سوره الفرقان (25) آیه 59

قرآن، سوره الفرقان (25) آیه 59

آیه پسین: سوره الفرقان (25) آیه 60
آیه پیشین: سوره الفرقان (25) آیه 58

عربی

الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً

بدون حرکات عربی

الّذي خلق السّماوات و الأرض و ما بينهما في ستّة أيّام ثمّ استوى على العرش الرّحمن فسئل به خبيرا

خوانش

Allathee khalaqa alssamawati waal-arda wama baynahuma fee sittati ayyamin thumma istawa AAala alAAarshi alrrahmanu fais-al bihi khabeeran

آیتی

آن که آسمانها و زمين و هر چه را در ميان آنهاست به شش روز بيافريد ،، آنگاه به عرش پرداخت اوست خداي رحمان و در باره او از کسي بپرس که آگاه باشد

خرمشاهی

همان كسى كه آسمانها و زمين و ما بين آنها را در شش روز آفريد، سپس بر عرش استيلا يافت; [اوست] خداوند رحمان، پس در باره اش از [فردى] آگاه بپرس.

کاویانپور

خدايى كه آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست در شش روز آفريد سپس بتدبير عرش عظيم پرداخت. بخشنده خداست. پس (هر چه ميخواهى) از او بخواه كه او آگاه است (در آفرينش جهان بينديش و حقايق را درياب تا بر اسرار كائنات واقف گردى)

انصاریان

همان که آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روز آفرید، آن گاه بر تخت فرمانروایی و تدبیر امور آفرینش چیره و مسلط شد، او رحمان است پس [ای انسان! درباره خدا و کیفیت آفرینش جهان هستی] از خبیر آگاهی بپرس.

سراج

آنكه آفريد آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست در شش روز و مستولى شد تدبير او بر نظام عالم اوست بخشاينده و بپرس خدا را از دانائى

فولادوند

همان كسى كه آسمانها و زمين، و آنچه را كه ميان آن دو است، در شش روز آفريد. آنگاه بر عرش استيلا يافت. رحمتگر عام [اوست‏]. در باره وى از خبره‏اى بپرس [كه مى‏داند].

پورجوادی

آن كه آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست در شش روز آفريد، آن گاه خداى رحمان بر عرش استيلا يافت. در باره او از كسى بپرس كه بر همه اسرار واقف است

حلبی

آن كس كه آسمانها و زمين را بيافريد و آنچه را كه ميان آن دوست در شش روز [مرحله‏]، سپس عزم بر [آفرينش‏] عرش كرد. او بخشنده است. و درباره [هستى او] از كسى بپرس كه آگاه است.

اشرفی

آنكه آفريد آسمانها و و زمين را و آنچه ميان آندو است در شش روز پس مستولى شد بر عرش خداوند بخشنده پس بپرس از آن آگاهى را

خوشابر مسعود انصاري

كسى كه آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست در شش روز آفريد، سپس بر عرش استيلا يافت [او خداوند] رحمن است. پس [درباره‏] اش از دانايى بپرس.

مکارم

همان (خدایی) که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد، در شش روز [= شش دوران‌] آفرید؛ سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت (و به تدبیر جهان پرداخت، او خداوند) رحمان است؛ از او بخواه که از همه چیز آگاه است!

مجتبوی

آن كه آسمانها و زمين و آنچه را ميان آنهاست در شش روز بيافريد، سپس بر عرش- مقام فرماندهى بر جهان هستى- بر آمد. [اوست‏] خداى رحمان، پس [در اين باره- معناى خلق و استوى يا خداى رحمان و صفات او-] از آن كه آگاه است بپرس.

مصباح زاده

آنكه آفريد آسمانها و زمين را و آنچه ميان آن دو است در شش روز پس مستولى شد بر عرش خداوند بخشنده پس بپرس از آن آگاهى را

معزی

آنكه آفريد آسمانها و زمين و آنچه ميان آنها است در شش روز سپس استوار شد بر عرش خداوند مهربان پس بپرس بدو آگهى را

قمشه ای

آن خدایی که آسمانها و زمین و هر چه در بین آنهاست همه را در شش روز بیافرید آن گاه همین خدای رحمان بر عرش (قدرت و فرمانروایی) قرار گرفت، پس از خداشناسی آگاه، حقیقت را بازجو.

رشاد خليفه

اوست که آسمان ها و زمين و آنچه را ميان آنهاست، در شش روز آفريد. سپس اقتدار را به دست گرفت. بخشنده ترين؛ درباره او از آنان که عميقاً شناخت دارند، سئوال كن.

Literal

Who created the skies/space and the earth/Planet Earth and what is between them both in six days, then He aimed/tended to on the throne , the merciful, so ask/question with Him (about) an expert/experienced.

Al-Hilali Khan

Who created the heavens and the earth and all that is between them in six Days. Then He Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). The Most Beneficent (Allah)! Ask Him (O Prophet Muhammad SAW), (concerning His Qualities, His rising over His Throne, His creations, etc.), as He is Al-Khabeer (The All-Knower of everything i.e. Allah).

Arthur John Arberry

who created the heavens and the earth, and what between them is, in six days, then sat Himself upon the Throne, the All-compassionate: ask any informed of Him!

Asad

He who has created the heavens and the earth and all that is between them in six aeons, and is established on the throne of His almightiness: [See note on the first sentence of 7:54.] the Most Gracious! Ask, then, about Him, [the] One who is [truly] aware. [I.e., «ask God Himself»: since He alone holds the keys to the mysteries of the universe, it is only by observing His creation and listening to His revealed messages that man can obtain a glimpse, however distant, of God’s Own reality.]

Dr. Salomo Keyzer

Die in zes dagen de hemelen en de aarde heeft geschapen en alles wat daartusschen is, en daarna zijn troon besteeg. De Barmhartige: vraag den wijze nopens hem.

Free Minds

The One who created the heavens and the Earth and what is between them in six days, then He settled to the throne. The Almighty; so ask Him for He is Expert.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che, in sei giorni, ha creato i cieli e la terra e quello che vi è frammezzo e quindi Si è innalzato sul Trono, il Compassionevole. Chiedi a qualcuno ben informato su di Lui.

Hilali Khan

Who created the heavens and the earth and all that is between them in six Days. Then He Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). The Most Beneficent (Allah)! Ask Him (O Prophet Muhammad SAW), (concerning His Qualities, His rising over His Throne, His creations, etc.), as He is Al-Khabeer (The All-Knower of everything i.e. Allah).

Kuliev E.

Он сотворил небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней, а потом вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он – Милостивый. Спрашивай об этом Ведающего.

M.-N.O. Osmanov

[Он] – Тот, кто создал небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней, а потом воссел на троне. Он – Милостивый. Спрашивай о Нем того, кто ведает.

Mohammad Habib Shakir

Who created the heavens and the earth and what is between them in six periods,
and He is firmly established on the throne of authority; the Beneficent Allah, so ask respecting it one aware.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Who created the heavens and the earth and all that is between them in six Days, then He mounted the Throne. The Beneficent! Ask anyone informed concerning Him!

Palmer

He who created the heavens and the earth, and what is between them, in six days, and then made for the throne; the Merciful One, ask concerning Him of One who is aware.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yaratıp sonra arş üzerinde egemenlik kuran O’dur. Rahman’dır O. Haberdar olana sor O’nu.

Qaribullah

(It is) He who, in six days created the heavens and the earth and all that lies between them, and then He willed to the Throne. The Merciful; ask about Him from he who knows Him.

QXP

He who has created the heavens and the earth and all that is between them in six stages, and is established on the Throne of Supreme Control, the Beneficent! About Him, ask the One Who is Aware (reflecting on this Revelation and on the Universe).

Reshad Khalifa

He is the One who created the heavens and the earth, and everything between them, in six days, then assumed all authority. The Most Gracious; ask about Him those who are well founded in knowledge.

Rodwell

who in six days created the Heavens and the Earth, and whatever is between them, then mounted his Throne: the God of Mercy! Ask now of the Wise concerning Him.

Sale

Who hath created the heavens and the earth, and whatever is between them, in six days; and then ascended his throne; the Merciful. Ask now the knowing concerning Him.

Sher Ali

HE Who created the Heavens and the earth and all that is between them in six periods, then HE settled Himself firmly on the Throne – the Gracious, God ! Ask thou then concerning HIM one who knows.

Unknown German

Er, Der die Himmel und die Erde und was zwischen beiden ist, in sechs Zeiten erschuf; dann setzte Er Sich auf den Thron. Der Gnadenreiche: Frage nach Ihm einen, der Kenntnis hat.

V. Porokhova

Кто небеса и землю сотворил ■ И то, что пребывает между ними, за шесть (небесных) дней ■ Потом воссел на Трон (всевластия и славы) ■ (Наш) Милосерднейший (Аллах)! ■ Спроси о Нем того, кто сведущ.

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһ Җирне, күкләрне вә алар арасында булган нәрсәләрне халык кылды алты көндә, соңра рәхимле Аллаһ Ґәрешкэ беркетелде, ул хакта галим кешедән сора.

جالندہری

جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہ (جس کا نام) رحمٰن (یعنی بڑا مہربان ہے) تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کرلو

طاہرالقادری

جس نے آسمانی کرّوں اور زمین کو اور اس (کائنات) کو جو ان دونوں کے درمیان ہے چھ اَدوار میں پیدا فرمایا٭ پھر وہ (حسبِ شان) عرش پر جلوہ افروز ہوا (وہ) رحمان ہے، (اے معرفتِ حق کے طالب!) تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ (بے خبر اس کا حال نہیں جانتے)،٭ (ستۃ اَیّام سے مراد چھ اَدوارِ تخلیق ہیں، معروف معنٰی میں چھ دن نہیں کیونکہ یہاں تو خود زمین اور جملہ آسمانی کرّوں، کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں اور خلاؤں کی پیدائش کا زمانہ بیان ہو رہا ہے، اس وقت رات اور دن کا وجود کہاں تھا؟)

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.