سوره النمل (27) آیه 64

قرآن، سوره النمل (27) آیه 64

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 65
آیه پیشین: سوره النمل (27) آیه 63

عربی

أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ

بدون حرکات عربی

أمّن يبدؤا الخلق ثمّ يعيده و من يرزقكم من السّماء و الأرض أ إله مع اللّه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

خوانش

Amman yabdao alkhalqa thumma yuAAeeduhu waman yarzuqukum mina alssama-i waal-ardi a-ilahun maAAa Allahi qul hatoo burhanakum in kuntum sadiqeena

آیتی

يا آنکه مخلوقات را مي آفريند سپس آنها را باز مي گرداند ، و آن که ، ازآسمان و زمين به شما روزي مي دهد آيا با وجود الله خداي ديگري هست ؟بگو : اگر راست مي گوييد ، برهان خويش بياوريد

خرمشاهی

يا كيست كه آفرينش را آغاز مى كند، سپس آن را باز مى گرداند; و كيست كه شما را از آسمان و زمين روزى مى دهد؟ آيا در جنب خداوند خدايى هست؟ بگو اگر راست مى گوييد برهانتان را بياوريد.

کاویانپور

آيا چه كسى خلق را مى‏آفريند؟ سپس (روز قيامت) او را زنده ميكند و چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى ميرساند؟ آيا خداى ديگرى با خدا هست؟ هرگز، بگو، دليل و برهان خود را بياوريد اگر شما راست مى‏گوييد.

انصاریان

[آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند] یا آنکه مخلوقات را می آفریند، آن گاه آنان را [پس از مرگشان] بازمی گرداند؟! و کیست آنکه از آسمان و زمین شما را روزی می دهد؟ آیا با خدا معبودی دیگر هست [که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد؟] بگو: اگر راستگویید دلیل خود را بیاورید.

سراج

بلكه آن خدائى كه آغاز مى‏كند آفرينش را پس باز آورد آن را و آنكه روزى مى‏دهد شما را از آسمان و زمين (از بتان بهتر است) آيا معبودى با خدا هست بگو بياوريد دليل خود را اگر هستيد راستگو

فولادوند

يا آن كس كه خلق را آغاز مى‏كند و سپس آن را بازمى‏آورد، و آن كس كه از آسمان و زمين به شما روزى مى‏دهد؟ آيا معبودى با خداست؟ بگو: «اگر راست مى‏گوييد، برهان خويش را بياوريد.»

پورجوادی

يا كسى كه آفرينش را آغاز كرد و سپس همه را باز مى‏گرداند و آن كه از آسمان و زمين شما را روزى مى‏دهد، آيا معبود ديگرى با خداست؟ بگو: «اگر راست مى‏گوييد دليلتان را ارائه بدهيد.»

حلبی

يا آنكه خلق را مى‏آفريند سپس آن را [به سوى خود] باز مى‏گرداند و آنكه شما را از آسمان و زمين روزى دهد؟ آيا معبود [ديگرى‏] با خدا هست؟ بگو حجت خود را بياوريد اگر راستگويانيد.

اشرفی

آيا كيست آنكه نخست آفريد خلق را پس اعاده ميكندش و آنكه روزى دهد شما را از آسمان و زمين آيا الهى است با خدا بگو بياوريد دليلتان را اگر هستيد راستگويان

خوشابر مسعود انصاري

نه بلكه [پرسش اين است‏] چه كسى آفرينش را آغاز مى‏كند، سپس آن را [بار ديگر] باز مى‏گرداند؟ و چه كسى از آسمان و زمين به شما روزى مى‏دهد؟ آيا با خداوند معبود [ديگرى‏] هست. بگو: اگر راست مى‏گوييد، دليل خود را بياوريد.

مکارم

یا کسی که آفرینش را آغاز کرد، سپس آن را تجدید می‌کند، و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؛ آیا معبودی با خداست؟! بگو: «دلیلتان را بیاورید اگر راست می‌گویید!»

مجتبوی

يا آن كه آفرينش را آغاز مى‏كند سپس آن را باز مى‏گرداند، و آن كه شما را از آسمان و زمين روزى مى‏دهد [بهتر است يا آنچه انباز مى‏گيرند]؟ آيا با خداى يكتا خدايى هست؟ بگو: حجت خود را بياوريد اگر راستگوييد.

مصباح زاده

آيا كيست آنكه نخست آفريد خلق را پس اعاده ميكندش و آنكه روزى دهد شما را از آسمان و زمين آيا الهى است با خدا بگو بياوريد دليلتان را اگر هستيد راستگويان

معزی

يا آنكه آغاز كند آفرينش را سپس برگرداندش و آنكه روزيتان دهد از آسمان و زمين آيا خدائى است با خدا بگو بياريد دستاويز خود را اگر هستيد راستگويان

قمشه ای

یا آن کس که نخست آفرینش را آغاز می‌کند آن‌گاه همه را (به سوی خود) باز می‌گرداند، و آن کس که از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد؟آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست؟بگو: اگر راست می‌گویید (که غیر خدا هم کسی در آفرینش مؤثر است) بر دعوی خود برهانی بیاورید.

رشاد خليفه

چه كسي است كه آفرينش را آغاز مي ‌كند، سپس آن را تكرار مي ‌نمايد؟ چه كسي است كه از آسمان و زمين براي شما روزي فراهم مي ‌كند؟ آيا خداي ديگري با خدا هست؟ بگو: مدرك خود را به من نشان دهيد، اگر راست مي ‌گوييد.

Literal

Or Who creates/initiates the creation then He repeats it , and Who provides for you from the sky/space, and the earth/Planet Earth, is a god with God? Say: «Bring your proof/evidence , if you were truthful.»

Al-Hilali Khan

Is not He (better than your so-called gods) Who originates creation, and shall thereafter repeat it, and Who provides for you from heaven and earth? Is there any ilah (god) with Allah? Say, «Bring forth your proofs, if you are truthful.»

Arthur John Arberry

Who originates creation, then brings it back again, and provides you out of heaven and earth. Is there a god with God? Say: ‹Produce your proof, if you speak truly.›

Asad

Nay – who is it that creates [all life] in the first instance, and then brings it forth anew? [This relates to man’s life on earth and his resurrection after bodily death as well as to the this-worldly cycle of birth, death and regeneration manifested in all organic nature.]And who is it that provides you with sustenance out of heaven and earth? [As in 10:31, the term «sustenance» (rizq) has here both a physical and a spiritual connotation; hence the phrase, «out of heaven and earth».] Could there be any divine power besides God? Say: «[If you think so,] produce your evidence – if you truly believe in your claim!» [Lit., «if you are truthful» – the implication being that most people who profess a belief in a multiplicity of divine powers, or even in the possibility of the one God’s «incarnation» in a created being, do so blindly, sometimes only under the influence of inherited cultural traditions and habits of thought, and not out of a reasoned conviction.]

Dr. Salomo Keyzer

Is niet hij de waardigste, die een schepsel voortbrengt en het na den dood weder opwekt, en die u voedsel van hemel en aarde geeft? Is er, bij den waren God een andere god, die dit doet? Zeg: Geef uw bewijs daarvoor, indien gij de waarheid spreekt.

Free Minds

The One who initiates the creation then He returns it, and He provides for you from the sky and the land. Is there a god with God? Say: "Bring your proof if you are being truthful."

Hamza Roberto Piccardo

Non è Lui che ha dato inizio alla creazione e la reitera, Colui che vi nutre dal cielo e dalla terra. Vi è forse un’altra divinità assieme ad Allah? Di›: «Producete la vostra prova, se siete veridici».

Hilali Khan

Is not He (better than your so-called gods) Who originates creation, and shall thereafter repeat it, and Who provides for you from heaven and earth? Is there any ilah (god) with Allah? Say, "Bring forth your proofs, if you are truthful."

Kuliev E.

Кто создает творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду».

M.-N.O. Osmanov

[Скажи: «Они лучше] или Тот, кто порождает начало творения и потом повторяет его, кто дает нам пропитание с неба и земли? Есть ли какой-либо [другой] бог наряду с Аллахом?» Скажи: «Приведите ваши доводы, если вы говорите правду».

Mohammad Habib Shakir

Or, Who originates the creation, then reproduces it and Who gives you sustenance from the heaven and the earth. Is there a god With Allah? Say: Bring your proof if you are truthful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Is not He (best) Who produceth creation, then reproduceth it, and Who provideth for you from the heaven and the earth? Is there any Allah beside Allah? Say: Bring your proof, if ye are truthful!

Palmer

He who began the creation and then will make it return again; and who provides you from the heaven and the earth; is there a god with God? so bring your proofs if ye do speak the truth!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa yaratmaya başlayıp sonra tekrar tekrar yaratan ve sizi gözeten ve yerden rızıklandıran mı hayırlı? Allah’ın yanında bir ilah mı var? De ki: «Getirin susturucu kanıtınızı, eğer doğru sözlüler iseniz.»

Qaribullah

Who originates creation, then brings it back again, who gives you sustenance from the heaven and the earth, is there a god with Allah? Say: ‹Bring us your proof if you are among the truthful! ‹

QXP

Nay, who is it that initiates creation, then reproduces it? And who is that provides for you from the heaven and the earth – any god beside Allah? Say, «If you think so bring your evidence if you are men of truth.» (23:117).

Reshad Khalifa

Who is the One who initiates the creation, then repeats it? Who is the One who provides for you from the heaven and the earth? Is it another god with GOD? Say, «Show me your proof, if you are truthful.»

Rodwell

Is not He, who created a Being, then reneweth it, and who supplieth you out of the Heaven and the Earth? What! a god with God? SAY: Bring forth your proofs if you speak the truth.

Sale

Is not He more worthy, Who produceth a creature, and after it hath been dead restoreth it to life; and Who giveth you food from heaven and earth? Is there any other god with the true God, who doth this? Say, produce your proof thereof, if ye speak truth.

Sher Ali

Or, Who originates creation, and then repeats it and Who provides for you from the heaven and the earth ? Is there a god with ALLAH ? Say, `Bring forward your proof if you are truthful.›

Unknown German

Wer ruft denn Schöpfung hervor und läßt sie dann wieder erstehen, und wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Ist wohl ein Gott neben Allah? Sprich: «Bringt euren Beweis herbei, wenn ihr wahrhaftig seid.»

V. Porokhova

Иль Тот, Кто произвел первичное творенье ■ И, обратив его потом в небытие, ■ Воссоздает его опять; ■ Кто вам дает потребное для жизни с неба и земли? ■ Так что ж – ■ С Аллахом наравне есть бог другой?» ■ Скажи: «Если вы правду говорите, ■ Представьте доказательства свои!»

Yakub Ibn Nugman

Башта юктан бар итеп, соңра үлгәннән соң тергезүче Аллаһ хәерлерәкме, яки мөшрикләрнең сынымнары херлеме? Сезне күктән вә җирдән кем ризыкландыра? Аллаһ кыйла торган эшләрне кыла ала торган Аллаһудан башка Илаһә бармы?» Әйт: «Әгәр янә бер Илаһә бар дигән сүзегез дөрес булса, дәлилегезне китерегез».

جالندہری

بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا۔ پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور (کون) تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے (یہ سب کچھ خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے (ہرگز نہیں) کہہ دو کہ (مشرکو) اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو

طاہرالقادری

بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر اسی (عملِ تخلیق) کو دہرائے گا اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور بھی)معبود ہے؟ فرما دیجئے: (اے مشرکو!) اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.