سوره القصص (28) آیه 27

قرآن، سوره القصص (28) آیه 27

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 28
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 26

عربی

قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

بدون حرکات عربی

قال إنّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك و ما أريد أن أشقّ عليك ستجدني إن شاء اللّه من الصّالحين

خوانش

Qala innee oreedu an onkihaka ihda ibnatayya hatayni AAala an ta/juranee thamaniya hijajin fa-in atmamta AAashran famin AAindika wama oreedu an ashuqqa AAalayka satajidunee in shaa Allahu mina alssaliheena

آیتی

گفت : مي خواهم يکي از اين دو دخترم را زن تو کنم به شرط آنکه هشت سال مزدور من باشي و اگر ده سال را تمام کني ، خود خدمتي است و من نمي خواهم که تو را به مشقت افکنم ان شاء الله مرا از صالحان خواهي يافت

خرمشاهی

[شعيب به موسى] گفت من مى خواهم يكى از اين دو دخترم را به همسرى تو در آورم، در قبال اينكه [به جاى كابين] هشت سال براى من كار كنى، و اگر آن را به ده سال پايان دادى، ميل خودت است، ولى من نمى خواهم بر تو سخت بگيرم، كه اگر خدا بخواهد، مرا از درستكاران خواهى يا

کاویانپور

شعيب گفت: من تصميم گرفته‏ام يكى از دخترانم را بعقد تو درآورم بشرطى كه براى مهريه او مدت هشت سال براى من كار كنى و اگر آن را به ده سال برسانى، اختيار با تو است و من نميخواهم تو بزحمت بيفتى ان شاء اللَّه مرا از نيكوكاران خواهى يافت.

انصاریان

گفت: می خواهم یکی از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم به شرط آنکه هشت سال اجیر من باشی، و اگر ده سال را تمام کردی، اختیارش با خود توست [و ربطی به اصل قرار داد ندارد] ، و من نمی خواهم بر تو سخت گیرم، و به خواست خدا مرا از شایستگان خواهی یافت.

سراج

شعيب به موسى گفت البته من مى‏خواهم آنكه همسر تو گردانم يكى از اين دو دختر خويش را بصداق آنكه اجير من شوى مدت هشت سال و اگر تمام كنى ده سال را پس آن از نزد تست و نمى‏خواهم آنكه رنج نهم بر تن تو (بالزام ده سال) بزودى بيابى مرا اگر خواهد خدا از شايستگان

فولادوند

[شعيب‏] گفت: «من مى‏خواهم يكى از اين دو دختر خود را [كه مشاهده مى‏كنى‏] به نكاح تو در آورم، به اين [شرط] كه هشت سال براى من كار كنى، و اگر ده سال را تمام گردانى اختيار با تو است، و نمى‏خواهم بر تو سخت گيرم، و مرا ان شاء الله از درستكاران خواهى يافت.»

پورجوادی

(شعيب) گفت: «مى‏خواهم يكى از دخترانم را به همسرى تو درآورم به شرطى كه هشت سال برايم كار كنى و اگر آن را به ده سال برسانى به اختيار خود كرده‏اى. من نمى‏خواهم به تو سختگيرى كنم. اگر خدا بخواهد شايستگى مرا خواهى ديد.»

حلبی

[شعيب‏] گفت: بيگمان من مى‏خواهم كه بزنى دهم ترا يكى از اين دو دخترم را بر اين [شرط] كه مزدور باشى مرا هشت سال و اگر به ده سال برسانى [تفضّلى‏] از سوى تست و نمى‏خواهم بر تو مشقت نهم، بزودى- اگر خدا بخواهد- مرا از نيكان بيابى.

اشرفی

گفت كه من ميخواهم تزويج كنم بتو يكى از ايندو دخترم را بر آنكه اجير شوى مرا هشت سال پس اگر تمام كردى ده سال را پس از نزد تست و نمى خواهم كه سخت گيرم بر تو بزودى مى‏بينى مرا بخواست خدا از شايستگان

خوشابر مسعود انصاري

[شعيب‏] گفت: من مى‏خواهم كه يكى از اين دو دخترم را در برابر آنكه هشت سال براى من كار كنى به ازدواج تو در آورم. آن گاه اگر ده سال را تمام كنى، آن از سوى تو [تبرّع‏] است و نمى‏خواهم كه بر تو سخت گيرم. اگر خداوند بخواهد مرا از شايستگان خواهى يافت

مکارم

(شعیب) گفت: «من می‌خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی؛ و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی، محبّتی از ناحیه توست؛ من نمی‌خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم؛ و ان شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت»

مجتبوی

گفت: مى‏خواهم يكى از اين دو دخترم را به همسرى تو دهم بر اين [شرط] كه هشت سال مزدبگير باشى، و اگر ده سال را به پايان برى آن به خواست و اختيار توست و نمى‏خواهم كه بر تو سخت گيرم، زودا كه به خواست خدا مرا از نيكان و شايستگان يابى.

مصباح زاده

گفت كه من ميخواهم تزويج كنم بتو يكى از ايندو دخترم را بر آنكه اجير شوى مرا هشت سال پس اگر تمام كردى ده سال را پس از نزد تست و نمى خواهم كه سخت گيرم بر تو بزودى مى‏بينى مرا بخواست خدا از شايستگان

معزی

گفت همانا خواهم كه همسر تو گردانم يكى از دخترانم را اينان بر آنكه مزدورم باشى هشت سال و اگر ده سال را به پايان آوردى پس از نزد تو است و نخواهم سختى بر تو آرم زود است بيابى مرا اگر خدا خواهد از شايستگان

قمشه ای

شعیب (به موسی) گفت: من اراده آن دارم که یکی از این دو دخترم را به نکاح تو در آورم بر این مهر که هشت سال خدمت من کنی و اگر ده سال تمام کنی (آن دو سال) به میل و اختیار تو، و من (در این نکاح) رنج بر تو نمی‌خواهم نهاد، ان شاء اللّه مرا شخص شایسته (این خدمت) خواهی یافت.

رشاد خليفه

او گفت: من به تو پيشنهاد مي كنم تا با يكي از دخترانم ازدواج كني، در عوض تا هشت سفر حج براي من كار كن؛ اگر آن را به ده برساني، به اختيار تو خواهد بود. من نمي ‌خواهم در اين امر خيلي سخت بگيرم. تو مرا به خواست خدا پرهيزکار خواهي يافت.

Literal

He said: «That I, I want , that I marry you to one (of) my two daughters, those two, on that you hire to me (yourself for) eight pilgrimages (years), so if you completed ten, so (it) is from at you, and I do not want that I make hardship/difficulty on you, you will find me, if God willed/wanted from the correct/righteous.»275

Al-Hilali Khan

He said: «I intend to wed one of these two daughters of mine to you, on condition that you serve me for eight years, but if you complete ten years, it will be (a favour) from you. But I intend not to place you under a difficulty. If Allah will, you will find me one of the righteous.»

Arthur John Arberry

He said, ‹I desire to marry thee to one of these my two daughters, on condition that thou hirest thyself to me for eight years. If thou completest ten, that shall be of thy own accord; I do not desire to› press hard ‹upon thee. Thou shalt assuredly find me, if God wills, one of the righteous.›

Asad

[After some time, the father] said: «Behold, I am willing to let thee wed one of these two daughters of mine on the understanding that thou wilt remain eight years in my service; and if thou shouldst complete ten [years], that would be [an act of grace] from thee, for I do not want to impose any hardship on thee: [on the contrary,] thou wilt find me, if God so wills, righteous in all my dealings.» [Lit., «one of the righteous».]

Dr. Salomo Keyzer

En Shoaib zeide tot Mozes: Waarlijk, ik wil u eene van deze mijne twee dochters ten huwelijk geven, op voorwaarde, dat gij mij gedurende acht jaren zult dienen, en het ligt geheel aan u, mij tien jaren te dienen; want ik wil u geen onrecht opleggen, en zoo het Gode behaagt, zult gij bevinden, dat ik een eerlijk man ben.

Free Minds

He said: "I wish you to marry one of my two daughters, on condition that you work for me through eight pilgrimage periods; if you complete them to ten, it will be voluntary on your part. I do not wish to make this matter too difficult for you. You will find me, God willing, of the righteous."

Hamza Roberto Piccardo

Disse: «Vorrei sposarti ad una di queste mie figlie, a condizione che tu mi serva per otto anni. Se vorrai restare dieci [anni], sarà di tua spontanea volontà. Non ti imporrò nulla di gravoso e, se Allah vuole, troverai che sono un uomo del bene.

Hilali Khan

He said: "I intend to wed one of these two daughters of mine to you, on condition that you serve me for eight years, but if you complete ten years, it will be (a favour) from you. But I intend not to place you under a difficulty. If Allah will, you will find me one of the righteous."

Kuliev E.

Он сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих на условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на все десять лет, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников».

M.-N.O. Osmanov

[Отец] сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих на условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на десять лет, то это – как пожелаешь. Я не намерен предлагать тебе трудные условия, и ты убедишься, если на то будет воля Аллаха, что я – праведный человек».

Mohammad Habib Shakir

He said: I desire to marry one of these two daughters of mine to you on condition that you should serve me for eight years; but if you complete ten, it will be of your own free will, and I do not wish to be hard to you; if Allah please, you will find me one of the good.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: Lo! I fain would marry thee to one of these two daughters of mine on condition that thou hirest thyself to me for (the term of) eight pilgrimages. Then if thou completest ten it will be of thine own accord, for I would not make it hard for thee. Allah willing, thou wilt find me of the righteous.

Palmer

Said he, ‹Verily, I desire to marry thee to one of these daughters of mine, on condition that thou dost serve me for hire eight years; and if thou shalt fulfil ten it is of thyself; for I do not wish to make it wretched for thee; thou wilt find me, if it please God, of the righteous!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İhtiyar dedi ki: «Bana sekiz yıl çalışman şartıyla şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan, o da senden. Seni zora sürmek gibi bir niyetim yok. Allah dilerse beni, barış ve iyilik sever insanlardan bulacaksın.»

Qaribullah

He said: ‹I will let you marry one of these two daughters of mine on condition that you hire yourself to me for eight years. If you complete ten that is of your own accord; I shall not press you. Surely, you will find me, if Allah wills, among the good. ‹

QXP

He (the father) said, «Behold, I am willing to let you marry one of these two daughters of mine on the understanding that you will remain eight pilgrimages (years) in my service. Then if you make it ten, it will be a grace from you. I do not want to impose any hardship on you. God Willing, you will find me righteous in all my dealings.»

Reshad Khalifa

He said, «I wish to offer one of my two daughters for you to marry, in return for working for me for eight pilgrimages; if you make them ten, it will be voluntary on your part. I do not wish to make this matter too difficult for you. You will find me, GOD willing, righteous.»

Rodwell

He said, «Truly to one of these my two daughters I desire to marry thee, if for eight years thou wilt be my hired servant: and if thou fulfil ten, it shall be of thine own accord, for I wish not to deal hardly with thee. Thou wilt find me, if God will, one of the upright.»

Sale

And Shoaib said unto Moses, verily I will give thee one of these my two daughters in marriage, on condition that thou serve me for hire eight years: And if thou fulfill ten years, it is in thine own breast; for I seek not to impose a hardship on thee: And thou shalt find me, if God please, a man of probity.

Sher Ali

Their father said to Moses, `I intend to marry to thee one of these two daughters of mine on condition that thou stay in my service for eight years. But if thou complete ten years, it will be of thine own accord. And I would not lay any hardship upon thee; thou wilt find me, if ALLAH wills, of the righteous.›

Unknown German

Er sprach: «Ich will dir eine von diesen meinen zwei Töchtern zur Frau geben unter der Bedingung, daß du dich mir auf acht Jahre zum Dienst verpflichtest. Willst du dann zehn (Jahre) vollmachen, so steht es bei dir. Ich möchte aber nicht hart sein zu dir; du wirst mich, so Allah will, als einen der Rechtschaffenen erfinden.»

V. Porokhova

(Старец) сказал: ■ «Хочу я выдать замуж за тебя ■ Одну из этих (дочерей моих) ■ На том условии, что ты ■ Служить мне будешь восемь лет, ■ А если в десять лет ты завершишь свой срок, ■ Так это будет твоей (доброй волей), – ■ Я не хочу стеснять тебя. ■ Ты праведным всегда меня найдешь, ■ Если на то будет угода Бога».

Yakub Ibn Nugman

Шөґәеб әйтте: «Мин ошбу ике кызның берсен сиңа никахламакны телим, куйларымны сигез ел көтүең бәрабәренә. Әгәр ун елга тутырсаң, ансы синең изгелегеңдәндер, ун ел хезмәт ит дип сине мәшәкатьләргә теләмим, вәгъдәдә торуда һәм йомшаклык кылуда Аллаһ теләсә мине изгеләрдән табарсың».

جالندہری

اُنہوں نے( موسٰی سے) کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے (احسان) ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا۔ مجھے انشاء الله نیک لوگوں میں پاؤ گے

طاہرالقادری

انہوں نے (موسٰی علیہ السلام سے) کہا: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کردوں اس (مَہر) پر کہ آپ آٹھ سال تک میرے پاس اُجرت پر کام کریں، پھر اگر آپ نے دس (سال) پور ے کردیئے تو آپ کی طرف سے (احسان) ہوگا اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.