سوره القصص (28) آیه 58

قرآن، سوره القصص (28) آیه 58

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 59
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 57

عربی

وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَ كُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ

بدون حرکات عربی

و كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلاّ قليلا و كنّا نحن الوارثين

خوانش

Wakam ahlakna min qaryatin batirat maAAeeshataha fatilka masakinuhum lam tuskan min baAAdihim illa qaleelan wakunna nahnu alwaritheena

آیتی

چه بسا مردم قريه اي را هلاک ساختيم که از زندگي خويش دچار سرمستي شده بودند و اين خانه هاي آنهاست که بعد از آنها ، جز اندک زماني کس در آنها سکني نگرفت و ما وارث آنان بوديم

خرمشاهی

و چه بسيار شهرها كه از [شدت رفاه] زندگانيشان سرمستى مى كردند نابود كرديم و اين خانه هايشان است كه پس از آنان جز اندكى مسكون نبوده است، و ما خود وارثانيم.

کاویانپور

بسيارى از اهالى شهرها كه سرمست زندگى و خوش گذرانى بودند (بكيفر كفرشان) هلاك كرديم و اين منازل آنان است (كه خالى از سكنه است) و بعد از آنها جز عده كمى در آن سكونت نكردند و تنها ما وارث آنها هستيم.

انصاریان

چه بسیار [اهل] شهرهایی را که [به سبب فراوانی نعمت] در زندگی خود گرفتار سرمستی و طغیان شده بودند، هلاک کردیم، پس این ها خانه های ایشان است که پس از آنان [خراب و ویران شده و] جز اندکی مورد سکونت قرار نگرفته اند، و فقط ما وارث آنان هستیم!

سراج

و چه بسيار هلاك كرديم مردم شهرى را كه سركشى كردند در زندگانى خود پس اين است سكنهاى ايشان (كه خراب شده) در حاليكه بنشستند از پس هلاك ايشان جز اندكى (از رهگذران در آن) و هستيم ما ميراث گيرندگان

فولادوند

و چه بسيار شهرها كه هلاكش كرديم، [زيرا] زندگى خوش، آنها را سرمست كرده بود. اين است سراهايشان كه پس از آنان -جز براى عدّه كمى- مورد سكونت قرار نگرفته، و ماييم كه وارث آنان بوديم.

پورجوادی

چه قريه‏هاى بسيارى كه بر اثر فزونى نعمت سرمست و مغرور شده بودند، هلاكشان كرديم و اين خانه‏هاى آنهاست كه پس از آنها جز اندكى در آن سكونت نكردند و ما وارث آنها بوديم.

حلبی

و چه بسا كه ما اهل ديارى را كه در معيشت خود از حد گذشتند هلاك كرديم، و اين مساكن ويران ايشان است كه پس از ايشان جز عدّه قليلى در آن ديار سكونت نگزيدند، و ما وارثان [ديار] آنها بوديم.

اشرفی

و بسا هلاك گردانيديم از قريه‏ها كه بكفران گرائيد معيشت آنها پس اينست مسكنهاشان كه مسكون نشد از بعد ايشان مگر اندكى و هستيم ما وارثان

خوشابر مسعود انصاري

و چه بسا شهرى را نابود ساختيم كه در سرخوشى از زيست خود از حدّ در گذشتند. پس اينها مسكنهاى آنان است كه پس از آنان مگر اندكى [در آنجا] سكنى داده نشده‏اند و ما ميراث بر [آنان‏] بوديم

مکارم

و چه بسیار از شهرها و آبادیهایی را که بر اثر فراوانی نعمت، مست و مغرور شده بودند هلاک کردیم! این خانه‌های آنهاست (که ویران شده)، و بعد از آنان جز اندکی کسی در آنها سکونت نکرد؛ و ما وارث آنان بودیم!

مجتبوی

و چه بسيار [مردم‏] آباديها و شهرها را نابود كرديم كه در زندگانى خويش از خوشى سركشى و نافرمانى نمودند، و اينك اين خانه‏هايشان است كه پس از آنان جز اندكى در آنها نشيمن نگرفتند و ما وارث آنان بوديم.

مصباح زاده

و بسا هلاك گردانيديم از قريه‏ها كه بكفران گرائيد معيشت آنها پس اينست مسكنهاشان كه مسكون نشد از بعد ايشان مگر اندكى و هستيم ما وارثان

معزی

و بسا نابود كرديم شهرى را كه كامرانى گرفته بود زندگى خويش را پس اينك نشيمنهاى آنان كه نشيمن نشدند پس از ايشان مگر اندكى و بوديم ما ارث برندگان

قمشه ای

و چه بسیار شده که ما اهل دیاری را که به هوس‌رانی و خوش گذرانی پرداختند هلاک کردیم، و این خانه‌های (ویران) آنهاست که بعد از آنها جز عده قلیلی در آن دیار سکونت نیافت و تنها ما وارث (دیار آنها) بودیم.

رشاد خليفه

چه بسيار جوامعي که نابود کرديم، زيرا به زندگي خود ناسپاس شدند. درنتيجه، اين است خانه‌هايشان، كه پس از آنها چيزي جز خرابه‌هاي غير قابل سكونت بر جاي نمانده است، مگر تعدادي كم. ما وارث بوديم.

Literal

And how many We perished/destroyed from a village/urban city its life/livelihood/sustenance became unappreciated/undeserved (they were ungrateful for their livelihood), so those are their residences, did not get inhabited from after them, except a few/little , and We were, We, the heirs/inheritants.

Al-Hilali Khan

And how many a town (population) have We destroyed, which were thankless for its means of livelihood (disobeyed Allah, and His Messengers, by doing evil deeds and crimes) ! And those are their dwellings, which have not been inhabited after them except a little. And verily! We have been the inheritors.

Arthur John Arberry

How many a city We have destroyed that flourished in insolent ease! Those are their dwelling-places, undwelt in after them, except a little; Ourselves are the inheritors.

Asad

And how many a community that [once] exulted in its wanton wealth and ease of life have We destroyed, so that those dwelling-places of theirs – all but a few – have never been dwelt-in after them: for it is indeed We alone who shall remain when all else will have passed away! [Lit., «We are indeed (kunna) the inheritors». For an explanation of my rendering of this phrase, see note on 15:23. The above passage stresses the insignificance and brittleness of all worldly «advantages» as compared with the imperishable good of divine guidance.]

Dr. Salomo Keyzer

Hoe vele steden hebben wij verwoest, wier bewoners in gemak en overvloed leefden? en hunne woningen zijn na hen niet bewoond, uitgenomen voor een korten tijd , en wij waren de erfgenamen hunner welvaart.

Free Minds

And how many a town have We destroyed for turning unappreciative of their lives. So here are their homes, nothing but uninhabited ruins after them, except a few. We were the inheritors.

Hamza Roberto Piccardo

E quante città abbiamo distrutto che erano ingrate

Hilali Khan

And how many a town (population) have We destroyed, which were thankless for its means of livelihood (disobeyed Allah, and His Messengers, by doing evil deeds and crimes) ! And those are their dwellings, which have not been inhabited after them except a little. And verily! We have been the inheritors.

Kuliev E.

Сколько селений, которые были неблагодарны за средства к существованию, Мы погубили! Вот их жилища, в которых никто не проживает после них, за исключением немногих. Мы унаследовали все это.

M.-N.O. Osmanov

Сколько [жителей] поселений, обольщенных земными благами, Мы погубили! И обиталища их ныне опустели. И Мы наследовали все это.

Mohammad Habib Shakir

And how many a town have We destroyed which exulted in its means of subsistence, so these are their abodes, they have not been dwelt in after them except a little, and We are the inheritors,

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And how many a community have We destroyed that was thankless for its means of livelihood! And yonder are their dwellings, which have not been inhabited after them save a little. And We, even We, were the inheritors.

Palmer

How many a city have we destroyed that exulted in its means of subsistence? These are their dwellings, never dwelt in after them, except a little; for we were the heirs.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yaşayışı şımarıklık ve gösterişe yol açmış nice kenti helâk ettik biz. İşte yerleri yurtları! Onlardan sonra oralarda çok az oturuldu. Biziz Vâris olanlar/mirasçılar, biz!

Qaribullah

How many a village have We destroyed that were ungrateful in their life! Those are their dwellings, (they are) uninhabited after them except for a little; We are the inheritors.

QXP

And how many a town We annihilated, which exulted in their life of ease and plenty! Such that most of their dwelling places have remain deserted after them. For it is indeed We alone Who shall remain when all else have passed away!

Reshad Khalifa

Many a community we annihilated for turning unappreciative of their lives. Consequently, here are their homes, nothing but uninhabited ruins after them, except a few. We were the inheritors.

Rodwell

And how many cities have we destroyed that flourished in wanton ease! And these their dwellings have not been inhabited since their time save by a few, and it is we who became their heirs.

Sale

How many cities have We destroyed, whose inhabitants lived in ease and plenty? And these their dwellings are not inhabited after them, unless for a little while; and We were the inheritors of their wealth.

Sher Ali

And how many a town have WE destroyed which exulted in its life of ease and plenty ! and these are their dwellings which have been but little inhabited after them. And it is WE Who became the inheritors thereof.

Unknown German

Und wie so manche Stadt haben Wir zerstört, die in ihrer Fülle des Unterhalts frohlockte! Und dort stehen ihre Wohnstätten, die nicht bewohnt worden sind nach ihnen. Und Wir, Wir wurden die Erben.

V. Porokhova

О, сколько ж погубили Мы селений, ■ Что горделиво ликовали в изобилии их жизни! ■ И вот жилища их – полупустынны, ■ И Мы – наследники (всему, чем тешились они).

Yakub Ibn Nugman

Күпме шәһәр кешеләрен һәлак иттек, аларның халыклары иминлектә вә байлыкта булып, мәхлукъка табынучы мөшрикләр иделәр, ошбу буш урыннар аларның урыннарыдыр, алардан соң анда шомланып торучы булмады, мәгәр бик аз гына торучылар булды, ул урыннарга Без үзебез варис булдык.

جالندہری

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی (فراخی) معیشت میں اترا رہے تھے۔ سو یہ اُن کے مکانات ہیں جو اُن کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم۔ اور اُن کے پیچھے ہم ہی اُن کے وارث ہوئے

طاہرالقادری

اور ہم نے کتنی ہی (ایسی) بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور و ناشکری کر رہی تھیں، تو یہ ان کے (تباہ شدہ) مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور (آخر کار) ہم ہی وارث و مالک ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.