Mohammad Habib Shakir

Now surely Allah’s is whatever is in the heavens and the earth; He knows indeed that to which you are conforming yourselves; and on the day on which they are returned to Him He will inform them of what they did; and Allah is Cognizant of all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! verily unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and the earth. He knoweth your condition. And (He knoweth) the Day when they are returned unto Him so that He may inform them of what they did. Allah is Knower of all things.

Palmer

Ay, God’s is what is in the heavens and the earth, He knows what ye are at; and the day ye shall be sent back to Him then He will inform you of what ye have done, for God all things doth know.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gözünüzü açın! Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Allah’ındır. O sizin ne hal üzere olduğunuzu bilir. Bir gün O’na döndürülecekler de O onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. Allah her şeyi iyice bilmektedir.

Qaribullah

To Allah belongs all that is in the heavens and the earth. He has Knowledge of what state you are upon. On the Day when they shall be returned to Him, He will tell them all what they have done. And Allah has knowledge of everything.

QXP

Absolutely, unto Allah belongs all that is in the heavens and the earth (53:31). He knows your condition (capabilities, limitations, intentions and actions. He knows where you stand). The Day when all people return to Him, He will make them truly understand what they were doing in life. Allah is the Knower of all things and events.

Reshad Khalifa

Absolutely, to GOD belongs everything in the heavens and the earth. He fully knows every condition you may be in. The day you are returned to Him, He will inform them of everything they had done. GOD is fully aware of all things.

Rodwell

Is not whatever is in the Heavens and the Earth God’s? He knoweth your state; and one day shall men be assembled before Him, and He will tell them of what they have done: for God knoweth all things.

Sale

Doth not whatever is in heaven and on earth belong unto God? He well knoweth what ye are about: And on a certain day they shall be assembled before Him; and He shall declare unto them that which they have done; for God knoweth all things.

Sher Ali

Hearken ! To ALLAH belongs whatsoever is in the heavens and the earth. HE knows in what condition you are. And on the day when they will be returned unto HIM, HE will inform them of what they did. And ALLAH knows everything full well.

Unknown German

Höret: Allahs ist, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Er kennt euren Zustand wohl. Und an dem Tage, wo sie zu Ihm zurückgebracht werden, da wird Er ihnen ankündigen, was sie getan. Und Allah weiß alle Dinge wohl.

V. Porokhova

О да! Поистине, Аллах владеет всем, ■ Что в небесах и на земле пребудет. ■ Ему доподлинно известно, ■ Какие (помыслы) вершат ваши (дела). ■ И в День, когда к Нему их возвратят, ■ Он сообщит им (суть) содеянного ими, – ■ Аллах, поистине, о всякой вещи знающ!

Yakub Ibn Nugman

Әгаһ булыгыз, җирдә вә күкләрдә булган нәрсәләр Аллануныкыдыр. Сез Аллаһуга итагать итәсезме яки Аңа каршы барасызмы, аны Ул белер, дәхи монафикъларның җәза өчен Аңа кайтачак көннәрендә белер, һәм эшләгән явыз эшләрен үзләренә белдерер, Аллаһ һәрнәрсәне белә.

جالندہری

دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ جس (طریق) پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے۔ اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو لوگ عمل کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

طاہرالقادری

خبردار! جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے (سب) اللہ ہی کا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو (ایمان پر ہو یا منافقت پر)، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.