سوره القصص (28) آیه 4

قرآن، سوره القصص (28) آیه 4

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 5
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 3

عربی

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَْرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

بدون حرکات عربی

إنّ فرعون علا في الأرض و جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم و يستحيي نساءهم إنّه كان من المفسدين

خوانش

Inna firAAawna AAala fee al-ardi wajaAAala ahlaha shiyaAAan yastadAAifu ta-ifatan minhum yuthabbihu abnaahum wayastahyee nisaahum innahu kana mina almufsideena

آیتی

فرعون در آن سرزمين برتري جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت فرقه اي را زبون مي داشت و پسرانشان را مي کشت و زنانشان را زنده مي گذاشت که او از تبهکاران بود

خرمشاهی

همانا فرعون در آن سرزمين سركشى كرد و اهل آن را فرقه فرقه كرد; طايفه اى از آنان را به زبونى كشيد [چنانكه] پسرانشان را مى كشت و زنان [و دخترانشان را براى كنيزى] زنده باقى مى گذاشت; او از تبهكاران بود.

کاویانپور

فرعون در سرزمين مصر قدرتى بهم زد و مردم آنجا را بطبقات مختلف تقسيم نمود و طبقه‏اى از آنها را مستضعف قرار داد، بطورى كه پسران آنها را بقتل ميرساند و زنان را زنده نگهميداشت و فرعون مردى بسيار مفسده جو و بدكردار بود.

انصاریان

همانا فرعون [در سرزمین مصر] برتری جویی و سرکشی کرد و مردمش را گروه گروه ساخت، در حالی که گروهی از آنان را ناتوان و زبون گرفت، پسرانشان را سر می برید، و زنانشان را [برای بیگاری گرفتن] زنده می گذاشت؛ بی تردید او از مفسدان بود.

سراج

البته فرعون برترى جست در سرزمين (مصر) و گردانيد مردمش را گروه گروه و ناتوان مى‏شمرد گروهى از ايشان (بنى اسرائيل) را سر مى‏بريد پسرانشان را و زنده مى‏گذاشت (براى خدمت) زنانشان زيرا او بود از تبهكاران

فولادوند

فرعون در سرزمين [مصر] سر برافراشت، و مردم آن را طبقه طبقه ساخت؛ طبقه‏اى از آنان را زبون مى‏داشت: پسرانشان را سر مى‏بريد، و زنانشان را [براى بهره‏كشى‏] زنده بر جاى مى‏گذاشت، كه وى از فسادكاران بود.

پورجوادی

فرعون در آن سرزمين برترى طلب بود و مردمش را گروه گروه كرد و گروهى را با كشتن پسرانشان و باقى گذاشتن زنانشان ضعيف و خوار داشت، او به راستى از مفسدان بود.

حلبی

بيگمان فرعون در زمين [مصر] تكبّر و گردن‏فرازى كرد و اهل آن را فرقه فرقه گردانيد، ضعيف مى‏شمرد گروهى از ايشان را: پسرانشان را سر مى‏بريد و زنانشان را زنده مى‏گذاشت، بيگمان او از تباهكاران بود.

اشرفی

بدرستيكه فرعون برترى يافت در زمين و گردانيد اهل آنرا گروه گروه ضعيف ميداشت گروهى را از ايشان ميكشت پسرانشان را و زنده نگه ميداشت زنانشان را بدرستيكه او بود از فساد كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

بى گمان فرعون در آن سرزمين تكبر ورزيد و مردمانش را گروه گروه كرد، گروهى از آنان را به استضعاف مى‏كشيد، پسرانشان را سر مى‏بريد و دخترانشان را زنده نگاه مى‏داشت، بى گمان او از فسادكاران بود

مکارم

فرعون در زمین برتری‌جویی کرد، و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می‌داشت؛ او به یقین از مفسدان بود!

مجتبوی

همانا فرعون در آن سرزمين- مصر- برترى جست و مردمش را گروه گروه ساخت. گروهى از آنان- بنى اسرائيل- را زبون و ناتوان مى‏گرفت، پسرانشان را سر مى‏بريد و زنانشان را [براى خدمت‏] زنده مى‏گذاشت. همانا او از تباهكاران بود.

مصباح زاده

بدرستى كه فرعون برترى يافت در زمين و گردانيد اهل آنرا گروه گروه ضعيف ميداشت گروهى را از ايشان ميكشت پسرانشان را و زنده نگه ميداشت زنانشان را بدرستى كه او بود از فساد كنندگان

معزی

همانا فرعون برترى جُست در زمين و گردانيد مردمش را گروهائى ناتوان مى گرفت دسته اى از آنان را سر مى بريد فرزندان ايشان را و مى گذارد زنان ايشان را و همانا او بود از تباهكاران

قمشه ای

همانا فرعون در زمین (مصر) تکبر و گردنکشی آغاز کرد و میان اهل آن سرزمین تفرقه و اختلاف افکند، طایفه‌ای از آنها (بنی اسرائیل) را سخت ضعیف و ذلیل می‌کرد، پسرانشان را می‌کشت (که مبادا به ظهور موسی قدرت یابند) و زنانشان را زنده می‌گذاشت (که به خدمت پردازند) . همانا فرعون مردی بسیار مفسد و بد اندیش بود.

رشاد خليفه

فرعون، در زمين مستبد شده بود و ميان مردم تبعيض قائل مي شد. گروهي از آنها را که ناتوان بودند زجر مي داد، پسرانشان را فجيعانه مي کشت و دخترانشان را زنده مي گذاشت. او واقعاً ستمكار بود.

Literal

That Pharaoh became high, mighty and dignified in the earth/Planet Earth, and he made its people (into) groups/parties , he weakens a group of people from them, he slaughters their sons, and he shames/keeps alive their women, that he truly was from the corrupting/disordering .

Al-Hilali Khan

Verily, Firaun (Pharaoh) exalted himself in the land and made its people sects, weakening (oppressing) a group (i.e. Children of Israel) among them, killing their sons, and letting their females live. Verily, he was of the Mufsidoon (i.e. those who commit great sins and crimes, oppressors, tyrants, etc.).

Arthur John Arberry

Now Pharaoh had exalted himself in the land and had divided its inhabitants into sects, abasing one party of them, slaughtering their sons, and sparing their women; for he was of the workers of corruption.

Asad

Behold, Pharaoh exalted himself in the land and divided its people into castes. [Lit., «parties» or «sects» – here undoubtedly referring to the division of people into «high» and «low-born»: a division which the Quran utterly condemns. The group which, as mentioned in the next sentence, Pharaoh «deemed utterly low» were the Israelites, who had been placed on the lowest rung of the Egyptian social scale and were deprived of almost all human rights.] One group of them he deemed utterly low; he would slaughter their sons and spare (only) their women: for, behold, he was one of those who spread corruption [on earth].

Dr. Salomo Keyzer

Pharao verhief zich in het land Egypte, en hij deed zijn volk in afdeelingen splitsen: hij verdrukte n gedeelte van hen, door hunne kinderen te dooden en hunne vrouwelijke kinderen te laten leven; want hij was een verdrukker.

Free Minds

Pharaoh became mighty in the land, and he turned its people into factions, he oppressed a group of them by killing their children and raping their women. He was of those who corrupted.

Hamza Roberto Piccardo

Davvero Faraone era altero sulla terra; divise in fazioni i suoi abitanti per approfittare della debolezza di una parte: sgozzava i loro figli maschi e lasciava vivere le femmine. In verità era uno dei corruttori.

Hilali Khan

Verily, Firaun (Pharaoh) exalted himself in the land and made its people sects, weakening (oppressing) a group (i.e. Children of Israel) among them, killing their sons, and letting their females live. Verily, he was of the Mufsidoon (i.e. those who commit great sins and crimes, oppressors, tyrants, etc.).

Kuliev E.

Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, Фир’аун возгордился на земле (египетской) и разделил ее жителей на (разные) части (т.е. сословия). Одних он ослаблял, убивая их (новорожденных) сынов и оставляя в живых (новорожденных) женского пола. Воистину, он был из тех, кто творил нечестие.

Mohammad Habib Shakir

Surely Firon exalted himself in the land and made its people into parties, weakening one party from among them; he slaughtered their sons and let their women live; surely he was one of the mischiefmakers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! Pharaoh exalted himself in the earth and made its people castes. A tribe among them he oppressed, killing their sons and sparing their women. Lo! he was of those who work corruption.

Palmer

Verily, Pharaoh was lofty in the land and made the people thereof sects; one party of them he weakened, slaughtering their sons and letting their women live. Verily, he was of the despoilers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gerçek şu: Firavun o yerde egemenlik kurmuş ve ora halkını gruplara ayırmıştı. Onlardan bir topluluğu horlayıp eziyordu: Bu topluluğun erkek çocuklarını boğazlıyor, kadınlarına hayasızca davranıyor/kadınların rahimlerini yokluyor/kadınlarını hayata salıyordu. O gerçekten fesadı yayanlardandı.

Qaribullah

Pharaoh had exalted himself in the land and had divided its people into sects, one group he abased, putting their sons to death and sparing their women, for he was one of those who corrupted.

QXP

Behold, Pharaoh exalted himself in the land and divided its people into castes. A tribe among them (the Israelites) he oppressed, killing their sons and sparing their women. Verily, he was of the corrupters. (2:49), (7:141), (40:25).

Reshad Khalifa

Pharaoh turned into a tyrant on earth, and discriminated against some people. He persecuted a helpless group of them, slaughtering their sons, while sparing their daughters. He was indeed wicked.

Rodwell

Now Pharaoh lifted himself up in the earth, and divided his people into parties: one portion of them he brought low – He slew their male children, and let their females only live; for he was one of those who wrought disorders.

Sale

Now Pharaoh lifted himself up in the land of Egypt; and he caused his subjects to be divided into parties: He weakened one party of them, by slaying their male-children, and preserving their females alive; for he was an oppressor.

Sher Ali

Verily, Pharaoh behaved arrogantly in the earth, and divided the people thereof into sections; he sought to weaken one section of them, slaughtering their sons and sparing their women. Certainly, he was one of the mischief-makers.

Unknown German

Siehe, Pharao betrug sich hoffärtig im Land und teilte das Volk darin in Gruppen: einen Teil von ihnen versuchte er zu schwächen, indem er ihre Söhne erschlug und ihre Frauen leben ließ. Fürwahr, er war einer der Unheilstifter!

V. Porokhova

Поистине, (неверный) Фараон ■ В земле (Египетской) гордынею вознесся ■ И разделил на части ее люд, ■ Одну из них подвергнув угнетенью: ■ Он убивал их сыновей, ■ В живых лишь женщин оставляя, – ■ Он был, поистине, из злочестивых.

Yakub Ibn Nugman

Дөреслектә Фиргаун Мысыр җирендә олугъланды, дәхи Мысыр халкын үзенең хезмәтендә төрле дәрәҗәләргә бүлде, алардан Ягькуб балаларын хурлар иде, кыз балаларын калдырып ир балаларын бугазлатыр иде, ул Фиргаун күп бозыклык кылучы фасыйклардан булды.

جالندہری

کہ فرعون نے ملک میں سر اُٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اُن میں سے ایک گروہ کو (یہاں تک) کمزور کر دیا تھا کہ اُن کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور اُن کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بیشک وہ مفسدوں میں تھا

طاہرالقادری

بیشک فرعون زمین میں سرکش و متکبّر (یعنی آمرِ مطلق) ہوگیا تھا اور اس نے اپنے (ملک کے) باشندوں کو (مختلف) فرقوں (اور گروہوں) میں بانٹ دیا تھا اس نے ان میں سے ایک گروہ (یعنی بنی اسرائیل کے عوام) کو کمزور کردیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو (ان کے مستقبل کی طاقت کچلنے کے لئے) ذبح کر ڈالتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا (تاکہ مَردوں کے بغیر ان کی تعداد بڑھے اور ان میں اخلاقی بے راہ روی کا اضافہ ہو)، بیشک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.