سوره القصص (28) آیه 50

قرآن، سوره القصص (28) آیه 50

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 51
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 49

عربی

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنّما يتّبعون أهواءهم و من أضلّ ممّن اتّبع هواه بغير هدى من اللّه إنّ اللّه لا يهدي القوم الظّالمين

خوانش

Fa-in lam yastajeeboo laka faiAAlam annama yattabiAAoona ahwaahum waman adallu mimmani ittabaAAa hawahu bighayri hudan mina Allahi inna Allaha la yahdee alqawma alththalimeena

آیتی

پس اگر اجابتت نکردند ، بدان که از پي هواي نفس خويش مي روند و کيست گمراه تر از آن کس که بي آنکه راهنمايي از خدا خواهد ، از پي هواي نفس خويش رود ؟ زيرا خدا مردم ستمکاره را هدايت نمي کند

خرمشاهی

اما اگر پاسخت را ندادند پس بدان كه ايشان از هوى و هوسهايشان پيروى مى كنند، و كيست گمراه تر از كسى كه بدون رهنمود الهى از هواى نفس خويش پيروى كند، بيگمان خداوند ستمكاران را هدايت نمى كند.

کاویانپور

و اگر تو را جوابى ندادند پس بدان كه اين جماعت از هوى و هوس و تخيلات واهى پيروى ميكنند. گمراهتر از آن كس كيست كه هدايت و راهنماييهاى خدا را رها كرده و از خواهش نفس خويش پيروى كند؟ مسلما خدا گروه ستمكاران را هدايت نميكند.

انصاریان

پس اگر پاسخ تو را ندادند بدان که فقط از هواهای نفسانی خود پیروی می کنند و گمراه تر از کسی که بدون هدایتی از سوی خدا از هواهای نفسانی خود پیروی کند، کیست؟ مسلماً خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کند.

سراج

و اگر اجابت نكردند ترا (كتاب نياوردند) بدانكه فقط پيروى كنند آرزوهاى خود را و كيست گمراه تر از آنكه پيروى كند آرزوى خود را بى‏رهبرى از جانب خدا البته خدا هدايت نكند (بعنوان مجازات) گروه ستمكاران را

فولادوند

پس اگر تو را اجابت نكردند، بدان كه فقط هوسهاى خود را پيروى مى‏كنند؛ و كيست گمراه‏تر از آنكه بى‏راهنمايى خدا از هوسش پيروى كند؟ بى‏ترديد خدا مردم ستمگر را راهنمايى نمى‏كند.

پورجوادی

اگر پيشنهادت را نپذيرند بدان فقط پيرو هوسهاى خود هستند و گمراه‏تر از آن كس كه هواى نفس خويش را بدون هدايت الهى پيروى مى‏كند كيست؟ مسلما خداوند ستمكاران را هدايت نمى‏كند.

حلبی

پس اگر تو را اجابت نكردند بدان كه پيروى مى‏كنند خواهش هايشان را، و كيست گمراه‏تر از آن كس كه پيروى كرد خواهش خويش را به جاى هدايت خدا، بيگمان خدا گروه ستمكاران را هدايت نمى‏كند.

اشرفی

پس اگر اجابت نكردند ترا پس بدان كه پيروى مى‏كنند هوى و هوس خود را و كيست گمراه تر از كسى كه پيروى كند هواى خود را بدون هدايت از خدا بدرستيكه خدا هدايت نمى‏كند گروه ستمكاران را

خوشابر مسعود انصاري

امّا اگر [سخن‏] تو را نپذيرند، بدان كه تنها از خواسته‏هاى [نفسانى‏] خود پيروى مى‏كنند و كيست گمراه‏تر از كسى كه از خواسته [نفسانى‏] اش بدون رهنمايى از [سوى‏] خداوند پيروى كند. حقّا كه خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى‏كند

مکارم

اگر این پیشنهاد تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوسهای خود پیروی می‌کنند! و آیا گمراهتر از آن کس که پیروی هوای نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته، کسی پیدا می‌شود؟! مسلّماً خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند!

مجتبوی

پس اگر تو را پاسخ ندادند، بدان كه از هوسها و كامهاى خويش پيروى مى‏كنند و كيست گمراه‏تر از آن كس كه بى‏رهنمونى از سوى خدا كام و هوس خويش را پيروى كند؟ همانا خدا گروه ستمكاران را راه ننمايد.

مصباح زاده

پس اگر اجابت نكردند ترا پس بدان كه پيروى ميكنند هوى و هوس خود را و كيست گمراه تر از كسى كه پيروى كند هواى خود را بدون هدايت از خدا بدرستى كه خدا هدايت نمى‏كند گروه ستمكاران را

معزی

پس اگر نپذيرفتند از تو بدان كه همانا پيروى كنند هوسهاى خويش را و كيست گمراه تر از آنكه پيروى كند هوس خود را بى رهبريى از خدا همانا خدا هدايت نكند گروه ستمكاران را

قمشه ای

پس اگر به تقاضای تو جواب نتوانند داد در این صورت بدان که این مردم تنها پیرو هوای نفسند و کیست (ستمگر و) گمراه‌تر از آن کسی که راه هدایت خدا را رها کرده و از هوای نفس خود پیروی کند؟البته خدا قوم ستمکار را (پس از اتمام حجت) هرگز هدایت نخواهد کرد.

رشاد خليفه

اگر نتوانند به درخواست تو پاسخ دهند، پس بدان که فقط از عقايد خود پيروي مي کنند. کيست گمراه تر از آنان که بدون هيچ هدايتي از جانب خدا، از عقايد خود پيروي کنند؟ خدا چنين مردم ستمكاري را هدايت نمي کند.

Literal

So if they did not answer/reply to you, so know that they follow their self attractions for desires , and who (is) more misguided than who followed his self attractions for desires without guidance from God? That (E) God does not guide the nation, the unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

But if they answer you not (i.e. do not believe in your doctrine of Islamic Monotheism, nor follow you), then know that they only follow their own lusts. And who is more astray than one who follows his own lusts, without guidance from Allah? Verily! Allah guides not the people who are Zalimoon (wrong-doers, disobedient to Allah, and polytheists).

Arthur John Arberry

Then if they do not answer thee, know that they are only following their caprices; and who is further astray than he who follows his caprice without guidance from God? Surely God guides not the people of the evildoers.

Asad

And since they cannot respond to this thy challenge, [Lit., «if they do not respond to thee», implying that they are unable to accept the above challenge.] know that they are following only their own likes and dislikes: and who could be more astray than he who follows [but] his own likes and dislikes without any guidance from God? Verily, God does not grace with His guidance people who are given to evildoing!

Dr. Salomo Keyzer

Maar indien zij u geen antwoord geven, weet dan, dat zij slechts hunne eigene begeerten volgen, en wie dwaalt sterker van de waarheid af dan hij, die zonder eene leiding van God zijne eigene begeerte volgt? Waarlijk, God leidt de onrechtvaardigen niet.

Free Minds

But if they fail to respond to you, then know that they follow only their desires. And who is more astray than one who follows his desire, without guidance from God? God does not guide the wicked people.

Hamza Roberto Piccardo

E se non ti rispondono, sappi allora che seguono

Hilali Khan

But if they answer you not (i.e. do not believe in your doctrine of Islamic Monotheism, nor follow you), then know that they only follow their own lusts. And who is more astray than one who follows his own lusts, without guidance from Allah? Verily! Allah guides not the people who are Zalimoon (wrong-doers, disobedient to Allah, and polytheists).

Kuliev E.

Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

M.-N.O. Osmanov

Если они не ответят тебе, то знай, что они повинуются только своим [низменным] страстям. А кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям, не будучи ведомым Аллахом к прямому пути? Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь творящих беззаконие.

Mohammad Habib Shakir

But if they do not answer you, then know that they only follow their low desires; and who is more erring than he who follows his low desires without any guidance from Allah? Surely Allah does not guide the unjust people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if they answer thee not, then know that what they follow is their lusts. And who goeth farther astray than he who followeth his lust without guidance from Allah. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.

Palmer

And if they cannot answer thee, then know that they follow their own lusts; and who is more in error than he who follows his own lust without guidance from God? verily, God guides not an unjust people!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bunun üzerine sana cevap veremezlerse bil ki, onlar sadece iğreti arzularına uyuyorlar. Allah’tan bir kılavuzluk olmaksızın, kendi arzularına uyandan daha sapık kim vardır! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Qaribullah

If they do not answer you, know that they are only following their desires. And who is further astray than he who is led by his desires without guidance from Allah! Allah does not guide the harmdoers.

QXP

And since they cannot respond to this challenge of yours, know that they are only following their desires. And who could be more astray than he who follows his own desire, devoid of Guidance from Allah? For, Allah does not intervene to guide people who displace Reason with desire.

Reshad Khalifa

If they fail to respond to you, then know that they follow only their own opinions. Who is farther astray than those who follow their own opinions, without guidance from GOD? GOD does not guide such wicked people.

Rodwell

And if they answer thee not, then know that verily they are following their own caprices: and who goeth more widely astray than he who followeth his own caprice without guidance from God? for God guideth not the wicked.

Sale

But if they return thee no answer, know that they only follow their own desires: And who erreth more widely from the truth than he who followeth his own desire, without a direction from God? Verily God directeth not the unjust people.

Sher Ali

But if they answer thee not, then know that they only follow their own evil desires. And who is more erring than he who follows his evil desires without any guidance from ALLAH. Verily, ALLAH guides not the wrongdoing people.

Unknown German

Doch wenn sie dir nicht antworten, dann wisse, daß sie nur ihren eigenen bösen Gelüsten folgen. Und wer ist irrender als der, der seinen bösen Gelüsten folgt ohne Führung von Allah? Wahrlich, Allah leitet das ungerechte Volk nicht.

V. Porokhova

И коль они ответить не сумеют, ■ То знай: они лишь следуют своим страстям. ■ А есть ли более заблудшие, чем те, ■ Кто следует своим страстям ■ Без руководства от Аллаха? ■ Поистине, неправедных людей ■ Прямым путем Аллах не направляет!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр алар синең китап китерегез дигән сүзеңне кабул итмәсәләр, белгел, алар сиңа иман китермәүдә фәкать нәфес һаваларына иярәләр, Аллаһуның һидәятеннән башка нәфес һавасына ияргән кешедән дә адашучырак кеше бармы? Нәфесләренә ияреп адашкан галимнәрне Аллаһ туры юлга күндермәс.

جالندہری

پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بیشک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

طاہرالقادری

پھر اگر وہ آپ کا ارشاد قبول نہ کریں تو آپ جان لیں (کہ ان کے لئے کوئی حجت باقی نہیں رہی) وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوسکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بیشک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.