سوره النمل (27) آیه 63

قرآن، سوره النمل (27) آیه 63

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 64
آیه پیشین: سوره النمل (27) آیه 62

عربی

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

بدون حرکات عربی

أمّن يهديكم في ظلمات البرّ و البحر و من يرسل الرّياح بشرا بين يدي رحمته أ إله مع اللّه تعالى اللّه عمّا يشركون

خوانش

Amman yahdeekum fee thulumati albarri waalbahri waman yursilu alrriyaha bushran bayna yaday rahmatihi a-ilahun maAAa Allahi taAAala Allahu AAamma yushrikoona

آیتی

يا آن که شما را در تاريکيهاي بيابان و دريا راه مي نمايد ، و آن که پيش از باران رحمتش بادها را به مژده مي فرستد آيا با وجود الله خداي ديگري هست ؟ الله برتر است از هر چه شريک او مي سازند

خرمشاهی

يا كيست كه شما را در تاريكيهاى خشكى و دريا راه مى نمايد و كيست كه بادها را پيشاپيش [باران] رحمتش مژده بخش مى فرستد؟ آيا در جنب خداوند خدايى هست، خداوند فراتر است از آنچه شريكش مى گيرند.

کاویانپور

آيا چه كسى شما را در تاريكيهاى خشكى و دريا هدايت ميكند؟ و چه كسى باد را پيشرو رحمت خويش ميفرستد؟ آيا خداى ديگرى با خدا هست؟ هرگز، خدا برتر و والاست از آنچه شريكش ميسازيد.

انصاریان

[آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند] یا آنکه شما را در تاریکی های خشکی و دریا [به وسیله ستارگان و دیگر نشانه ها] راهنمایی می کند؟! و کیست که پیشاپیش [باران] رحمتش بادها را مژده رسان می فرستد؟ آیا با خدا معبودی دیگر هست [که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد؟!] خدا برتر است از آنچه برای او شریک قرار می دهند.

سراج

بلكه آنكه رهبرى مى‏كند شما را در تاريكيهاى دشت و دريا و آنكه مى‏فرستد بادها را مژده دهنده پيش از نزول باران (از بتان بهتر است) آيا معبودى با خدا هست برتر است خدا از آنچه شريك مى‏گيرند

فولادوند

يا آن كس كه شما را در تاريكيهاى خشكى و دريا راه مى‏نمايد و آن كس كه بادها[ى باران زا] را پيشاپيش رحمتش بشارتگر مى‏فرستد؟ آيا معبودى با خداست؟ خدا برتر [و بزرگتر] است از آنچه [با او ]شريك مى‏گردانند.

پورجوادی

– يا كسى كه شما را در تاريكيهاى صحرا و دريا هدايت مى‏كند و آن كه پيش از رحمت خود بادها را به مژده مى‏فرستد، آيا معبودى با خداست؟ خداوند برتر از آن است كه شريكى برايش قرار دهند،

حلبی

يا آنكه شما را در تاريكى‏هاى خشكى و در دريا راه نمايد؟ و آنكه بادها را مژده دهنده رحمت [خود] مى‏فرستد؟ آيا معبود [ديگرى‏] با خدا هست؟ برتر است خدا از آنچه برايش انباز گيرند

اشرفی

آيا كيست آنكه راه مينمايد شما را در تاريكى‏هاى خشكى و دريا و آنكه ميفرستد بادها را بشارت پيشاپيش رحمتش آيا الهى است با خدا برتر است خدا از آنچه شرك مى‏آورند

خوشابر مسعود انصاري

نه بلكه [پرسش اين است‏] چه كسى شما را در تاريكيهايى بيابان و دريا رهنمون مى‏شود و چه كسى بادها را پيش از رحمتش مژده آور مى‏فرستد؟ آيا با خداوند معبود [ديگرى‏] هست؟ خداوند از آنچه شرك مى‏آورند، برتر است

مکارم

یا کسی که شما را در تاریکیهای صحرا و دریا هدایت می‌کند، و کسی که بادها را بعنوان بشارت پیش از نزول رحمتش می‌فرستد؛ آیا معبودی با خداست؟! خداوند برتر است از آنچه برای او شریک قرارمی‌دهند!

مجتبوی

يا آن كه شما را در تاريكيهاى خشكى و دريا راه مى‏نمايد، و آن كه بادها را پيشاپيش رحمت خود- يعنى باران- مژدگان فرستد [بهتر است يا آنچه انباز مى‏گيرند]؟ آيا با خداى يكتا خدايى هست؟ برتر است خداى از آنچه انباز مى‏گيرند.

مصباح زاده

آيا كيست آنكه راه مينمايد شما را در تاريكى‏هاى خشكى و دريا و آنكه ميفرستد بادها را بشارت پيشاپيش رحمتش آيا الهى است با خدا برتر است خدا از آنچه شرك مياورند

معزی

يا آنكه هدايت كند شما را در تاريكيهاى دشت و دريا و آنكه بفرستد بادها را مژده اى پيش روى رحمتش آيا خدائى است با خدا برتر است خدا از آنچه شرك ورزند

قمشه ای

یا آن کس که در تاریکیهای برّ و بحر عالم شما را هدایت می‌کند و آن کس که بادها را به مژده باران رحمت خود می‌فرستد؟آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست؟ (هرگز نیست) ، خداوند بسی برتر و بالاتر است از آنچه (مشرکان جاهل) شریک وی می‌شمرند.

رشاد خليفه

کيست آن که شما را در تاريکي هاي خشکي و دريا هدايت مي کند؟ کيست آن که بادها را به بشارت مي فرستد، تا نشاني باشد از رحمت او؟ آيا خداي ديگري با خدا هست؟ بلندمرتبه ترين خداست، فراتر از آنکه شريکي داشته باشد.

Literal

Or Who guides you in the shore’s/land’s and the sea’s/ocean’s darknesses, and Who sends the winds/breezes (as) a good news, between His mercy’s hand. Is a god with God? God (is) high, mighty, exalted and dignified from/on what they share/make partners (with Him) .

Al-Hilali Khan

Is not He (better than your gods) Who guides you in the darkness of the land and the sea, and Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy (rain)? Is there any ilah (god) with Allah? High Exalted be Allah above all that they associate as partners (to Him)!

Arthur John Arberry

He who guides you in the shadows of the land and the sea and looses the winds, bearing good tidings before His mercy. Is there a god with God? High exalted be God, above that which they associate!

Asad

Nay – who is it that guides you in the midst of the deep darkness of land and sea, [I.e., metonymically, through all the seemingly insoluble complexities of human life.] and sends forth the winds as a glad tiding of His coming grace? [See 7:57 and the corresponding note.] Could there be any divine power besides God? Sublimely exalted is God above anything to which men may ascribe a share in His divinity!

Dr. Salomo Keyzer

Is niet hij de waardigste, die u leidt op de donkere paden des lands en der zee, en die de winden zendt, welke de wolken voortdrijven als de voorboden zijner genade! Is er een andere god die met den eenigen God gelijk kan worden gesteld? Verre zij het van God, de deelgenooten zijner macht te hebben, welke gij met hem vereenigt.

Free Minds

The One who guides you in the darkness of the land and the sea, and He sends the winds as good news between the hands of His mercy. Is there a god with God? God be exalted above what they set up!

Hamza Roberto Piccardo

Non è Lui che vi guida nelle tenebre della terra e del mare, Colui che invia i venti nunzi della buona novella che precedono la Sua misericordia. Vi è forse un’altra divinità assieme ad Allah? Allah è ben più Alto di ciò che

Hilali Khan

Is not He (better than your gods) Who guides you in the darkness of the land and the sea, and Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy (rain)? Is there any ilah (god) with Allah? High Exalted be Allah above all that they associate as partners (to Him)!

Kuliev E.

Кто ведет вас прямым путем во мраках суши и моря и посылает ветры с доброй вестью о Своей милости? Есть ли бог, кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи!

M.-N.O. Osmanov

[Скажи: «Они лучше] или Тот, кто ведет вас прямым путем во тьме суши и моря? Кто направляет ветры доброй вестью перед Своей милостью? Есть ли какой-либо [другой] бог наряду с Аллахом?» Превыше Аллах тех, кому [неверные] поклоняются [наряду с Ним]!

Mohammad Habib Shakir

Or, Who guides you in utter darkness of the land and the sea, and Who sends the winds as good news before His mercy. Is there a god with Allah? Exalted by Allah above what they associate (with Him).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Is not He (best) Who guideth you in the darkness of the land and the sea, He Who sendeth the winds as heralds of His mercy? Is there any Allah beside Allah? High Exalted be Allah from all that they ascribe as partner (unto Him)!

Palmer

He who guides you in the darkness, of the land and of the sea; and who sends winds as glad tidings before His mercy; is there a god with God? exalted be God above what they associate with Him!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa size karanın ve denizin karanlıkları içinde yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen mi hayırlı? Allah’ın beraberinde bir ilah daha mı var?! Allah, onların ortak tuttuklarından uzaktır, arınmıştır.

Qaribullah

Who guides you in the darkness of the land and sea, and sends the winds bearing glad tidings of His Mercy, is there a god with Allah? Exalted is Allah above what they associate.

QXP

Nay, who is it that shows you the way in the darkness of land and sea, and sends forth the winds as heralds of His Grace – any god beside Allah? Sublime, Exalted is Allah from all that they associate with Him.

Reshad Khalifa

Who is the One who guides you in the darkness of land and sea? Who is the One who sends the winds with good news, signaling His mercy? Is it another god with GOD? Most exalted is GOD, above having any partner.

Rodwell

Is not He, who guideth you in the darkness of the land and of the sea, and who sendeth forth the winds as the forerunners of His mercy? What! a god with God? Far from God be what ye join with Him!

Sale

Is not He more worthy Who directeth you in the dark paths of the land and of the sea; and Who sendeth the winds driving abroad the clouds, as the forerunners of this mercy? Is there any other god who can be equalled with the true God? Far be God from having those partners in his power, which ye associate with Him!

Sher Ali

Or, Who guides you in the depths of darkness on land and sea, and Who sends the winds as glad tidings before HIS mercy ? Is there a god with ALLAH ? Exalted is ALLAH above what they associate with HIM.

Unknown German

Wer leitet euch in den Finsternissen zu Land und Meer, und wer sendet die Winde als Herolde froher Botschaft Seiner Barmherzigkeit voraus? Ist wohl ein Gott neben Allah? Hoch erhaben ist Allah über das, was sie anbeten.

V. Porokhova

Тот ли, Кто вам указывает путь ■ Во мраке на земле и в море, ■ Кто благовестниками ветры шлет, ■ Прежде чем милостью Своей ■ (Пролить дождем на вашу землю)? ■ Или с Аллахом наравне есть бог другой? ■ Аллах выше того, чтоб в равные Ему ■ Другие божества вы призывали!

Yakub Ibn Nugman

Төн караңгылыгында сезне корыда һәм диңгездә Йолдызләр белән адаштырмыйча йөртүче, вә яңгыр алдыннан рәхмәт җилен җибәрүче Аллаһ хәерлерәкме? Аллаһудан башка тагын бер Илаһә бармы? Аларның Аллаһуга тиң, кылган нәрсәләреннән Аллаһ пакь һәм боек булды.

جالندہری

بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بناتا ہے اور (کون) ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بناکر بھیجتا ہے (یہ سب کچھ خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں)۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا (کی شان) اس سے بلند ہے

طاہرالقادری

بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک و تر (یعنی زمین اور سمندر) کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنی (بارانِ) رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور بھی) معبود ہے؟ اللہ ان (معبودانِ باطلہ) سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.