سوره النمل (27) آیه 47

قرآن، سوره النمل (27) آیه 47

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 48
آیه پیشین: سوره النمل (27) آیه 46

عربی

قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

بدون حرکات عربی

قالوا اطّيّرنا بك و بمن معك قال طائركم عند اللّه بل أنتم قوم تفتنون

خوانش

Qaloo ittayyarna bika wabiman maAAaka qala ta-irukum AAinda Allahi bal antum qawmun tuftanoona

آیتی

گفتند : ما تو را و يارانت را به فال بد گرفته ايم گفت : جزاي شما نزد خداست اينک مردمي فريب خورده هستيد

خرمشاهی

گفتند ما به تو و همراهانت فال بد زده ايم. گفت فال بد شما با خداست; بلكه شما قومى هستيد كه در معرض آزمونيد.

کاویانپور

گفتند ما وجود تو و پيروان تو را (بعلت خشكسالى و بروز اختلافات قومى) بفال بد گرفتيم. صالح گفت: اين فال بد شما در پيشگاه خدا بسيار واضح است و اين خود شما هستيد كه با بلا و مصيبتها مورد آزمايش قرار ميگيريد.

انصاریان

گفتند: ما به تو و همراهانت فال بد زده ایم [و شما را سبب بروز این همه مشکلات و بدبختی خود می دانیم]. گفت: سبب بروز مشکلات و بدبختی شما [طغیان و گناهان شماست که عکس العملش] نزد خداست، [ربطی به ما ندارد] بلکه شما گروهی هستید که [به مشکلات و مصایب] امتحان می شوید [شاید به این سبب توبه کنید و مؤمن شوید.]

سراج

گروه صالح گفتند فال بد گرفتيم بتو و هر كه با تو است (از مؤمنان) صالح گفت فال بد شما (بدى كه بواسطه كفرتان به شما مى‏رسد) نزد خداست بلكه شما گروهى هستيد كه امتحان مى‏شويد

فولادوند

گفتند: «ما به تو و به هر كس كه همراه توست شگون بد زديم.» گفت: «سرنوشت خوب و بدتان پيش خداست، بلكه شما مردمى هستيد كه مورد آزمايش قرار گرفته‏ايد.»

پورجوادی

گفتند: «تو و پيروانت را به فال بد گرفتيم.» گفت: «شگون شما نزد خداست. شما گروهى هستيد كه مورد آزمايش قرار گرفته‏ايد.»

حلبی

آنها گفتند ما بتو و كسانى كه با تو هستند شگون بد زديم. [او] گفت: شگون بد شما [به سبب اعمال بد شماست كه‏] نزد خداست، و شما گروهى هستيد كه آزموده مى‏شويد.

اشرفی

گفتند فال بد گرفتيم بتو و بآنكه با تست گفت منشأ فال بد شما نزد خدا است بلكه شما گروهى هستيد كه مبتلا ميشويد

خوشابر مسعود انصاري

گفتند: به تو و همراهانت فال بد زده‏ايم. گفت: فال بدتان به نزد خداوند است، بلكه شما گروهى هستيد كه آزموده مى‏شويد

مکارم

آنها گفتند: «ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم!» (صالح) گفت: «فال (نیک و) بد شما نزد خداست (و همه مقدّرات به قدرت او تعیین می‌گردد)؛ بلکه شما گروهی هستید فریب‌خورده!

مجتبوی

گفتند: ما تو و آنها را كه با تواند به شگون بد گرفته‏ايم. گفت: شگون بدتان نزد خداوند است بلكه شما گروهى گرفتار آزمونيد- شما را مى‏آزمايند-.

مصباح زاده

گفتند فال بد گرفتيم بتو و بانكه با تست گفت منشأ فال بد شما نزد خدا است بلكه شما گروهى هستيد كه مبتلا ميشويد

معزی

گفتند به فال بد گرفتيم تو و آنان را كه با تو هستند گفت همانا فال بد شما نزد خدا است بلكه شمائيد گروهى گرفتارشدگان (يا آزمودگان)

قمشه ای

آن کافران گفتند: ما به وجود تو و پیروانت فال بد می‌زنیم (که ظهور تو اسباب رنج و خصومت و عذاب و شومی حال ما شده است) . صالح گفت: این فال بد شما نزد خدا (محققا معلوم) است بلکه شما گرفتار امتحان و ابتلا شده‌اید (و خود موجب گرفتاریتان هستید).

رشاد خليفه

آنها گفتند: ما تو و كساني را كه به تو ملحق شده‌اند، براي خود بديمن مي ‌دانيم. او گفت: يمن شما كاملاً در كنترل خداست. درواقع، شما مردمي منحرف هستيد.

Literal

They said: «We had a bad omen with you (you are a bad omen to us), and with whom (is) with you.» He said: «Your omen (fate/future is) at God, but you are a nation being tested/misguided .»

Al-Hilali Khan

They said: «We augur ill omen from you and those with you.» He said: «Your ill omen is with Allah; nay, but you are a people that are being tested.»

Arthur John Arberry

They said, ‹We augur ill of thee and of those that are with thee.› He said, ‹Your augury is with God; nay, but you are a people being proved.›

Asad

They answered: «We augur evil from thee and those that follow thee!» [See surah 7:131.] Said he: «Your destiny, good or evil, rests with God yea, you are people undergoing a test!» [Sc., «who has tied every human being’s destiny (ta ir) to his neck»: see 17:13 and the corresponding note.]

Dr. Salomo Keyzer

Zij antwoordden: Wij voorzien kwaad van u en die met u zijn. Saleh hernam: Het kwaad dat gij voorspelt, hangt van God af, maar gij zijt een volk, dat beproefd wordt, door eene wisseling van voor- en tegenspoed.

Free Minds

They said: "You have an ill omen with you and those with you." He said: "Your ill omen is with God, but you are a people that are being tested."

Hamza Roberto Piccardo

Dissero: «In te e in coloro che sono con te, vediamo un uccello di malaugurio». Disse: «Il vostro augurio dipende da Allah. Siete un popolo messo alla prova».

Hilali Khan

They said: "We augur ill omen from you and those with you." He said: "Your ill omen is with Allah; nay, but you are a people that are being tested."

Kuliev E.

Они сказали: «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой». Он сказал: «Ваше дурное предзнаменование – у Аллаха, но вы являетесь народом, который подвергают искушению».

M.-N.O. Osmanov

[Самудиты] ответили: «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и в тех, кто с тобою». [Салих] сказал: «Ваше дурное предзнаменование [зависит] от Аллаха. Да, вас подвергают испытанию».

Mohammad Habib Shakir

They said: We have met with ill luck on account of you and on account of those with you. He said: The cause of your evil fortune is with Allah; nay, you are a people who are tried.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They said: We augur evil of thee and those with thee. He said: Your evil augury is with Allah. Nay, but ye are folk that are being tested.

Palmer

They said, ‹We have taken an augury concerning thee and those who are with thee.› Said he, ‹Your augury is in God’s hands; nay, but ye are a people who are tried!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dediler: «Sen ve beraberindekiler yüzünden başımıza uğursuzluk geldi/sen ve beraberindekileri uğursuzluk belirtisi sayıyoruz.» Dedi: «Uğursuzluk kuşunuz Allah katındadır. Daha doğrusu siz, imtihana çekilen bir topluluksunuz.

Qaribullah

They said: ‹We predict an evil omen from you and those who are with you. ‹ He replied: ‹Your prediction is with Allah, you are a nation being tested. ‹

QXP

They answered, «We consider you, and your companions a bad omen for us.» He said, «Your omen is determined by Allah’s Laws. Nay, you are but a folk who are being tested.»

Reshad Khalifa

They said, «We consider you a bad omen for us, you and those who joined you.» He said, «Your omen is fully controlled by GOD. Indeed, you are deviant people.»

Rodwell

They said,»We augur ill concerning thee and those who are with thee.» He said, «The ills of which ye augur depend on God. But ye are a people on your trial.»

Sale

They answered, we presage evil from thee, and from those who are with thee. Saleh replied, the evil which ye presage is with God: But ye are a people who are proved by a vicissitude of prosperity and adversity.

Sher Ali

They said, `We augur ill of thee and of those that are with thee.› He said, `The true cause of your ill-fortune is with ALLAH, but you are a people who are on trial.›

Unknown German

Sie sprachen: «Wir ahnen Böses von dir und von denen, die mit dir sind.» Er sprach: «Euer Unheil ist bereits bei Allah. Nein, ihr seid ein Volk, das geprüft wird.»

V. Porokhova

Нам по (полету) птиц предвещано дурное от тебя ■ И тех, которые с тобой, – они сказали. ■ Предвестье ваших птиц – во власти ■ (Всемогущего) Аллаха, ■ И вы – народ, что, несомненно, ■ (Он задумал) испытать.

Yakub Ibn Nugman

Алар әйттеләр: «Без синнән вә сиңа иман китергән кешеләрдән шомландык, яңгыр яумады, ач калдык.» Салих әйтте: «Сезнең шомлануыгыз Аллаһу хозурындадыр, хөкем итәр, бәлки сез төрле хәл белән Аллаһ тарафыннан сыналасыз.»

جالندہری

وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لئے شگون بد ہے۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے

طاہرالقادری

وہ کہنے لگے: ہمیں تم سے (بھی) نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے (بھی) جو تمہارے ساتھ ہیں۔ (صالح علیہ السلام نے) فرمایا: تمہاری نحوست (کا سبب) اللہ کے پاس (لکھا ہوا) ہے بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا کئے گئے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.