سوره النمل (27) آیه 24

قرآن، سوره النمل (27) آیه 24

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 25
آیه پیشین: سوره النمل (27) آیه 23

عربی

وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ

بدون حرکات عربی

وجدتها و قومها يسجدون للشّمس من دون اللّه و زيّن لهم الشّيطان أعمالهم فصدّهم عن السّبيل فهم لا يهتدون

خوانش

Wajadtuha waqawmaha yasjudoona lilshshamsi min dooni Allahi wazayyana lahumu alshshaytanu aAAmalahum fasaddahum AAani alssabeeli fahum la yahtadoona

آیتی

ديدم که خود و مردمش به جاي خداي يکتا آفتاب را سجده مي کنند و شيطان اعمالشان را در نظرشان بياراسته است و از راه خدا منحرفشان کرده است ، چنان که روي هدايت نخواهند ديد

خرمشاهی

او و قومش را چنين يافتم كه به جاى خداوند، به خورشيد سجده مى كردند، و شيطان كار و كردارشان را در نظرشان آراسته جلوه داده بود، و ايشان را از راه [راست] باز داشته بود و آنان رهيافته نبودند.

کاویانپور

من دريافتم كه او و قومش بجاى پرستش خدا، آفتاب را سجده ميكنند و شيطان اعمال ناپسند آنها را در نظرشان زيبا جلوه‏گر ساخته و آنها را از راه راست منحرف ساخته است و هدايت نيافته‏اند.

انصاریان

او و قومش را یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده می کنند و شیطان، اعمال [زشتشان] را برای آنان آراسته و در نتیجه آنان را از راه [حق] بازداشته است به این سبب هدایت نمی یابند،

سراج

و يافتم آن زن و گروهش را كه سجده مى‏كنند آفتاب را بجز خدا و بياراسته است براى ايشان شيطان كردارهاى ايشان را و ديو سركش باز داشته است ايشان را از راه پس ايشان (براه راست) راه نمى‏يابند

فولادوند

او و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا به خورشيد سجده مى‏كنند، و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه [راست‏] باز داشته بود، در نتيجه [به حق‏] راه نيافته بودند.

پورجوادی

او و قومش را ديدم كه به جاى خدا آفتاب را مى‏پرستند و شيطان اعمال آنها را در نظرشان آراسته و از راه راست منحرفشان كرده است و در راه هدايت نيستند.

حلبی

من او را و قوم او را يافتم كه آفتاب را سجده مى‏كردند، نه خدا را، و شيطان اعمالشان را بر ايشان آراسته و آنها را از راه [راست‏] باز داشته پس آنها راه نمى‏يابند

اشرفی

يافتم او را و قومش را سجده ميكردند آفتاب را از غير خدا و آراسته ايشانرا شيطان كردارشانرا پس بازداشته ايشانرا از راه پس ايشان راه نيابند

خوشابر مسعود انصاري

او و قومش را [چنان‏] يافتم كه به جاى خدا براى خورشيد سجده مى‏كنند و شيطان كارهايشان را برايشان آراسته، و آنان را از راه [خدا] باز داشته است، پس آنان راه نمى‏يابند

مکارم

او و قومش را دیدم که برای غیر خدا -خورشید- سجده می‌کنند؛ و شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده، و آنها را از راه بازداشته؛ و از این رو هدایت نمی‌شوند!»

مجتبوی

او را و قومش را يافتم كه به جاى خداى يكتا خورشيد را سجده مى‏كنند و شيطان كارهاى [باطل‏] آنان را برايشان بياراسته و آنها را از راه [راست‏] بگردانيده پس به راه راست نيستند،

مصباح زاده

يافتم او را و قومش را سجده ميكردند آفتاب را از غير خدا و آراسته ايشان را شيطان كردارشانرا پس باز داشته ايشان را از راه پس ايشان راه نيابند

معزی

يافتمش با كسان خود سجده مى كردند براى خورشيد نه خدا و آراسته بود براى ايشان شيطان كردار ايشان را پس بازداشته بودشان از راه پس راه نمى برند

قمشه ای

آن زن را با تمام رعیتش یافتم که به جای خدا خورشید را می‌پرستیدند و شیطان اعمال زشت آنان را در نظرشان زیبا جلوه داده و آنها را به کلی از راه خدا باز داشته و آنها هم به حق راه یافته نیستند.

رشاد خليفه

من ديدم كه او و قومش به جاي خدا، در مقابل خورشيد سجده مي ‌كنند. شيطان اعمالشان را در نظرشان زيبا جلوه داده است و آنها را از راه باز داشته است؛ درنتيجه، آنها هدايت نشده‌اند.

Literal

I found her and her nation prostrating to the sun, from other than God, and the devil decorated/beautified for them their deeds , so he prevented/obstructed them from the way/path , so they do not be guided.

Al-Hilali Khan

«I found her and her people worshipping the sun instead of Allah, and Shaitan (Satan) has made their deeds fair-seeming to them, and has barred them from (Allahs) Way, so they have no guidance,»

Arthur John Arberry

I found her and her people prostrating to the sun, apart from God; Satan has decked out fair their deeds to them and he has barred them from the way, and therefore they are not guided,

Asad

And I found her and her people adoring the sun instead of God; and Satan has made these doings of theirs seem goodly to them, and [thus] has barred them from the path [of God], so that they cannot find the right way:

Dr. Salomo Keyzer

Ik vond dat zij en haar volk de zon naast God aanbaden, en Satan heeft hunne werken in hunne oogen goed doen schijnen, en hen van den weg der waarheid afgeleid (waardoor zij niet recht geleid worden).

Free Minds

"And I found her and her people prostrating to the sun instead of God! And the devil had made their work appear good to them, so he kept them away from the path, for they are not being guided."

Hamza Roberto Piccardo

L’ho scorta prosternarsi, insieme col suo popolo, davanti al sole invece che ad Allah. Satana ha reso belle le loro azioni agli occhi loro, li ha sviati dalla retta via e non hanno guida alcuna».

Hilali Khan

"I found her and her people worshipping the sun instead of Allah, and Shaitan (Satan) has made their deeds fair-seeming to them, and has barred them from (Allahs) Way, so they have no guidance,"

Kuliev E.

Я увидел, что она вместе со своим народом поклоняется солнцу вместо Аллаха. Сатана представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, и они не следуют прямым путем.

M.-N.O. Osmanov

Я узнал, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Аллаха. Шайтан представил им их деяния в прекрасном свете, сбил их с правого пути – так что они не идут прямым путем,

Mohammad Habib Shakir

I found her and her people adoring the sun instead of Allah, and the Shaitan has made their deeds fair-seeming to them and thus turned them from the way, so they do not go aright

Mohammed Marmaduke William Pickthall

I found her and her people worshipping the sun instead of Allah; and Satan maketh their works fairs
eeming unto them, and debarreth them from the way (of Truth), so that they go not aright;

Palmer

and I found her and her people adoring the sun instead of God, for Satan had made seemly to them their works, and turned them from the path, so that they are not guided.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Onu ve toplumunu, Allah’ı bırakıp Güneş’e secde eder buldum. Şeytan onlara, yapıp ettiklerini süslü gösterip onları yoldan saptırmış. Artık doğruyu bulamazlar.»

Qaribullah

But she and her people prostrate to the sun instead of Allah. And satan has made their deeds seem pleasing to them and barred them from the Path, and therefore they are not guided.

QXP

«I found her and her people worshiping the sun instead of Allah. Their ego makes them think that they are doing right. Satan (the priesthood of the Sun Temple) hinders them from the Right Path. So they cannot find the Right Way.»

Reshad Khalifa

«I found her and her people prostrating before the sun, instead of GOD. The devil has adorned their works in their eyes, and has repulsed them from the path; consequently, they are not guided.»

Rodwell

And I found her and her people worshipping the sun instead of God; and Satan hath made their works fair seeming to them, so that he hath turned them from the Way: wherefore they are not guided,

Sale

I found her and her people to worship the sun, besides God: And Satan hath prepared their works for them, and hath turned them aside from the way of truth, — wherefore they are not rightly directed, —

Sher Ali

`I found her and her people worshiping the sun instead of ALLAH, and Satan has made their works look beautiful to them, and has thus hindered them from the right way, so they are not rightly guided –

Unknown German

Ich fand sie und ihr Volk die Sonne anbeten statt Allah; und Satan hat ihnen ihre Werke ausgeschmückt und hat sie abgehalten von dem Weg, so daß sie dem Weg nicht folgen;

V. Porokhova

Нашел я, что она и люди (ее царства) ■ Вместо Аллаха солнце чтят. ■ Им Сатана дела их разукрасил ■ И уклонил с (Господнего) пути – ■ (Теперь) они прямой (стезею) не идут, –

Yakub Ibn Nugman

Вә ул хатынны һәм кавемене Аллаһудан башка кояшка сәҗдә кылучылар таптым, шайтан аларга кояшка табынуларын яхшы эш итеп күрсәткән, шайтан аларны хак дингә керүдән тыйды, инде алар хак юлга күнелмәсләр.

جالندہری

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آئے

طاہرالقادری

میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے اور شیطان نے ان کے اَعمالِ (بد) ان کے لئے خوب خوش نما بنا دیئے ہیں اور انہیں (توحید کی) راہ سے روک دیا ہے سو وہ ہدایت نہیں پا رہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.