سوره النمل (27) آیه 37

قرآن، سوره النمل (27) آیه 37

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 38
آیه پیشین: سوره النمل (27) آیه 36

عربی

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ

بدون حرکات عربی

ارجع إليهم فلنأتينّهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنّهم منها أذلّة و هم صاغرون

خوانش

IrjiAA ilayhim falana/tiyannahum bijunoodin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha athillatan wahum saghiroona

آیتی

اکنون به نزدشان بازگرد سپاهي بر سرشان مي کشيم که هرگز طاقت آن را نداشته باشند و به خواري و خفت از آنجا بيرونشان مي کنيم

خرمشاهی

به سوى آنان باز گرد [و بگو] به سر آنان سپاهيانى آوريم كه تاب پايدارى در برابر آن را نداشته باشند و آنان را خوار و زبون از آنجا آواره كنيم.

کاویانپور

با هداياى خود بسوى اربابت برگرد و بگو، ما سپاهيانى بر آنها ميفرستيم كه نتوانند با آنها مقابله كنند و با ذلت و خوارى بيرونشان ميكنيم و آنان پيش ما بسيار زبون و ناتوانند.

انصاریان

به سوی آنان بازگرد که ما حتماً با سپاهیانی به سوی آنان خواهیم آمد که قدرت رویارویی با آن را ندارند، و آنان را در حالی که [در آن منطقه] حقیر و بی ارزش شده اند، با خواری و ذلت از آنجا بیرون می کنیم.

سراج

(اى رسول با تحفه‏ها) برگرد بسويشان بخدا سوگند بياورم بسويشان لشگرهائى كه تاب نباشد ايشان را به آن و البته بيرونشان كنم از شهر سبا در حاليكه خوار باشند و ايشان بى‏مقدار گردند

فولادوند

به سوى آنان بازگرد كه قطعاً سپاهيانى بر [سر] ايشان مى‏آوريم كه در برابر آنها تاب ايستادگى نداشته باشند و از آن [ديار] به خوارى و زبونى بيرونشان مى‏كنيم.»

پورجوادی

– به سويشان برگرد. به طور حتم با سپاهى به سوى آنها خواهيم آمد كه قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آنها را با ذلت و خوارى از آنجا بيرون مى‏كنيم.»

حلبی

[سليمان به رسول بلقيس گفت‏]: بسوى آنها بازگرد، ما البته بر آنها لشكريانى بياوريم كه آنها را با آن قدرت مقابله نباشد و آنها را از آنجا بيرون مى‏كنيم، و آنها ذليل [و خوار] باشند.

اشرفی

برگرد بسوى ايشان پس خواهيم آورد ايشانرا لشگرهائى كه طاقت نباشد ايشانرا بر آنها و هر آينه بيرون خواهيم كرد ايشانرا از آن ذليلان و ايشان خوار باشند

خوشابر مسعود انصاري

به نزد آنان باز گرد، آن گاه [براى مقابله‏] با آنان سپاهيانى خواهيم آورد كه آنان توان مقابله با آن را ندارند و بى گمان آنان را رسوا [و زبون‏] و خوار از آنجا بيرون خواهيم راند

مکارم

بسوی آنان بازگرد (و اعلام کن) با لشکریانی به سراغ آنان می‌آییم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند؛ و آنان را از آن (سرزمین آباد) با ذلّت و خواری بیرون می‌رانیم!»

مجتبوی

سوى آنان باز گرد كه هر آينه با سپاهى بديشان در آييم كه آنان را در برابر آن تاب و توان نباشد و همانا از آنجا به خوارى و سرافكندگى بيرونشان رانيم.

مصباح زاده

برگرد بسوى ايشان پس خواهيم آورد ايشان را لشگرهائى كه طاقت نباشد ايشان را بر آنها و هر آينه بيرون خواهيم كرد ايشان را از آن ذليلان و ايشان خوار باشند

معزی

بازگرد بسوى ايشان كه همانا بياريم ايشان را لشگرهائى كه تاب نباشدشان بدانان و همانا برون رانيمشان از آن خوار حالى كه ايشانند سرافكندگان

قمشه ای

ای فرستاده بلقیسیان (با هدایا) به سوی آنان باز شو که ما با لشکری بی‌شمار که هیچ با آن مقاومت نتوانند کرد بر آنها خواهیم آمد و آنها را با ذلت و خواری از آن ملک بیرون می‌کنیم (مگر آنکه به دین توحید و خداپرستی بگروند).

رشاد خليفه

(و به هدهد گفت:) نزدشان بازگرد (و بگذار بدانند که) ما با چنان نيرويي به سوي آنها خواهيم آمد که تصورش را هم نمي کنند. ما آنها را با خواري و ذلت، بيرون خواهيم کرد.

Literal

Return to them, so we will come to them (E) with soldiers (there is) no power/ability for them with it, and we will drive them out (E) from it humiliated/disgraced , and (while) they are subservient .

Al-Hilali Khan

(Then Sulaiman (Solomon) said to the chief of her messengers who brought the present): «Go back to them. We verily shall come to them with hosts that they cannot resist, and we shall drive them out from there in disgrace, and they will be abased.»

Arthur John Arberry

Return thou to them; we shall assuredly come against them with hosts they have not power to resist, and we shall expel them from there, abased and utterly humbled.›

Asad

«Go thou back unto them [that have sent thee]! For, [God says:] `We shall most certainly come upon them with forces which they will never be able to withstand, and shall most certainly cause them to be driven from that [land of theirs], despicable and humbled!› » [Lit., «and they will be humbled». Since the Quran explicitly prohibits all wars of aggression (see 2:190 -194 and the corresponding notes), it is not plausible that this same Quran should place a crude threat of warlike aggression in the mouth of a prophet. We must, therefore, assume that here again, as in verse 31 above, it is God who, through His prophet, warns the people of Sheba of His «coming upon them» – i.e., punishing them – unless they abandon their blasphemous belief that they «ought not» to worship God. This interpretation finds considerable support in the sudden change from the singular in which Solomon speaks of himself in the preceding (as well as in the subsequent) verses, to the majestic plural «We» appearing in the above sentence.]

Dr. Salomo Keyzer

Keer tot het volk van Saba terug. Wij zullen zekerlijk met strijdkrachten tot hen komen, welke zij niet in staat zullen zijn tegenstand te bieden, en wij zullen hen vernederd uit hunne stad drijven, en zij zullen tot schande gebracht worden.

Free Minds

"Return to them. For we shall come to them with soldiers the like of which they have never seen, and we will drive them out humiliated, while they are feeble."

Hamza Roberto Piccardo

Ritornate dai vostri. Marceremo contro di loro con armate alle quali non potranno resistere e li scacceremo, umiliati e miserabili».

Hilali Khan

(Then Sulaiman (Solomon) said to the chief of her messengers who brought the present): "Go back to them. We verily shall come to them with hosts that they cannot resist, and we shall drive them out from there in disgrace, and they will be abased."

Kuliev E.

Возвращайся к ним, а мы обязательно прибудем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их оттуда униженными и ничтожными».

M.-N.O. Osmanov

Воротись к н
им, [посланец], а мы нагрянем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их из страны униженными и презренными».

Mohammad Habib Shakir

Go back to them, so we will most certainly come to them with hosts which they shall have no power to oppose, and we will most certainly expel them therefrom in abasement, and they shall be in a state of ignominy.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Return unto them. We verily shall come unto them with hosts that they cannot resist, and we shall drive them out from thence with shame, and they will be abased.

Palmer

return to them, for we will surely come to them with hosts which they cannot confront; and we will surely drive them out therefrom mean and made small!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Seni gönderenlere dön. Vallahi, karşı koyamayacakları ordularla üstlerine gelirim ve onları oradan, başları eğik, aşağılanmış bir halde sürer çıkarırım.»

Qaribullah

Go back then, we shall surely come against them with soldiers of which they have no power to oppose, and we shall drive them from there abased and humiliated. ‹

QXP

Solomon said to the envoys, «Go back to them, (and tell them that) we verily will come to them with forces they cannot withstand. We shall drive the leaders out of power and humiliate them to shame.» (Historically the Kingdom of Sheba flourished from 1100 to 115 B.C. At their zenith they were the richest nation in the world. Their economy was based on excellent agriculture and international trade. They had the most advanced irrigation systems of the times, with great water dams. Their Kingdom included today’s whole of Yemen, Somalia and Ethiopia, and boasting a strong army, they frequently had expansive designs further south and up north. As the inevitable result of worshiping multiple false deities, including the sun, their society was not without inequities of caste and creed. Solomon, the King and the Prophet, planned to subdue the Sheba Empire to thwart their aggressive designs and to protect the region from oppression. And he succeeded magnificently. Queen Bilqis of Sheba and her nation embraced Solomon’s Message and reverted to the worship and obedience of the One True God).

Reshad Khalifa

(To the hoopoe, he said,) «Go back to them (and let them know that) we will come to them with forces they cannot imagine. We will evict them, humiliated and debased.»

Rodwell

Return to them: for we will surely come to them with forces which they cannot withstand, and we will drive them from their land humbled and contemptible.»

Sale

Return unto the people of Saba. We will surely come unto them with forces, which they shall not be able to withstand; and we will drive them out from their city, humbled; and they shall become contemptible.

Sher Ali

`Go back to them, for we shall surely come to them with hosts against which they will have no power of resistance, and we shall drive them out of their land disgraced, and they will be humbled.›

Unknown German

Kehre zu ihnen zurück, denn wir werden ganz gewiß mit Heerscharen zu ihnen kommen, gegen die sie keine Macht haben werden, und wir werden sie von dort austreiben in Schmach, und sie werden sich gedemütigt fühlen.»

V. Porokhova

А ты, (посланец), возвращайся к ним (и сообщи): ■ Мы приведем на них такое войско, ■ Против которого они не устоят; ■ В бесчестии изгоним их оттуда, – ■ (Лишенные всего), ничтожны они будут».

Yakub Ibn Nugman

Бүләкләр алып килгән илчегә Сөләйман әйтте: «Бар, бүләкләреңне алып кайтып Бәлкыйска тапшыр, без әлбәттә, аларга гаскәр белән барабыз, безнең гаскәребезгә каршы торырга аларның тәкъкате булмас, без аларны Сәба шәһәреннән хур итеп чыгарырбыз һәм аларның игътибарлары калмас». Илче Сөләйман әйткән сүзләрне Бәлкыйска кайтып ирештерде. Бәлкыйс Сөләйманның пәйгамбәр икәнлеген белеп, бер көнне Сөләйман янына барырга чыкты. Сөләйман Бәлкыйсның күп гаскәр белән килгәнен ерактан күрде.

جالندہری

ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بےعزت کرکے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے

طاہرالقادری

تو ان کے پاس (تحفہ سمیت) واپس پلٹ جا سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ (حملہ کرنے) آئیں گے جن سے انہیں مقابلہ (کی طاقت) نہیں ہوگی اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ (قیدی بن کر) رسوا ہوں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.